จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอพระนครศรีอยุธยา (Phra Nakhon Si Ayutthaya District)

ตำบลประตูชัย (Pratu Chai)
ตำบลกะมัง (Kamang)
– วัดกล้วย
– วัดเกาะแก้ว
– วัดพิชัยสงคราม
ตำบลหอรัตนไชย (Ho Rattanachai)
– วัดประสาท
– วัดรัตนชัย
– วัดสุวรรณดาราราม
ตำบลหัวรอ (Hua Ro)
– วัดแค
– วัดเจดีย์แดง
– วัดธรรมนิยม
– วัดมณฑป
– วัดมหาโลก
– วัดแม่นางปลื้ม
– วัดราชประดิษฐาน
– วัดวงษ์ฆ้อง
– วัดสามวิหาร
– วัดเสนาสนาราม
– วัดอินทาราม
ตำบลท่าวาสุกรี (Tha Wasukri)
– วัดกุฎีทอง
– วัดเชิงท่า
– วัดญาณเสน
– วัดตึก
– วัดธรรมิกราช
– วัดพนมยงค์
– วัดพรหมนิวาส
– วัดวรโพธิ์
– วัดศาลาปูน
– วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
ตำบลไผ่ลิง (Phai Ling)
– วัดประดู่ทรงธรรม
– วัดพระญาติการาม
– วัดสมณโกฎฐาราม
ตำบลปากกราน (Pak Kran)
– วัดกลางปากกราน
– วัดช้าง
– วัดปากกราน
– วัดสำเภาล่ม
ตำบลภูเขาทอง (Phukhao Thong)
– วัดภูเขาทอง
ตำบลสำเภาล่ม (Samphao Lom)
– วัดขุนพรหม
– วัดนางกุย
– วัดบางกะจะ
– วัดพุทไธศวรรย์
ตำบลสวนพริก (Suan Phrik)
– วัดกลางรามัญ
– วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
– วัดป้อมรามัญ
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลคลองตะเคียน (Khlong Takhian)
– วัดโคกจินดาราม
ตำบลวัดตูม (Wat Tum)
– วัดช้างใหญ่
– วัดชุมพล
– วัดตูม
– วัดท่าโขลง
ตำบลหันตรา (Hantra)
– วัดดุสิดาราม
– วัดป่าโค
– วัดมเหยงคณ์
– วัดหันตรา
– วัดอโยธยา
ตำบลลุมพลี (Lumphli)
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
– วัดกุฎีลาย
– วัดเกตุ
– วัดจันทร์ประเทศ
– วัดบำรุงธรรม
– วัดโพธิ์เผือก
– วัดราชบัวขาว
ตำบลบ้านเกาะ (Ban Ko)
– วัดตองปุ
– วัดไผ่โสมนรินทร์
ตำบลคลองสวนพลู (Khlong Suan Phlu)
– วัดพนัญเชิง
– วัดใหญ่ชัยมงคล
ตำบลคลองสระบัว (Khlong Sa Bua)
– วัดกลางคลองสระบัว
– วัดครุธาราม
– วัดศรีโพธิ์
ตำบลเกาะเรียน (Ko Rian)
– วัดช่างทอง
– วัดทรงกุศล
ตำบลบ้านป้อม (Ban Pom)
– วัดกษัตราธิราช
– วัดขนอน
– วัดท่าการ้อง
– วัดธรรมาราม
– วัดป้อมใหญ่
– วัดพระงาม
– วัดลอดช่อง
– วัดวรเชต
– วัดสนามไชย
ตำบลบ้านรุน (Ban Run)
– วัดไก่เตี้ย

2. # อำเภอท่าเรือ (Tha Ruea District)

