ภาคเหนือ วัดในจังหวัดภาคเหนือ แยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล

กำแพงเพชร
น่าน
พะเยา
ลำปาง
ลำพูน
อุตรดิตถ์
เชียงราย
เชียงใหม่
แพร่
แม่ฮ่องสอน