กรุงเทพมหานคร วัดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แยกตามเขต และแขวง

# เขตพระนคร

แขวงพระบรมมหาราชวัง
– วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดโพธิ์ (Wat pho)

วัดโพธิ์ (Wat pho) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดโพธิ์ (Wat pho) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

– วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (Wat Mahathat Yuwarat Rangsarit Ratchaworamahawiharn) ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (Wat Mahathat Yuwarat Rangsarit Ratchaworamahawiharn) ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

– วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แขวงวังบูรพาภิรมย์
– วัดทิพย์วารีวิหาร

วัดทิพยวารีวิหาร [ Wat Dibaya Vari Vihara ] (วัดกัมโล่วยี่) ตั้งอยู่ 119 ซอยทิพยวารี (บ้านหม้อ) ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดทิพยวารีวิหาร [ Wat Dibaya Vari Vihara ] (วัดกัมโล่วยี่) ตั้งอยู่ 119 ซอยทิพยวารี (บ้านหม้อ) ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

– วัดราชบุรณะ

วัดราชบุรณราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตั้งอยู่ 119 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดราชบุรณราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตั้งอยู่ 119 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แขวงวัดราชบพิธ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดสุทัศนเทพวราราม

แขวงสำราญราษฎร์
วัดเทพธิดาราม

แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
วัดบุรณศิริมาตยาราม

แขวงเสาชิงช้า
วัดมหรรณพาราม

แขวงบวรนิเวศ
– วัดบวรนิเวศวิหาร
– วัดราชนัดดารามวรวิหาร

แขวงตลาดยอด


แขวงชนะสงคราม
วัดชนะสงคราม

แขวงบ้านพานถม
วัดตรีทศเทพ
วัดปรินายก
วัดใหม่อมตรส
วัดเอี่ยมวรนุช

แขวงบางขุนพรหม
วัดมกุฎกษัตริยาราม
วัดอินทรวิหาร

แขวงวัดสามพระยา
วัดนรนาถสุนทริการาม
– วัดสังเวชวิศยาราม
– วัดสามพระยา

# เขตดุสิต

แขวงดุสิต
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดโบสถ์

แขวงวชิรพยาบาล
วัดเทวราชกุญชร
วัดประสาทบุญญาวาส
วัดราชผาติการาม
วัดราชาธิวาสวิหาร

แขวงสวนจิตรลดา
วัดสุคันธาราม

แขวงสี่แยกมหานาค
วัดสมณานัมบริหาร

แขวงถนนนครไชยศรี
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
– วัดจอมสุดาราม
– วัดจันทรสโมสร
– วัดธรรมาภิรตาราม
– วัดน้อยนพคุณ
– วัดประชาระบือธรรม
– วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
– วัดใหม่ทองเสน
– วัดอัมพวัน

# เขตหนองจอก

แขวงกระทุ่มราย
วัดกระทุ่มราย
วัดหนองจอก

แขวงหนองจอก

แขวงคลองสิบ
วัดสีชมพู

แขวงคลองสิบสอง
วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
วัดประยงค์กิตติวนาราม
วัดแสนเกษม
วัดใหม่เจริญราษฎร์

แขวงโคกแฝด
วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม

แขวงคู้ฝั่งเหนือ
วัดสามง่าม

แขวงลำผักชี
วัดเจียระดับ
วัดลำผักชี
วัดลำพะอง
วัดอู่ตะเภา

แขวงลำต้อยติ่ง
วัดราษฎร์บำรุง
– วัดลำต้อยติ่ง
– วัดลำวังคาสุทธาวาส
– วัดใหม่กระทุ่มล้ม

# เขตบางรัก

แขวงมหาพฤฒาราม
วัดแก้วแจ่มฟ้า
วัดมหาพฤฒาราม

แขวงสีลม

แขวงสุริยวงศ์

แขวงบางรัก
วัดม่วงแค
– วัดสวนพลู

แขวงสี่พระยา
วัดหัวลำโพง

# เขตบางเขน

แขวงอนุสาวรีย์
วัดไตรรัตนาราม
วัดบางบัว
วัดพระศรีมหาธาตุ

แขวงท่าแร้ง
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

# เขตบางกะปิ

แขวงคลองจั่น
วัดจันทวงศาราม (วัดกลาง)

