จังหวัดลำปาง (Lampang Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดลำปาง แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองลำปาง (Amphoe Mueang Lampang)

ตำบลเวียงเหนือ (Wiang Nuea)
– วัดแจ่งหัวริน
– วัดช่างแต้ม
– วัดดอกบัว
– วัดดอกพร้าว
– วัดท่ามะโอ
– วัดนางเหลียว
– วัดปงสนุกใต้
– วัดปงสนุกเหนือ
– วัดประตูต้นผึ้ง
– วัดประตูป่อง
– วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
– วัดศรีบุญโยง
– วัดศรีล้อม
– วัดแสงเมืองมา
– วัดหนองละคอน
– วัดหัวข่วง
ตำบลหัวเวียง (Hua Wiang)
– วัดคะตึกเชียงมั่น
– วัดเชตวัน
– วัดบุญยืน
– วัดบุญวาทย์วิหาร
– วัดป่าดัวะ
– วัดป่ารวก
– วัดศรีเกิด
– วัดหมื่นกาด
ตำบลสวนดอก (Suan Dok)
– วัดเกาะวาลุการาม
– วัดเชียงราย
– วัดน้ำล้อม
– วัดเมืองศาสน์
– วัดสวนดอก
ตำบลสบตุ๋ย (Sop Tui)
– วัดดำรงธรรม
– วัดท่าคราวน้อย
– วัดบ้านดง
– วัดศรีรองเมือง
– วัดสิงห์ชัย
ตำบลพระบาท (Phra Bat)
– วัดกอกชุม
– วัดจองคำ
– วัดไชยมงคล
– วัดโทกหัวช้าง
– วัดบรรพตสถิต
– วัดบ้านหัวทุ่ง
– วัดบุญเกิด
– วัดป่าขาม
– วัดป่าฝาง
– วัดพระบาท
– วัดม่อนจำศีล
– วัดม่อนสัณฐาน
– วัดศรีชุม
– วัดสามัคคีบุญญาราม
– วัดสุขสวัสดิ์
– วัดหนองห้า
ตำบลชมพู (Chomphu)
– วัดกาศเมฆ
– วัดเข้าหมู่
– วัดจอมเมือง
– วัดชมพูหลวง
– วัดนาก่วมใต้
– วัดนาก่วมเหนือ
– วัดบ้านต้า
– วัดบ้านฟ่อน
– วัดบ้านร้องต้นธง
– วัดย่าเป้า
– วัดลำปางกลาง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีปงชัย
– วัดศรีหมวดเกล้า
– วัดสันปินไชย
– วัดหนองเจริญ
– วัดห้วยหลอ
ตำบลกล้วยแพะ (Kluai Phae)
– วัดกล้วยหลวง
– วัดพระเจ้านั่งแท่น
– วัดพระแท่น
– วัดพระธาตุม่วงคำ
– วัดม่อนธาตุ
– วัดหัวฝาย
ตำบลปงแสนทอง (Pong Saen Thong)
– วัดกาศโป่ง
– วัดกู่สีขันฑ์
– วัดข่วงเปา
– วัดไชยสถาน
– วัดทุ่งกู่ด้าย
– วัดนาน้อย
– วัดบ้านกาดใต้
– วัดปงแสนทอง
– วัดป่ากล้วย
– วัดป่าตันกุมเมือง
– วัดแม่กืย
– วัดลำปางกลาง
– วัดศรีก้ำ
– วัดสบตุ๋ย