ตำบลท่าเรือ (Tha Ruea)
– วัดกลาง
– วัดแคท่าเรือ
– วัดไม้รวก
– วัดหนองแห้ว
ตำบลจำปา (Champa)
– วัดจำปา
– วัดชุมแสง
– วัดบัวงาม
– วัดโบสถ์พัทธสีมา
– วัดโพธิ์ไทร
ตำบลท่าหลวง (Tha Luang)
– วัดไก่จ้น
– วัดถลุงเหล็ก
– วัดบ้านราม
– วัดบึงลัฎฐิวัน
– วัดยางนม
– วัดรามพงศาวาส
– วัดเวียง
– วัดสะตือ
– วัดหัวหิน
ตำบลบ้านร่อม (Ban Rom)
– วัดบ้านร่อม
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลศาลาลอย (Sala Loi)
– วัดช้าง
– วัดนางคุ้ม
– วัดศักดิ์
– วัดศาลาลอย
ตำบลวังแดง (Wang Daeng)
– วัดบึง
– วัดวังแดงใต้
– วัดวังแดงเหนือ
ตำบลโพธิ์เอน (Pho En)
– วัดเทพคันธาราม
– วัดบางม่วง
– วัดโพธิ์เอน
– วัดสามเรือน
ตำบลปากท่า (Pak Tha)
– วัดแค
– วัดแดง
ตำบลหนองขนาก (Nong Khanak)
– วัดทุ่งมล
– วัดบ้านแถว
– วัดพุฒาวาส
ตำบลท่าเจ้าสนุก (Tha Chao Sanuk)
– วัดจงกลณี
– วัดตำหนัก
– วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม
– วัดมะขามโพลง
– วัดสฎางค์

3. # อำเภอนครหลวง (Nakhon Luang District)

ตำบลนครหลวง (Nakhon Luang)
– วัดกลาง
– วัดตะโหนด
– วัดเทพจันทร์ลอย
– วัดนครหลวง
– วัดพร้าวโสภณาราม
– วัดมหาพล
– วัดใหม่ชุมพล
ตำบลท่าช้าง (Tha Chang)
– วัดกุฎีกรุ
– วัดคลองน้ำชา
– วัดดงหวาย
– วัดน้อย
– วัดมเหยงค์
– วัดร้อยไร่
– วัดสีจำปา
ตำบลบ่อโพง (Bo Phong)
– วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
– วัดบ้านดาบ
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดราชบรรทม
– วัดราษฎร์บำเพ็ญ
ตำบลบ้านชุ้ง (Ban Chung)
– วัดบ้านชุ้ง
– วัดโพธิ์ลำแพน
ตำบลปากจั่น (Pak Chan)
– วัดละมุด
– วัดอ่างทอง
ตำบลบางระกำ (Bang Rakam)
– วัดบันได
– วัดบางระกำ
– วัดเรือแข่ง
– วัดวัง
ตำบลบางพระครู (Bang Phra Khru)
– วัดจันทร์
– วัดลาย
ตำบลแม่ลา (Mae La)
– วัดแก้ว
– วัดปรีดาราม
– วัดสระเกษ
– วัดสำมะกัน
ตำบลหนองปลิง (Nong Pling)
– วัดมาบพระจันทร์
– วัดหนองโคก
ตำบลคลองสะแก (Khlong Sakae)
– วัดทองทรงธรรม
– วัดเสด็จ
ตำบลสามไถ (Sam Thai)
– วัดสามไถ
– วัดใหญ่เทพนิมิตร
ตำบลพระนอน (Phra Non)
– วัดทอง
– วัดพระนอน
– วัดโพธิ์ลอย

4. # อำเภอบางไทร (Bang Sai District)

