จังหวัดอ่างทอง (Ang Thong Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดอ่างทอง แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองอ่างทอง (Mueang Ang Thong District)

ตำบลตลาดหลวง (Ta lat Luang)
– วัดชัยมงคล
– วัดต้นสน
– วัดโล่ห์สุทธาวาส
– วัดสนามชัย
ตำบลบางแก้ว (Bang Kaeo)
– วัดอ่างทอง
ตำบลศาลาแดง (Sa la Daeng)
– วัดจันทร์นิรมิตร
– วัดท้ายย่าน
– วัดไผ่ล้อม
ตำบลป่างิ้ว (Pa Ngio)
– วัดคลองห้วยโพธิ์
– วัดดอนกระดี่
– วัดไทรย์
– วัดแม่นาง
ตำบลบ้านแห (Ban Hae)
– วัดไชยสงคราม
– วัดปลดสัตว์
– วัดโพธิ์วงษ์ (วัดโพธิวงศ์)
ตำบลตลาดกรวด (Ta lat Kruat)
– วัดแจ้ง
– วัดตาลเจ็ดช่อ
– วัดสุวรรณเสวริยาราม
ตำบลมหาดไทย (Ma hat thai)
– วัดมหาดไทย
– วัดลิ้นทอง
ตำบลบ้านอิฐ (Ban It)
– วัดช้าง
– วัดบ้านอิฐ
– วัดไพรวัลย์
– วัดมธุรสติยาราม
– วัดสุธาดล
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลหัวไผ่ (Hua Phai)
– วัดกลาง
– วัดจันทรังษี
– วัดเชิงหวาย
– วัดดาวดึงษ์
ตำบลจำปาหล่อ (Cham pa Lo)
– วัดจำปาหล่อ
– วัดโพธิ์ทูล
– วัดเสาธงทอง
ตำบลโพสะ (Pho sa)
– วัดท้องคุ้ง
– วัดโพสะโสภณ
– วัดราชปักษี
ตำบลบ้านรี (Ban Ri)
– วัดกระทุ่มราย
– วัดรุ้ง
ตำบลคลองวัว (Khlong Wua)
– วัดโคศุภราช
ตำบลย่านซื่อ (Yan Sue)
– วัดโบสถ์

2. # อำเภอไชโย (Chaiyo District)

ตำบลไชโย (Chai yo)
– วัดไชโย
– วัดละมุดสุทธิยาราม
– วัดสกุณาราม
ตำบลจรเข้ร้อง (Cho ra khe Rong)
– วัดไทรย์นิโคธาราม
– วัดมะขาม
– วัดศรีมณฑป
ตำบลไชยภูมิ (Chai ya phum)
– วัดไชยภูมิ
– วัดโบสถ์อัมพวา
– วัดมหานาม
– วัดสระเกษ
ตำบลชัยฤทธิ์ (Chai ya rit)
– วัดชัยสิทธาราม
– วัดนางเล่ว
– วัดบางศาลา
ตำบลเทวราช (The wa rat)
– วัดเจ้าบุญเกิด
– วัดตะเคียน
– วัดเทวราช
– วัดเยื้องคงคาราม
– วัดศุขเกษมธรรมิการาม
ตำบลราชสถิตย์ (Rat cha sa thit)
– วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
– วัดดอนกระต่าย
– วัดปราสาท
– วัดวงษ์ภาศนาราม
ตำบลหลักฟ้า (Lak Fa)
– วัดกำแพง
– วัดปทุมคงคา (วัดประทุมคงคาราม)
ตำบลชะไว (Cha wai)
ตำบลตรีณรงค์ (Tri Na rong)
– วัดบ้านป่า

3. # อำเภอป่าโมก (Pa Mok District)

