จังหวัดนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองนครราชสีมา (Mueang Nakhon Ratchasima District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดกองพระทราย
– วัดกุสุมภ์สัทธาราม
– วัดโคกพรม
– วัดจิตตสามัคคี
– วัดแจ้งนอก
– วัดแจ้งใน
– วัดแดนสงบอาสภาราม
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดบึง
– วัดบุ่ง
– วัดบูรพ์
– วัดพระนารายณ์มหาราช
– วัดพลับ
– วัดพายัพ
– วัดโพธิ์
– วัดม่วง
– วัดราชสีมา
– วัดราษฏร์บำรุง
– วัดเลียบ
– วัดศาลาเย็น
– วัดศาลาลอย
– วัดสมอราย
– วัดสระแก้ว
– วัดสวนพริกไทย
– วัดสะแก
– วัดสามัคคี
– วัดสุทธจินดา
– วัดสุสาน
– วัดหงษาราม
– วัดหนองจะบก
– วัดหนองบัวรอง
– วัดหลักร้อย
– วัดหัวสะพาน
– วัดใหม่อัมพวัน
– วัดอิสาน
ตำบลโพธิ์กลาง (Pho Klang)
– วัดบึงแสนสุข
– วัดหนองบ่อ
– วัดหนองไผ่
– วัดหนองพลวงน้อย
ตำบลหนองจะบก (Nong Cha bok)
– วัดต่างตา
– วัดวิสุทธิมรรคาราม
– วัดหนองปรู
ตำบลโคกสูง (Khok Sung)
– วัดกระโดน
– วัดโคกสูง
– วัดบ้านโกรก
– วัดพรหมวิหาร
– วัดลำเชิงไกร
– วัดสนวน
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองไข่น้ำ
ตำบลมะเริง (Ma roeng)
– วัดกระทอน
– วัดโคกคอนอินทร์เจริญธรรม
– วัดบ้านพระ
– วัดบึงสาร
– วัดพุดซา
– วัดมะเริงน้อย
– วัดมะเริงใหญ่
ตำบลหนองระเวียง (Nong Ra wiang)
– วัดชะอม
– วัดโตนด
– วัดทับช้าง
– วัดมาบมะค่า
– วัดยองแยง
– วัดหนองไทร
– วัดหนองพะลาน
– วัดหนองม่วง
– วัดหนองระเวียง
ตำบลปรุใหญ่ (Pru Yai)
– วัดคนชุม
– วัดคลองส่งน้ำ
– วัดตาลโหรน
– วัดป่าสาละวัน
– วัดป่าแสงธรรม
– วัดพบสุข
ตำบลหมื่นไวย (Muen Wai)
– วัดโคกประดู่
– วัดบ้านฝ้าย
– วัดประโดก
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหมื่นไวย
ตำบลพลกรัง (Phon Krang)
– วัดทุ่งกระโดน
– วัดบึงตะโก
– วัดพลกรัง
– วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม
– วัดสีมุมใต้
– วัดสีมุมบูรพาราม
– วัดสีมุมเหนือ
ตำบลหนองไผ่ล้อม (Nong Phai Lom)
– วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม
ตำบลหัวทะเล (Hua Tha le)
– วัดดอนขวาง
– วัดตะคองเก่า
– วัดป่าศรัทธาราม
– วัดพะไล
– วัดศาลาทอง
– วัดหนองตะลุมปุ๊ก
– วัดหนองบัวศาลา
ตำบลบ้านเกาะ (Ban Ko)
– วัดบ้านเกาะ
– วัดสระบัวเกลื่อน
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
– วัดภูเขาลาด
– วัดมะขามเฒ่า
– วัดยางน้อย
– วัดยางใหญ่
– วัดศรีษะละเลิง
– วัดศรีษะสิบ
– วัดหงษ์
– วัดใหม่อินทราราม
ตำบลพุดซา (Phut sa)
– วัดบ้านกล้วย
– วัดปรางค์
– วัดละลมโพธิ์
– วัดลำโพง
– วัดศีรษะช้าง
– วัดสระยายชี
– วัดสุริยาเย็น
– วัดหนองยารักษ์
ตำบลบ้านโพธิ์ (Ban Pho)
– วัดโคกตลาด
– วัดบำรุงธรรม
– วัดป่าสภาพรมหิศราราม
– วัดพนมวันทน์
– วัดลองตอง
– วัดหนองจอก
– วัดหนองบัว
ตำบลจอหอ (Cho Ho)
– วัดช่องอู่
– วัดท่ามะยม
– วัดบ้านกรูด
– วัดบ้านกล้วย
– วัดบึงทับช้าง
– วัดประมวลราษฏร์
– วัดสูงจอหอ
– วัดหนองออก
ตำบลโคกกรวด (Khok Kruat)
– วัดโคกเพชร
– วัดจิราธิวัฒน์
– วัดบ้านเดื่อชุมพร
– วัดบ้านหนองขอน
– วัดป่าเสาหงษ์
– วัดละลมหม้อ
– วัดหนองขอนใน
– วัดหนองเป็ดน้ำ
– วัดหนองรังกา
– วัดหนองหว้า
– วัดใหม่ดอนแต้ว
– วัดใหม่บ้านดอน
ตำบลไชยมงคล (Chai Mong khon)
– วัดไชยมงคล
– วัดป่าหนองปลิง
– วัดหนองพลวงใหญ่
– วัดใหม่อ่างห้วยยาง
ตำบลหนองบัวศาลา (Nong Bua Sa la)
– วัดหนองตาคง
– วัดหนองโสมง
ตำบลสุรนารี (Su ra na ri)
– วัดโกรกเดือนห้า
– วัดศรีสุรโยธิน
– วัดหนองบง
ตำบลสีมุม (Si Mum)
– วัดป่าดอนสี่มุม
– วัดป่าพิทักษ์ธรรม
ตำบลตลาด (Ta lat)
ตำบลพะเนา (Pha nao)
– วัดหนองสายไพร
ตำบลหนองกระทุ่ม (Nong Kra thum)
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองหญ้างาม
ตำบลหนองไข่น้ำ (Nong Khai Nam)
– วัดคอหนองบัว

2. # อำเภอครบุรี (Khon Buri District)

ตำบลครบุรี (Khon Bu ri)
– วัดโกรกสำโรง
– วัดไทรโยง
– วัดบ้านหนองต้อ
– วัดบ้านใหญ่
– วัดป่าหิมพานต์
– วัดแสนสุข
– วัดหนองโสน
– วัดหนองใหญ่
– วัดหนองใหญ่พัฒนา
– วัดเหมืองตะโก
ตำบลครบุรีใต้ (Khon Bu ri Tai)
– วัดครบุรี
– วัดคุ้มครอง
– วัดซับก้านเหลือง
– วัดซับยาง
– วัดหนองโสน
ตำบลแชะ (Chae)
– วัดโนนมะขามป้อม
– วัดป่าสิริมงคล
– วัดป่าหนองหิน
– วัดสมุทรการ
– วัดหนองมะค่า
– วัดหนองรัง
– วัดหนองหิน
ตำบลเฉลียง (Cha liang)
– วัดโคกกรวด
– วัดโคกแขวน
– วัดท่าศิลาอาสน์
– วัดเมตตาราษฎร์
– วัดศิริเฉลียง
ตำบลโคกกระชาย (Khok Kra chai)
– วัดโคกกระชาย
– วัดโคกใบบัว
– วัดซับเจริญ
– วัดทุ่งตะเคียน
– วัดโนนกุ่ม
– วัดป่าเขาคงคา
– วัดมะค่า
– วัดมาบกราด
– วัดหนองโบสถ์
– วัดหนองสาระเสร็จ
– วัดอุดมทุ่งสว่าง
ตำบลจระเข้หิน (Cho ra khe Hin)
– วัดเขาน้อยมูลบน
– วัดจระเข้หิน
– วัดตลิ่งชัน
– วัดสว่างหนองแวง
ตำบลมาบตะโกเอน (Map Ta ko En)
– วัดบุยายแลบ
– วัดประชาสามัคคี
– วัดประดู่งาม
– วัดมาบตะโกเอน
ตำบลอรพิมพ์ (O ra phim)
– วัดนารากอรพิมพ์
– วัดหนองเสือบอง
– วัดอรพิมพ์
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
– วัดพรแก้ว
– วัดวิเวกวนาราม
– วัดหนองสะแก
– วัดอำภาผล
ตำบลลำเพียก (Lam Phiak)
– วัดซับระวิง
– วัดทรัพย์เจริญ
– วัดป้ายอุบล
– วัดโปร่งสนวน
– วัดไร่แหลมทอง
– วัดหนองแคทราย
– วัดหนองไทร
ตำบลตะแบกบาน (Ta baek Ban)
– วัดชัยพฤกษ์ประชาราม
– วัดเทพนิมิตรวิทยาราม
– วัดหนองโคพรหมนิมิต
– วัดหนองจาน
ตำบลสระว่านพระยา (Sa Wan Phra ya)
– วัดบ้านโนนหอม
– วัดบุหว้า
– วัดศิลาราษฎร์บำรุง
– วัดสระว่านพระยา
– วัดหนองเมา
– วัดหนองหินดาด

3. # อำเภอเสิงสาง (Soeng Sang District)

ตำบลเสิงสาง (Soeng Sang)
– วัดป่าประชาสันต์
– วัดป่าพุทธธรรม
– วัดป่าหลักศิลา
– วัดไผ่น้อยดงเย็น
– วัดสระประทีป
– วัดสว่างวนาราม
– วัดเสิงสาง
– วัดหนองไผ่ใหญ่
– วัดหนองหลักศิลา
ตำบลสระตะเคียน (Sa Ta khian)
– วัดโคกสูง
– วัดสระตะเคียน
– วัดสระตะเคียนธรรมาราม
– วัดหนองหิน
ตำบลโนนสมบูรณ์ (Non Som bun)
– วัดเขาซับพงโพด
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดป่าศิริวันบรรพต
– วัดวังคล้า
ตำบลกุดโบสถ์ (Kut Bot)
– วัดกุดโบสถ์
– วัดโคกเตาเหล็ก
– วัดเตาเหล็ก
– วัดท่าเยี่ยมพัฒนา
– วัดบ้านสมบัติเจริญ
– วัดป่าโคกโจด
– วัดป่าสมบัติเจริญ
– วัดหนองบัวแดง
– วัดหนองสนวน
ตำบลสุขไพบูลย์ (Suk Phai bun)
– วัดซับลังกา
– วัดดอนแขวน
– วัดประชาไทย
– วัดสุขไพบูลย์
– วัดหนองขนาก
– วัดหนองเข้
– วัดหนองตูมสามัคคีธรรม
ตำบลบ้านราษฎร์ (Ban Rat)
– วัดทรัพย์เจริญ
– วัดปางไม้
– วัดราษฎร์พัฒนา
– วัดหนองปรือ