แขวงหัวหมาก
วัดเทพลีลา
– วัดพระไกรสีห์
– วัดศรีบุญเรือง

# เขตปทุมวัน

แขวงรองเมือง
วัดชัยมงคล
วัดชำนิหัตถการ
วัดดวงแข
วัดบรมนิวาส
วัดสระบัว

แขวงวังใหม่

แขวงปทุมวัน
วัดปทุมวนาราม

แขวงลุมพินี

# เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

แขวงป้อมปราบ
วัดคณิกาผล
วัดพลับพลาชัย
วัดมังกรกมลาวาส
วัดสระเกศ

แขวงวัดเทพศิรินทร์
วัดดิสานุการาม
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดเทวีวรญาติ

แขวงคลองมหานาค
วัดสิตาราม

แขวงบ้านบาตร
วัดพระพิเรนทร์

แขวงวัดโสมนัส
วัดสุนทรธรรมทาน
– วัดโสมนัสวิหาร

# เขตพระโขนง

แขวงบางจาก
วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
– วัดบุญรอดธรรมาราม
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดวชิรธรรมสาธิต

# เขตมีนบุรี

แขวงมีนบุรี
วัดบางเพ็งใต้
วัดบำเพ็ญเหนือ
วัดแสนสุข

แขวงแสนแสบ
วัดทองสัมฤทธิ์
– วัดศรีกุเรชา
– วัดใหม่ลำนกแขวก

# เขตลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง
วัดปลูกศรัทธา
วัดลาดกระบัง
วัดลานบุญ
วัดสังฆราชา

แขวงคลองสองต้นนุ่น
วัดปากบึง

แขวงคลองสามประเวศ
วัดบำรุงรื่น

แขวงลำปลาทิว
วัดทิพพาวาส
วัดบึงบัว
วัดอุทัยธรรมาราม

แขวงทับยาว
วัดพลมานีย์
วัดสุทธาโภชน์

แขวงขุมทอง
วัดขุมทอง
– วัดราชโกษา

# เขตยานนาวา

แขวงช่องนนทรี
วัดคลองภูมิ
วัดคลองใหม่
วัดช่องนนทรี
วัดช่องลม
วัดโพธิ์แมนคุณาราม

แขวงบางโพงพาง
วัดดอกไม้
– วัดด่าน
– วัดทองบน
– วัดปริวาศ

# เขตสัมพันธวงศ์

แขวงจักรวรรดิ
วัดจักรวรรดิราชาวาส
วัดชัยภูมิการาม
วัดบพิตรพิมุข
วัดโลกานุเคราะห์

แขวงสัมพันธวงศ์
วัดกันมาตุยาราม
วัดกุศลสมาคร
วัดชัยชนะสงคราม
วัดบำเพ็ญจีนพรต
วัดปทุมคงคา
วัดมงคลสมาคม
วัดสัมพันธวงศ์

แขวงตลาดน้อย
วัดไตรมิตรวิทยาราม
– วัดอุภัยราชบำรุง

# เขตพญาไท

แขวงสามเสนใน
วัดไผ่ตัน

# เขตธนบุรี

แขวงวัดกัลยาณ์
วัดกัลยาณมิตร
วัดบุปผาราม
วัดประยุรวงศาวาส

แขวงหิรัญรูจี
วัดบางไส้ไก่
วัดประดิษฐาราม
วัดหิรัญรูจี
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ

แขวงบางยี่เรือ
วัดจันทาราม
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
วัดราชคฤห์
วัดเวฬุราชิณ
วัดอินทาราม

แขวงบุคคโล
วัดกระจับพินิจ
วัดกลางดาวคนอง
วัดดาวคนอง
วัดบางน้ำชน
วัดบุคคโล
วัดราชวรินทร์
วัดสันติธรรมาราม
วัดสุทธาวาส

แขวงตลาดพลู
วัดกันตทาราราม
วัดบางสะแกนอก
วัดบางสะแกใน
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
วัดใหม่ยายนุ้ย

แขวงดาวคะนอง

แขวงสำเหร่

# เขตบางกอกใหญ่

แขวงวัดอรุณ
วัดเครือวัลย์
วัดนาคกลาง
วัดโมลีโลกยาราม
วัดราชสิทธาราม
วัดหงส์รัตนาราม
วัดใหม่พิเรนทร์
วัดอรุณราชวราราม

