วัดภูมินทร์ (Wat Phumin) ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 5 [&hellip