จังหวัดนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (Mueang Nakhon Si Thammarat District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดโคกธาตุ
– วัดชลเฉนียน
– วัดชายนา
– วัดท้าวโคตร
– วัดบุญนารอบ
– วัดพระนคร
– วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
– วัดเพชรจริก
– วัดมุมป้อม
– วัดศาลามีชัย
– วัดสระเรียง
– วัดสวนป่าน
– วัดสวนหลวง
– วัดเสมาเมือง
– วัดหน้าพระบรมธาตุ
– วัดหน้าพระลาน
ตำบลท่าวัง (Tha Wang)
– วัดจันทาราม
– วัดแจ้ง
– วัดชะเมา
– วัดท่าโพธิ์
– วัดประดู่พัฒนาราม
– วัดศรีทวี
– วัดใหญ่ชัยมงคล
ตำบลคลัง (Khlang)
– วัดบูรณาราม
– วัดมเหยงคณ์
– วัดวังตะวันตก
– วัดวังตะวันออก
– วัดเสาธงทอง
ตำบลท่าไร่ (Tha Rai)
– วัดนารีประดิษฐ์
– วัดราษฎร์เจริญ
– วัดสิริวัฒนาราม
ตำบลปากนคร (Pak Na khon)
– วัดคูพาย
– วัดท่านคร
– วัดนางพระยา
– วัดโบสถ์
– วัดปากนครบน
– วัดมุขธารา
ตำบลนาทราย (Na Sai)
– วัดดอนยาง
– วัดน้ำสรง
– วัดหญ้า
ตำบลกำแพงเซา (Kam phaeng Sao)
– วัดชัน
– วัดท้าวราษฎร์
– วัดบ้านตาล
– วัดสวนพลาราม
ตำบลไชยมนตรี (Chai Mon tri)
– วัดน้ำรอบ
– วัดพระเขียน
– วัดหนองบัว
ตำบลมะม่วงสองต้น (Mamuang Song Ton)
– วัดเตาปูน
– วัดราษฎร์ประดิษฐ์ (วัดมะม่วงสองต้น)
ตำบลนาเคียน (Na Khian)
– วัดบัว
– วัดพระมงกุฎ
ตำบลท่างิ้ว (Tha Ngio)
– วัดแจ้ง
– วัดท่างาม
– วัดเทพนิมิต
– วัดป่ายาง
– วัดมะม่วงปลายแขน
– วัดโรงฆ้อง
– วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์
– วัดวิมุตติธรรม
– วัดศาลาไพ
ตำบลโพธิ์เสด็จ (Pho Sa det)
– วัดทุ่งแย้
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์เสด็จ
– วัดวนาราม
– วัดหัวอิฐ
ตำบลบางจาก (Bang Chak)
– วัดตรีนิมิตร
– วัดท่าสะท้อน
– วัดธาราวดี
– วัดบางสะพาน
– วัดบางใหญ่
– วัดมัชฌิมภูมิ
– วัดมุจลินทราวาส
– วัดหนองนก
ตำบลปากพูน (Pak Phun)
– วัดทรายทองสันตาราม
– วัดท่าแพ
– วัดท่าม่วง
– วัดโบสถ์
– วัดไพศาลสถิตย์
– วัดมะม่วงทอง
– วัดวิสุทธิยาราม
– วัดศรีมงคล
ตำบลท่าซัก (Tha Sak)
– วัดคงคาเลียบ
– วัดนาวง
ตำบลท่าเรือ (Tha Ruea)
– วัดกุฏิ
– วัดจังหูน
– วัดโดนธาราม
– วัดพังสิงห์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองหนอน
– วัดหมน

2. # อำเภอท่าศาลา (Tha Sala District)

ตำบลท่าศาลา (Tha Sa la)
– วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ)

พระครูวินิจธรรมสาร (หลวงพ่อบุญชู) อดีตเจ้าอาวาส / อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ) (Wat ChonThaRam) หมู่ที่ 2 ถนนนคร-สุราษฎร์ธานี บ้านเตาหม้อ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