แขวงวัดท่าพระ
วัดเจ้ามูล
– วัดดีดวด
– วัดท่าพระ
– วัดประดู่ฉิมพลี
– วัดประดู่ในทรงธรรม
– วัดสังข์กระจาย

# เขตห้วยขวาง

แขวงห้วยขวาง

แขวงบางกะปิ
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
วัดใหม่ช่องลม
วัดอุทัยธาราม

แขวงสามเสนนอก

# เขตคลองสาน

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
วัดพิชยญาติการาม
วัดอนงคาราม

แขวงคลองสาน
วัดทองธรรมชาติ
วัดทองนพคุณ

แขวงบางลำภูล่าง
วัดเศวตฉัตร
วัดสุทธาราม

แขวงคลองต้นไทร
วัดทองเพลง
– วัดสุวรรณ

# เขตตลิ่งชัน

แขวงคลองชักพระ
วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดช่างเหล็ก
วัดตลิ่งชัน
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
วัดรัชฎาธิษฐาน
วัดเรไร

แขวงตลิ่งชัน
วัดไก่เตี้ย
วัดชัยพฤกษมาลา
วัดนครป่าหมาก
วัดน้อยใน

แขวงฉิมพลี
วัดกระจัง
วัดทอง
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม
วัดมณฑป
วัดสมรโกฎิ

แขวงบางพรม
วัดกระโจมทอง
วัดแก้ว
วัดเทพพล
วัดประสาท
วัดเพลง
วัดศิริวัฒนาราม
วัดสะพาน

แขวงบางระมาด

วัดจำปา
วัดตะเข้ (วัดโคกพระเถร)
วัดโพธิ์
วัดมะกอก
วัดอินทราวาส

แขวงบางเชือกหนัง
วัดเกาะ
– วัดทอง
– วัดพิกุล
– วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส

# เขตบางกอกน้อย

แขวงศิริราช
วัดฉิมทายกาวาส
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดวิเศษการ
วัดสุวรรณาราม
วัดอมรินทราราม

แขวงบ้านช่างหล่อ
วัดครุฑ
วัดชิโนรสาราม
วัดดงมูลเหล็ก
วัดพระยาทำ
วัดโพธิ์เรียง
วัดยางสุทธาราม
วัดละครทำ
– วัดสีหไกรสร
– วัดสุทธาวาส
วัดอมรทายิการาม
วัดอัมพวา

แขวงบางขุนนนท์
วัดเจ้าอาม
วัดไชยทิศ
วัดบางขุนนนท์
วัดภาวนาภิรตาราม
วัดศรีสุดาราม
วัดใหม่

แขวงบางขุนศรี
วัดเชิงเลน
วัดบางเสาธง
วัดเพลงวิปัสสนา
วัดมะลิ
วัดรวกสุทธาราม

แขวงอรุณอมรินทร์
วัดดุสิดาราม
– วัดนายโรง
– วัดบางบำหรุ
– วัดปฐมบุตรอิศราราม  (วัดปฐมบุตรอิสราราม)
– วัดสุวรรณคีรี

# เขตบางขุนเทียน

แขวงท่าข้าม
วัดกก
วัดท่าข้าม
วัดธรรมคุณาราม
วัดบัวผัน
วัดปทีปพลีผล
วัดประชาบำรุง
วัดเลา
วัดหัวกระบือ
แขวงแสมดำ
วัดกำแพง
วัดแทนวันดีสุขาราม
วัดบางกระดี่
– วัดพรหมรังษี
วัดสะแกงาม
วัดสุธรรมวดี
วัดแสมดำ

# เขตภาษีเจริญ

แขวงบางหว้า
วัดโคนอน
วัดนิมมานรดี
วัดรางบัว
วัดอ่างแก้ว

แขวงบางด้วน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

แขวงบางจาก

แขวงบางแวก
วัดกำแพง
วัดชัยฉิมพลี
วัดตะโน
วัดโตนด
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร

แขวงคลองขวาง
วัดตะล่อม
วัดมะพร้าวเตี้ย

แขวงปากคลองภาษีเจริญ
วัดกำแพง
วัดทองศาลางาม
วัดนวลนรดิศ
วัดนาคปรก
วัดนางชี
วัดประดู่บางจาก
วัดปากน้ำ
วัดเพลง
วัดอัปสรสวรรค์