ตำบลบางไทร (Bang Sai)
– วัดเทพสนทวารี
– วัดบางคล้า
– วัดบางไทร
ตำบลบางพลี (Bang Phli)
– วัดพระธาตุศรีรัตนาราม
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลสนามชัย (Sanam Chai)
– วัดบ้านพาด
– วัดสนามไชย
ตำบลบ้านแป้ง (Ban Paeng)
– วัดสิงห์สุทธาวาส
ตำบลหน้าไม้ (Na Mai)
– วัดหน้าต่างนอก
– วัดหน้าต่างใน
ตำบลบางยี่โท (Bang Yi Tho)
– วัดบางแขยง
– วัดบางยี่โท
ตำบลแคออก (Khae Ok)
– วัดปากน้ำ
ตำบลแคตก (Khae Tok)
ตำบลช่างเหล็ก (Chang Lek)
– วัดช่างเหล็ก
– วัดศิริสุขาราม
ตำบลกระแชง (Krachaeng)
– วัดกระแซง
ตำบลบ้านกลึง (Ban Klueng)
– วัดป้อมแก้ว
ตำบลช้างน้อย (Chang Noi)
– วัดโบสถ์อินทราราม
– วัดอนุกุญชราราม
ตำบลห่อหมก (Ho mok)
– วัดขุนจ่าธรรมาราม
– วัดสุนทราราม
ตำบลไผ่พระ (Phai Phra)
– วัดนาคสโมสร
ตำบลกกแก้วบูรพา (Kok Kaeo Burapha)
– วัดกกแก้วบูรพา
– วัดสง่างาม
ตำบลไม้ตรา (Mai Tra)
– วัดท่าซุงทักษิณาราม
– วัดไม้ตราสมาชิการาม
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ตำบลบ้านม้า (Ban Ma)
– วัดทางยาว
ตำบลบ้านเกาะ (Ban Ko)
– วัดไทรโสภณ
ตำบลราชคราม (Ratchakhram)
– วัดเชิงเลน
– วัดโบสถ์สมพรชัย
ตำบลช้างใหญ่ (Chang Yai)
– วัดช้างใหญ่
ตำบลโพแตง (Pho Taeng)
– วัดโพธิ์แตงใต้
– วัดโพธิ์แตงเหนือ
ตำบลเชียงรากน้อย (Chiang Rak Noi)
– วัดเชียงรากน้อย
ตำบลโคกช้าง (Khok Chang)
– วัดป่าคา

5. # อำเภอบางบาล (Bang Ban District)

ตำบลบางบาล (Bang Ban)
– วัดบางบาล
– วัดโบสถ์
ตำบลวัดยม (Wat Yom)
– วัดธรรมจักร์
– วัดนกกระจาบ
– วัดยม
ตำบลไทรน้อย (Sai Noi)
– วัดเก้าห้อง
– วัดท่าสุทธาวาส
– วัดไทรน้อย
– วัดบุญกันนาวาส
– วัดปราสาททอง
ตำบลสะพานไทย (Saphan Thai)
– วัดกำแพงแก้ว
– วัดไผ่ล้อม
ตำบลมหาพราหมณ์ (Maha Phram)
– วัดกลาง
– วัดแจ้ง
– วัดม่วงหวาน
– วัดเสาธง
ตำบลกบเจา (Kop Chao)
– วัดจันทาราม
– วัดบ้านขวาง
– วัดโพธิ์
– วัดใหม่
ตำบลบ้านคลัง (Ban Khlang)
– วัดธรรมโชติการาม
ตำบลพระขาว (Phra Khao)
– วัดพระขาว
– วัดพิกุล
– วัดสันติการาม
ตำบลน้ำเต้า (Namtao)
– วัดน้ำเต้า
– วัดบางปลาหมอ
– วัดบ้านแดง
– วัดโรงนา
– วัดสีกุก
ตำบลทางช้าง (Thang Chang)
– วัดอินทาราม
ตำบลวัดตะกู (Wat Taku)
– วัดตะกู
ตำบลบางหลวง (Bang Luang)
ตำบลบางหลวงโดด (Bang Luang Dot)
– วัดกอไผ่
ตำบลบางหัก (Bang Hak)
– วัดอัมพวา
ตำบลบางชะนี (Bang Chani)
– วัดโคกหิรัญ
ตำบลบ้านกุ่ม (Ban Kum)
– วัดจุฬามณี

6. # อำเภอบางปะอิน (Bang Pa-in District)