– วัดท่าสูง
– วัดเสนาราม
ตำบลกลาย (Klai)
– วัดเขาพนมไตรรัตน์
– วัดดอนตะใคร
– วัดบ่อกรูด
– วัดบางสาร
ตำบลท่าขึ้น (Tha Khuen)
– วัดทางขึ้น
– วัดเทวดาราม
– วัดประดู่หอม
– วัดป่าวนาราม
– วัดพระเลียบ
– วัดยางใหญ่
– วัดสาขาชาติพงศ์
– วัดสำนักม่วง
– วัดหมาย
ตำบลหัวตะพาน (Hua Ta phan)
– วัดเกียบ
– วัดคลองดิน
– วัดสโมสร
– วัดแส็งแร็ง
ตำบลสระแก้ว (Sa Kaeo)
– วัดคงคาเลื่อน
– วัดโคกตะเคียน
– วัดชุมโลง
– วัดนากุน
– วัดสระแก้ว
– วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ)
ตำบลโมคลาน (Mok kha lan)
– วัดชัยธาราประดิษฐ์
– วัดประชาอารีย์
– วัดป่าวดี
– วัดโมคลาน
– วัดยางทอง
– วัดสวนหมาก
– วัดใหญ่
ตำบลไทยบุรี (Thai bu ri)
– วัดโคกเหล็ก
– วัดพระอาสน์
ตำบลดอนตะโก (Don ta ko)
– วัดจันพอ
– วัดไทรขาม
– วัดหญ้าปล้อง
ตำบลตลิ่งชัน (Ta ling Chan)
– วัดเขาดิน
– วัดปลักปลา
– วัดปากเจาพัฒนาราม
– วัดสวนจันทร์
– วัดอินทโชติการาม
ตำบลโพธิ์ทอง (Pho Thong)
– วัดบนถนน

3. # อำเภอพรหมคีรี (Phrom Khiri District)

ตำบลพรหมโลก (Phromma lok)
– วัดเขาปูน
– วัดท้าวโทะ
– วัดพรหมโลก
– วัดสะบ้าย้อย
ตำบลบ้านเกาะ (Ban Ko)
– วัดเขาขุนพนม
– วัดอินคีรี
ตำบลอินคีรี (In Khi ri)
– วัดโท
– วัดโทเอก (วัดหัวตลิ่ง)
– วัดป่ากิ่ว
– วัดสากเหล็ก
ตำบลทอนหงส์ (Thon Hong)
– วัดคงคาวง
– วัดคลองเมียด
– วัดทอนหงส์
– วัดมัชฌิมภูมิวราราม
– วัดศรีวิชัยพัฒนาราม
– วัดใหม่
ตำบลนาเรียง (Na Riang)
– วัดกำแพงถม
– วัดป่ายางประดู่หอม
– วัดโยธาธรรม
– วัดหลวงครู
– วัดใหญ่

4. # อำเภอลานสกา (Lan Saka District)

ตำบลลานสกา (Lan Sa ka)
– วัดเจดีย์
– วัดน้ำรอบ
– วัดในปุดกาญจนาคีรี
– วัดลานสกา
– วัดวังหงส์ (วัดหงษ์)
ตำบลเขาแก้ว (Khao Kaeo)
– วัดคีรีกันทราวาส (วัดคีรีกันทร์)
– วัดเชิงผาวนาราม (วัดชายเขา)
– วัดไทรงาม
ตำบลท่าดี (Tha Di)
– วัดดินดอน
– วัดปะ (วัดปะธรรมาราม)
– วัดพัทธสีมา
– วัดมะขาม
ตำบลกำโลน (Kam lon)
– วัดคีรีวง
– วัดโคกโพธิ์สถิตย์ (วัดโคก)
– วัดวังไทร
– วัดสมอ
ตำบลขุนทะเล (Khun Tha le)
– วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม
– วัดตาหมอ
– วัดสรรเสริญ (วัดสอ)
– วัดสำนักใหม่
– วัดใหม่ทอน

5. # อำเภอฉวาง (Chawang District)