แขวงคูหาสวรรค์
วัดคูหาสวรรค์
– วัดนก
– วัดบางแวก
– วัดปากน้ำฝั่งใต้
– วัดยางบางจาก
– วัดวิจิตรการนิมิตร

# เขตหนองแขม

แขวงหนองแขม
วัดศรีนวล
วัดหนองแขม
วัดหลักสาม

แขวงหนองค้างพลู
วัดไผ่เลี้ยง
– วัดวงษ์ลาภาราม
– วัดอุดมรังสี

# เขตราษฎร์บูรณะ

แขวงราษฎร์บูรณะ
วัดแจงร้อน
วัดสน
วัดสารอด

แขวงบางปะกอก
วัดเกียรติประดิษฐ์
– วัดบางปะกอก
– วัดประเสริฐสุทธาวาส
– วัดราษฎร์บูรณะ

# เขตบางพลัด

แขวงบางพลัด
วัดเทพนารี
วัดเทพากร
วัดบางพลัด
วัดเพลง
วัดภาณุรังษี
วัดสิงห์
วัดอาวุธวิกสิตาราม

แขวงบางอ้อ
วัดฉัตรแก้วจงกลณี
วัดวิมุตยาราม
วัดสามัคคีสุทธาวาส

แขวงบางบำหรุ
วัดรวกบางบำหรุ

แขวงบางยี่ขัน
วัดคฤหบดี
– วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
– วัดดาวดึงษาราม
– วัดทอง
– วัดน้อยนางหงษ์
– วัดบวรมงคล
– วัดบางยี่ขัน
– วัดเปาโรหิตย์
– วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
– วัดภคินีนาถ
– วัดใหม่เทพนิมิตร
– วัดอมรคีรี

# เขตดินแดง

แขวงดินแดง
– วัดกุนนทีรุทธาราม
– วัดพรหมวงศาราม

# เขตบึงกุ่ม

แขวงคลองกุ่ม
วัดนวลจันทร์
วัดบางเตย
วัดบุญศรีมุนีกรณ์
วัดพิชัย
วัดสุวรรณประสิทธิ์

แขวงนวมินทร์

แขวงนวลจันทร์

# เขตสาทร

แขวงทุ่งวัดดอน

แขวงยานนาวา
วัดบรมสถล
วัดยานนาวา
วัดลุ่มเจริญศรัทธา
วัดสุทธิวราราม

แขวงทุ่งมหาเมฆ

# เขตบางซื่อ

แขวงบางซื่อ
วัดทองสุทธาราม
วัดบางโพโอมาวาส
วัดประชาศรัทธาธรรม
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
วัดมัชฌันติการาม
วัดเลียบราษฎร์บำรุง
วัดเวตวันธรรมาวาส
วัดสร้อยทอง
วัดอนัมนิกายาราม

แขวงวงศ์สว่าง

# เขตจตุจักร

แขวงลาดยาว
วัดเทวสุนทร
วัดเสมียนนารี

แขวงเสนานิคม

แขวงจันทรเกษม

แขวงจอมพล

แขวงจตุจักร

# เขตบางคอแหลม

แขวงบางคอแหลม
วัดลาดบัวขาว
วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง

แขวงวัดพระยาไกร
วัดราชสิงขร
วัดวรจรรยาวาส

แขวงบางโคล่
วัดจันทร์นอก
– วัดจันทร์ใน
– วัดไทร
– วัดบางโคล่นอก
– วัดไผ่เงินโชตนาราม
– วัดเรืองยศสุทธาราม

# เขตประเวศ

แขวงประเวศ
วัดกระทุ่ม
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
วัดคุณแม่จันทร์

แขวงหนองบอน
วัดตะกล่ำ

แขวงดอกไม้
วัดทุ่งลานนา(วัดชมทองผินถวิลอุปถัมภ์)
– วัดทุ่งเศรษฐี

# เขตคลองเตย

แขวงคลองเตย
วัดคลองเตยนอก
คลองเตยใน

แขวงคลองตัน

แขวงพระโขนง
– วัดขจรศิริ
– วัดต้นไทรย์
– วัดใต้
– วัดทองใน
– วัดปากบ่อ
– วัดยาง
– วัดสะพาน

