Tag : 10400

วัดอภัยทายาราม "วัดมะกอก" Wat Aphaitayaram (Wat Makok) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วัดอภัยทายาราม “วัดมะกอก” แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วัดอภัยทายาราม “วัดมะกอก” Wat Aphaitayaram (Wat Makok) ถนน [&hellip

วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) 51 ถนน ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) 51 ถนน ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเ [&hellip

วัดพระยายัง ถนนพระราม 6 ตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
วัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดพระยายัง ถนนพระราม 6 ตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุง [&hellip

วัดดิสหงษาราม (วัดมักกะสัน) 509 เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วัดดิสหงษาราม (วัดมักกะสัน) แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วัดดิสหงษาราม (วัดมักกะสัน) 509 เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเ [&hellip

วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) ถนน สุทธิสารวินิจฉัย ซอยอินทามระ 59 แขวงห้วยขวาง-ดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยอินทามระ 59 แขว [&hellip