– วัดสำเภา
– วัดหนองห้าตะวันตก
– วัดหมอสม
ตำบลบ้านแลง (Ban Laeng)
– วัดทรายมูล
– วัดทรายเหนือ
– วัดบ้านแลง
– วัดบ้านหมาก
– วัดพระบาทเมืองมาย
– วัดพุทธสันติวิเวก
– วัดเมืองมาย
– วัดแม่อาง
– วัดวังเลียบ
– วัดศรีปรีดา
– วัดหัววัง
– วัดหาดเชี่ยว
ตำบลบ้านเสด็จ (Ban Sadet)
– วัดกู่เกวียน
– วัดจำค่าวนาราม
– วัดบ้านลู
– วัดปงอ้อม
– วัดพระธาตุคว่ำหม้อ
– วัดพระธาตุเสด็จ
ตำบลพิชัย (Phichai)
– วัดเขาแก้ว
– วัดต้นต้อง
– วัดต้นมื่น
– วัดต้นยาง
– วัดทรายใต้
– วัดท่าวิมล
– วัดบ้านไร่
– วัดปงวัง
– วัดปูเหลือง
– วัดฝายน้อย
– วัดพิชัย
– วัดม่อนคีรีชัย
– วัดม่อนพระยาแช่
– วัดมิ่งเมืองมูล
ตำบลทุ่งฝาย (Thung Fai)
– วัดช้างเผือก
– วัดท่าโทก
– วัดนาป้อเหนือ
– วัดวนะคิรีบุญมาราม
– วัดศรีภูมิมา
– วัดสาหลวง
– วัดห้วยฮี
– วัดใหม่นิคมเขต3
– วัดใหม่นิคมศรีธรรมาราม
ตำบลบ้านเอื้อม (Ban Ueam)
– วัดทุ่งกล้วย
– วัดทุ่งปงเรือน
– วัดทุ่งแหน้น
– วัดบ้านผึ้ง
– วัดบ้านสัก
– วัดบ้านเอื้อม
– วัดแม่ต๋ำ
– วัดแม่เฟือง
– วัดสบค่อม
– วัดสบเฟือง
ตำบลบ้านเป้า (Ban Pao)
– วัดทุ่งม่านใต้
– วัดทุ่งม่านเหนือ
– วัดบ้านแค่
– วัดบ้านเป้า
– วัดบ้านเหล่า
– วัดบ้านใหม่
– วัดป่าสบก๋ง
– วัดแม่ก๋ง
– วัดศรีดอนมูลไชยสันฐาน
– วัดสบไพร
– วัดหนองร่อง
– วัดหัวทุ่ง
ตำบลบ้านค่า (Ban Kha)
– วัดค่ากลาง
– วัดค่าหลวง
– วัดทุ่งโจ้
– วัดทุ่งฝาง
– วัดห้วยเป้ง
ตำบลบ่อแฮ้ว (Bo Haeo)
– วัดทับหมาก
– วัดท่าขัว
– วัดท่าล้อ
– วัดทุ่งโค้ง
– วัดน้ำโท้ง
– วัดบ่อแฮ้ว
– วัดป่ายะ
– วัดป่าเหียง
– วัดม่วงแงว
– วัดม่อนกระทิง
– วัดร่องกอก
ตำบลต้นธงชัย (Ton Thong Chai)
– วัดกู่คำ
– วัดต้นธง
– วัดนาป้อใต้
– วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
– วัดพระเจ้าทันใจ
– วัดพระธาตุหมื่นครื้น
– วัดแม่ทรายคำ
– วัดวังหม้อ
– วัดศรีดอนชัย
– วัดสันป่าลาน
ตำบลนิคมพัฒนา (Nikhom Phatthana)
– วัดนิคมสามัคคี
– วัดศรีไตรภูมิ
ตำบลบุญนาคพัฒนา (Bunnak Phatthana)