ตำบลบ้านเลน (Ban Len)
– วัดกำแพง
– วัดชุมพลนิกายาราม
– วัดนิเวศธรรมประวัติ
ตำบลเชียงรากน้อย (Chiang Rak Noi)
– วัดธรรมนาวา
– วัดเปรมประชากร
ตำบลบ้านโพ (Ban Pho)
– วัดบ้านพาสน์
– วัดบ้านเลนสระกระจับ
– วัดโพธิ์
ตำบลบ้านกรด (Ban Krot)
– วัดขนอนใต้
– วัดขนอนเหนือ
– วัดสุทธิรุจิราราม
ตำบลบางกระสั้น (Bang Krasan)
– วัดคลองพุทรา
– วัดบางเคียนวิเชียรฉาย
ตำบลคลองจิก (Khlong Chik)
– วัดวิเวกวายุพัด
ตำบลบ้านหว้า (Ban Wa)
– วัดบ้านหว้า
ตำบลวัดยม (Wat Yom)
– วัดกลาง
– วัดยม
– วัดลาดระโหง
ตำบลบางประแดง (Bang Pradaeng)
– วัดชีปะขาว
– วัดทุ่งศรีโพธิ์
– วัดบ้านกลิ้ง
ตำบลสามเรือน (Sam Ruean)
– วัดสามเรือน
ตำบลเกาะเกิด (Ko Koet)
– วัดเชิงท่า
– วัดพยาญาติ
ตำบลบ้านพลับ (Ban Phlap)
ตำบลบ้านแป้ง (Ban Paeng)
– วัดบ้านแป้ง
ตำบลคุ้งลาน (Khung Lan)
ตำบลตลิ่งชัน (Taling Chan)
ตำบลบ้านสร้าง (Ban Sang)
– วัดกลางเกาะระกำ
– วัดบ้านสร้าง
ตำบลตลาดเกรียบ (Talat Kriap)
– วัดตลาดเกรียบ
ตำบลขนอนหลวง (Khanon Luang)
– วัดทองบ่อ
– วัดทำเลไทย
– วัดโปรดสัตว์

7. # อำเภอบางปะหัน (Bang Pahan District)

ตำบลบางปะหัน (Bang Pahan)
– วัดเกาะเลิ่ง
– วัดนาค
– วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม
– วัดศาลาแดง
– วัดสบสวรรค์
ตำบลขยาย (Khayai)
– วัดจอมเกษ
– วัดต้นสะตือ
ตำบลบางเดื่อ (Bang Duea)
– วัดโตนด
– วัดบางเดื่อ
– วัดพระงาม
ตำบลเสาธง (Sao Thong)
– วัดเทพธาราราม
– วัดเสาธงเก่า
– วัดเสาธงใหม่
ตำบลทางกลาง (Thang Klang)
– วัดทางกลาง
ตำบลบางเพลิง (Bang Phloeng)
– วัดแก้วตา
– วัดบางเพลิง
ตำบลหันสัง (Han sang)
– วัดไก่
– วัดดอกไม้
– วัดตลาด
– วัดบ้านแจ้ง
– วัดวชิรธรรมาราม
– วัดหงษ์
– วัดหันสัง
ตำบลบางนางร้า (Bang Nang Ra)
– วัดโตนด
ตำบลตานิม (Ta Nim)
– วัดเทพอุปการาม
ตำบลทับน้ำ (Thap Nam)
– วัดผึ่งแดด
– วัดศรีภวังค์
ตำบลบ้านม้า (Ban Ma)
– วัดบ้านม้า
– วัดโพธิ์ทอง
ตำบลขวัญเมือง (Khwan Mueang)
– วัดค่าย
– วัดตะเคียน
– วัดทอง
ตำบลบ้านลี่ (Ban Li)
– วัดประมุง
– วัดอินกัลยา
ตำบลโพธิ์สามต้น (Pho Sam Ton)
– วัดดาวคะนอง
– วัดโพธิ์หอม
– วัดม่วง
ตำบลพุทเลา (Phutlao)
– วัดโคก
– วัดนนทรีย์
ตำบลตาลเอน (Tan En)
– วัดตาลเอน
ตำบลบ้านขล้อ (Ban Khlo)
– วัดโขดเขมาราม