ตำบลป่าโมก (Pa Mok)
– วัดโบสถ์วรดิตถ์
– วัดป่าโมก
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดอัมพวัน
ตำบลบางปลากด (Bang Pla Kot)
– วัดแจ้ง
– วัดพานิช
– วัดพินิจธรรมสาร
– วัดวิหารแดง
– วัดแสนสุข
ตำบลสายทอง (Sai Thong)
– วัดเกตุ
– วัดโบสถ์สายทอง
– วัดพายทอง
ตำบลโรงช้าง (Rong Chang)
– วัดศรีมหาโพธิ
ตำบลบางเสด็จ (Bang Sa det)
– วัดท่าสุทธาวาส
– วัดสระแก้ว
ตำบลนรสิงห์ (No ra sing)
– วัดกุญชรชาติการาม
– วัดนรสิงห์
– วัดปราสาท
– วัดลาดเค้า
ตำบลเอกราช (Ek ka rat)
– วัดเอกราช
ตำบลโผงเผง (Phong Pheng)
– วัดถนน
– วัดพิจารณ์โสภณ

4. # อำเภอโพธิ์ทอง (Pho Thong District)

ตำบลอ่างแก้ว (Ang Kaeo)
– วัดขวิด
– วัดศีลขันธาราม
ตำบลอินทประมูล (In tha pra mun)
– วัดขุนอินทประมูล
– วัดท่าตลาด
– วัดน้ำอาบ
– วัดบุญศิริวิทยาราม
– วัดป่ามุนี
ตำบลบางพลับ (Bang Phlap)
– วัดกลาง
– วัดเกาะ
– วัดท่าอิฐ
ตำบลหนองแม่ไก่ (Nong Mae Kai)
– วัดบ้านกลาง
– วัดสนธิธรรมิการาม
ตำบลรำมะสัก (Ram Ma Sak)
– วัดโพธิ์เอน
– วัดม่วงคัน
– วัดลั่นทม
ตำบลบางระกำ (Bang Ra kam)
– วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา
– วัดสามประชุม
ตำบลโพธิ์รังนก (Pho Rang Nok)
– วัดข่อย
– วัดบุญเกิด
ตำบลองครักษ์ (Ong kha rak)
– วัดเขาแก้ว
– วัดจุฬามุนี
– วัดทองหลาง (วัดทองกลาง)
– วัดท่าสามัคคี
– วัดยางมณี
– วัดสุวรรณราชหงษ์
ตำบลโคกพุทรา (Khok Phut sa)
– วัดโคกพุทรา
– วัดจันทราราม
– วัดบ้านกุ่ม
ตำบลยางช้าย (Yang Chai)
– วัดงิ้วราย
– วัดยางซ้าย
– วัดศรีกุญชร
ตำบลบ่อแร่ (Bo Rae)
– วัดกลาง (วัดกลางพุฒนิมิต)
– วัดท่าโขลงกิตติยาราม
ตำบลทางพระ (Thang Phra)
– วัดกาไสย์ธรรมิการาม
– วัดจันทร์
– วัดไตรรัตนาราม
– วัดทางพระ
ตำบลสามง่าม (Sam Ngam)
– วัดโพธิ์เกรียบ
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลบางเจ้าฉ่า (Bang Chao Cha)
– วัดบ้านสร้าง
– วัดโพธิ์ราษฎร์
– วัดยางทอง
ตำบลคำหยาด (Kham Yat)
– วัดคำหยาด
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์ทองนอก

5. # อำเภอแสวงหา (Sawaeng Ha District)