ตำบลฉวาง (Cha wang)
– วัดควนสูง
– วัดปากน้ำ
– วัดวังม่วง
– วัดสามัคคีนุกูล (วัดปากคลองทอน)
ตำบลละอาย (La-ai)
– วัดบุญประสิทธิ์
– วัดปลายระแนะ
– วัดมะปรางงาม
– วัดสวนอาย
– วัดอินทรสุคนธาราม
ตำบลนาแว (Na Wae)
– วัดควนยูง
– วัดวังสะพาน
– วัดศิลา
– วัดห้วยทรายขาว
ตำบลไม้เรียง (Mai Riang)
– วัดไม้เรียง
– วัดหาดสูง
ตำบลกะเปียด (Ka piat)
– วัดกะเปียด
– วัดนาเขลียง
– วัดเพ็ญญาติ
ตำบลนากะชะ (Na Ka cha)
– วัดควนมะปริง
– วัดโคกเมรุ
– วัดมะเฟือง
– วัดรังษีบูรณาราม
ตำบลห้วยปริก (Huai Prik)
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลไสหร้า (Sai ra)
– วัดเกาะเทวดา
– วัดโคกหาด
– วัดเพ็ญมิตร
– วัดลอยโพธาราม
– วัดสุวรรณประดิษฐาราม
ตำบลนาเขลียง (Na Khliang)
ตำบลจันดี (Chan Di)

6. # อำเภอพิปูน (Phipun District)

ตำบลพิปูน (Phi pun)
– วัดโบราณาราม
– วัดมังคลาราม
ตำบลกะทูน (Ka thun)
– วัดโพธาราม
– วัดศรีมาราม
– วัดสุวรรณคีรี
– วัดห้วยกลาง
ตำบลเขาพระ (Khao Phra)
– วัดทองทำนุ (วัดหน้าเขา)
– วัดมัชฌิมาวาส
– วัดห้วยโก
ตำบลยางค้อม (Yang Khom)
– วัดทุ่งนาใหม่
– วัดยางค้อม
ตำบลควนกลาง (Khuan Klang)
– วัดปากเสียว

7. # อำเภอเชียรใหญ่ (Chian Yai District)

ตำบลเชียรใหญ่ (Chian Yai)
– วัดเขาแก้ววิเชียร
– วัดเชียรใหญ่
– วัดปากเชียร
– วัดพรหมมัญพงศาราม
ตำบลท่าขนาน (Tha Kha nan)
– วัดโพธิ์ใหม่
– วัดสระแก้ว
ตำบลบ้านกลาง (Ban Klang)
– วัดคลองขยัน
– วัดพระหอม
ตำบลบ้านเนิน (Ban Noen)
– วัดชัยสุวรรณ
– วัดทวยเทพ
– วัดบางทองคำ
– วัดบ้านเนิน
– วัดย่านม่วง
ตำบลไสหมาก (Sai Mak)
– วัดทาบทอง
– วัดเภาเคือง
– วัดสระเกษ
ตำบลท้องลำเจียก (Thong Lam chiak)
– วัดดอนรักษา
– วัดเทพนิมิต
– วัดสำโรงงาม
ตำบลเสือหึง (Suea Hueng)
– วัดสระโพธิ์
ตำบลการะเกด (Ka ra ket)
– วัดท้ายทะเล
– วัดทายิการาม
– วัดท่าลิพง
– วัดพระบาทโพธาราม
ตำบลเขาพระบาท (Khao Phra Bat)
– วัดแดง
– วัดทองพูน
– วัดพระพุทธบาท
ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว (Mae Chao Yu Hua)
– วัดเทพรักษ์
– วัดบ่อล้อ
– วัดแม่เจ้าอยู่หัว

8. # อำเภอชะอวด (Cha-uat District)

ตำบลชะอวด (Cha-uat)
– วัดท่าสะท้อน
– วัดรักขิตวัน
– วัดศรีมาประสิทธิ์
– วัดหมื่นระงับรังสรรค์
ตำบลท่าเสม็ด (Tha Sa met)
– วัดดิษฐวราราม
– วัดน้ำดำ
ตำบลท่าประจะ (Tha Pra cha)
– วัดควนสมบูรณ์ (วัดควนตุ๊กตู)
– วัดดอนมะปราง
– วัดตะเคียนทอง
– วัดเลียบ
– วัดห้วยแหยง
ตำบลเคร็ง (Khreng)
– วัดเขมาราม
– วัดควนป้อม
– วัดชลธาราราม
– วัดไทรหัวม้า
– วัดบางน้อย
– วัดโพธาราม
ตำบลวังอ่าง (Wang Ang)
ตำบลบ้านตูล (Ban Tun)
– วัดกุมแป
– วัดควนเงิน
– วัดวังกลม
– วัดสีตลากร
ตำบลขอนหาด (Khon Hat)
– วัดควนใส
– วัดดอนตาสังข์
– วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์ (วัดขอนหาด)
ตำบลเกาะขันธ์ (Ko Khan)
– วัดควนดินแดง
– วัดไม้เสียบ
– วัดลานนาราม
ตำบลควนหนองหงษ์ (Khuan Nong Hong)
– วัดคงคาราม
– วัดทุ่งเตยประชาสรรค์
ตำบลเขาพระทอง (Khao Phra Thong)
– วัดเขาเทียมป่า
– วัดเขาลำปะ
– วัดโคกประดู่
– วัดทุ่งโชนพุทธาวาส
ตำบลนางหลง (Nang Long)
– วัดโคกทราง
– วัดทุ่งคุ่ม
– วัดทุ่งน้อย
– วัดนางหลงประชาสามัคคี
– วัดพรุบัว
– วัดมัชฌิมวราราม
– วัดสุขาสิทธาราม

9. # อำเภอทุ่งสง (Thung Song District)

ตำบลปากแพรก (Pak Phraek)
– วัดเขาปรีดี
– วัดโคกสะท้อน
– วัดชัยชุมพล
– วัดท่าแพ
ตำบลชะมาย (Cha mai)
– วัดเขากลาย
– วัดวังหีบ
ตำบลหนองหงส์ (Nong Hong)
– วัดคงคาเจริญ
ตำบลควนกรด (Khuan Krot)
– วัดชายคลอง
– วัดทะเล
– วัดไทรห้อง
ตำบลนาไม้ไผ่ (Na Mai Phai)
– วัดทุ่งส้าน
– วัดลุมพินี
– วัดวังขรี
ตำบลนาหลวงเสน (Na Luang Sen)
– วัดด่านกำจัด
– วัดราษฎร์ประดิษฐ์
– วัดศิลาราย
– วัดสำโรง
ตำบลเขาโร (Khao Ro)
– วัดเขาโร
– วัดทุ่งควาย
ตำบลกะปาง (Ka pang)
– วัดกะโสมใต้
– วัดกะโสมเหนือ
– วัดบ้านพูน
– วัดอินทาราม
ตำบลที่วัง (Thi Wang)
– วัดก้างปลา
– วัดควนชุม
– วัดโคกกะฐิน
– วัดชายคลองที่วัง
– วัดธรรมเผด็จ
ตำบลน้ำตก (Nam tok)
– วัดน้ำตก
– วัดป่าถ้ำตลอด
ตำบลถ้ำใหญ่ (Tham Yai)
– วัดจำปาวนาราม
– วัดไตรวิทยาราม
– วัดถ้ำใหญ่
– วัดนาตาแย้มธรรมาราม
ตำบลนาโพธิ์ (Na Pho)
– วัดควนสุทธาราม
ตำบลเขาขาว (Khao Khao)
– วัดเขาตาว
– วัดนิคมคีรี
– วัดพันธวาราม
– วัดสหกรณ์นิคมทุ่งสง

10. # อำเภอนาบอน (Na Bon District)

ตำบลนาบอน (Na Bon)
– วัดคลองกุย
– วัดเทวสิทธิ์
– วัดพิกุลชัยภูมิ
– วัดพิศิษฎ์อรรถาราม
– วัดอัมพวัน
– วัดอำนวยสิทธิ์
ตำบลทุ่งสง (Thung Song)
– วัดทุ่งยวน
– วัดหนองดี
ตำบลแก้วแสน (Kaeo Saen)
– วัดเกาะสระ
– วัดเทพประสิทธิ์
– วัดมณีเจริญ

11. # อำเภอทุ่งใหญ่ (Thung Yai District)

ตำบลทุ่งใหญ่ (Thung Yai)
– วัดขนาน
– วัดควนคลัง
– วัดมะเฟืองใต้
– วัดใหม่
– วัดอู่ตะเภา
ตำบลท่ายาง (Tha Yang)
– วัดควนสระบัว
– วัดท่ายาง
ตำบลทุ่งสัง (Thung Sang)
– วัดภูเขาลำทัง
– วัดภูเขาหลัก
– วัดยูงทอง
– วัดวังหิน
– วัดสระเภา
ตำบลกุแหระ (Ku rae)
– วัดคงคาเลียบ
– วัดภูเขาดิน
– วัดเสม็ดจวน
ตำบลปริก (Prik)
– วัดควนอุโบสถ
ตำบลบางรูป (Bang Rup)
– วัดบางวงศ์
– วัดประดิษฐาราม
– วัดหน้าเขารูป
ตำบลกรุงหยัน (Krung Yan)