4. # อำเภอคง (Khong District)

ตำบลเมืองคง (Mueang Khong)
– วัดโคกเพ็ด
– วัดดอนดู่
– วัดตะคร้อ
– วัดโนน (วัดบ้านโนนวัด)
– วัดโนนตาล (วัดบ้านโนนตาล)
– วัดโนนพิมาน
– วัดป่าอรัญญวาสี
– วัดสหมิตรวนาราม
– วัดหนองบง
ตำบลคูขาด (Khu Khat)
– วัดโคกเสี่ยว
– วัดบ้านงิ้ว
– วัดบ้านน้อย
– วัดบ้านเหล่า
– วัดปอบิด (วัดบ้านปอบิด)
– วัดป่าเจริญธรรม
– วัดเมืองคง
– วัดสีมาวนาราม
– วัดหนองหว้า
ตำบลเทพาลัย (The pha lai)
– วัดกระถิน
– วัดคอนเมือง
– วัดโคกแปะ (วัดชัยมงคลธรรม)
– วัดตะคร้อ (วัดบ้านตะคร้อ)
– วัดถนนนางคลาน
– วัดเทพาลัย
– วัดบ้าน (วัดบ้านวัด)
– วัดบึงบริบูรณ์
– วัดหนองบัวโคก
ตำบลตาจั่น (Ta Chan)
– วัดโคกตะพาบ
– วัดตะโกโคก
– วัดตาจั่น
– วัดตาชู
– วัดโนนพลกรัง
– วัดบุ่งหญ้าคา
– วัดป่าปัญญาคุณ
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดหนองบัวทุ่ง
ตำบลบ้านปรางค์ (Ban Prang)
– วัดดอนทะแยง
– วัดตะโกน้อยวนาราม
– วัดทับมะขาม
– วัดบ้านประคำ (วัดประคำอารามศรี)
– วัดบ้านปรางค์ (วัดปรางค์สง่าวราราม)
– วัดป่าปรางค์ทอง
– วัดสิทธาราม
ตำบลหนองมะนาว (Nong Ma nao)
– วัดเจริญศรี
– วัดดอนกลาง
– วัดตลุกน้ำขาว
– วัดบ้านหมัน (วัดชัยมงคล)
– วัดปทุมทอง
– วัดห้วยทราย
– วัดอัมพวันถาวร
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดตะหลุกม่วง (วัดตลุกม่วง)
– วัดตากิ่ม
– วัดบ้านหนองหญ้าขาว
– วัดป่าติกขาราม
– วัดหนองขาม
– วัดหนองบัว
– วัดหนองพลวง
– วัดหนองแวง
– วัดหนองสะแก
– วัดห้วยไห
ตำบลโนนเต็ง (Non Teng)
– วัดตลุกสาหร่าย
– วัดทองหลาง
– วัดหนองกก (วัดบ้านหนองกก)
– วัดหนองกระทุ่มเตียน
– วัดหนองบัวกระจาย
– วัดหนองอ้ายอู๊ก
ตำบลดอนใหญ่ (Don Yai)
– วัดดอนใหญ่ (วัดบ้านดอนใหญ่)
– วัดไทรโยง
– วัดศรีนิมิต
– วัดสี่เหลี่ยม
– วัดหนองแขม
ตำบลขามสมบูรณ์ (Kham Som bun)
– วัดโกรกตะหนอด
– วัดโนนสีฟัน
– วัดบ้านขาม
– วัดบ้านโจด
– วัดบุ่งตะครอง
– วัดปริยัติไพศาล
– วัดป่าศรัทธาธรรม

5. # อำเภอบ้านเหลื่อม (Ban Lueam District)

ตำบลบ้านเหลื่อม (Ban Lueam)
– วัดดอนทอง
– วัดดอนเปล้า
– วัดบ้านโต้น
– วัดบ้านเหลื่อม
– วัดใหม่สิริมงคล
ตำบลวังโพธิ์ (Wang Pho)
– วัดโนนทองหลาง
– วัดบ้านนา
– วัดวังโพธิ์
– วัดห้วยชงโค
ตำบลโคกกระเบื้อง (Khok Kra bueang)
– วัดโคกกระเบื้อง
– วัดดอนตะหนิน
– วัดตะหลุกพลวง
– วัดป่าอภัยวัน
– วัดสระสี่เหลี่ยม
– วัดหนองแขมวราราม
– วัดหนองปรือโป่ง
– วัดหนองม่วงช่างพิมพ์
– วัดหนองสองห้อง
ตำบลช่อระกา (Cho Ra ka)
– วัดขามเวียน
– วัดช่อระกาวราราม
– วัดบ้านม่วง
– วัดป่าโนนเพ็ด
– วัดสามัคคีวราราม

6. # อำเภอจักราช (Chakkarat District)

ตำบลจักราช (Chak ka rat)
– วัดตะกุดเครือปลอก
– วัดป่าจักราช
– วัดหนองคล้า
– วัดหนองนกกวัก
– วัดหนองบัวกลาง
– วัดหนองพฤกษ์
– วัดหนองพลวง
ตำบลทองหลาง (Thong lang)
– วัดทองหลาง
– วัดบ้านตูม
– วัดมหาอิสิวนาราม
– วัดหนองบัวตะแบง
– วัดหนองมโนรมย์
– วัดเหมต่ำ
– วัดเหมสูง
ตำบลสีสุก (Si Suk)
– วัดขามหนองปืด
– วัดโคกสุภาราม
– วัดวังวารี
– วัดศรีสุข
– วัดสวนป่าภาวนาธรรม
– วัดหนองไผ่
– วัดหินมงคล
ตำบลหนองขาม (Nong Kham)
– วัดโนนเต็ง
– วัดโนนพะไล
– วัดประชาชุมพร
– วัดป่าโนนรังน้อย
– วัดศรีมงคล
– วัดสุทธิการาม
– วัดหนองขาม
– วัดหนองนกคุ่ม
– วัดหนองแมว
ตำบลหนองพลวง (Nong Phluang)
– วัดโคกพระ
– วัดบุ
– วัดป่าขามทุ่งพุดซา
– วัดหนองจอก
– วัดหนองตาโยย
– วัดหนองพลวง
ตำบลศรีละกอ (Si La ko)
– วัดช่องโค
– วัดตาเงิน
– วัดโนนตาพรม
– วัดโนนไม้แดง
– วัดป่าหนองบัว
– วัดละกอ
ตำบลคลองเมือง (Khlong Mueang)
– วัดขามน้อย
– วัดดงพลอง
– วัดทรัพย์เจริญ
– วัดไทรทอง
– วัดพระนารายณ์
– วัดหนองเต็ง
– วัดหนองบัวยอดแก้ว
– วัดหนองหญ้าปล้อง
ตำบลหินโคน (Hin Khon)
– วัดโนนเสมา
– วัดป่าบ้านโคกพลวง
– วัดสวนปอ
– วัดหนองจรเข้หิน
– วัดหนองตะครอง
– วัดหัวละเลิง
– วัดหินโคน
– วัดหินโคนพัฒนา

7. # อำเภอโชคชัย (Chok Chai District)

ตำบลโชคชัย (Chok Chai)
– วัดนอก
– วัดบิง
– วัดบึงทับปรางค์
– วัดป่าธรรมิการาม
– วัดศรีพุทธาราม
– วัดใหม่สระประทุม
ตำบลกระโทก (Kra thok)
– วัดบ้านดอน (วัดดอนใหญ่โพธิ์งาม)
– วัดโบสถ์คงคาล้อม
– วัดปรางค์พะโค
ตำบลพลับพลา (Phlap phla)
– วัดกุดสวาย
– วัดคลองกลาง
– วัดคลองยาง
– วัดบ้านกอก
– วัดประชาวาส
– วัดปรางค์ (วัดปรางค์น้อย)
– วัดพลับพลา
ตำบลท่าอ่าง (Tha Ang)
– วัดกุดโบสถ์
– วัดดอนพราหมณ์
– วัดท่าอ่าง
– วัดหนองเสาเดียว
ตำบลทุ่งอรุณ (Thung A run)
– วัดโค้งกระโดน
– วัดดอนเกตุ
– วัดดะแลงราษฎร์บำรุง
– วัดทุ่งอรุณ
– วัดโนนปอแดง
– วัดปอพราน
– วัดวังตะแบก
– วัดหนองปรึก
– วัดหนองโพธิ์
ตำบลท่าลาดขาว (Tha Lat Khao)
– วัดท่าลาดขาว
– วัดบึงไทย
– วัดบึงพระ
– วัดหนองแปลน
ตำบลท่าจะหลุง (Tha Cha lung)
– วัดบ้านขี้ตุ่น
– วัดสำโรง
– วัดหนองกก
– วัดใหม่หนองกก
ตำบลท่าเยี่ยม (Tha Yiam)
– วัดดอนไพล
– วัดท่าเยี่ยม
– วัดโนนเพชร
– วัดบ้านโจด
– วัดป่าเทสรังสี
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดใหม่พัฒนาราม
ตำบลละลมใหม่พัฒนา (La lom Mai Phat tha na)
– วัดกุดจอกน้อย
– วัดกุดจอกใหญ่
– วัดละลม
ตำบลด่านเกวียน (Dan Kwian)
– วัดด่านเกวียน
– วัดโนนม่วง
– วัดบ้านตูม
– วัดใหม่หนองบอน

8. # อำเภอด่านขุนทด (Dan Khun Thot District)

ตำบลด่านขุนทด (Dan Khun Thot)
– วัดโคกรักษ์
– วัดถนนหักน้อย
– วัดบ้านหาญ
– วัดศาลาลอย
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดใหม่เจริญสุข
– วัดใหม่ด่านขุนทด
ตำบลกุดพิมาน (Kut Phi man)
– วัดกุดพิมาน
– วัดถนนหักใหญ่
– วัดโนนสะอาด
– วัดบ้านดอนน้อย
– วัดบ้านไร่
– วัดป่าญาณสิทธาราม
– วัดป่าดอนใหญ่
– วัดสำนักพิมาน
– วัดหนองกระเทียมเหนือ
– วัดใหม่แสนสุข (วัดบ้านใหม่แสนสุข)
ตำบลด่านนอก (Dan Nok)
– วัดบ้านน้อย
– วัดมะขามน้อย
ตำบลด่านใน (Dan Nai)
– วัดด่านใน
– วัดบ้านพระ
– วัดหนองบง
– วัดหนองหัวช้าง
ตำบลตะเคียน (Ta khian)
– วัดกุดม่วง
– วัดโกรกลึก
– วัดดงกระสัง
– วัดตะเคียน
– วัดบ้านดอนใหญ่
– วัดป่าหินลาด
– วัดมอสูง
– วัดหนองพังโพด
– วัดหนองละมั่ง
– วัดหินหล่อง
ตำบลบ้านเก่า (Ban Kao)
– วัดจงกอ
– วัดบ้านกลาง
– วัดบ้านเก่า
– วัดมะเริง
– วัดวังโป่ง
– วัดสระพัง
ตำบลบ้านแปรง (Ban Praeng)
– วัดคูขาดใต้
– วัดคูขาดเหนือ
– วัดบ้านแปรง
– วัดบ้านระไหว
– วัดบ้านหลุ่ง
– วัดฝายโบสถ์
– วัดเสลาวุฑฒาราม
– วัดหนองบัวโคก
– วัดหนองปรือ
ตำบลพันชนะ (Phan Cha na)
– วัดโนนสง่า
– วัดบ้านดอน
– วัดป่าพันชนะ
– วัดพันชนะ
– วัดมาบกราด
– วัดวะระเวียง
– วัดหนองพลวง
ตำบลสระจรเข้ (Sa Cho ra khe)
– วัดดอนตะแบง
– วัดด่านนอก
– วัดบ้านหลุง
– วัดบ้านใหม่ (วัดบ้านใหญ่)
– วัดละเลิงพิมาน
– วัดสระจรเข้
– วัดหนองสาร
ตำบลหนองกราด (Nong Krat)
– วัดกระทุ่มโพรง
– วัดชัยมงคล
– วัดหนองกราด
– วัดหนองขุยคูเมือง
– วัดหนองโสน
– วัดหนองแหน (วัดหนองแสน)
– วัดใหม่ชัยพฤกษ์
ตำบลหนองบัวตะเกียด (Nong Bua Ta kiat)
– วัดกุดน้ำใส
– วัดจะบู (วัดบ้านจะบู)
– วัดดอนมุกมัน
– วัดโนนระเวียง
– วัดวารีสุทธาราม
– วัดสระขี้ตุ่น
– วัดหนองกระเทียมใต้
– วัดหนองบัวตะเกียด
ตำบลหนองบัวละคร (Nong Bua La khon)
– วัดคลองแคเหนือ
– วัดโค้งตะคร้อ
– วัดบ้านเขื่อน
– วัดบ้านหนองบัว (วัดหนองบัวละคร)
– วัดศิริมงคลบุญญาราม
– วัดหนองแต้อุดมสุข
– วัดห้วยดินดำ
ตำบลหินดาด (Hin Dat)
– วัดกุดนางทอหูก
– วัดค่ายทะยิง
– วัดจันทราราม
– วัดท่าขี้เหล็ก
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนขี้ตุ่น
– วัดปราสาท
– วัดป่าศรีบุญเรือง
– วัดห้วยจรเข้
– วัดหินดาด
ตำบลห้วยบง (Huai Bong)
– วัดซับพลูใหญ่ (วัดซับพลู)
– วัดถ้ำเต่า
– วัดบ้านน้อยพัฒนา
– วัดศิลาร่วมสามัคคี
– วัดหนองใหญ่
– วัดห้วยบง
– วัดหินเพิงใต้
– วัดหินเพิงเหนือ
ตำบลโนนเมืองพัฒนา (Non Mueang Phat tha na)
– วัดคลองแคใต้
– วัดโนนเต็ง
– วัดโนนเมือง
– วัดบ้านโนนสายทอง (วัดบ้านดงโนนสายทอง)
ตำบลหนองไทร (Nong Sai)
– วัดโคกสามัคคีเก่า
– วัดดอนแต้ว
– วัดดอนป่าโอป (วัดป่าโอป)
– วัดหนองแดง
– วัดหนองไทร
– วัดหนองสะแก
– วัดหัวนา

9. # อำเภอโนนไทย (Non Thai District)

ตำบลโนนไทย (Non Thai)
– วัดโคกพรม
– วัดดอนแต้ว
– วัดดอนทะยิง
– วัดดอนโบสถ์
– วัดด่านกรงกราง
– วัดโนนไทย
– วัดโนนพัฒนา
– วัดโนนมะกอก
– วัดโนนหวาย
– วัดบ้านใหม่
– วัดประชานิยม
– วัดศิริบ้านไร่
– วัดสระจรเข้
– วัดหลักร้อย
ตำบลด่านจาก (Dan Chak)
– วัดด่านจาก
– วัดตะคร้อ
– วัดโนนพุทรา
– วัดหนองกระสัง
– วัดหนองสะแก
– วัดหอกลอง
ตำบลกำปัง (Kam pang)
– วัดกระเสียว
– วัดกำปัง
– วัดบ้านจอก
– วัดบ้านจาน
– วัดบ้านซาด
– วัดบ้านนา
– วัดบ้านไพล
– วัดบ้านอ้อ
– วัดศรีชลสินธ์
– วัดใหม่นารี
ตำบลสำโรง (Sam rong)
– วัดทรงธรรม
– วัดนารายณ์
– วัดบ้านตูม
– วัดบ้านแปรง
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดมงคลวารี
– วัดสระพัง
– วัดสำโรง
– วัดหนองกราด
– วัดหนองไผ่ล้อม
ตำบลค้างพลู (Khang Phlu)
– วัดกะพี้
– วัดค้างพลูใต้
– วัดค้างพลูเหนือ
– วัดโนนเจริญ
– วัดโนนหินขาว
– วัดบ้านซิน
– วัดบำรุงวรรณาราม
– วัดป่าหนองตาล
– วัดหนองราง
ตำบลบ้านวัง (Ban Wang)
– วัดดอนตำแย
– วัดถนนวารี
– วัดบึงสง่า
– วัดบุ่งตะแบก
– วัดป่าบุญพาศรัทธาธรรม
– วัดโพธิ์เตี้ย
– วัดหนองกลางดอน
ตำบลบัลลังก์ (Ban lang)
– วัดกระดาน
– วัดกุดเวียน
– วัดคูเมือง
– วัดเทพคงคา (วัดหนองแวง)
– วัดโนนเจดีย์
– วัดโนนสะอาด
– วัดบ้านบัลลังก์
– วัดโพธิ์ตาสี
– วัดเมืองเก่า
– วัดศรีดอนยาว
– วัดสระตะเฆ่
– วัดหนองแจง
ตำบลสายออ (Sai O)
– วัดกุดจิก
– วัดโคก
– วัดโคกน้อย
– วัดโคกหนองไผ่
– วัดบ้านบุ
– วัดสระตอง
– วัดสายออ
– วัดหนองโสน
ตำบลถนนโพธิ์ (Tha non Pho)
– วัดแฉ่ง
– วัดดอนสระจันทร์
– วัดถนนโพธิ์
– วัดหนองตาแมน
– วัดหลุมปูน
ตำบลมะค่า (Ma kha)
– วัดทุ่งหนองแหวน
– วัดมะเกลือ
– วัดมะค่าดอนทะยิง
– วัดหนองดุม
– วัดหนองไผ่

10. # อำเภอโนนสูง (Non Sung District)

ตำบลโนนสูง (Non Sung)
– วัดโนนแต้ว
– วัดโนนหมัน
– วัดบัว
– วัดใหม่สุนทร
ตำบลใหม่ (Mai)
– วัดเกราพัฒนาราม
– วัดจันดุม
– วัดดอนม่วง
– วัดถนนถั่ว
– วัดโพธาราม
– วัดหนองโสน
– วัดใหม่กลอ
– วัดใหม่รุ่งอรุณ
ตำบลโตนด (Ta not)
– วัดดอนหวาย
– วัดด่านเกวียน
– วัดด่านทองหลาง
– วัดโตนด
– วัดโนนมะกอก
ตำบลบิง (Bing)
– วัดกระสัง
– วัดขนายดี
– วัดขามชั่งโค
– วัดขามโนนสันติ
– วัดดอนขวาง
– วัดบ้านเพชร
– วัดบิง
– วัดสำโรง
ตำบลดอนชมพู (Don Chom phu)
– วัดกอก
– วัดขี้เหล็ก
– วัดดอนชมพู
– วัดบ้านส้ม
– วัดมะระ
– วัดสระพรวน
– วัดสีสุก
ตำบลธารปราสาท (Than Pra sat)
– วัดดอนหวาย
– วัดตลาดแค
– วัดท่ากระสัง
– วัดปราสาท
– วัดป่าบุ่งตะขบ
– วัดหญ้าคาใต้
– วัดหญ้าคาเหนือ
– วัดหัวทำนบ
– วัดใหม่เกษม
ตำบลหลุมข้าว (Lum Khao)
– วัดกอก
– วัดซาด
– วัดดงพลอง
– วัดท่ากระทุ่ม
– วัดบ้านไพล
– วัดป่าชัยมงคล
– วัดเพิก
– วัดสระจันทร์
– วัดหลุมข้าว
– วัดห้วยน้อย
– วัดใหม่หนองบัว
– วัดอุดมธัญญาวาส
ตำบลมะค่า (Ma kha)
– วัดดอนม่วง
– วัดเดิ่นเห็ดหิน
– วัดถั่วแปบ
– วัดพลจลก
– วัดมะเกลือ
– วัดมะค่า
– วัดสระวารี
– วัดหนองตะไก้
– วัดหนองม้า
– วัดใหม่สามัคคีธรรม
– วัดใหม่หนองม้า
ตำบลพลสงคราม (Phon Song khram)
– วัดโคกเปราะหอม
– วัดดอนมะเหลื่อม
– วัดดอนมันกระซาก
– วัดพลสงคราม
– วัดมะรุม
– วัดเสลา
– วัดหญ้าคา
– วัดหนองนา
– วัดหนองสรวง
ตำบลจันอัด (Chan-at)
– วัดโค้งกระชาย
– วัดจันอัด
– วัดด่านติง
– วัดสำโรง
– วัดเหล่า
ตำบลขามเฒ่า (Kham Thao)
– วัดกลึง
– วัดเกรียม
– วัดขามเฒ่า
– วัดโนนกระถิน
– วัดไพ
– วัดหนองพลอง
ตำบลด่านคล้า (Dan Khla)
– วัดคอนน้อย
– วัดด่านคนคบ
– วัดหนองหว้า
ตำบลลำคอหงษ์ (Lam Kho Hong)
– วัดคอหงษ์
– วัดดอนผวา
– วัดโนนลาว
– วัดสะพาน
– วัดหนองเครือชุด
ตำบลเมืองปราสาท (Mueang Pra sat)
– วัดกระเพรา
– วัดคล้า
– วัดดอนท้าว
– วัดโนนคราม
– วัดโนนตะกั่ว
– วัดโนนตากลาง
– วัดปราสาท
– วัดเมืองที
– วัดหนองอ้อ
ตำบลดอนหวาย (Don Wai)
ตำบลลำมูล (Lam Mun)
– วัดธรรมทานวนาราม
– วัดป่ารัง
– วัดหนองโจด