2. # อำเภอแม่เมาะ (Amphoe Mae Mo)

ตำบลบ้านดง (Ban Dong)
– วัดท่าสี
– วัดบ้านดง
– วัดหัวฝาย
ตำบลนาสัก (Na Sak)
– วัดข่วงม่วง
– วัดถ้ำอินทร์เนรมิตร
– วัดนาสัก
– วัดปางป๋วยศรัทธาราม
– วัดสบจาง
– วัดสบม่ำ
ตำบลจางเหนือ (Chang Nuea)
– วัดกอรวก
– วัดนาแช่
ตำบลแม่เมาะ (Mae Mo)
– วัดทุ่งกล้วยโพธาราม
– วัดนาแขม
– วัดมงคลเกษตร
– วัดม่อนคีรีไชยแม่เมาะ
– วัดเมาะหลวง
– วัดแม่ปง
– วัดรัตนคูหา
– วัดห้วยคิง
– วัดหางฮุงศรัทธาราม
ตำบลสบป้าด (Sop Pat)
– วัดสบเติ๋น
– วัดสบป้าด
– วัดสบเมาะ
– วัดห้วยรากไม้

3. # อำเภอเกาะคา (Amphoe Ko Kha)

ตำบลลำปางหลวง (Lampang Luang)
– วัดจู้ดใต้
– วัดไชยาทุ่งล้อม
– วัดท่าช้าง
– วัดนางเหลียว
– วัดป่าเหียง
– วัดพระธาตุลำปางหลวง
– วัดม้าใต้
– วัดม้าเหนือ
ตำบลนาแก้ว (Na Kaeo)
– วัดจอมปิงลุ่ม
– วัดนากิ๋มเหนือ
– วัดนาแก้วตะวันตก
– วัดป่าแข
– วัดพระธาตุจอมปิง
– วัดศรีดอนมูล
– วัดสบต๋ำ
– วัดสองแควใต้
– วัดสองแควสันติสุข
– วัดสองแควเหนือ
ตำบลไหล่หิน (Lai Hin)
– วัดเข้าซ้อน
– วัดชัยมงคลธรรมวราราม
– วัดทุ่งขาม
– วัดมะกอก
– วัดแม่ฮวก
– วัดไหล่หิน
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลวังพร้าว (Wang Phrao)
– วัดบ้านผึ้งนาเกลือ
– วัดบ้านสาด
– วัดแม่หลง
– วัดวังพร้าว
– วัดสบจาง
– วัดหนองแหวน
– วัดอารัญญิการาม
ตำบลศาลา (Sala)
– วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
– วัดไร่อ้อย
– วัดศาลาไชย
– วัดศาลาดงลาน
– วัดศาลาหลวง
– วัดสำราญนิวาส
ตำบลเกาะคา (Ko Kha)
– วัดเกาะคา
– วัดดอยน้อย
– วัดท่าผา
– วัดนางแตน
– วัดน้ำล้อม
– วัดม่วงน้อย
– วัดม่อนศรีบุญโยง
– วัดศิลา
– วัดสันทุ่งแฮ่ม
– วัดหนองหล่าย
ตำบลนาแส่ง (Na Saeng)
– วัดนากิ๋มใต้
– วัดนาแก้วตะวันออก
– วัดนาแส่ง
– วัดม่อนเจดีย์ไชย
– วัดแม่ไฮ
– วัดสุวรรณาราม
– วัดหาดปู่ด้าย
ตำบลท่าผา (Tha Pha)
– วัดนาเวียง
– วัดบ้านใหม่
– วัดศาลาบัวบก
– วัดศาลาเม็ง
– วัดศาลาหม้อ
– วัดสบตาล
– วัดสบปุง
ตำบลใหม่พัฒนา (Mai Phatthana)
– วัดต้นผึ้ง
– วัดถ้ำขุมทรัพย์
– วัดนาโป่งหาญ
– วัดบุญวาทย์นิมิต
– วัดโป่งร้อน
– วัดแม่ปุ้มหลวง
– วัดสันตินิคม
– วัดสันติสุข

4. # อำเภอเสริมงาม (Amphoe Soem Ngam)

ตำบลทุ่งงาม (Thung Ngam)
– วัดครกขวาง
– วัดทุ่งงามหลวง
– วัดนาบอน
– วัดบ้านมั่ว
– วัดศรีดอนแก้ว
– วัดสันดอนแม่กึ๊ด
– วัดสาแลไชย
ตำบลเสริมขวา (Soem Khwa)
– วัดทุ่งไผ่
– วัดปงทุ่งล่าม
– วัดปงแพ่ง
– วัดปงหลวง
– วัดแม่ผึ้ง
ตำบลเสริมซ้าย (Soem Sai)
– วัดดอยเงิน
– วัดนทีวังการาม
– วัดนางอย
– วัดนาเดา
– วัดนาศาลา
– วัดม่วงชุม
– วัดแม่ต๋ำ
ตำบลเสริมกลาง (Soem Klang)
– วัดทุ่งต๋ำ
– วัดนาเอี้ยง
– วัดผาลาด
– วัดศรีดอนชัย
– วัดศรีลังกา
– วัดสันโป่ง
– วัดเหล่ายาว

5. # อำเภองาว (Amphoe Ngao)

ตำบลหลวงเหนือ (Luang Nuea)
– วัดดอกป้าน
– วัดต้นต้อง
– วัดศรีมุงเมือง
– วัดสบแหง
– วัดหลวง
ตำบลหลวงใต้ (Luang Tai)
– วัดดอนมูล
– วัดทุ่งสุ่ม
– วัดนางเหลียว
– วัดน้ำล้อม
– วัดปงคก
– วัดม่อนทรายนอน
– วัดวังควาย
ตำบลบ้านโป่ง (Ban Pong)
– วัดนาแช่
– วัดบ้านเป๊าะ
– วัดบ้านโป่ง
– วัดปงทอง
– วัดสบพลึง
ตำบลบ้านร้อง (Ban Rong)
– วัดบ้านข่อย
– วัดบ้านร้อง
– วัดผาแดง
– วัดสบป๋อน
ตำบลปงเตา (Pong Tao)
– วัดต้นมื่น
– วัดบ้านพร้าว
– วัดปงเตา
– วัดเมืองมูล
– วัดห้วยอูน
ตำบลนาแก (Na Kae)
– วัดท่านาค
– วัดนาแก
– วัดแม่แป้น
– วัดหนองเหียง
ตำบลบ้านอ้อน (Ban On)
– วัดบ้านอ้อน
– วัดปงมะโอ
– วัดแม่กวัก
ตำบลบ้านแหง (Ban Haeng)
– วัดบ้านแหง
– วัดบุญยืน
– วัดร่องเห็ด
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลบ้านหวด (Ban Huat)
– วัดจองคำ
– วัดไชยมงคลวนาราม
– วัดดอนแก้ว
– วัดบ้านหวด
ตำบลแม่ตีบ (Mae Tip)
– วัดดอกคำใต้
– วัดแม่ตีบหลวง

6. # อำเภอแจ้ห่ม (Amphoe Chae Hom)

ตำบลแจ้ห่ม (Chae Hom)
– วัดกู่คำน้อย
– วัดเชียงหมั้น
– วัดผาแดงหลวง
– วัดศรีหลวง
ตำบลบ้านสา (Ban Sa)
– วัดบ้านแป้น
– วัดไผ่ปง
– วัดไผ่แพะ
– วัดสาญาณพลาราม
– วัดสาแพะ
– วัดสามัคคีธรรม
ตำบลปงดอน (Pong Don)
– วัดบ้านไฮ
– วัดม่อนเจริญธรรม
– วัดแม่ตาใน
– วัดแม่ตาหลวง
ตำบลแม่สุก (Mae Suk)
– วัดดอนไชย
– วัดถ้ำผาช่อ
– วัดทุ่งคา
– วัดทุ่งตึง
– วัดแม่สุก
– วัดหนองกอก
– วัดห้วยแหน
ตำบลเมืองมาย (Mueang Mai)
ตำบลทุ่งผึ้ง (Thung Phueng)
– วัดแจ้คอน
– วัดทุ่งผึ้ง
– วัดศรีดอนมูล
– วัดหัวฝาย
ตำบลวิเชตนคร (Wichet Nakhon)
– วัดกู่เต้าวนาราม
– วัดดงนั่งคีรีชัย
– วัดดงเย็น
– วัดทุ่งทอง
– วัดประตูเหล็ก
– วัดผ้าขาว
– วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง
– วัดอักโขชัยคีรี

7. # อำเภอวังเหนือ (Amphoe Wang Nuea)

