ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

วัดในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี
เลย