จังหวัดนครนายก (Nakhon Nayok Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดนครนายก แยกตามอำเภอ และตำบล

# อำเภอเมืองนครนายก (Amphoe Mueang Nakhon Nayok)

ตำบลนครนายก (Nakhon Nayok)
– วัดบุญนาครักขิตาราม
– วัดโพธินายก
– วัดศรีเมือง
– วัดส้มป่อย
– วัดอินทาราม
ตำบลท่าช้าง (Tha Chang)
– วัดเจดีย์ทอง
– วัดท่าช้าง
– วัดนางหงษ์
– วัดโบสถ์การ้อง
– วัดวังกระโจม
ตำบลบ้านใหญ่ (Ban Yai)
– วัดดง
– วัดท่าข่อย
– วัดบุ่งกระเบา
– วัดพราหมณี
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดรังษีโสภณ
– วัดวังไทร
– วัดใหญ่ทักขิณาราม
– วัดอุดมธานี
ตำบลวังกระโจม (Wang Krachom)
ตำบลท่าทราย (Tha Sai)
– วัดกุฏิการาม
– วัดท่าทราย
– วัดมงคลถาวร
– วัดใหญ่โพธาราม
ตำบลดอนยอ (Don Yo)
– วัดดอนยอ
– วัดพรหมมหาจุฬามณี
ตำบลศรีจุฬา (Si Chula)
– วัดกลางดอน
– วัดบางปรัง (วัดนางปรัง)
– วัดบางหอย
– วัดศรีจุฬา
ตำบลดงละคร (Dong Lakhon)
– วัดคลองโพธิ์
– วัดดงละคร
– วัดพระธรรมจักร
– วัดมณีวงค์
– วัดสันติวัฒนาราม
– วัดสุวรรณศิริ
– วัดหนองทองทราย
– วัดใหม่บำเพ็ญผล
ตำบลศรีนาวา (Si Nawa)
– วัดคีรีวัน
– วัดโคกกรวด
– วัดท่าซุง
– วัดนาบุญ
– วัดศรีนาวา
– วัดสบกเขียว
– วัดโสภาประชาสรรค์
– วัดหนองจิก
– วัดหนองโพธิ์
ตำบลสาริกา (Sarika)
– วัดเกาะทอง
– วัดเขาแดง
– วัดเขาน้อยหินกอง
– วัดเขานางบวช
– วัดเขาราชสีห์
– วัดชำนาญรังสรรค์
– วัดตำหนัก
– วัดตุมภรณ์รังษี
– วัดถ้ำสาริกา
– วัดบ้านดง
– วัดบ้านบุ่ง
– วัดบ้านใหม่
– วัดโพธิ์งาม
– วัดวังดอกไม้
– วัดสวนหงษ์
– วัดสุวรรณ
ตำบลหินตั้ง (Hin Tang)
– วัดท่าชัยศรีสุทธาวาส
– วัดท่าด่าน
– วัดนางรอง
– วัดบุ่งเข้สุขาราม
– วัดวังยายฉิม
– วัดหุบเมย
ตำบลเขาพระ (Khao Phra)
– วัดกุดตะเคียน
– วัดเกาะกระชาย
– วัดเขาทุเรียน
– วัดเขาพระ
– วัดบ้านขาม
– วัดบ้านวังรี (วัดวังทิพย์พันธาราม)
– วัดบุหย่อง
– วัดวังตูม
– วัดสมบูรณ์สามัคคี
ตำบลพรหมณี (Phrommani)
– วัดเขาชะโงก
– วัดเขาน้อย
– วัดโคกลำดวน
– วัดธรรมปัญญา
– วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
– วัดวังปลาจีด
– วัดสันตยาราม
– วัดสุตธรรมาราม
– วัดหนองเตย
– วัดเอี่ยมประดิษฐ์ (วัดป่าส้าน)

# อำเภอปากพลี (Amphoe Pak Phli)

ตำบลเกาะหวาย (Ko Wai)
– วัดเกาะหวาย
– วัดคลองตะเคียน
– วัดดงแขวน
– วัดท่าแดง
– วัดปทุมวงษาวาส
– วัดฝั่งคลอง
ตำบลเกาะโพธิ์ (Ko Pho)
– วัดเกาะโพธิ์
– วัดจินดาราม
– วัดสะแกซึง
– วัดห้วยโรง
ตำบลปากพลี (Pak Phli)
– วัดเบญจภาศ
– วัดโพธิ์ปากพลี
– วัดหนองบัวขอน
ตำบลโคกกรวด (Khok Kruat)
– วัดคลองใหม่
– วัดเนินสะทอน
– วัดพรหมเพชร
– วัดเลาคา
– วัดหนองสองห้อง
ตำบลท่าเรือ (Tha Ruea)
– วัดเกาะกา
– วัดแขมโค้ง
– วัดโคกสำโรง
– วัดท่าประดิษฐ์
– วัดลำบัวลอย
– วัดใหม่โคกสำโรง
ตำบลหนองแสง (Nong Saeng)
– วัดกลางโสภา
– วัดขุมข้าว
– วัดตะเคียนทอง
– วัดเนินหินแร่
– วัดป่าศรีถาวรนิมิต
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีมงคล
– วัดหนองหัวลิงใน
– วัดเหล่าเดิ่น
ตำบลนาหินลาด (Na Hin Lat)
– วัดโคกสว่าง
– วัดท่ามะปราง
– วัดนาหินลาด
– วัดเนินสูงสามัคคี