8. # อำเภอผักไห่ (Phak Hai District)

ตำบลผักไห่ (Phak Hai)
– วัดชีโพน
– วัดโพธิผักไห่
– วัดราษฎร์นิยม
ตำบลอมฤต (Ammarit)
– วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม
– วัดบ้านอ้อ
– วัดอมฤตสิทธาราม
ตำบลบ้านแค (Ban Khae)
– วัดบ้านแค
ตำบลลาดน้ำเค็ม (Lat Nam Khem)
– วัดคงษาสุทธาราม
– วัดไผ่ล้อม
ตำบลตาลาน (Ta Lan)
– วัดตาลานเหนือ
ตำบลท่าดินแดง (Tha Din Daeng)
– วัดท่าดินแดง
ตำบลดอนลาน (Don Lan)
– วัดดอนลาน
ตำบลนาคู (Na Khu)
– วัดนาคู (วัดสว่างอารมณ์)
ตำบลกุฎี (Kudi)
– วัดโคกทอง
– วัดฤาไชย
ตำบลลำตะเคียน (Lam Takhian)
– วัดลำตะเคียน
ตำบลโคกช้าง (Khok Chang)
– วัดโพธิ์เผือก
ตำบลจักราช (Chakkarat)
– วัดจักราช
ตำบลหนองน้ำใหญ่ (Nong Nam Yai)
– วัดลาดชะโด
ตำบลลาดชิด (Lat Chit)
– วัดลาดชิด
ตำบลหน้าโคก (Na Khok)
– วัดหน้าโคก
ตำบลบ้านใหญ่ (Ban Yai)
– วัดตาลานใต้
– วัดย่านอ่างทอง

9. # อำเภอภาชี (Phachi District)

ตำบลภาชี (Phachi)
– วัดเจริญธรรม
– วัดภาชี
– วัดอุทการาม
ตำบลโคกม่วง (Khok Muang)
– วัดโคกกรวด
– วัดโคกม่วง
– วัดโคกสังข์
– วัดหนองนางเก่า
ตำบลระโสม (Ra som)
– วัดผดุงธรรม
– วัดมาบโพธิ์
– วัดระโสม
– วัดหนองนาง
ตำบลหนองน้ำใส (Nong Nam Sai)
– วัดโคกกลาง
– วัดธรรมสินธุ์โสภา
– วัดหนองเครือบุญ
– วัดหนองเป้า
ตำบลดอนหญ้านาง (Don Ya Nang)
– วัดดอนหญ้านาง
– วัดตะโก
– วัดทุ่งชาน
– วัดบ้านพลับ
– วัดวิมลสุนทร
ตำบลไผ่ล้อม (Phai Lom)
– วัดนาอุ่น
– วัดหนองกลาง
– วัดหัวคุ้ง
ตำบลกระจิว (Krachio)
– วัดขุมแก้ว
– วัดพระแก้ว
ตำบลพระแก้ว (Phra Kaeo)
– วัดซึก
– วัดดอนกลาง
– วัดหนองบัว

10. # อำเภอลาดบัวหลวง (Lat Bua Luang District)

ตำบลลาดบัวหลวง (Lat Bua Luang)
– วัดสุทธาวาส
– วัดอินทอารี
ตำบลหลักชัย (Lak Chai)
– วัดปทุมวัน
– วัดลาดประทุมคงคาราม
– วัดหลักชัย
ตำบลสามเมือง (Sam Mueang)
– วัดตรีพาราสีมาเขต
– วัดลาดบัวหลวง
ตำบลพระยาบันลือ (Phraya Banlue)
– วัดฉัตรทองดำริธรรม
– วัดบันลือธรรม
– วัดโพธิ์ประสิทธิ์
ตำบลสิงหนาท (Singhanat)
– วัดราษฎร์บำรุง
ตำบลคู้สลอด (Khu Salot)
– วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
– วัดโสภณเจติการาม
ตำบลคลองพระยาบันลือ (Khlong Phraya Banlue)
– วัดราษฎร์ปุณณาราม