11. # อำเภอขามสะแกแสง (Kham Sakaesaeng District)

ตำบลขามสะแกแสง (Kham Sa kae saeng)
– วัดขาม
– วัดนามาบ
– วัดโนนหญ้าคา
– วัดบ้านคู
– วัดบ้านหนุก
– วัดบุละกอ
– วัดหนองจาน
ตำบลโนนเมือง (Non Mueang)
– วัดครึมม่วง
– วัดตะโก
– วัดเทพมงคล
– วัดโนนเมือง
– วัดบ้านงิ้ว
– วัดสระแจง
– วัดหนองไผ่ (วัดบ้านหนองไผ่)
ตำบลเมืองนาท (Mueang Nat)
– วัดทัพรั้ง
– วัดบ้านเสมา (วัดเสมาน้อย)
– วัดบ้านห้วย
– วัดบ้านเหนือ
– วัดป่าศรัทธาธรรม
– วัดเมืองนาท
– วัดหนองโพธิ์นามาบ
– วัดหนองไร่
ตำบลชีวึก (Chi wuek)
– วัดชีวึก
– วัดโนนผักชี
– วัดหนองโพธิ์
ตำบลพะงาด (Pha-ngat)
– วัดดอนพะงาด
– วัดสะแกแสง
ตำบลหนองหัวฟาน (Nong Hua Fan)
– วัดโคกคูขาด
– วัดโนนมะเกลือ
– วัดหนองโจด
– วัดหนองหัวฟาน
ตำบลเมืองเกษตร (Mueang Ka set)
– วัดตะโก
– วัดธรรมเมืองทอง
– วัดโนนเกษตร
– วัดบ้านคูเมือง
– วัดหนองไผ่

12. # อำเภอบัวใหญ่ (Bua Yai District)

ตำบลบัวใหญ่ (Bua Yai)
– วัดดอนขุนสนิท
– วัดน้ำอ้อม
– วัดโนนพลวง
– วัดบัวใหญ่
– วัดประชานิมิตร
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองม่วงบูรพาราม
– วัดห้วยโจด
– วัดหัวหนอง
– วัดอัมพวันศรีสง่า
ตำบลห้วยยาง (Huai Yang)
– วัดเก่างิ้ว
– วัดขามเตี้ย
– วัดด่านช้าง
– วัดบ้านดงบัง
– วัดบ้านห้วยยาง
– วัดบุไทย
– วัดป่าบุญมาธรรมวัฒน์
– วัดหนองหญ้าปล้อง
– วัดห้วยคร้อ
– วัดห้วยยาง
ตำบลเสมาใหญ่ (Se ma Yai)
– วัดจันทรังษีมุณีวงศ์
– วัดมงคลหัตถีสันติวาส
– วัดราษฏร์ประดิษฐ์
– วัดสว่างธรรมาราม
– วัดอินแปลงแสงสว่าง
ตำบลดอนตะหนิน (Don Ta nin)
– วัดชัยศิริสังฆาราม
– วัดน้ำบ่าวนาราม
– วัดศรีจันทร์เจริญธรรม
– วัดศรีสุภณ
– วัดศิริมงคล
– วัดศิริมงคลชัย (วัดโคกสะอาด)
ตำบลหนองบัวสะอาด (Nong Bua Sa-at)
– วัดคูขาด
– วัดบ้านสระครก
– วัดบ้านโสกรัง
– วัดประชุมเทวาวาส
– วัดป่าคลองพฤกษ์
– วัดหนองกระทุ่ม
ตำบลโนนทองหลาง (Non Thong lang)
– วัดคึมมะอุ
– วัดโคกสะอาด
– วัดดอนหัน
– วัดโนนกระพี้
– วัดบ้านไร่
– วัดป่าตอง
– วัดป่าเนินโพธิโสธร (วัดวิษณุพรประสิทธิ์)
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสุวรรณาราม
– วัดหนองไข่ผำ
– วัดหนองแวง
ตำบลกุดจอก (Kut Chok)
– วัดคูมะค่า
– วัดดอนแร้ง
– วัดบ้านงิ้ว (วัดงิ้วใหม่)
– วัดบ้านดอนหัน
– วัดหนองโข่
ตำบลด่านช้าง (Dan Chang)
– วัดบ้านดอนหัน
– วัดป่าประชาธรรมนิคม
– วัดป่าสมานสามัคคี
– วัดราษฎร์ประดิษฐ์
– วัดสระไผ่
– วัดหนองเม็ก
– วัดหนองรกฟ้า
ตำบลขุนทอง (Khun Thong)
– วัดโคกกลาง
– วัดโคกสว่าง
– วัดโคกสี
– วัดดอนคนฑา
– วัดบ้านหนองหว้าเอน
– วัดเพียไซย์ดอนกระชาย (วัดบ้านเพียไซย์)
– วัดโสกงูเหลือม
– วัดหญ้าคา
– วัดหนองโดน
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ (Nong Chaeng Yai)
– วัดดอนเค็ง
– วัดไทรงามศิริมงคล
– วัดโนนมะเฟือง
– วัดป่าโนนสมบูรณ์
– วัดศรีวนาราม
– วัดสว่างมหาโพธิ์

13. # อำเภอประทาย (Prathai District)

ตำบลประทาย (Pra thai)
– วัดกระโตน
– วัดไชยศรีชมชื่น
– วัดดงเค็ง
– วัดเตยกระโตน
– วัดถนนโพธิ์
– วัดนางิ้ว
– วัดโนนขี้เหล็ก
– วัดบ้านหนองโน
– วัดบึงกระโตน
– วัดหันเตย
ตำบลกระทุ่มราย (Kra thum Rai)
– วัดกระทุ่มราย
– วัดเขว้า
– วัดโนนเพ็ดสามัคคี
– วัดไร่อ้อย
– วัดศรีอัมพร
– วัดสี่เหลี่ยม
– วัดหนองเดิ่น
– วัดหนองแวง
ตำบลวังไม้แดง (Wang Mai Daeng)
– วัดกลางอุ่มจาน
– วัดคึมหญ้านาง
– วัดโคกพระ
– วัดฉิมพลีโนนงิ้ว
– วัดโนนรัง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดหนองโน
– วัดหนองพลวงน้อย
– วัดอรัญพรหมาราม
ตำบลตลาดไทร (Ta lat Sai)
– วัดคงคาอุดมเขต
– วัดดอนอีลุ่ม
– วัดตลาดไทรเก่า
– วัดโนนหนองกก
– วัดประทาย
ตำบลหนองพลวง (Nong Phluang)
– วัดดอนกอก
– วัดโพธิ์งามหนองกุง
– วัดหนองขาม
– วัดหนองคึม
– วัดหนองพลวง
ตำบลหนองค่าย (Nong Khai)
– วัดโคกเพ็ด
– วัดตำแย
– วัดทุ่งมน
– วัดบ้านหนองแวง
– วัดป่าโคกเพ็ด
– วัดป่าพูนไพศาล
– วัดสว่างสำโรง
– วัดหนองค่าย
ตำบลหันห้วยทราย (Han Huai Sai)
– วัดโกรกหิน
– วัดดอนกลอย
– วัดโนนหญ้านาง
– วัดเพ็ดน้อย
– วัดสระปทุม
– วัดหนองม่วง
– วัดหลุ่งจาน
– วัดหันห้วยทราย
ตำบลดอนมัน (Don Man)
– วัดช่องแมวหนองยาง
– วัดปลักแรต
– วัดลิ้นฟ้า
– วัดสระประดู่
ตำบลนางรำ (Nang Ram)
– วัดนางรำ
– วัดโนนกระหาด
– วัดโนนสูง
– วัดป่าใหญ่เกษร
– วัดหญ้าคา
– วัดหนองสะแบง
ตำบลโนนเพ็ด (Non Phet)
– วัดธรรมวงศาวาส
– วัดป่ากมลพร
– วัดป่าอมตธรรมาราม
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดเมืองดู่
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดหนองคอกควาย
– วัดหนองจันสอน
– วัดหนองช้างตาย
– วัดหนองห่าง
ตำบลทุ่งสว่าง (Thung Sa wang)
– วัดขี้เหล็ก
– วัดโคกล่าม
– วัดป่าสวนสน
– วัดเย้ยตะแบง
– วัดวังม่วง
– วัดหนองบุไทย
ตำบลโคกกลาง (Khok Klang)
– วัดโคกกลาง
– วัดบ้านละเลิงหิน
– วัดป่าประชาชื่น
– วัดสว่างศรีโพธยาราม
– วัดหนองกอก
– วัดหนองแสง
ตำบลเมืองโดน (Mueang Don)
– วัดดอนยาว
– วัดดอนวัว
– วัดป่าเมตตาธรรม
– วัดป่าหนองคู
– วัดเมืองโดน
– วัดหนองคู

14. # อำเภอปักธงชัย (Pak Thong Chai District)