# อำเภอบ้านนา (Amphoe Ban Na)

ตำบลบ้านนา (Ban Na)
– วัดช้าง
– วัดทองจรรยา
– วัดทองย้อย
– วัดไม้รวก
– วัดสมอบุญคง
ตำบลบ้านพร้าว (Ban Phrao)
– วัดทางกระบือ
– วัดบ้านพร้าว
– วัดประชานิมิต
– วัดหนองแฟบ
– วัดหนองรี
ตำบลบ้านพริก (Ban Phrik)
– วัดคลอง 31
– วัดโคกสว่าง
– วัดเจริญสุข
– วัดบ้านพริก
– วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
– วัดศรีสุวรรณ
– วัดหนองคันจาม
– วัดเอกฉัตร
ตำบลอาษา (Asa)
– วัดกุฎีเตี้ย
– วัดพระโต
– วัดวิหารขาวเจติยาราม
– วัดสะพาน
ตำบลทองหลาง (Thonglang)
– วัดทองหลาง
– วัดท่าทราย
– วัดบ้านคลอง 30
– วัดโบสถ์เจริญธรรม
ตำบลบางอ้อ (Bang O)
– วัดบางอ้อใน
– วัดเลขธรรมกิตติ์
– วัดอัมพวัน
ตำบลพิกุลออก (Phikun Ok)
– วัดกระดาน
– วัดดอนเปร็ง
– วัดพิกุลแก้ว
– วัดวังบัว
– วัดแหลมไม้ย้อย
ตำบลป่าขะ (Pa Kha)
– วัดเขาสามหลั่น
– วัดเนินสะอาด
– วัดป่าขะ
– วัดสุเทพเจริญธรรม
– วัดหนองเคี่ยม
ตำบลเขาเพิ่ม (Khao Phoem)
– วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง
– วัดเขาส่องกล้อง
– วัดเขาหัวนา
– วัดศรีกระอาง
– วัดสีนวนประชาราม
– วัดห้วยสงคราม
ตำบลศรีกะอาง (Si Ka-ang)
– วัดเกาะพิกุลศรีโสภณ
– วัดเขาคอก
– วัดบุหัวแหวน
– วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดหนองแฟบ)
– วัดรางตะเคียน
– วัดอินประชาราม

# อำเภอองครักษ์ (Amphoe Ongkharak)

ตำบลพระอาจารย์ (Phra Achan)
– วัดสุนทรพิชิตาราม
ตำบลบึงศาล (Bueng San)
– วัดธรรมสโรชวนาราม
ตำบลศีรษะกระบือ (Sisa Krabue)
– วัดคลอง 24 (วัดสามัคคีธรรม)
– วัดจรูญเวสม์ธรรมาราม
– วัดราษฎร์ประดิษฐ์
– วัดอารีราษฎร์
ตำบลโพธิ์แทน (Pho Thaen)
– วัดโพธิ์แทน
ตำบลบางสมบูรณ์ (Bang Sombun)
– วัดเข็มทอง
– วัดคลองสาม
– วัดจันทร์เรือง
– วัดเตยน้อย
– วัดปากคลองพระอาจารย์
– วัดพลอยกระจ่างศรี
ตำบลทรายมูล (Sai Mun)
– วัดคลอง 1
– วัดทวีพูลรังสรรค์
– วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม
ตำบลบางปลากด (Bang Pla Kot)
– วัดกลางคลอง 30
– วัดบางปลากด
– วัดประสิทธิเวช
– วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
– วัดอรุณฉายาราม
ตำบลบางลูกเสือ (Bang Luk Suea)
– วัดคลองเทพโลก
– วัดบุญเขตร์
– วัดมาลัยรัตนาราม
– วัดใหม่พงษ์โสภณ
– วัดอรุณรังษี
ตำบลองครักษ์ (Ongkharak)
– วัดเชี่ยวโอสถ
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดอำภาศิริวงศ์
ตำบลชุมพล (Chumphon)
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ตำบลคลองใหญ่ (Khlong Yai)
– วัดคลอง 14