ตำบลแสวงหา (Sa waeng Ha)
– วัดทองเลื่อน
– วัดบ้านเพชร
– วัดพวงทอง
– วัดแสวงหา
ตำบลศรีพราน (Si Phran)
– วัดบ้านแก
– วัดบ้านพราน
ตำบลบ้านพราน (Ban Phran)
– วัดพัฒนา
– วัดริ้วหว้า
ตำบลวังน้ำเย็น (Wang Nam Yen)
– วัดจันทร์มณี
– วัดรางฉนวน
– วัดวังน้ำเย็น
– วัดหนองยาง
– วัดหมื่นเกลา
ตำบลสีบัวทอง (Si Bua Thong)
– วัดแก้วกระจ่าง
– วัดเรไร
– วัดสีบัวทอง
ตำบลห้วยไผ่ (Huai Phai)
– วัดเขาบวช
– วัดยาง
– วัดหลวงวัง
ตำบลจำลอง (Cham long)
– วัดรัตนาราม
– วัดหัวสะแกตก
– วัดหัวสะแกออก

6. # อำเภอวิเศษชัยชาญ (Wiset Chai Chan District)

ตำบลไผ่จำศีล (Phai Cham Sin)
– วัดขุมทอง
– วัดฝาง
– วัดราชสกุณา
– วัดวิเศษไชยชาญ (วัดวิเศษชัยชาญ)
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง (San Chao Rong Thong)
– วัดกำแพง
– วัดเขียน
– วัดคูมะนาวหวาน
– วัดตูม
– วัดนางในธัมมิการาม
– วัดไร่
– วัดสำโรง
– วัดสิงห์
– วัดหลวงสุนทราราม
– วัดอ้อย
ตำบลไผ่ดำพัฒนา (Phai Dam Phat tha na)
– วัดวันอุทิศ
ตำบลสาวร้องไห้ (Sao Rong Hai)
– วัดสิทธาราม
– วัดอินทราวาส
ตำบลท่าช้าง (Tha Chang)
– วัดโพธิธรรมโชติยาราม
– วัดลาดเป็ด
– วัดสนาม
ตำบลยี่ล้น (Yi Lon)
– วัดน้อย
– วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม
– วัดอบทม
ตำบลบางจัก (Bang Chak)
– วัดบางจัก
ตำบลห้วยคันแหลน (Huai Khan Laen)
– วัดกำแพงมณี
– วัดทางเรือ
– วัดห้วยคันแหลน
– วัดห้วยโรง
ตำบลคลองขนาก (Khlong Kha nak)
– วัดนางชำ
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพธิ์เอน
ตำบลไผ่วง (Phai Wong)
– วัดต้นทอง
– วัดไผ่วง
ตำบลสี่ร้อย (Si Roi)
– วัดท่าช้าง
– วัดทำนบ
– วัดไทรยืด
– วัดน้ำพุสิทธาราม
– วัดสี่ร้อย
– วัดหินงอก
ตำบลม่วงเตี้ย (Muang Tia)
– วัดช้าง
– วัดยางมณี
– วัดศาลาดิน
– วัดใหม่
ตำบลหัวตะพาน (Hua Ta phan)
– วัดกลางราชครูธาราม
– วัดแปดแก้ว
– วัดม่วง
– วัดหัวตะพาน
ตำบลหลักแก้ว (Lak Kaeo)
– วัดคลองพูล
– วัดคลองสำโรง
– วัดลานช้าง
– วัดหลักแก้ว
– วัดใหม่ทางข้าม
ตำบลตลาดใหม่ (Ta lat Mai)
– วัดตลาดใหม่

7. # อำเภอสามโก้ (Samko District)

ตำบลสามโก้ (Sam ko)
– วัดเกษทอง
– วัดสามโก้
ตำบลราษฎรพัฒนา (Rat sa don Phat tha na)
– วัดไผ่แหลมธรรมาราม
– วัดศรีสุขเกษม
– วัดหนองกร่าง
ตำบลอบทม (Op Thom)
– วัดวงษ์สุวรรณ
– วัดสามขาว
ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ (Pho Muang Phan)
– วัดท่าชุมนุม
– วัดโบสถ์
ตำบลมงคลธรรมนิมิต (Mong khon Tham Ni mit)
– วัดมงคลธรรมนิมิตต์
– วัดหัวทุ่ง

คำขวัญประจำจังหวัดอ่างทอง คือ
“พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน”