จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (Amphoe Mueang Mae Hong Son)

ตำบลจองคำ (Chong Kham)
– วัดกลางทุ่ง
– วัดก้ำก่อ
– วัดจองคำ
– วัดดอนเจดีย์
– วัดปางล้อ
– วัดพระธาตุดอยกองมู
– วัดพระนอน
– วัดม่วยต่อ
– วัดหัวเวียง
ตำบลห้วยโป่ง (Huai Pong)
– วัดแก่นฟ้า
– วัดบ้านกลาง
– วัดป่าลาน
– วัดไม้ฮุง
– วัดห้วยโป่ง
ตำบลผาบ่อง (Pha Bong)
– วัดป่าปุ๊
– วัดผาบ่องใต้
– วัดผาบ่องเหนือ
– วัดแม่สะกึด
– วัดห้วยเดื่อ
ตำบลปางหมู (Pang Mu)
– วัดกุงเปา
– วัดกุงไม้สัก
– วัดจองโท้ง
– วัดทุ่งกองมู
– วัดในสอย
– วัดบ้านใหม่
– วัดปางหมู
– วัดผาอ่าง
– วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น
– วัดศิลาหลวงเรไร
– วัดสบป่อง
– วัดสบสอย
– วัดสิริมงคลธรรมาวาส
ตำบลหมอกจำแป่ (Mok Cham pae)
– วัดแม่สะงา
– วัดหมอกจำแป่
– วัดห้วยขาน
ตำบลห้วยผา (Huai Pha)
– วัดนาปลาจาด
– วัดน้ำกัด
– วัดป่าถ้ำวัว
– วัดแม่สุยะ
– วัดห้วยผา
ตำบลห้วยปูลิง (Huai Pu  Ling)

2. # อำเภอขุนยวม (Amphoe Khun Yuam)

ตำบลขุนยวม (Khun Yuam)
– วัดขุ่ม
– วัดคำใน
– วัดโพธาราม
– วัดม่วยต่อ
– วัดแม่สุริน
ตำบลแม่เงา (Mae Ngao)
– วัดต่อแพ
– วัดประตูเมือง
ตำบลเมืองปอน (Mueang Pon)
– วัดท่าหินส้ม
– วัดทุ่งเมืองปอน
– วัดธรรมเจดีย์วนาราม
– วัดป่าฝาง
– วัดเมืองปอน
– วัดหางปอน
ตำบลแม่ยวมน้อย (Mae Yuam Noi)
– วัดหัวปอน
ตำบลแม่กิ๊ (Mae Ki)
ตำบลแม่อูคอ (Mae Ukho)

3. # อำเภอปาย (Amphoe Pai)

ตำบลเวียงใต้ (Wiang Tai)
– วัดกลาง
– วัดน้ำฮู
– วัดป่าขาม
– วัดหลวง
– วัดหัวนา
ตำบลเวียงเหนือ (Wiang Nuea)
– วัดบ้านตาลเจ็ดต้น
– วัดโป่ง
– วัดศรีดอนชัย
ตำบลแม่นาเติง (Mae Na Toeng)
– วัดนาจลอง
– วัดม่วงสร้อย
– วัดแม่ของ
– วัดแม่นาเติงนอก
– วัดแม่นาเติงใน
– วัดหมอแปง
ตำบลแม่ฮี้ (Mae Hi)
– วัดทรายขาว
– วัดท่าปาย
– วัดโป่งน้ำร้อน
– วัดแม่ปิง
– วัดแม่ฮี้
ตำบลทุ่งยาว (Thung Yao)
– วัดทุ่งโป่ง
– วัดทุ่งยาว
– วัดพระธาตุจอมแจ้ง
– วัดแพมกลาง
– วัดแพมบก
ตำบลเมืองแปง (Mueang Paeng)
– วัดชัยมงคล
– วัดศรีวิชัย
– วัดใหม่เมืองแปง
ตำบลโป่งสา (Pong Sa)
– วัดป่าแม่เหมืองหลวง
– วัดโป่งสา

4. # อำเภอแม่สะเรียง (Amphoe Mae Sariang)

ตำบลบ้านกาศ (Ban Kat)
– วัดจอมมอญ
– วัดชัยลาภ
– วัดถ้ำพระ
– วัดท่าข้ามใต้
– วัดท่าข้ามเหนือ
– วัดบ้านแพะ
– วัดป่าหมาก
– วัดพระธาตุจอมมอญ
– วัดแม่ต้อบ
– วัดแม่หาร
– วัดสบหารเหนือ
– วัดห้วยหลวง
– วัดอมราวาส
ตำบลแม่สะเรียง (Mae Sa riang)
– วัดกิตติวงศ์
– วัดจอมแจ้ง
– วัดจอมทอง
– วัดจันทราวาส
– วัดดอยเกิ้ง
– วัดบ้านไร่
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสิทธิมงคล
– วัดสุพรรณรังษี
– วัดแสนทอง
– วัดอุทธยารมณ์
ตำบลแม่คง (Mae Khong)
– วัดทุ่งแล้ง
– วัดแม่สะลาบ
ตำบลแม่เหาะ (Mae Ho)
ตำบลแม่ยวม (Mae Yuam)
– วัดคะปวงนอก
– วัดทุ่งแพม
– วัดน้ำดิบ
– วัดพระธาตุจอมกิตติ
– วัดห้วยทราย
– วัดห้วยทรายใต้
– วัดห้วยวอก
– วัดห้วยสิงห์
ตำบลเสาหิน (Sao Hin)
– วัดสล่าเชียงตอง
ตำบลป่าแป๋ (Pa Pae)

5. # อำเภอแม่ลาน้อย (Amphoe Mae La Noi)

ตำบลแม่ลาน้อย (Mae La Noi)
– วัดดอยแก้ว
– วัดทุ่งรวงทอง
– วัดป่าแก้วนันทพร
– วัดแม่ลาน้อย
– วัดวังคัน
– วัดโวหารคุณ
– วัดห้วยโป่ง
ตำบลแม่ลาหลวง (Mae La Luang)
– วัดแม่ลาหลวง
– วัดแม่สุ
– วัดศรีลาภา
– วัดสันติพัฒนา
ตำบลท่าผาปุ้ม (Tha Pha Pum)
– วัดท่าผาปุ้ม
ตำบลแม่โถ (Mae Tho)
ตำบลห้วยห้อม (Huai Hom)
ตำบลแม่นาจาง (Mae Na Chang)
ตำบลสันติคีรี (Santi Khiri)
– วัดแม่ปาง
ตำบลขุนแม่ลาน้อย (Khun Mae La Noi)

6. # อำเภอสบเมย (Amphoe Sop Moei)

ตำบลสบเมย (Sop Moei)
ตำบลแม่คะตวน (Mae Kha tuan)
– วัดคอนผึ้ง
– วัดบ้านไหม้
– วัดผาผ่า
– วัดแม่เกาะ
– วัดแม่คะตวน
ตำบลกองก๋อย (Kong Koi)
– วัดกองก๋อย
ตำบลแม่สวด (Mae Suat)
ตำบลป่าโปง (Pa Pong)
ตำบลแม่สามแลบ (Mae Sam Laep)

7. # อำเภอปางมะผ้า (Amphoe Pang Mapha)

ตำบลสบป่อง (Sop Pong)
– วัดสบป่อง
ตำบลปางมะผ้า (Pang Ma pha)
– วัดปางคาม
– วัดแม่ละนา
ตำบลถ้ำลอด (Tham Lot)
– วัดเมืองแพม
ตำบลนาปู่ป้อม (Na Pu Pom)
– วัดนาปู่ป้อม