จังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดนนทบุรี แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi District)

ตำบลสวนใหญ่ (Suan Yai)
– วัดเขมาภิรตาราม
– วัดท้ายเมือง
– วัดทินกรนิมิต
– วัดนครอินทร์
– วัดบางขวาง
– วัดบางแพรกใต้
– วัดบางแพรกเหนือ
– วัดปากน้ำ
– วัดพลับพลา
– วัดลานนาบุญ
ตำบลตลาดขวัญ (Talat Khwan)
ตำบลบางเขน (Bang Khen)
– วัดกล้วย
– วัดกำแพง
– วัดทางหลวง
– วัดฝาง
– วัดพุทธปัญญา
– วัดโพธิ์ทองล่าง
ตำบลบางกระสอ (Bang Kraso)
– วัดกลางบางซื่อ
– วัดแคนอก
– วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
– วัดน้อยนอก
– วัดบัวขวัญ

วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) เลขที่ 1 หมู่ 9 ซอย งามวงศ์วาน 23 ถนน งามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) เลขที่ 1 หมู่ 9 ซอย งามวงศ์วาน 23 ถนน งามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

– วัดสมรโกฎิ

ตำบลท่าทราย (Tha Sai)
– วัดชมภูเวก
– วัดตำหนักใต้
ตำบลบางไผ่ (Bang Phai)
– วัดเขียน
– วัดค้างคาว
– วัดโชติการาม
– วัดตึก
– วัดทองนาปรัง
– วัดศาลารี
– วัดสังฆทาน
– วัดอมฤต
ตำบลบางศรีเมือง (Bang Si Mueang)
– วัดเฉลิมพระเกียรติ
– วัดบางศรีเมือง
– วัดป่าเรไร
– วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
– วัดสลักใต้
ตำบลบางกร่าง (Bang Krang)
– วัดขวัญเมือง
– วัดแคใน
– วัดโตนด
– วัดบางกร่าง
– วัดบางระโหง
– วัดโบสถ์ดอนพรหม
– วัดประชารังสรรค์
– วัดปราสาท
ตำบลไทรม้า (Sai Ma)
– วัดแดงธรรมชาติ
– วัดไทรม้าใต้
– วัดไทรม้าเหนือ
– วัดบางนา
– วัดเพลง
ตำบลบางรักน้อย (Bang Rak Noi)
– วัดบางรักน้อย

2. # อำเภอบางกรวย (Bang Kruai District)

ตำบลวัดชลอ (Wat Chalo)
– วัดกระโจมทอง
– วัดกล้วย
– วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร
– วัดชลอ
– วัดโตนด
– วัดท่า
– วัดพิกุลทอง
– วัดโพธิ์บางโอ
– วัดสนามนอก
– วัดสนามใน
– วัดสวนใหญ่
– วัดสักใหญ่
ตำบลบางกรวย (Bang Kruai)
– วัดจันทร์
– วัดเชิงกระบือ
– วัดโพธิ์เผือก
– วัดลุ่มคงคาราม
– วัดสำโรง
ตำบลบางสีทอง (Bang Si Thong)
– วัดโคนอน
– วัดแดงประชาราษฎร์
– วัดไทร
– วัดบางอ้อยช้าง
– วัดรวก
ตำบลบางขนุน (Bang Khanun)
– วัดแก้วฟ้า
– วัดบางขนุน
ตำบลบางขุนกอง (Bang Khun Kong)
– วัดจำปา
– วัดซองพลู
– วัดตะระเก
– วัดไทยเจริญ
– วัดบางไกรนอก
– วัดบางไกรใน
– วัดโพธิ์เอน
– วัดอุทยาน
ตำบลบางคูเวียง (Bang Khu Wiang)
– วัดตะเคียน
– วัดบางค้อ
– วัดโบสถ์บน
– วัดละมุดใน
– วัดส้มเกลี้ยง
– วัดสิงห์
– วัดหูช้าง
ตำบลมหาสวัสดิ์ (Maha Sawat)
– วัดโคนอนมหาสวัสดิ์
– วัดโตนด
ตำบลปลายบาง (Plai Bang)
– วัดแพรก
– วัดศรีประวัติ
– วัดศรีเรืองบุญ
– วัดสุนทรธรรมิการาม
– วัดอุบลวนาราม
ตำบลศาลากลาง (Sala Klang)
– วัดป่ามณีกาญจน์
– วัดใหม่ผดุงเขต

3. # อำเภอบางใหญ่ (Bang Yai District)