# เขตสวนหลวง

แขวงสวนหลวง
วัดทองใน
– วัดบ้านทุ่ง
– วัดมหาบุศย์
– วัดยาง

# เขตจอมทอง

แขวงบางขุนเทียน
วัดแก้วไพฑูรย์
วัดไทร
วัดบางประทุนนอก
วัดสิงห์

แขวงบางค้อ
วัดนางนอง
วัดมงคลวราราม
วัดราชโอรสาราม
วัดศาลาครืน
วัดหนัง

แขวงบางมด
วัดโพธิทอง
วัดยายร่ม
วัดสีสุก

แขวงจอมทอง
วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง
– วัดบางขุนเทียนกลาง
– วัดบางขุนเทียนนอก
– วัดบางขุนเทียนใน
– วัดโพธิ์แก้ว

# เขตดอนเมือง

แขวงสีกัน
วัดคลองบ้านใหม่
วัดดอนเมือง
วัดเทพนิมิตต์
วัดพรหมรังษี
วัดเวฬุวนาราม
วัดสายอำพันธ์เอมสาร
วัดสีกัน

แขวงดอนเมือง

แขวงสนามบิน

# เขตราชเทวี

แขวงทุ่งพญาไท
วัดอภัยทายาราม

แขวงถนนพญาไท

แขวงถนนเพชรบุรี
วัดพระยายัง

แขวงมักกะสัน
วัดดิสหงษาราม
– วัดทัศนารุณสุนทริการาม

# เขตลาดพร้าว

แขวงลาดพร้าว
วัดลาดพร้าว
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
วัดสิริกมลาวาส

แขวงจรเข้บัว
วัดลาดปลาเค้า

# เขตวัฒนา

แขวงคลองเตยเหนือ

แขวงคลองตันเหนือ
วัดภาษี

แขวงพระโขนงเหนือ
วัดธาตุทอง

# เขตบางแค

แขวงบางแค

แขวงบางแคเหนือ

แขวงบางไผ่
วัดบุณยประดิษฐ์
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
วัดศาลาแดง

แขวงหลักสอง
วัดทองเนียม
– วัดม่วง
– วัดราษฎร์บำรุง

# เขตหลักสี่

แขวงทุ่งสองห้อง

แขวงตลาดบางเขน
วัดหลักสี่

# เขตสายไหม

แขวงสายไหม
วัดเจริญธรรมาราม
วัดหนองใหญ่

แขวงออเงิน
วัดโคกจ้าหล่า
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
วัดอยู่ดีบำรุงธรรม

แขวงคลองถนน
วัดเกาะสุวรรณาราม
– วัดราษฎร์นิยมธรรม
– วัดอมราวราราม

# เขตคันนายาว

แขวงคันนายาว
วัดคลองครุ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

แขวงรามอินทรา

# เขตสะพานสูง

แขวงสะพานสูง
วัดลาดบัวขาว

# เขตวังทองหลาง

แขวงวังทองหลาง
วัดบึงทองหลาง
วัดสามัคคีธรรม

แขวงสะพานสอง

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

แขวงพลับพลา

# เขตคลองสามวา

แขวงสามวาตะวันตก
วัดแป้นทองโสภาราม
วัดพระยาสุเรนทร์

แขวงสามวาตะวันออก
วัดลำกะดาน
วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม
วัดสุขใจ
วัดสุทธิสะอาด

แขวงบางชัน
วัดคู้บอน
วัดสัมมาชัญญาวาส

แขวงทรายกองดิน
วัดจินดิตวิหาร
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม

แขวงทรายกองดินใต้

# เขตบางนา

แขวงบางนา
วัดบางนานอก
– วัดบางนาใน
– วัดผ่องพลอยวิริยาราม
– วัดศรีเอี่ยม

# เขตทวีวัฒนา

แขวงทวีวัฒนา

แขวงศาลาธรรมสพน์
วัดโกมุทพุทธรังสี
– วัดปุรณาวาส

# เขตทุ่งครุ

แขวงบางมด
วัดบางมดโสธราราม
วัดพุทธบูชา
วัดหลวงพ่อโอภาสี (วัดบางมด)

แขวงทุ่งครุ
วัดทุ่งครุ

# เขตบางบอน

แขวงบางบอน
– วัดนินสุขาราม
– วัดบางบอน
– วัดโพธิ์พุฒตาล