11. # อำเภอวังน้อย (Wang Noi District)

ตำบลวังน้อย (Wang Noi)
– วัดมณฑลประสิทธิ์
– วัดสันติธรรมาราม
ตำบลลำตาเสา (Lam Ta Sao)
– วัดบ้านช้าง
– วัดราษฎรบรรจง
– วัดศิวาราม
ตำบลบ่อตาโล่ (Bo Ta Lo)
– วัดสุคันธาราม
– วัดห้วยจรเข้
ตำบลลำไทร (Lam Sai)
– วัดกุฎีประสิทธิ์
– วัดลาดทราย
ตำบลสนับทึบ (Sanap Thuep)
– วัดชูจิตธรรมาราม
– วัดธรรมาราม
– วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต
– วัดหนองโสน
ตำบลพยอม (Phayom)
– วัดทองจันทริการาม
– วัดพยอม
ตำบลหันตะเภา (Han Taphao)
– วัดลำบัว
– วัดวงษ์สวรรค์
ตำบลวังจุฬา (Wang Chula)
– วัดไพฑูริย์ถนิมาราม
– วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลข้าวงาม (Khao Ngam)
– วัดธรรมจริยา
ตำบลชะแมบ (Chamaep)
– วัดน้อมประชาสรรค์
– วัดยมนาตามธรรม
– วัดศรีประชา

12. # อำเภอเสนา (Sena District)

ตำบลเสนา (Sena)
ตำบลบ้านแพน (Ban Phaen)
– วัดโคกเสือ
– วัดโบสถ์
– วัดโพธิ์
– วัดยวด
ตำบลเจ้าเจ็ด (Chao Chet)
– วัดเจ้าเจ็ดนอก
– วัดเจ้าเจ็ดใน
– วัดชายนา
ตำบลสามกอ (Sam Ko)
– วัดบ้านแพน
– วัดสามกอ
ตำบลบางนมโค (Bang Nom Kho)
– วัดบางนมโค
– วัดมารวิชัย
– วัดสุธาโภชน์
ตำบลหัวเวียง (Hua Wiang)
– วัดบันไดช้าง
– วัดบางกะทิง
– วัดประดู่โลกเชฎฐ์
– วัดสุวรรณเจดีย์
– วัดหัวเวียง
ตำบลมารวิชัย (Manrawichai)
– วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
– วัดอู่สำเภา
ตำบลบ้านโพธิ์ (Ban Pho)
– วัดกระโดงทอง
– วัดกลาง
– วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดรางจระเข้
ตำบลรางจรเข้ (Rang Chorakhe)
ตำบลบ้านกระทุ่ม (Ban Krathum)
– วัดโบสถ์
– วัดใบบัว
ตำบลบ้านแถว (Ban Thaeo)
– วัดหนองลำเจียก
ตำบลชายนา (Chai Na)
– วัดแก้วสุวรรณ
– วัดไชยภูมิ
– วัดปิ่นแก้ว
ตำบลสามตุ่ม (Sam Tum)
– วัดโคกจุฬา
– วัดสามตุ่ม
ตำบลลาดงา (Lat Nga)
ตำบลดอนทอง (Don Thong)
– วัดจรเข้ไล่
ตำบลบ้านหลวง (Ban Luang)
ตำบลเจ้าเสด็จ (Chao Sadet)
– วัดกลางคลองวัฒนาราม

13. # อำเภอบางซ้าย (Bang Sai District)

ตำบลบางซ้าย (Bang Sai)
– วัดคลองตัน
ตำบลแก้วฟ้า (Kaeo Fa)
– วัดแก้วฟ้า
ตำบลเต่าเล่า (Tao Lao)
– วัดบางซ้ายนอก
– วัดบางซ้ายใน
– วัดพรหมนิมิต
ตำบลปลายกลัด (Plai Klat)
– วัดทางหลวง
– วัดเศวตศิลาราม
– วัดสามเพลง
– วัดใหม่ต้านทาน
ตำบลเทพมงคล (Thep Mongkhon)
– วัดเทพมงคล
– วัดมฤคทายวัน
– วัดสุคนธาราม
ตำบลวังพัฒนา (Wang Phatthana)
– วัดดอนพัฒนาราม
– วัดวังชะโด
– วัดใหม่หนองคต