ตำบลเมืองปัก (Mueang Pak)
– วัดกลางปักธงชัย
– วัดนาแค
– วัดโนนขุนชัย
– วัดป่าเวฬุวัน
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์เมืองปัก
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดอัมพวัน
ตำบลธงชัยเหนือ (Thong Chai Nuea)
– วัดโคกศิลา
– วัดโนนทอง
– วัดป่าฉัตรมงคล
– วัดพันธ์สงวน
– วัดหนองด่านช้าง
– วัดหนองหญ้าขาว
– วัดแหลมรวกอินทรนิมิตร
– วัดใหม่รวมจิต
– วัดอ่างหินวนาราม
ตำบลตะคุ (Ta khu)
– วัดแจ้งบ้านหัน
– วัดน้อยสุขัง
– วัดโนนสะพานหิน
– วัดป่าเมืองแก้ว
– วัดไผ่สีสุก
– วัดหนองนมนาง
– วัดหน้าพระธาตุ
– วัดใหญ่สุขัง
ตำบลโคกไทย (Khok Thai)
– วัดโคกเกษม
– วัดป่าหนองพง
– วัดศรีษะกระบือ
– วัดหนองล้างช้าง
– วัดหัวนา
– วัดใหม่เจริญธรรม
ตำบลสำโรง (Sam rong)
– วัดขุนละคร
– วัดเทพมงคล
– วัดโพนทราย
– วัดมะค่า
– วัดหนองประดู่
– วัดใหม่สำโรง
ตำบลตะขบ (Ta khop)
– วัดเขาพญาปราบ
– วัดโคกสำราญ
– วัดตะขบ
– วัดน้อยเขาเขียว
– วัดบุหัวช้าง
– วัดป่าพลับพลาชัย
– วัดป่ามงคลธรรม
– วัดป่าศรีโพธิญาณ
– วัดป่าสันติธรรม
– วัดป่าสุขศรีงาม
– วัดยางกระทุง
– วัดสุกศรีงาม
– วัดหนองปล้อง
– วัดหนองไผ่
ตำบลนกออก (Nok Ok)
– วัดโคกศรีสะเกษ
– วัดทุ่งจาน
– วัดนกออก
– วัดป่าโคกสระน้อย
– วัดพระเพลิง
– วัดม่วงสระน้อย
ตำบลดอน (Don)
– วัดโกรกหว้า
– วัดจังหรีด
– วัดตะกุด
– วัดโนนแปะ
– วัดบ้านพร้าว
– วัดบ้านส่อง
– วัดไม้เสี่ยว
– วัดหนองผักไร
– วัดใหม่โพธิ์งาม
ตำบลตูม (Tum)
– วัดคลองตะคร้อ
– วัดคลองวัฒนา
– วัดคีรีสามัคคี
– วัดพรหมราช
– วัดโพธิ์เมืองสามัคคี
– วัดวังวารีวน
ตำบลงิ้ว (Ngio)
– วัดตะกุด
– วัดบ้านงิ้ว
– วัดป่าคลองขุนเทียน
– วัดหนองปรือ
– วัดหนองไผ่
ตำบลสะแกราช (Sa kae Rat)
– วัดเก่าสะแกราช
– วัดคลองเตย
– วัดชุมพรบวรรังสิยาราม
– วัดบ้านขี้เหล็ก (วัดมหาศรีสวัสดิ์ยาราม)
– วัดบ้านโป่ง
– วัดป่าเชตวัน
– วัดโพธิ์นิมิตร
– วัดศรีไพโรจน์
– วัดสุขวัฒนาราม
– วัดห้วยสะแกราช
ตำบลลำนางแก้ว (Lam Nang Kaeo)
– วัดซับน้อย
– วัดซับยาง
– วัดบ้านกลาง
– วัดบ้านลำประโคนเหนือ
– วัดพัดทะเล
– วัดลำประโคน
– วัดวังตะเคียน
– วัดห้วยแก้วสันติธรรม
ตำบลภูหลวง (Phu Luang)
– วัดปอแดง
– วัดภูหลวงพรหมวาส
– วัดหนองกก
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหลุมเงิน
ตำบลสุขเกษม (Suk Ka sem)
– วัดบุพรมราช
– วัดปลายดาบ
– วัดพุปลาไหล
– วัดหนองชุมแสง
ตำบลเกษมทรัพย์ (Ka sem Sap)
– วัดนางเหริญ
– วัดมนต์มาวาส
– วัดหนองศาลา
– วัดหลุมข้าว
ตำบลบ่อปลาทอง (Bo Pla Thong)
– วัดบ้านกลาง
– วัดบุญสถิตย์
– วัดป่ามะกอกงาม
– วัดพระบึง

15. # อำเภอพิมาย (Phimai District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดเก่าประตูชัย
– วัดดอนแซะ
– วัดเดิม
– วัดบูรพาพิมล
– วัดวังหิน
– วัดสระเพลง
– วัดใหม่ประตูชัย
– วัดใหม่สามัคคี
ตำบลสัมฤทธิ์ (Sam rit)
– วัดท่าแดง
– วัดบ้านคล้า
– วัดบ้านซึม
– วัดบ้านตาลพัฒนา
– วัดป่ารังตลาดเจียบ
– วัดพุทรา
– วัดมะค่าระเว
– วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก
– วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก
– วัดหัวทำนบ
– วัดใหม่โพธิสัตว์
ตำบลโบสถ์ (Bot)
– วัดโคกขาม
– วัดตะคร้อ
– วัดตะเคียนงาม
– วัดตะบอง
– วัดทำนบธรรมาราม
– วัดโนนไม้แดง
– วัดบรมถาวร
– วัดบ้านลุงตามัน
– วัดป่าคุณสัมปันนาราม
– วัดหนองกรวด
– วัดหนองจิก
– วัดหนองบึง
– วัดหนองปรือ
– วัดหนองไผ่
– วัดหนองฟานสะเดา
– วัดใหม่ประชาราม
ตำบลกระเบื้องใหญ่ (Kra bueang Yai)
– วัดกระเบื้องน้อย
– วัดกระเบื้องใหญ่
– วัดตำแย
– วัดโนนกระสัง
– วัดโนนเสว
– วัดบ้านเตย
– วัดใหม่พัฒนา
ตำบลท่าหลวง (Tha Luang)
– วัดจารย์ตำรา
– วัดดงใหญ่
– วัดท่าหลวง
– วัดโนนม่วง
– วัดบ้านกล้วย
– วัดมะกอก
– วัดศาลา
– วัดสนุ่นงิ้ว
ตำบลรังกาใหญ่ (Rang Ka Yai)
– วัดตะปัน
– วัดป่าพิมาย
– วัดพัฒนาราม
– วัดพุทรา
– วัดรังกาใหญ่
– วัดวิปัสสนารังกาใหญ่
– วัดใหม่สามัคคี
– วัดใหม่สุนทริการาม
ตำบลชีวาน (Chi wan)
– วัดชีวาน
– วัดดอนเขว้า
– วัดทับควาย
– วัดโนนพะเนียม
– วัดโนนหมัน
– วัดบ้านซาด
– วัดป่าสรวงเจริญธรรม
ตำบลนิคมสร้างตนเอง (Ni khom Sang Ton-eng)
– วัดธำรงวนาราม
– วัดนิคมคณาราม
– วัดนิคมวุฒิศาสน์
– วัดโนนกระเบื้อง
– วัดบุญส่งอนุสรณ์
– วัดป่าพิทักษ์ธรรม
– วัดโพธิ์งาม
– วัดสระนันทวัน
– วัดสะแกงาม
– วัดหนองหญ้าขาว
– วัดหนองหัวช้าง
ตำบลกระชอน (Kra chon)
– วัดกะชอน (วัดราษฎร์สโมสร)
– วัดดงน้อย
– วัดตลาดประดู่
– วัดโนนกระเบื้อง
– วัดโนนพุทรา
– วัดโนนสำโรง
– วัดป่าชาดพัฒนาราม
ตำบลดงใหญ่ (Dong Yai)
– วัดขามใต้
– วัดโนนโชงโลง
ตำบลธารละหลอด (Than La lot)
– วัดเกาะวังกลาง
– วัดพระธาตุศรีสุมังคล์นววนาราม
– วัดวังม่วง
ตำบลหนองระเวียง (Nong Ra wiang)
– วัดชัยสวรรค์
– วัดดอนหวาย
– วัดบ้านนาสุทธาวาส
– วัดบ้านเพชร
– วัดมาบประดู่
– วัดสุขาพิริวนาราม
– วัดหนองขาม
– วัดหนองบัวลอย
– วัดหนองระเวียง
– วัดหนองโสน

16. # อำเภอห้วยแถลง (Huai Thalaeng District)

ตำบลห้วยแถลง (Huai Tha laeng)
– วัดชัยมงคล
– วัดแสนสุข
– วัดหนองโสน
– วัดห้วยแถลง
– วัดห้วยปอ
ตำบลทับสวาย (Thap Sa wai)
– วัดโคกโภคา
– วัดประชาคมาราม
ตำบลเมืองพลับพลา (Mueang Phlap phla)
– วัดทองสุวรรณ
– วัดท่าลี่
– วัดพลับทอง
– วัดศิริมงคล
– วัดสระแก้ว
ตำบลหลุ่งตะเคียน (Lung Ta khian)
– วัดตะแกรง
– วัดไผ่นกเขา
– วัดสรศักดิ์
– วัดสระมะค่า
– วัดหนองสาย
– วัดหลุ่งตะเคียน
ตำบลหินดาด (Hin Dat)
– วัดโคกสะทอน
– วัดโคกสะอาด
– วัดนันทวัน
– วัดปทุมวัน
– วัดสระเกษ
– วัดใหม่พนมไพร
– วัดอุทัยมัคคาราม
ตำบลงิ้ว (Ngio)
– วัดจอมศรี
– วัดหนองนา
– วัดหนองม่วงหวาน
– วัดหัวอ้อ
– วัดใหม่พุทไธจารย์
– วัดใหม่อัมพร
ตำบลกงรถ (Kong Rot)
– วัดซ่าเลือด
– วัดหนองซำ
– วัดหนองบัวรอง
– วัดหัวทำนบ
ตำบลหลุ่งประดู่ (Lung Pra du)
– วัดกู่ศิลาขันธิ์
– วัดทองพนมวัน
– วัดโพธิ์เย็น
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองแสง
– วัดหลุ่งประดู่
ตำบลตะโก (Ta ko)
– วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
– วัดหนองไผ่
ตำบลห้วยแคน (Huai Khaen)
– วัดกรรณิการาม
– วัดหนองม่วงตาฮิง

17. # อำเภอชุมพวง (Chum Phuang District)

ตำบลชุมพวง (Chum Phuang)
– วัดตลาดชุมพวง
– วัดบ้านตาล
– วัดป่าไตรสิกขา
– วัดป่าประชาชุมพวง
– วัดพันธ์เจริญ
– วัดพิกุลทอง
– วัดวิเวการาม
– วัดหนองแดง
– วัดเหล่าจั่น
– วัดใหม่หนองบัวรี
ตำบลประสุข (Pra suk)
– วัดเก่าประสุข
– วัดขามขุนร่ม
– วัดจันทร์
– วัดโชติการาม
– วัดละโว้
– วัดสำโรง
– วัดอาสนาราม
ตำบลท่าลาด (Tha Lat)
– วัดเกาะท่าลาด
– วัดทองธรรมาราม
– วัดโนนซาด
– วัดโนนรังน้อย
– วัดป่าท่าลาด
– วัดโพธิ์ทองอัมพวัน
– วัดมุ่งวทาราม
– วัดสระประดู่
– วัดสว่างอากาศ
– วัดสามัคคีธรรมาราม
– วัดหนองขาม
– วัดหนองตะคลอง
– วัดหนองนกคู่
– วัดหนองปรือแก้ว
– วัดใหม่สุขาราม
– วัดใหม่อัมพวัน
ตำบลสาหร่าย (Sa rai)
– วัดเก่าตาดำ
– วัดโคกหินช้าง
– วัดหนองปรือสมอ
– วัดหนองหว้า
ตำบลตลาดไทร (Ta lat Sai)
– วัดเจริญราษาฎร์บำรุง
– วัดตลาดไทร
– วัดโนนดู่
– วัดประชาพัฒนาราม
– วัดป่าหงส์ประสิทธิ์
– วัดป่าอนุรักษ์หนองแวงน้อย
– วัดโพธิ์ศรีบรรจง
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดศิริมังคลาราม
– วัดสระประทุม
– วัดสองห้อง
ตำบลโนนรัง (Non Rang)
– วัดโคกสูง
– วัดทับรักษ์
– วัดโนนรังน้อย
– วัดบุปผาราม
– วัดเมืองยาง
– วัดสง่าโนนหาด
– วัดสง่าวนาราม
– วัดสว่างชุมพวง
– วัดหนองทุ่ม
– วัดหนองหว้า
ตำบลหนองหลัก (Nong Lak)
– วัดโนนสุกร
– วัดมงคลราษฎร์บำรุง
– วัดเมืองไผ่
– วัดราชดำเนิน
ตำบลโนนตูม (Non Tum)
– วัดฐานราษฎร์ดำรง
– วัดโนนตูม
– วัดวิเวกวาโย
– วัดสาหร่าย
– วัดหนองเจ้าเรือน
– วัดหนองแดง
– วัดหนองนาดี
– วัดหนองรกฟ้า
– วัดหนองไร่
– วัดอุภัยภาคิกาวาส
ตำบลโนนยอ (Non Yo)
– วัดบ้านยาง
– วัดอโสการาม

18. # อำเภอสูงเนิน (Sung Noen District)

ตำบลสูงเนิน (Sung Noen)
– วัดญานโสถิตวนาราม
– วัดตะคลองหลง
– วัดบุใหญ่
– วัดสระเพลง
– วัดสุขาวดี
– วัดใหญ่สูงเนิน
– วัดใหม่หนองดุม
– วัดใหม่อัมพร
ตำบลเสมา (Se ma)
– วัดแก่นท้าว
– วัดทะเล
– วัดธรรมจักรเสมาราม
– วัดน้อยกุดคล้า
– วัดบ้านโป่ง
– วัดส้มกบงาม
– วัดหลุมปูนปัญญาวาส
– วัดหินตั้ง
– วัดเหมือดแอ่
ตำบลโคราช (Kho rat)
– วัดกุดหิน
– วัดท่าโป่ง
– วัดโนนตาล
– วัดโบสถ์
– วัดปรางค์เมืองเก่า
ตำบลบุ่งขี้เหล็ก (Bung Khi lek)
– วัดกุดเวียน
– วัดโคกมะกอก
– วัดงิ้ว
– วัดบ้านดอน
– วัดสันติกาวาส (วัดหัวตะพาน)
ตำบลโนนค่า (Non Kha)
– วัดกุดปลาเข็ง
– วัดกุดหัวช้าง
– วัดโคกกะพี้
– วัดโคกปะกั๊ก
– วัดโนนค่า
– วัดป่าโกรกสะเดา
ตำบลโค้งยาง (Khong Yang)
– วัดโค้งยาง
– วัดตะคลองแล้ง
– วัดมะรุม
– วัดเหมืองลี่
ตำบลมะเกลือเก่า (Ma kluea Kao)
– วัดเขาซาด
– วัดโคกสูง
– วัดโนนหินดาด
– วัดมะเกลือเก่า
– วัดวังรางน้อย
– วัดวังรางใหญ่
– วัดสว่างบูรพาราม
– วัดหนองเป็น
– วัดหนองม่วง
– วัดหนองไม้ตาย
– วัดห้วยไผ่
ตำบลมะเกลือใหม่ (Ma kluea Mai)
– วัดโคกสว่าง
– วัดทุ่งสะแบง
– วัดป่าศิลาทอง
– วัดโพธิ์ไทรงาม
– วัดมะเกลือใหม่
– วัดวะภูแก้ว
– วัดใหม่สันติ
ตำบลนากลาง (Na Klang)
– วัดนากลาง
– วัดนาใหญ่
– วัดหนองบอน
– วัดห้วยตะคร้อ
ตำบลหนองตะไก้ (Nong Ta kai)
– วัดกุดขมิ้น
– วัดโนนตะแบง
– วัดสองคร
– วัดหนองตะไก้
– วัดหนองพะยอม
– วัดหนองแวง
– วัดใหม่จำปา
ตำบลกุดจิก (Kut Chik)
– วัดกุดจิก
– วัดสลักใด
– วัดสันติสีลาราม

19. # อำเภอขามทะเลสอ (Kham Thale So District)

ตำบลขามทะเลสอ (Kham Tha le So)
– วัดขามทะเลสอ
– วัดโคกแฝก
– วัดป่าอิสสริการาม
– วัดเพชรประทุมวันต์
– วัดสีจาน
– วัดหนองขุ่น
– วัดหนองคู
ตำบลโป่งแดง (Pong Daeng)
– วัดโกรกกระหาด
– วัดน้ำฉ่า
– วัดบ้านโนน
– วัดโป่งบูรพาราม
– วัดสามัคคีสโมสร
– วัดหนองม่วง
ตำบลพันดุง (Phan Dung)
– วัดโคกแขวน (วัดบ้านโคกแขวน)
– วัดเจริญธรรม
– วัดโตนด
– วัดพันดุง
– วัดหนองสะแก
ตำบลหนองสรวง (Nong Suang)
– วัดหนองกก
– วัดหนองตะครอง
– วัดหนองสรวง
ตำบลบึงอ้อ (Bueng O)
– วัดกุ่มพะยา
– วัดดอนมะเกลือ
– วัดนิมิตรประชาราม
– วัดโนนตาล
– วัดบึงสมบูรณ์
– วัดบึงอ้อ
– วัดป่าบุระไหว
– วัดป่าพุทธธรรม
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดใหม่โนนตาล

20. # อำเภอสีคิ้ว (Sikhio District)

ตำบลสีคิ้ว (Si khio)
– วัดเกาะ
– วัดถนนคต
– วัดบุ่งลำใย
– วัดโบสถ์
– วัดป่าสันติ
– วัดพุทธคุณ
– วัดศรัทธาสามัคคี
– วัดศรีสง่าโคกสะอาด
– วัดสีคิ้วคณาราม
– วัดสุชัยคณาราม
– วัดหนองรี
– วัดใหญ่สีคิ้ว (วัดใหญ่)
ตำบลบ้านหัน (Ban Han)
– วัดจันทราราม
– วัดวังเรือ
– วัดศรีษะกระบือ
– วัดหนองโองนาคาราม
– วัดใหม่สมบูรณ์จริง
ตำบลกฤษณา (Krit sa na)
– วัดคลองนาดี
– วัดซับใต้คุณาราม
– วัดปางละกอ
– วัดวังกระสวย
– วัดวังโรงน้อย
– วัดวิมุตติธรรม
– วัดสองพี่น้องเจริญธรรม
– วัดหนองแวงน้อย
ตำบลลาดบัวขาว (Lat Bua Khao)
– วัดคลองตะแบก
– วัดซับตะเคียน
– วัดซับหวาย
– วัดดอนวัว
– วัดต้นทองน้ำเมา
– วัดโนนแต้
– วัดโนนทอง
– วัดโนนนาการุณย์
– วัดป่าเขาหินตัด
– วัดราษฎร์เจริญธรรม
– วัดลาดบัวขาว
– วัดเลิศนิมิตร
– วัดเลิศสวัสดิ์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองบัว (วัดปทุมอรัญญคีรี)
ตำบลหนองหญ้าขาว (Nong Ya Khao)
– วัดซับชุมพล
– วัดบ้านโนนกราด
– วัดพุทธธรรมวิปัสสนา
– วัดมอดินแดง
– วัดลำบ้านใหม่
– วัดวะยาววนาราม
– วัดโศกรวก
– วัดหนองไผ่
– วัดหนองไผ่พัฒนา
– วัดหนองหญ้าขาว
ตำบลกุดน้อย (Kut Noi)
– วัดกุดน้อย
– วัดถนนนาดี
– วัดโนนเสลา
– วัดบ้านหัวสระ
– วัดวังกรวด
– วัดหนองสลักได
– วัดใหม่สามัคคี ก.ม. 9
ตำบลหนองน้ำใส (Nong Nam Sai)
– วัดแก้วสัมฤทธิ์
– วัดเขากระโดนวนาราม
– วัดคลองแจ้ง
– วัดคลองไทรสิทธาราม
– วัดชัยศรีคณาราม
– วัดฑันนิคมพัฒนาราม
– วัดไตรมิตรนพคุณ
– วัดบ้านหนองไทร
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดสง่าวนาราม
– วัดหนองเกตุ
ตำบลวังโรงใหญ่ (Wang Rong Yai)
– วัดกฤษณา
– วัดบ้านโนนประดู่
– วัดฝายหลวง
– วัดพระพุทธบาทเขาพริก
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองไทร
– วัดห้วยลุง
ตำบลมิตรภาพ (Mit tra phap)
– วัดกุดชนวน
– วัดทุ่งพนมวัง
– วัดโนนกุ่ม
– วัดป่าช้าโนนกุ่ม
– วัดมอจะบก
– วัดสิงหวนาราม
– วัดหนองจอก
– วัดอ่างซับประดู่
ตำบลคลองไผ่ (Khlong Phai)
– วัดเขายายเที่ยงใต้
– วัดเขายายเที่ยงเหนือ
– วัดบ้านมะค่างาม
– วัดพิศาลคนาราม
– วัดพิสิฐบูรพาราม
– วัดศรีจันทราราม
– วัดหนองขอนวนาราม
ตำบลดอนเมือง (Don Mueang)
– วัดชมพูคีรีเขต
– วัดซับกระสังข์
– วัดบุคาสามัคคีธรรม
– วัดป่ากิตติภาวนาราม
– วัดไพรสาลีสามัคคีธรรม
– วัดใหม่ลาดอุดม
ตำบลหนองบัวน้อย (Nong Bua Noi)
– วัดบุญญาราม
– วัดหนองกก
– วัดหนองบัวน้อย
– วัดหนองไม้ตาย
– วัดห้วยตะแคงใต้
– วัดห้วยตะแคงเหนือ
– วัดห้วยทราย