12. # อำเภอปากพนัง (Pak Phanang District)

ตำบลปากพนัง (Pak Pha nang)
ตำบลคลองน้อย (Khlong Noi)
– วัดกัลยานฤมิต
– วัดคลองน้อย
– วัดบางจาก
– วัดปิยาราม
– วัดศรีสุวรรณาราม (วัดเปียะ)
ตำบลป่าระกำ (Pa Ra kam)
– วัดป่าระกำใต้
– วัดป่าระกำเหนือ
– วัดเหมก
– วัดอัฑฒศาสนาราม
ตำบลชะเมา (Cha mao)
– วัดชมพูประดิษฐ์
– วัดไตรสุวรรณาราม
– วัดมัชฌิมเขตชลาราม
– วัดสามัคคีธรรมวนาราม
ตำบลคลองกระบือ (Khlong Kra bue)
– วัดตรงบน
– วัดบ้านงาม
– วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
– วัดมหิสสราราม
– วัดสามแพรก
– วัดสุขุม
ตำบลเกาะทวด (Ko Thuat)
– วัดเกาะจาก
– วัดบางบูชาชนาราม
– วัดโบสถ์ธาราวดี
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
– วัดเทพสิทธาราม
– วัดบ้านใหม่
– วัดสระน้ำขาว
– วัดสุวรรณภูมิวิหาร (วัดบางคุระ)
– วัดหัวเกาะรุ้ง
ตำบลหูล่อง (Hu Long)
– วัดสองพี่น้อง
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลแหลมตะลุมพุก (Laem Ta lum phuk)
– วัดสุเทพธาราม
– วัดแหลมตะลุมพุก
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (Pak Pha nang Fang Ta wan tok)
– วัดคงคาสวัสดิ์
– วัดนาควารี
– วัดศรีสมบูรณ์
– วัดสระแก้ว
– วัดสุชาโต
– วัดอุทัยรัตนาราม
ตำบลบางศาลา (Bang Sa la)
– วัดนิโครธาราม
– วัดบางเข็ม
– วัดบางศาลา
ตำบลบางพระ (Bang Phra)
– วัดกาญจนาราม
ตำบลบางตะพง (Bang Ta phong)
– วัดคงคาวดี
– วัดหงส์แก้ว
– วัดหรงบน
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก (Pak Pha nang Fang Ta wan-ok)
– วัดเขมวงศาราม
– วัดไทยมังคลาราม
– วัดนันทาราม
– วัดบางฉนาก
– วัดพิบูลยาราม
– วัดรัตนาราม
– วัดรามประดิษฐ์
– วัดเสาธงทอง
ตำบลบ้านเพิง (Ban Phoeng)
– วัดแจ้ง
– วัดท่าพญา
– วัดมุขธาราราม
ตำบลท่าพยา (Tha Pha ya)
– วัดสระ
ตำบลปากแพรก (Pak Phraek)
– วัดบางด้วน
– วัดบางพระ
– วัดปากแพรก
– วัดหอยกัน
ตำบลขนาบนาก (Kha nap Nak)
– วัดขนาบนาก
– วัดโคกมะม่วง
– วัดบางอุดม

13. # อำเภอร่อนพิบูลย์ (Ron Phibun District)

ตำบลร่อนพิบูลย์ (Ron Phi bun)
– วัดเขาน้อย
– วัดจีบประดิษฐ์
– วัดเฉลิมกิตติยาราม
– วัดเทพนมเชือด
– วัดเนกขัมมาราม
– วัดพรหมราช
– วัดพิศาลนฤมิตร
– วัดมัชฌิมภูผา
– วัดร่อนนา
– วัดวิเชียรรังสฤษดิ์
– วัดสุวรรณรังษี
– วัดอรรถธรรมาราม
ตำบลหินตก (Hin Tok)
– วัดคีรีรัตนาราม
– วัดคูหาสันตยาราม
– วัดถลุงทอง
– วัดท่าไทร
– วัดวิภาวดีรังสิตาราม
– วัดศรีพิบูลย์
– วัดสามัคยาราม
ตำบลเสาธง (Sao Thong)
– วัดโคกคราม
– วัดเจริญธรรมมาราม
– วัดธงทอง
– วัดพระอานนท์
– วัดพัฒนาราม
– วัดสระแก้ว
– วัดสารีปุตตาราม
ตำบลควนเกย (Khuan Koei)
– วัดควนเกย
– วัดเทพมงคล
– วัดศรีอาชา
ตำบลควนพัง (Khuan Phang)
– วัดกุลธาราม
– วัดน้อมนาวาส
– วัดประชุมชน
– วัดสโมสรศรัทธาวาส
– วัดสุวรรณโฆษิต
ตำบลควนชุม (Khuan Chum)
– วัดคันธมาลี
– วัดทุ่งหล่อ
– วัดเทพนิมิตร (วัดวัวหลุง)
– วัดหนองแค (วัดโสมาราม)