14. # อำเภออุทัย (Uthai District)

ตำบลอุทัย (Uthai)
– วัดขุนทราย
– วัดโคกช้าง
– วัดโตนดเตี้ย
ตำบลคานหาม (Khan Ham)
– วัดคานหาม
– วัดโคกมะยม
– วัดร่มโพธิ์
ตำบลบ้านช้าง (Ban Chang)
– วัดเทพกุญชร
ตำบลสามบัณฑิต (Sam Bandit)
– วัดกุ่มแต้
– วัดดอนพุทรา
– วัดสามบัณฑิต
ตำบลบ้านหีบ (Ban Hip)
– วัดนางชี
– วัดบ้านหีบ
– วัดเสนานิมิต
ตำบลหนองไม้ซุง (Nong Mai Sung)
– วัดกลางขุย
– วัดสนามทอง
– วัดหนองไม้ซุง
ตำบลเสนา (Sena)
– วัดไทรงาม
– วัดอุทัย
ตำบลหนองน้ำส้ม (Nong Nam Som)
– วัดขนอน
– วัดหนองน้ำส้ม
ตำบลโพสาวหาญ (Pho Sao Han)
– วัดโคกโพธิ์
– วัดพรานนก
– วัดโพธิ์สาวหาญ
– วัดลุ่ม
ตำบลธนู (Thanu)
– วัดกะสังข์
– วัดขุนทิพย์
– วัดเขาดิน
– วัดสะแก
ตำบลข้าวเม่า (Khao Mao)
– วัดโตนด
– วัดไทรพุทธรังสี

15. # อำเภอมหาราช (Maha Rat District)

ตำบลมหาราช (Maha Rat)
– วัดโบสถ์
– วัดวัง
– วัดอุโลม
ตำบลหัวไผ่ (Hua Phai)
– วัดปากคลอง
ตำบลกะทุ่ม (Kathum)
– วัดประดู่ตะบอง
– วัดโพธิ์ทองหนองจิก
ตำบลน้ำเต้า (Namtao)
– วัดคลองบุญ
– วัดน้ำเต้า
ตำบลบางนา (Bang Na)
– วัดบางสงบ
ตำบลโรงช้าง (Rong Chang)
– วัดโพธิ์
– วัดเวฬุวัน
ตำบลเจ้าปลุก (Chao Pluk)
– วัดเจ้าปลุก
– วัดโบสถ์
ตำบลพิตเพียน (Phitphian)
– วัดกระโจมทอง
– วัดกุฎีทอง
– วัดแจ้ง
– วัดนาค
ตำบลบ้านนา (Ban Na)
– วัดกลางทุ่ง
– วัดท่า
– วัดโพธิ์ประสิทธิ์
ตำบลบ้านขวาง (Ban Khwang)
– วัดกลาง
– วัดเทพสุวรรณ
– วัดสุวรรณเจดีย์
ตำบลท่าตอ (Tha To)
– วัดท่าตอ
– วัดใหม่ปากบาง
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
– วัดธรรมรส
– วัดสุเมธ

16. # อำเภอบ้านแพรก (Ban Phraek District)

ตำบลบ้านแพรก (Ban Phraek)
– วัดเขียนลาย
– วัดโบสถ์
ตำบลสำพะเนียง (Sam Phaniang)
– วัดลำพะเนียง
– วัดหลวงพ่อเขียว
ตำบลคลองน้อย (Khlong Noi)
– วัดไก่เตี้ย
– วัดนครโปรดสัตว์
ตำบลสองห้อง (Song Hong)
– วัดใหม่สองห้อง
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
– วัดท้าวอู่ทอง

คำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา”