จังหวัดชัยนาท (Chainat Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดชัยนาท แยกตามอำเภอ และตำบล

# อำเภอเมืองชัยนาท (Amphoe Mueang Chai Nat)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
ตำบลบ้านกล้วย (Ban Kluai)
– วัดป่าเจ้าพระยา
– วัดพรวน
– วัดพระยาตาก
– วัดโพธิ์ภาวนาราม
– วัดห่อทองคำ
ตำบลท่าชัย (Tha Chai)
– วัดงิ้ว
– วัดท่าชัย
– วัดสะพาน
– วัดหนองตาดำ
– วัดหัวยาง
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลชัยนาท (Chai Nat)
– วัดฝาง
– วัดพระบรมธาตุ
– วัดส่องคบ
– วัดหลวงพ่อขาว
– วัดอรุณศิริวัฒนาราม
ตำบลเขาท่าพระ (Khao Tha Phra)
– วัดเขาท่าพระ
– วัดท่าช้าง
– วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี
– วัดลัดเสนาบดี
– วัดหาดกองสิน
ตำบลหาดท่าเสา (Hat Tha Sao)
– วัดเขื่อนพลเทพ
– วัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม
– วัดสุขารมย์
– วัดใหม่วงเดือน
ตำบลธรรมามูล (Thammamun)
– วัดดักคะนน
– วัดธรรมามูล
– วัดบ้านกลำ
– วัดสร้อยสังข์สถิตย์
– วัดสระเนินพระราม
ตำบลเสือโฮก (Suea Hok)
– วัดดอนรังนก
– วัดเนินถ่าน
– วัดราษฎร์รังสรรค์
– วัดโรงวัว
– วัดหนองเต่าดำ
– วัดหนองพังนาค
– วัดแหลมหว้า
ตำบลนางลือ (Nang Lue)
– วัดนางลือ
– วัดวังเคียน
– วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์

# อำเภอมโนรมย์ (Amphoe Manorom)

ตำบลคุ้งสำเภา (Khung Samphao)
– วัดพิกุลงาม
– วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม
– วัดศรีมณีวรรณ
– วัดศรีสิทธิการาม
ตำบลวัดโคก (Wat Khok)
– วัดคลองกลาง
– วัดโคกแจง
– วัดหนองม่วง
ตำบลศิลาดาน (Sila Dan)
– วัดธรรมขันธ์
– วัดศรีเจริญ
ตำบลท่าฉนวน (Tha Chanuan)
– วัดจวน
– วัดดอนสนวน
– วัดบุญประชาวิทยาราม
– วัดโพธิ์นิมิต
– วัดโรงช้าง
– วัดสำเภาแก้ว
– วัดหัวยาง
– วัดใหญ่
ตำบลหางน้ำสาคร (Hang Nam Sakhon)
– วัดดอนแตง
– วัดป่าสัก
– วัดหัวถนน
– วัดหางแขยง
– วัดหางน้ำสาคร
ตำบลไร่พัฒนา (Rai Phatthana)
– วัดพัฒนาราม
– วัดโพธิพิทักษ์
– วัดศรีอินทราราม
– วัดหัวหว้า
ตำบลอู่ตะเภา (U Taphao)
– วัดท่าอู่
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองตาตน
– วัดอู่ตะเภา

# อำเภอวัดสิงห์ (Amphoe Wat Sing)

ตำบลวัดสิงห์ (Wat Sing)
– วัดพานิชวนาราม
– วัดสิงห์สถิต
ตำบลมะขามเฒ่า (Makham Thao)
– วัดดอนเจดีย์
– วัดปากคลองมะขามเฒ่า
– วัดศรัทธาราษฎร์
– วัดสุวรรณโคตมาราม
– วัดหนองน้อย
– วัดหนองพญา
ตำบลหนองน้อย (Nong Noi)
– วัดโคกสุก
– วัดดอนตาล
– วัดทรงเสวย
– วัดบ้านโคกสุก
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดกะทง
– วัดดอนตูมกมลาวาส
– วัดบำรุงธรรม
– วัดปทุมธาราม
ตำบลหนองขุ่น (Nong Khun)
– วัดท่านจั่น
– วัดศรีชัยวัฒนาราม
– วัดหนองแก
ตำบลบ่อแร่ (Bo Rae)
– วัดดงไร
– วัดบ่อแร่
– วัดราษฎร์นิธิยาวาส
– วัดหนองจิก
ตำบลวังหมัน (Wang Man)
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดวังหมัน
– วัดสระใหญ่
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหนองกะเบียน
– วัดหนองสระ
– วัดหนองโสน