14. # อำเภอสิชล (Sichon District)

ตำบลสิชล (Si chon)
– วัดกลางพัฒนาราม
– วัดเขาตาสัก
– วัดเขาพนมไตย์
– วัดจอมทอง
– วัดดอนศาลา
– วัดประทุมทายการาม
– วัดสุชน
ตำบลทุ่งปรัง (Thung Prang)
– วัดกุมแป
– วัดชนาราม
– วัดดอนนนท์
– วัดถ้ำเทียนถวาย
– วัดปัญณาราม
– วัดมณีประสิทธิ์
ตำบลฉลอง (Cha long)
– วัดกลาง
– วัดคงคาเลียบ
– วัดเจดีย์
– วัดเบิก
– วัดสุธรรมาราม
ตำบลเสาเภา (Sao Phao)
– วัดขรัวช่วย
– วัดคงคาวดี
– วัดปากด่าน
– วัดสโมสรสันนิบาต
ตำบลเปลี่ยน (Plian)
– วัดชนสังขรณพิจิตร
– วัดวังหลวง
– วัดศิลาชลเขต
ตำบลสี่ขีด (Si Khit)
– วัดเกล็ดแรด
ตำบลเทพราช (Thep pha rat)
– วัดเทพราช
– วัดธารน้ำฉา
ตำบลเขาน้อย (Khao Noi)
– วัดเขาน้อย
ตำบลทุ่งใส (Thung Sai)

15. # อำเภอขนอม (Khanom District)

ตำบลขนอม (Kha nom)
– วัดกระดังงา
– วัดเขาขนอม
– วัดใน
– วัดสุวรรณบรรพต
ตำบลควนทอง (Khuan Thong)
– วัดเขาวังทอง
– วัดคลองเหลง
– วัดเจดีย์หลวง
– วัดท่าน้อยคุณาราม
– วัดธารทอง
– วัดบางคู
– วัดป่าเขาหัวช้าง
ตำบลท้องเนียน (Thong Nian)
– วัดจันทร์ธาตุทาราม

16. # อำเภอหัวไทร (Hua Sai District)

ตำบลหัวไทร (Hua Sai)
– วัดทะเลปัง
– วัดศาลาแก้ว
– วัดหัวไทร
– วัดหัวลำภู
– วัดอมรานุยุตต์
ตำบลหน้าสตน (Na Sa ton)
– วัดฉิมหลา
– วัดปากระวะ
– วัดหน้าสตน
ตำบลทรายขาว (Sai Khao)
– วัดโคกพิกุล
– วัดโคกยาง
– วัดหัวค่าย
– วัดหัวช้าง
– วัดอู่แก้ว
ตำบลแหลม (Laem)
– วัดโคกสูง
– วัดศิลาล้อน
– วัดแหลม
ตำบลเขาพังไกร (Khao Phang Krai)
– วัดคีรีอัศจรรย์
– วัดบางตะพาน
– วัดบุรณาวาส
– วัดลากชายประชานิมิต
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลบ้านราม (Ban Ram)
– วัดบ่อโพง
– วัดบ้านราม
ตำบลบางนบ (Bang Nop)
– วัดนพคุณ
ตำบลท่าซอม (Tha Som)
– วัดท่าเสริม
– วัดบ้านด่าน
– วัดพัทธสีมา
– วัดเสาธง
ตำบลควนชะลิก (Khuan Cha lik)
– วัดควนชะลิก
– วัดคีรีน้อย
– วัดปากเหมือง
– วัดผาสุการาม
ตำบลรามแก้ว (Ram Kaeo)
– วัดคลองแดน
– วัดรามแก้ว
ตำบลเกาะเพชร (Ko Phet)
– วัดเกาะเพ็ชร

17. # อำเภอบางขัน (Bang Khan District)