ตำบลทุ่งฮั้ว (Thung Hua)
– วัดทุ่งฮั้ว
– วัดป่าบง
– วัดป่าแหน่ง
– วัดผาดิน
– วัดผาแดง
– วัดพระเกิด
– วัดแม่ทรายเงิน
– วัดวังมน
– วัดห้วยกันทา
ตำบลวังเหนือ (Wang Nuea)
– วัดขันหอม
– วัดทัพป่าเส้า
– วัดทุ่งเป้า
– วัดบ้านใหม่
– วัดแม่เฮียว
ตำบลวังใต้ (Wang Tai)
– วัดทุ่งห้า
– วัดบ้านกวาง
– วัดบ้านก่อ
– วัดบ้านดง
– วัดปงวัง
– วัดป่าสัก
– วัดไผ่กลาง
– วัดไผ่เหนือ
– วัดม่อนเขาแก้ว
– วัดแม่โป่ง
ตำบลร่องเคาะ (Rong Kho)
– วัดดอนแก้ว
– วัดต้นผึ้ง
– วัดทุ่งฝูง
– วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง
– วัดพระธาตุสบแสด
– วัดแม่ลืน
– วัดแม่สงใต้
– วัดแม่สงเหนือ
– วัดร่องเคาะ
– วัดสบลืน
– วัดห้วยก้อด
ตำบลวังทอง (Wang Thong)
– วัดปงถ้ำ
– วัดเมืองตึงใต้
– วัดเมืองตึงเหนือ
– วัดแม่เย็น
– วัดแม่สุขใน
ตำบลวังซ้าย (Wang Sai)
– วัดป่าแขม
– วัดแม่สุขนอก
– วัดสบม่า
ตำบลวังแก้ว (Wang Kaeo)
– วัดทุ่งปี้
– วัดบ้านฮ่าง
– วัดแม่หีด
ตำบลวังทรายคำ (Wang Sai Kham)
– วัดทุ่งฮี

8. # อำเภอเถิน (Amphoe Thoen)

ตำบลล้อมแรด (Lom Raet)
– วัดดอนไชย
– วัดดอยน้อย
– วัดเด่นแก้ว
– วัดท่านาง
– วัดป่าสันติสุขสามัคคี
– วัดพระธาตุดอยแดง
– วัดแพะหลวง
– วัดล้อมแรด
– วัดเวียง
– วัดสบคือ
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองเชียงราน
– วัดหนองเตา
– วัดเหล่าน้อย
– วัดเหล่าหลวง
– วัดอุมลอง
ตำบลแม่วะ (Mae Wa)
– วัดน้ำดิบ
– วัดพระบาทแม่วะ
– วัดแม่วะกลาง
– วัดแม่วะเด่นชัย
– วัดแม่วะหลวง
ตำบลแม่ปะ (Mae Pa)
– วัดท่ามะเกว๋น
– วัดปางกุ่ม
– วัดแม่ปะดอย
– วัดแม่ปะหลวง
ตำบลแม่มอก (Mae Mok)
– วัดกุ่มเนิ้ง
– วัดแม่มอกดอย
– วัดแม่มอกหลวง
– วัดแม่มอกหัวน้ำ
– วัดสะพานหิน
– วัดสันป่ามอน
ตำบลเวียงมอก (Wiang Mok)
– วัดปางอ้า
– วัดแม่พุ
– วัดแม่แสลม
– วัดสะเลียมหวาน
– วัดห้วยริน
– วัดหอรบ
ตำบลนาโป่ง (Na Pong)
– วัดนาเบี้ย
– วัดนาโป่งใต้
– วัดนาโป่งเหนือ
– วัดปากกอง
– วัดสันป่าค่า
– วัดสันป่าหนาด
– วัดสันหลวง
– วัดหนองห้า
– วัดห้วยเกี๋ยง
– วัดห้วยแก้ว
ตำบลแม่ถอด (Mae Thot)
– วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
– วัดนาบ้านไร่
– วัดบ้านดง
– วัดแม่แก่ง
– วัดแม่เติน
– วัดแม่เตี้ยะ
– วัดแม่ถอด
– วัดสบเติน (ตะวันตก)
– วัดสบเติน (ตะวันออก)
ตำบลเถินบุรี (Thoen Buri)
– วัดเขาแก้ว
– วัดดอยป่าตาล
– วัดท่าเมล์ชัย
– วัดท่าหลวง
– วัดท่าใหม่
– วัดน้ำโท้ง
– วัดป่าตาล
– วัดพระบาทนาเกลือ
– วัดวังหิน
– วัดวังหินพัฒนาราม
– วัดศิลาวารี

9. # อำเภอแม่พริก (Amphoe Mae Phrik)

ตำบลแม่พริก (Mae Phrik)
– วัดแม่เชียงรายลุ่ม
– วัดแม่พริกบน
– วัดแม่พริกลุ่ม
– วัดวังสำราญ
– วัดห้วยขี้นก
ตำบลผาปัง (Pha Pang)
– วัดผาปังกลาง
– วัดผาปังหลวง
– วัดห้วยไร่
ตำบลแม่ปุ (Mae Pu)
– วัดต้นธงชัย
– วัดท่าไม้
– วัดโป่งขาม
– วัดแม่ปุ
– วัดร่มโพธิ์ทอง
– วัดศิริบุญมาราม
ตำบลพระบาทวังตวง (Phra Bat Wang Tuang)
– วัดเกาะหัวช้าง
– วัดพระพุทธบาทวังตวง
– วัดแม่เชียงรายบน
– วัดแม่ตั๋ง

10. # อำเภอแม่ทะ (Amphoe Mae Tha)

ตำบลแม่ทะ (Mae Tha)
– วัดบ้านจว้าก
– วัดแม่ทะ
– วัดแม่ทะหลวง
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดเวียงสวรรค์
ตำบลนาครัว (Na Khrua)
– วัดถ้ำพระสบาย
– วัดท่าแหน
– วัดน้ำโท้ง
– วัดบ้านหลวง
– วัดบ้านหลุก
– วัดบ้านเหมี้ยง
– วัดบ้านฮ่อม
– วัดพรหมพิราม
– วัดศรีถ้อย
– วัดศรีอ้วน
– วัดหล่ายทุ่ง
– วัดหัวฝาย
ตำบลป่าตัน (Pa Tan)
– วัดนากว้าว
– วัดนาคตหลวง
– วัดปงหอศาล
– วัดป่าตันหลวง
– วัดสบทะ
– วัดสันฐาน
– วัดสุทธาวาส
ตำบลบ้านกิ่ว (Ban Kio)
– วัดกิ่วหลวง
– วัดนาต๋ม
– วัดป่าเพิ่มพูล
– วัดแม่อิบ
– วัดสันดอยน้อย
– วัดสันนารินทร์
ตำบลบ้านบอม (Ban Bom)
– วัดบอมธาตุ
– วัดบอมหลวง
– วัดโป่งแน่น
– วัดพระบาทแม่ไทย
ตำบลน้ำโจ้ (Nam Cho)
– วัดต๋อแก้ว
– วัดน้ำโจ้
– วัดบ้านหนอง
– วัดป่าจ่ำ
– วัดป่าม่วง
– วัดม่อนแสนศรี
– วัดแม่ปุง
– วัดฮ่องห้า
ตำบลดอนไฟ (Don Fai)
– วัดดอนไฟ
– วัดนากวาง
– วัดนาบง
– วัดนาฟาน
– วัดบ้านใหม่
– วัดบ้านเอียก
ตำบลหัวเสือ (Hua Suea)
– วัดดอนมูล
– วัดนายาบ
– วัดบ่อด้ง
– วัดบ้านก้อม
– วัดบ้านทุ่ง
– วัดผาแมว
– วัดสบไร่
– วัดสามขา
– วัดห้วยมะเกลือ
– วัดหัวเสือ
ตำบลวังเงิน (Wang Ngoen)
– วัดทุ่งตอน
– วัดนาดง
– วัดนาดู่หลวง
– วัดบ้านมาย
– วัดพระธาตุสันดอน
ตำบลสันดอนแก้ว (San Don Kaeo)
– วัดบ้านด่าน
– วัดบ้านเด่น
– วัดบ้านอ้อ
– วัดแม่ทาน
– วัดแม่วะ
– วัดสบแม่นาง
– วัดสันดอนแก้ว
– วัดสันป่าเปา

11. # อำเภอสบปราบ (Amphoe Sop Prap)

ตำบลสบปราบ (Sop Prap)
– วัดชัยศรีภูมิ
– วัดบ้านแพะ
– วัดบ้านหล่าย
– วัดม่อนหินขาว
– วัดวังพร้าว
– วัดวัฒนาราม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดหลวงสบปราบ
ตำบลสมัย (Samai)
– วัดน้ำหลง
– วัดบ้านจัว
– วัดบ้านทุ่ง
– วัดสมัย
– วัดสมัยใต้
– วัดอุมลอง
ตำบลแม่กัวะ (Mae Kua)
– วัดบ้านแก่น
– วัดบ้านอ้อ
– วัดปงกา
– วัดแม่กัวะ
ตำบลนายาง (Na Yang)
– วัดชัยมงคล
– วัดนาปราบ
– วัดนาไม้แดง
– วัดนายาง
– วัดบ้านกาด
– วัดศรีวนาลัย
– วัดหนองวัวแดง

12. # อำเภอห้างฉัตร (Amphoe Hang Chat)

ตำบลห้างฉัตร (Hang Chat)
– วัดขามแดง
– วัดดอนมูล
– วัดดอนสัก
– วัดต้นซ้อ
– วัดเตาปูน
– วัดปันง้าว
– วัดปางม่วง
– วัดสถานีรถไฟห้างฉัตร
– วัดห้างฉัตร
ตำบลหนองหล่ม (Nong Lom)
– วัดง้าวพิชัย
– วัดบ้านล้อง
– วัดป่าไคร้ใต้
– วัดป่าไคร้เหนือ
– วัดแม่ยิ่ง
– วัดหนองขาม
– วัดหนองหล่ม
– วัดหลิ่งก้าน
ตำบลเมืองยาว (Mueang Yao)
– วัดทุ่งหลวง
– วัดนาปัว
– วัดบ่อหิน
– วัดบ้านเหล่า
– วัดแม่ยามใต้
– วัดเวียงใต้
– วัดสันกำแพง
ตำบลปงยางคก (Pong Yang Khok)
– วัดจำทรายมูล
– วัดต้นค่า
– วัดทะล้า
– วัดทุ่งบ่อแป้น
– วัดนางแล
– วัดบ้านหม้อ
– วัดปงใต้
– วัดปงยางคก
– วัดปงเหนือ
– วัดพระงามบ้านข่วง
– วัดม่วงชุม
– วัดสันบุญเรือง
– วัดสันหนองบง
– วัดสันหลวง
ตำบลเวียงตาล (Wiang Tan)
– วัดดอนไชย
– วัดดอนหัววัง
– วัดทุ่งเกวียน
– วัดปางปง
– วัดแม่ตาลน้อย
– วัดแม่ปาง
– วัดยางอ้อย
– วัดสันทราย
– วัดห้วยเรียน
ตำบลแม่สัน (Mae San)
– วัดปันเต้า
– วัดป่าเหียง
– วัดโป่งขวาก
– วัดแม่สัน
– วัดส้มป่อย
– วัดหัวทุ่ง
ตำบลวอแก้ว (Wo Kaeo)
– วัดดอนเปียง
– วัดทุ่งงิ้ว
– วัดทุ่งผา
– วัดทุ่งหก
– วัดวอแก้ว

13. # อำเภอเมืองปาน (Amphoe Mueang Pan)

ตำบลเมืองปาน (Mueang Pan)
– วัดดอนแก้ว
– วัดทุ่งโป่ง
– วัดน้ำโจ้
– วัดแพะก้อม
– วัดสบปาน
– วัดหลวงเมืองปาน
ตำบลบ้านขอ (Ban Kho)
– วัดขอใต้
– วัดขอหัวช้าง
– วัดทุ่งบอน
– วัดทุ่งบอมใต้
– วัดทุ่งสะแกงดอนชัย
– วัดทุ่งส้าน
– วัดบ้านกลาง
– วัดบ้านหนอง
– วัดปางดะ
– วัดม่วงหลวง
– วัดแม่กองปิน
ตำบลทุ่งกว๋าว (Thung Kwao)
– วัดจงพัฒนา
– วัดทุ่งกว๋าว
– วัดทุ่งข่วง
– วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ
– วัดทุ่งปงชัย
– วัดบ้านจ๋ง
– วัดบ้านถ้ำ
– วัดปลายนาหลวง
– วัดปลายนาเฮี้ย
ตำบลแจ้ซ้อน (Chae Son)
– วัดข่วงกอม
– วัดดอยเต่าคำ
– วัดบ้านทุ่ง
– วัดป่าเหมี้ยง
– วัดศรีดอนมูล
– วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน
– วัดสบลี
ตำบลหัวเมือง (Hua Mueang)
– วัดต้นงุ้น
– วัดท่าเดื่อ
– วัดทุ่งปิ้ง
– วัดบ้านขาม
– วัดบ้านต๋อม
– วัดบ้านไร่