วัดแคนอก (Wat Kae Nok) ตั้งอยู่ที่ 33 หมู่ 2 ซอยนนทบุรี 23 (ซอยวัดแคนอ [&hellip