ตำบลบางม่วง (Bang Muang)
– วัดคงคา
– วัดบางม่วง
– วัดปรางค์หลวง
– วัดไผ่เหลือง
– วัดพระเงิน
– วัดพิกุลเงิน
– วัดสังวรพิมลไพบูลย์
– วัดอัมพวัน
ตำบลบางแม่นาง (Bang Mae Nang)
– วัดดอนสะแก
– วัดบางโค
– วัดพระนอน
– วัดส้มเกลี้ยง
– วัดหลังบาง
ตำบลบางเลน (Bang Len)
– วัดบางเลนเจริญ
– วัดยุคันธราวาส
– วัดศรีราษฎร์
– วัดสวนแก้ว
– วัดสะแก
ตำบลเสาธงหิน (Sao Thong Hin)
– วัดราษฎร์ประคองธรรม
– วัดเสาธงหิน
– วัดอินทร์
ตำบลบางใหญ่ (Bang Yai)
– วัดโตนด
– วัดท่าบันเทิงธรรม
– วัดเอนกดิษฐาราม
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
– วัดต้นเชือก

4. # อำเภอบางบัวทอง (Bang Bua Thong District)

ตำบลโสนลอย (Sano Loi)
– วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
– วัดละหาร
ตำบลบางบัวทอง (Bang Bua Thong)
ตำบลบางรักใหญ่ (Bang Rak Yai)
– วัดบางแพรก
– วัดบางรักใหญ่
– วัดมะเดื่อ
– วัดโมลี
– วัดลาดปลาดุก
ตำบลบางคูรัด (Bang Khu Rat)
– วัดเต็มรักสามัคคี
ตำบลละหาร (Lahan)
ตำบลลำโพ (Lam Pho)
– วัดลำโพ
– วัดสามง่าม
ตำบลพิมลราช (Phimon Rat)
– วัดพูนพิมลราช
ตำบลบางรักพัฒนา (Bang Rak Phatthana)
– วัดบางไผ่
– วัดไผ่เหลือง

5. # อำเภอไทรน้อย (Sai Noi District)

ตำบลไทรน้อย (Sai Noi)
– วัดคลองเจ้า
– วัดคลองตาคล้าย
– วัดไทรน้อย
– วัดไทรใหญ่
ตำบลราษฎร์นิยม (Rat Niyom)
– วัดราษฎร์นิยม
– วัดลากค้อน
ตำบลหนองเพรางาย (Nong Phrao Ngai)
– วัดเพรางาย
– วัดเสนีวงศ์
– วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต
ตำบลไทรใหญ่ (Sai Yai)
– วัดปลายคลองขุนศรี
– วัดสโมสร
ตำบลขุนศรี (Khun Si)
– วัดคลองขุนศรี
– วัดยอดพระพิมล
ตำบลคลองขวาง (Khlong Khwang)
– วัดคลองขวาง
ตำบลทวีวัฒนา (Thawi Watthana)
– วัดมะสง

6. # อำเภอปากเกร็ด (Pak Kret District)

ตำบลปากเกร็ด (Pak Kret)
– วัดเกาะพญาเจ่ง
– วัดบ่อ
– วัดบางพูดใน
– วัดสนามเหนือ
ตำบลบางตลาด (Bang Talat)
– วัดกลางเกร็ด
– วัดชลประทานรังสฤษดิ์
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
– วัดช่องลม
– วัดโพธิ์ทองบน
– วัดเรืองเวชมงคล
– วัดสลักเหนือ
ตำบลบางพูด (Bang Phut)
– วัดกู้
– วัดบางพูดนอก
– วัดผาสุกมณีจักร
– วัดโพธิ์บ้านอ้อย
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดหงษ์ทอง
ตำบลบางตะไนย์ (Bang Tanai)
– วัดตาล
– วัดตำหนักเหนือ
– วัดเตย
– วัดปากคลองพระอุดม
– วัดป่าเลไลยก์
ตำบลคลองพระอุดม (Khlong Phra Udom)
– วัดท้องคุ้ง
– วัดท่าเกวียน
– วัดบางจาก
– วัดโปรดเกษ
– วัดสะพานสูง
– วัดอินทาราม
ตำบลท่าอิฐ (Tha It)
– วัดเชิงเลน
– วัดท่าอิฐ
– วัดบางบัวทอง
– วัดแสงสิริธรรม
ตำบลเกาะเกร็ด (Ko Kret)
– วัดฉิมพลี
– วัดปรมัยยิกาวาส
– วัดไผ่ล้อม
– วัดศาลากุล
– วัดเสาธงทอง
ตำบลอ้อมเกร็ด (Om Kret)
– วัดสิงห์ทอง
– วัดใหญ่สว่างอารมณ์
ตำบลคลองข่อย (Khlong Khoi)
– วัดธาราธรรมาราม
– วัดศรีเขตนันทาราม
ตำบลบางพลับ (Bang Phlap)
– วัดสาลีโขภิตาราม
ตำบลคลองเกลือ (Khlong Kluea)

คำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรี
พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ
เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ
เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