วัดเตย (Wat Toei) ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โพส [&hellip