# อำเภอสรรพยา (Amphoe Sapphaya)

ตำบลสรรพยา (Sapphaya)
– วัดกำแพง
– วัดเขาสรรพยา
– วัดโบสถ์
– วัดโพธิมงคล
– วัดราษฎร์บูรณะ
– วัดสมุทร
– วัดสรรพยาวัฒนาราม
– วัดหลวงสิริบูรณาราม
ตำบลตลุก (Taluk)
– วัดโคกเข็ม
– วัดโคกโบสถ์
– วัดบ้านหนอง
– วัดศาลาขาว
– วัดอินทาราม
ตำบลเขาแก้ว (Khao Kaeo)
– วัดเขาแก้ว
– วัดนมโฑ
ตำบลโพนางดำตก (Pho Nang Dam Tok)
– วัดคงคาราม
– วัดโคกจันทน์
– วัดซุ้มกระต่าย
– วัดตะกู
– วัดสะแก
– วัดสามนิ้ว
ตำบลโพนางดำออก (Pho Nang Dam Ok)
– วัดไผ่ล้อม
– วัดมะปราง
– วัดวังสาคร
– วัดสมอ
ตำบลบางหลวง (Bang Luang)
– วัดกรุณา
– วัดดอนตะไล้
– วัดโพธิ์งาม
– วัดสวนลำไย
ตำบลหาดอาษา (Hat Asa)
– วัดยางศรีเจริญ
– วัดหาดอาษา

# อำเภอสรรคบุรี (Amphoe Sankhaburi)

ตำบลแพรกศรีราชา (Phraek Si Racha)
– วัดกำแพง
– วัดพระแก้ว
– วัดโพธาราม
– วัดมหาธาตุ
– วัดมะค่า (วัดเจริญสุข)
– วัดสระไม้แดง
– วัดสองพี่น้อง
– วัดหัวตะพาน
– วัดเหนือ
– วัดอรัญญิก
ตำบลเที่ยงแท้ (Thiang Thae)
– วัดทัพย่าน
– วัดท่ากระแส
– วัดนก
– วัดมะเหยงคณ์
– วัดวิหารทอง
– วัดสังฆาราม
– วัดสาระพี
– วัดหนองบัว
ตำบลห้วยกรด (Huai Krot)
– วัดกลาง
– วัดเกาะ
– วัดโคกโตนด
– วัดจันทนาราม
– วัดบำเพ็ญบุญ
ตำบลโพงาม (Pho Ngam)
– วัดกรุณา
– วัดจั่นเจริญศรี
– วัดตึก
– วัดท่า
– วัดธรรมิกาวาส
– วัดโบสถ์
– วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
– วัดพร้าว
– วัดศรีดาวเรือง
ตำบลบางขุด (Bang Khut)
– วัดการเปรียญ
– วัดโฆสิตาราม
– วัดดอนเนรมิต
– วัดท่าสมอ
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดสกุณาราม
– วัดหอระฆัง
– วัดหัวเด่น
– วัดใหม่เจริญธรรม
ตำบลดงคอน (Dong Khon)
– วัดโคกดอกไม้
– วัดชายทุ่ง
– วัดดอนประดู่
– วัดทุ่งกระถิน
– วัดเทพรัตนวนาราม
– วัดป่าลาน
– วัดหนองแขม
– วัดหนองปลิง
– วัดอารีทวีวนาราม
ตำบลดอนกำ (Don Kam)
– วัดโพธิ์งาม
– วัดมณีรัตนาลัยวราราม
– วัดวิหารห้องเดียว
– วัดสนามชัย
ตำบลห้วยกรดพัฒนา (Huai Krot Phatthana)
– วัดคลองงิ้ว
– วัดช่องลม
– วัดดอนโพธิ์ศรี
– วัดมาติการาม