ตำบลบางขัน (Bang Khan)
– วัดต้นไทร
ตำบลบ้านลำนาว (Ban Lam nao)
– วัดลำนาว
ตำบลวังหิน (Wang Hin)
– วัดควนหัวไทร
– วัดบ่อน้ำร้อน
– วัดวังหิน
– วัดหนองเจ
ตำบลบ้านนิคม (Ban Ni khom)

18. # อำเภอถ้ำพรรณรา (Tham Phannara District)

ตำบลถ้ำพรรณรา (Tham Phan na ra)
– วัดควนกอ
– วัดถ้ำทองพรรณรา
– วัดมุขธาราม
ตำบลคลองเส (Khlong Se)
ตำบลดุสิต (Du sit)
– วัดเศียรดุสิต

19. # อำเภอจุฬาภรณ์ (Chulabhorn District)

ตำบลบ้านควนมุด (Ban Khuan Mut)
ตำบลบ้านชะอวด (Ban Cha-uat)
– วัดชะอวด
ตำบลควนหนองคว้า (Khuan Nong Khwa)
– วัดสมควร
ตำบลทุ่งโพธิ์ (Thung Pho)
– วัดควนแดงบน
– วัดโพธิวงศาราม
– วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
– วัดสำนักขัน
ตำบลนาหมอบุญ (Na Mo Bun)
– วัดเจริญบุญญเขต
– วัดดอนอินทนิน
– วัดสุกการาม
– วัดสุทัศน์เทวเสถียร
ตำบลสามตำบล (Sam Tam bon)
– วัดวังฆ้อง

20. # อำเภอพระพรหม (Phra Phrom District)

ตำบลนาพรุ (Na Phru)
– วัดท่าช้าง
– วัดป่าห้วยพระ
– วัดพระพรหม
– วัดพรุ
– วัดห้วยระย้า
ตำบลนาสาร (Na San)
– วัดกัตสัทธาราม (วัดกัด)
– วัดคันนาราม
– วัดพระเพรง
– วัดมะม่วงขาว
– วัดมะม่วงตลอด
– วัดหนองแตน
ตำบลท้ายสำเภา (Thai Sam phao)
– วัดเชิงแตระ
– วัดท้ายสำเภา
– วัดป่าตอ
– วัดราษฎร์เจริญวราราม
ตำบลช้างซ้าย (Chang Sai)
– วัดแพร่
– วัดเลียบ
– วัดสาคูใต้
– วัดไสมะนาว

21. # อำเภอนบพิตำ (Nopphitam District)

ตำบลนบพิตำ (Nop phi tam)
– วัดเขาเหล็ก
– วัดโรงเหล็ก
– วัดสวนกลาง
– วัดใหม่ไทยเจริญ
ตำบลกรุงชิง (Krung Ching)
– วัดนพรัตนาราม
– วัดเปียน
ตำบลกะหรอ (Ka ro)
– วัดเขาน้อย
– วัดคงคาวดี
– วัดโทตรี
– วัดนาเหรง
– วัดในตูล
– วัดโพเตมีย์
– วัดวังเลา
– วัดอู่ทอง
ตำบลนาเหรง (Na Reng)
– วัดท่าพุด

22. # อำเภอช้างกลาง (Chang Klang District)

ตำบลช้างกลาง (Chang Klang)
– วัดควนสงฆ์
– วัดควนส้าน
– วัดคีรีวรรณา
– วัดเทพกุญชร
– วัดมะนาวหวาน
– วัดหน้าเขาเหมน
– วัดหลักช้าง
ตำบลหลักช้าง (Lak Chang)
– วัดจันดี
– วัดธาตุน้อย
ตำบลสวนขัน (Suan Khan)
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดสวนขัน

23. # อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (Chaloem Phra Kiat District)

ตำบลเชียรเขา (Chian Khao)
– วัดโคกกะถิน
– วัดบางหว้า
– วัดป่าหวาย
– วัดสระใคร
ตำบลดอนตรอ (Don Tro)
– วัดจันทร์
– วัดดอนตรอ
– วัดใต้หล้าพนาราม
ตำบลสวนหลวง (Suan Luang)
– วัดทุ่งเฟื้อ
– วัดพังยอม
ตำบลทางพูน (Thang Phun)
– วัดสหธรรมิการาม

คำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ
“นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัด มากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู”