วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ( วัดสุ่น ) Wat Sakhonsoon Prachasan (Wat Soon) [&hellip