# อำเภอหันคา (Amphoe Hankha)

ตำบลหันคา (Hankha)
– วัดทับขี้เหล็ก
– วัดท่ากฤษณา
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดสวนอัมพวัน
ตำบลบ้านเชี่ยน (Ban Chian)
– วัดไกลกังวล
– วัดเทพหิรัณย์
– วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม
– วัดประชุมธรรม
– วัดพิชัยนาวาส
– วัดพึ่งคงคาราม
– วัดวิจิตรังสิตาราม
– วัดวิหารเก้าห้อง
– วัดศรีนวล
ตำบลไพรนกยูง (Phrai Nok Yung)
– วัดพรหมวิหาร
– วัดไพรนกยูง
– วัดรางจิก
– วัดหนองอ้ายสาม
ตำบลหนองแซง (Nong Saeng)
– วัดชัฎฝาง
– วัดตลุกเทื้อม
– วัดธรรมวิจิตร
– วัดป่าดงเย็น
– วัดรางดู่
– วัดศรีเจริญธรรม
– วัดสระดู่
– วัดหนองแซง
– วัดหนองโสน
– วัดอรัญญวาสี
ตำบลห้วยงู (Huai Ngu)
– วัดคลองเกษม
– วัดคลองจันทน์
– วัดโคกหมู
– วัดทองนพคุณ
– วัดท่าแก้ว
– วัดท่าโบสถ์
– วัดวงเดือน
ตำบลวังไก่เถื่อน (Wang Kai Thuean)
– วัดคลองธรรม
– วัดถ้ำเข้
– วัดบุบผาราม
– วัดวังกะชาย
– วัดวิจิตรรังสรรค์
– วัดสะตือสิงห์
ตำบลเด่นใหญ่ (Den Yai)
– วัดเด่นใหญ่
– วัดราษฎร์ศรัทธาราม
– วัดสระแก้ว
– วัดหนองแจง
ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (Sam Ngam Tha Bot)

# อำเภอหนองมะโมง (Amphoe Nong Mamong)

ตำบลหนองมะโมง (Nong Mamong)
– วัดเขาเกล็ดศรัทธาธรรม
– วัดเขาดิน
– วัดดอนใหญ่
– วัดบ้านบ่อ
– วัดไผ่ล้อม
– วัดหนองตะขบ
ตำบลวังตะเคียน (Wang Takhian)
– วัดทุ่งจำรอง
– วัดบ่อลึก
– วัดวังน้ำขาว
– วัดหนองเดิ่น
– วัดหนองหวาย
ตำบลสะพานหิน (Saphan Hin)
– วัดเขาหลักแก้วพรหมรังษี
– วัดน้ำพุน้อย
– วัดบ้านน้ำพุ
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดสะพานหิน
– วัดหนองไม้แก่น
ตำบลกุดจอก (Kut Chok)
– วัดดงพระเจดีย์
– วัดบ้านทับ
– วัดศรีสโมสร
– วัดหนองขนาก

# อำเภอเนินขาม (Amphoe Noen Kham)

ตำบลเนินขาม (Noen Kham)
– วัดเขาราวเทียนทอง
– วัดเนินขาม
ตำบลกะบกเตี้ย (Kabok Tia)
– วัดเขาถ้ำเทพพนม
– วัดศรีเจริญธรรม
– วัดสุวรรณจันทราราม
– วัดโสกลึกสามัคคีธรรม
– วัดหนองลาด
ตำบลสุขเดือนห้า (Suk Duean Ha)
– วัดทุ่งโพธิ์
– วัดวังคอไห (วัดวังหอไห)
– วัดสุขเดือนห้า
– วัดหนองเด่น
– วัดหนองยาง
– วัดห้วยสอง