21. # อำเภอปากช่อง (Pak Chong District)

ตำบลปากช่อง (Pak Chong)
– วัดเกาะอุทการาม
– วัดเขากะจะ
– วัดเขาไทรสายัณห์
– วัดเขาวันชัยนวรัตน์
– วัดคลองตาลอง
– วัดคีรีวันต์
– วัดซับน้ำเย็น
– วัดดำเนินสถิต
– วัดทองอ่อนสามัคคี
– วัดเทพสถิต
– วัดธารน้ำตก (วัดหลังเหว)
– วัดบันไดม้า
– วัดปางแก
– วัดพิมพาราม
– วัดมณีโชติอินทราราม
– วัดลำทองหลาง
– วัดหนองกะจะ
– วัดหนองกะโตวา
– วัดหนองตาแก้ว
– วัดหนองมะค่า
ตำบลกลางดง (Klang Dong)
– วัดกลางดง
– วัดถ้ำพระสิวลี
– วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
– วัดนิเทศธรรม (วัดนิเทศธรรมรสาราม)
– วัดปางแจ้ง
– วัดปางอโศก
– วัดป่าอำนวยผล
– วัดพรหมปกาศิต
– วัดมิตรภาพวนาราม
ตำบลจันทึก (Chan thuek)
– วัดโกศลสิตาราม
– วัดคลองลึก
– วัดคีรีสามัคคีธรรม
– วัดถ้ำซับมืด
– วัดถ้ำพรมประดิษฐ์
– วัดท่างอย
– วัดท่ามะนาว
– วัดป่าสถานีใหม่จันทึก
– วัดเวฬุวัน
– วัดสอยดาว
– วัดสายชนวน
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองตอ (วัดซับหินแก้ว)
– วัดหนองใหญ่
– วัดหลังเขา
ตำบลวังกะทะ (Wang Ka tha)
– วัดคลองพลู
– วัดจิตสวัสดิ์ธรรมาราม
– วัดถ้ำเทพนิมิต
– วัดป่าไผ่แดง
– วัดป่าภูหายหลง
– วัดวังกะทะ
– วัดวังกะโล่
– วัดวังพิกุลทอง
– วัดวาปีธรรมาราม
– วัดศรีสกุณาสุทธาราม
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหนองขวาง
– วัดหนองสองห้อง
ตำบลหมูสี (Mu Si)
– วัดกุดคล้า
– วัดเกาะแก้วคงคาราม
– วัดคลองดินดำ
– วัดคลองเสือ
– วัดโต่งโต้น
– วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม
– วัดท่าช้าง
– วัดท่ามะปรางค์
– วัดเทวรูปทรงธรรม
– วัดเที่ยงธรรมพนาวัน
– วัดธารอุทุมพร
– วัดบุ่งเตย
– วัดป่าเขาใหญ่
– วัดเลือดไทย
– วัดศรีชัยมงคล
– วัดศรีบุญญาราม
– วัดศิมาลัยทรงธรรม
– วัดหมูสี
– วัดเหวปลากั้ง
ตำบลหนองสาหร่าย (Nong Sa rai)
– วัดเขาน้อยคงคาราม
– วัดคลองยาง
– วัดโคกสง่า
– วัดจันทึก
– วัดซับหวาย
– วัดไตรรัตน์
– วัดถ้ำพระธาตุ
– วัดทรายทอง
– วัดนิคมผัง 16
– วัดพุทธนิคม
– วัดศรีมาศราษฎร์บำรุง
– วัดศรีสำราญ
– วัดหนองสาหร่าย
ตำบลขนงพระ (Kha nong Phra)
– วัดเกิดแก้วนิมิต
– วัดแก่งกลางดง
– วัดขนงพระกลาง
– วัดขนงพระใต้
– วัดขนงพระเหนือ
– วัดเขาจันทร์หอม
– วัดคลองหินลาด
– วัดซับสวอง
– วัดตะเคียนทอง
– วัดถ้ำไก่แก้ว
– วัดบ้านผาสุข
– วัดหนองตะกู
ตำบลโป่งตาลอง (Pong Ta long)
– วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน
– วัดถ้ำศิลาทอง
– วัดโป่งตาลอง
– วัดมกุฎคีรีวัน
– วัดมอตะเคียน
– วัดสระน้ำใส
– วัดหนองคุ้ม
– วัดหนองจอก (วัดชัยมงคล)
– วัดหนองซ่อม
ตำบลคลองม่วง (Khlong Muang)
– วัดคลองม่วง
– วัดคีรีศรีรัตนาราม
– วัดซับพลู
– วัดซับเศรษฐี
– วัดตะลุกแจง
– วัดถ้ำปิ่นแก้ว
– วัดป่าภูผาสูง
– วัดโป่งวัวแดง
– วัดลำตะพานหิน
– วัดวังมะนาว
– วัดวังสีสด
– วัดหนองไทร
– วัดหนองหมาก
ตำบลหนองน้ำแดง (Nong Nam Daeng)
– วัดเขาแก้วจุฬามณี (วัดเขาจุฬามณี)
– วัดเขาวงเจริญธรรม (วัดเขาเจริญธรรม)
– วัดเขาวงน้อย (วัดหนองบอน)
– วัดถ้ำเขาวง
– วัดถ้ำไตรรัตน์
– วัดถ้ำเพชรพิมาน
– วัดไทยเดิมผดุงธรรม
– วัดบ้านนา
– วัดโป่งกะสัง
– วัดวงศ์เกษตร
– วัดวชิราลงกรณวราราม
ตำบลวังไทร (Wang Sai)
– วัดคลองหินปูน
– วัดทุ่งข้าวฟาง
– วัดมหาชัยวนาราม
– วัดมอทรายทอง
– วัดมะค่าโพรง
– วัดสิริธรรมคุณ
– วัดหนองแก
– วัดหินดาด
– วัดหินเพิง
– วัดใหม่คลองยาง
ตำบลพญาเย็น (Pha ya Yen)
– วัดซับใต้
– วัดดงพญาเย็นภาวนาราม
– วัดถนนโค้ง
– วัดถ้ำอุดมสุข
– วัดน้ำพุ
– วัดโนนกระโดน
– วัดบุญฤทธิ์
– วัดผ่านศึกอนุกูล
– วัดพญาเย็นพุทธาราม
– วัดวังเพิ่ม
– วัดโศกน้อย
– วัดสองพี่น้อง
– วัดหนองยาง
– วัดหัวโกรก
– วัดหัวป้าง

22. # อำเภอหนองบุญมาก (Nong Bun Mak District)

ตำบลหนองบุนนาก (Nong Bun nak)
– วัดทรัพย์อุดมธรรม
– วัดหนองบุญนาค
– วัดหนองยายเทียม
– วัดหัวทำนบ-ยุบใหญ่
ตำบลสารภี (Sa ra phi)
– วัดท่าตะแบก
– วัดทุ่งรวงทอง
– วัดโนนขี้ตุ่น
– วัดบ้านพระ
– วัดประสงค์พัฒนา
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดสารภี
ตำบลไทยเจริญ (Thai Cha roen)
– วัดซับตะคร้อ
– วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
– วัดสระซาง
ตำบลหนองหัวแรต (Nong Hua Raet)
– วัดบ้านหนองกระทุ่ม
– วัดพงษ์ศรีพรหม
– วัดราษฎร์สุนทร
– วัดสวนป่าพุทธธรรม
– วัดหนองไม้ไผ่
ตำบลแหลมทอง (Laem Thong)
– วัดหนองลูกควาย
– วัดหนองสะแก
– วัดหนองหัวแรต
– วัดแหลมทอง
ตำบลหนองตะไก้ (Nong Ta kai)
– วัดบ้านยอกขาม
– วัดพูนทรัพย์
– วัดหนองตะไก้
– วัดใหม่ศรีสุข
ตำบลลุงเขว้า (Lung Khwao)
– วัดป่าหนองจาน
– วัดลุงเขว้า
ตำบลหนองไม้ไผ่ (Nong Mai Phai)
– วัดป่าด่านพัฒนา
– วัดสระมะค่า
– วัดหนองตะลุมปุ๊ก
– วัดหนองไม้ไผ่
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
– วัดบ้านถนนหัก

23. # อำเภอแก้งสนามนาง (Kaeng Sanam Nang District)

ตำบลแก้งสนามนาง (Kaeng Sa nam Nang)
– วัดแก่งขามสามัคคี
– วัดคงคาวนาราม
– วัดโนนรัง
– วัดศูนย์กลาง
– วัดหงษ์สระวนาราม
– วัดหนองขามนาดี
– วัดหนองบง
ตำบลโนนสำราญ (Non Sam ran)
– วัดแก้งสนามนาง
– วัดโคกล่าม
– วัดนาแค (วัดทุ่งสว่างนาแค)
– วัดโนนสำราญ
– วัดบ้านหินลาด (วัดโจดหินลาด)
– วัดปรางค์กู่แก้งสนามนาง
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสุนทราวาสวนาราม
– วัดโสกน้ำขุ่น
– วัดหนองจาน
ตำบลบึงพะไล (Bueng Pha lai)
– วัดบ้านโนนระเวียง (วัดศรีวิไลวนาราม)
– วัดศาลาหนองขอน
– วัดหนองขามน้อย
– วัดหนองเต่า
– วัดหนองบัวทอง (วัดปทุมวารี)
ตำบลสีสุก (Si Suk)
– วัดโคกดู่
– วัดดอนไผ่
– วัดบ้านคร้อ
– วัดสีสุก
– วัดอัมพวัน
ตำบลบึงสำโรง (Bueng Sam rong)
– วัดกุดปลาฉลาด
– วัดโนนสะอาด
– วัดศรีลำพอง

24. # อำเภอโนนแดง (Non Daeng District)

ตำบลโนนแดง (Non Daeng)
– วัดดอนตัดเรือ
– วัดตะเภาหนุน
– วัดไทยสามัคคี
– วัดธรรมานุสรณ์ญาณวิสุทธิ
– วัดโนนแดง
– วัดบ้านจาบ
– วัดป่าฐานิโยพุทธาราม
– วัดหนองตาโล
– วัดหนองบง
ตำบลโนนตาเถร (Non Ta Then)
– วัดโกรกสำโรง
– วัดโนนตาเถร
– วัดบ้านโคกหนองแวง
– วัดโสกแซง
– วัดหนองไผ่
– วัดหนองม่วง
ตำบลสำพะเนียง (Sam pha niang)
– วัดบ้านคู
– วัดบ้านซาด
– วัดบ้านฝาง
– วัดสระปทุมวนาราม
– วัดสำพะเนียง
ตำบลวังหิน (Wang Hin)
– วัดดอนยาวน้อย
– วัดทุ่งรี
– วัดบ้านแก
– วัดบ้านเตย
– วัดสำโรงเหนือ
– วัดหินตั้ง
ตำบลดอนยาวใหญ่ (Don Yao Yai)
– วัดดอนยาวใหญ่
– วัดบ้านป่าตะแบง
– วัดหนองนาดี

25. # อำเภอวังน้ำเขียว (Wang Nam Khiao District)

ตำบลวังน้ำเขียว (Wang Nam Khiao)
– วัดเขาแผงม้า
– วัดเขาภูหลวง
– วัดคลองทุเรียน
– วัดคลองบง
– วัดบ้านคลองทราย
– วัดมงคลสามัคคี
– วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
– วัดหลวงราชบำรุง
ตำบลวังหมี (Wang Mi)
– วัดคลองสะท้อน
– วัดโคกสันติสุข
– วัดท่าวังไทร
– วัดโนนสาวเอ้
– วัดบ้านบุเจ้าคุณ
– วัดบ้านวังหมี
– วัดสันกำแพง
ตำบลระเริง (Ra roeng)
– วัดคลองกี่
– วัดคลองกุ่ม
– วัดคลองสมบูรณ์
– วัดคลองหินร่องวนาราม
– วัดไทรงาม
– วัดระเริง
ตำบลอุดมทรัพย์ (U dom Sap)
– วัดเขาตะกุดรัง
– วัดคำช้อย
– วัดด่านอุดม
– วัดโนนค่าง
– วัดวังน้ำเขียว
– วัดศิริมังคลาราม
– วัดหนองแวง
– วัดหนองโสมง
– วัดห้วยพรหม
ตำบลไทยสามัคคี (Thai Sa mak khi)
– วัดกลางวังน้ำเขียว
– วัดบุไผ่

26. # อำเภอเทพารักษ์ (Thepharak District)

ตำบลสำนักตะคร้อ (Sam nak Ta khro)
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดป่าแดนสงฆ์
– วัดสำนักตะคร้อ
– วัดหนองโพธิ์
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดโคกกระบือ
– วัดโนนเต็ง
– วัดโนนทอง
– วัดโนนแหน
– วัดบ้านหิงห้อย
– วัดสะพานหิน
– วัดหนองแวงน้อย (วัดหนองแวง)
– วัดหิงห้อย
– วัดใหม่เจริญธรรม
ตำบลบึงปรือ (Bueng Prue)
– วัดถ้ำเพกา
– วัดบึงปรือ
– วัดวังน้ำโตน (วัดน้ำโทน)
– วัดห้วยน้ำเค็ม
ตำบลวังยายทอง (Wang Yai Thong)
– วัดกุดสระแก้ว
– วัดโคกน้อย
– วัดบ้านวังยายทอง (วัดวังยายทอง)
– วัดแสงทองพัฒนา

27. # อำเภอเมืองยาง (Mueang Yang District)

ตำบลเมืองยาง (Mueang Yang)
– วัดนางออ
– วัดโนนตำหนัก
– วัดโนนไม้งาม
– วัดป่าหนองกก
– วัดลิ้นฟ้า
– วัดสว่างนางโท
– วัดสว่างศรีสุขาราม
– วัดสว่างสามัคคี
ตำบลกระเบื้องนอก (Kra bueang Nok)
– วัดท่าเยี่ยม
– วัดโนนลอย
– วัดป่าโพธิ์ทอง
– วัดพุทราพัฒนาราม
– วัดสง่าท่าเรือ
ตำบลละหานปลาค้าว (La han Pla Khao)
– วัดจินดาราม
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดบรมคงคา
– วัดบ้านนา
– วัดสระบัว
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองยาง
ตำบลโนนอุดม (Non U dom)
– วัดโนนขามสามัคคี
– วัดโนนสะอาด
– วัดโสนันทาราม

28. # อำเภอพระทองคำ (Phra Thong Kham District)

ตำบลสระพระ (Sa Phra)
– วัดเจริญพรต
– วัดโนนเต็ง
– วัดปะคำ
– วัดสระพระ
– วัดสามัคคีมาบกราด
ตำบลมาบกราด (Map Krat)
– วัดโคกสุวรรณ
– วัดป่าวิเวกธรรม
– วัดหนองเขว้า
ตำบลพังเทียม (Phang Thiam)
– วัดโกรกช้างน้อย
– วัดชายพะเนา
– วัดตลุกผักไร
– วัดทองหลาง
– วัดพังเทียม
– วัดโพนไพล
ตำบลทัพรั้ง (Thap Rang)
– วัดกุดตาดำ
– วัดภิรมจิตต์
– วัดห้วยเจริญ
– วัดห้วยสามขา
– วัดห้วยหุงเกลือ
ตำบลหนองหอย (Nong Hoi)
– วัดทำนบพัฒนา
– วัดบ้านถนนหัก
– วัดบุเขว้า
– วัดหนองหอย

29. # อำเภอลำทะเมนชัย (Lam Thamenchai District)

ตำบลขุย (Khui)
– วัดเก่าหนองบัววง
– วัดดงหนองไผ่
– วัดบ้านขุย
– วัดป่าบูรพาราม
– วัดสุมังคลาราม
– วัดหนองโป่ง
– วัดหนองสะแก
ตำบลบ้านยาง (Ban Yang)
– วัดจันทนไชยศรี
– วัดตาดทอง
– วัดบ้านหัวขัว
– วัดศรีปทุมาราม
– วัดศิริจุมาภิรมย์
– วัดศิริวิชัยวิทยาราม
– วัดหนองอ้อ
ตำบลช่องแมว (Chong Maeo)
– วัดจันทนาราม
– วัดโนนรังปอแดง
– วัดมาบป่าแดง
– วัดศิริโภคาภิรมย์
– วัดหนองขาม
– วัดหนองจานใต้
– วัดหนองจานเหนือ
– วัดหนองมะเขือ
– วัดใหม่สามัคคีธรรม
– วัดอรัญญาวาส
ตำบลไพล (Phlai)
– วัดไพล
– วัดศิริชัย
– วัดศิริโพธิ์ทอง
– วัดหนองแวง

30. # อำเภอบัวลาย (Bua Lai District)

ตำบลบัวลาย (Bua Lai)
– วัดขามป้อม
– วัดปทุมวนาราม
– วัดป่าหวาย
– วัดวังโพน
– วัดหนองบัวลาย
– วัดหนองแสง
ตำบลเมืองพะไล (Mueang Pha lai)
– วัดเชตุดรวนาราม
– วัดฝาผนัง
– วัดเพ็ดน้อย
– วัดสระน้ำเที่ยง
– วัดหนองเรือ (วัดวิศิษฏ์ธรรมาราม)
ตำบลโนนจาน (Non Chan)
– วัดโนนค้อ
– วัดโนนดู่
– วัดโนนเสี้ยว
– วัดป่ารัตนธรรมาราม
– วัดโพธิ์ศรีวนาราม
– วัดศาลาดิน
– วัดหนองขาม
– วัดห้วยม่วง
– วัดอัมพวันไชยมาตร
ตำบลหนองหว้า (Nong Wa)
– วัดคึมมะอุ
– วัดศรีชมภู
– วัดหนองจาน
– วัดหนองผือ
– วัดหนองแวง

31. # อำเภอสีดา (Sida District)

ตำบลสีดา (Si da)
– วัดถนนหัก
– วัดโนนสูง (วัดโนนเมือง)
– วัดบ้านเก่า
– วัดปทุมทองวนาราม
– วัดพระปรางค์สีดา
– วัดแสงสว่างวนาราม
– วัดหญ้าคา
– วัดหินแห่
ตำบลโพนทอง (Phon Thong)
– วัดบ้านหนองหว้า
– วัดปทุมคงคาราม
– วัดพฤกษาศิลาอาสน์
– วัดโพนทอง
– วัดสังฆชินาราม
ตำบลโนนประดู่ (Non Pra du)
– วัดทองหลางใหญ่
– วัดโนนประดู่
– วัดบ้านเสว
– วัดประสิทธาราม
ตำบลสามเมือง (Sam Mueang)
– วัดตะกุดขอน
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดบ้านโนนกอก
– วัดบ้านแฝก
– วัดบ้านสามเมือง
– วัดหนองจะบก
– วัดหนองตาดใหญ่
ตำบลหนองตาดใหญ่ (Nong Tat Yai)
– วัดเมืองสูง
– วัดหนองเต็ง
– วัดหัวนาคำ

32. # อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (Chaloem Phra Kiat District)

ตำบลช้างทอง (Chang Thong)
– วัดช้างทอง
– วัดหนองเต็ง
ตำบลท่าช้าง (Tha Chang)
– วัดป่าคิรีวัลย์
– วัดโพธิ์ทองเจริญ
– วัดส้ม
– วัดสารธรรมมาราม
– วัดหนองหอย
– วัดใหม่สมบูรณ์
ตำบลพระพุทธ (Phra Phut)
– วัดเจริญสุข
– วัดเจริญสุคันธาราม
– วัดธรรมาภิรตาราม
– วัดธีรพงษาวาส
– วัดบุตานนท์
– วัดโพธิ์ร้าง
ตำบลหนองงูเหลือม (Nong Ngu Lueam)
– วัดโคกสูง
– วัดโนนโบสถ์
– วัดโนนหมัน
– วัดบ้านนางแก้ว (วัดโนนนางแก้ว)
– วัดพระวังหาร
– วัดโพธิ์ปรือแวง
– วัดเมืองเก่า
– วัดรวง
– วัดสมานมิตร
– วัดหนองแดง
– วัดอำนวยศิลป์สารกิจ
ตำบลหนองยาง (Nong Yang)
– วัดด่านกะตา
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดโสงหนองบัว
– วัดหนองยาง

คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา คือ
“เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน”