จังหวัดสมุทรสาคร (Samut Sakhon Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดสมุทรสาคร แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองสมุทรสาคร (Mueang Samut Sakhon District)

ตำบลมหาชัย (Ma ha Chai)
– วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง
– วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
– 
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร
– วัดตึกมหาชยาราม
– วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม
ตำบลท่าฉลอม (Tha Cha lom)
– วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) พระอารามหลวง
– วัดแหลมสุวรรณาราม
ตำบลโกรกกราก (Krok Krak)
– วัดโกรกกราก
ตำบลบ้านบ่อ (Ban Bo)
– วัดกระซ้าขาว
– วัดใต้บ้านบ่อ
– วัดบางขุด
– วัดใหญ่บ้านบ่อ
ตำบลบางโทรัด (Bang Tho Rat)
– วัดเกตุมดีศรีวราราม
– วัดบัณทูรสิงห์ (บางโทรัด)
– วัดบางน้ำวน
– วัดบางพลี
– วัดประสาทสามัคคีธรรม
ตำบลกาหลง (Ka Long)
– วัดกาหลง
วัดแก้วมงคล
วัดนาขวาง
ตำบลนาโคก (Na Khok)
– วัดนาโคก
– วัดปัจจันตาราม
– วัดราษฎร์ธรรมาราม
ตำบลท่าจีน (Tha Chin)
– วัดชีผ้าขาว
– วัดหลังศาลประสิทธิ์
– วัดน้อยนางหงษ์ (วัดหงษ์อรุณรัศมี)
– วัดใหญ่จอมปราสาท
– วัดกลางอ่างแก้ว
ตำบลนาดี (Na Di)
– วัดเทพนรรัตน์
– วัดบางปิ้ง
ตำบลท่าทราย (Tha Sai)
– วัดป่าท่าทราย
– วัดทองธรรมิการาม
– วัดคลองครุ
– วัดศรีเมือง
ตำบลคอกกระบือ (Khok Kra bue)
– วัดราษฎร์รังสรรค์ ( วัดคอกกระบือ )
ตำบลบางน้ำจืด (Bang Nam Chuet)
– วัดเทพธงชัย
– วัดโพธิ์แจ้
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ (Phan Thai No ra sing)
– วัดศาลพันท้ายนรสิงห์
– วัดพันท้ายนรสิงห์
วัดบ้านโคก
– วัดบ้านไร่เจริญผล
วัดวิสุทธิวราวาส
วัดสหธรรมาราม
ตำบลโคกขาม (Khok Kham)
– วัดโคกขาม
– วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก)
– วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
– วัดโสภณาราม (วัดบ้านขอม)
ตำบลบ้านเกาะ (Ban Ko)
– วัดเกาะ
– วัดบางปลา
– วัดป่าชัยรังสี
– วัดป่ามหาไชย
– วัดพันธุวงษ์
– วัดศิริมงคล
ตำบลบางกระเจ้า (Bang Kra chao)
– วัดเจริญสุขาราม (วัดบางไผ่เตี้ย)
– วัดวิสุทธาราม (บางสีคต)
– วัดบางกระเจ้า
วัดศรีวนาราม
ตำบลบางหญ้าแพรก (Bang Ya Phraek)
– วัดบางหญ้าแพรก
– วัดเจ็ดโคก
– วัดศรีสุทธาราม
– วัดสามัคคีศรัทธาราม
ตำบลชัยมงคล (Chai Mong khon)
– วัดชัยมงคล
– วัดน่วมกานนท์
– วัดบางตะคอย
– วัดปากบ่อ

2. # อำเภอกระทุ่มแบน (Krathum Baen District)

ตำบลตลาดกระทุ่มแบน (Ta lat Kra thum Baen)
วัดดอนไก่ดี
ตำบลอ้อมน้อย (Om Noi)
– วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
– วัดอ้อมน้อย
ตำบลท่าไม้ (Tha Mai)
วัดท่าไม้
วัดนางสาว
ตำบลสวนหลวง (Suan Luang)
วัดหนองพะอง
ตำบลบางยาง (Bang Yang)
– วัดท่ากระบือ
– วัดบางยาง
– วัดอ่างทอง
ตำบลคลองมะเดื่อ (Khlong Ma duea)
– วัดคลองมะเดื่อ
– วัดราษฎร์บำรุง
ตำบลหนองนกไข่ (Nong Nok Khai)
– วัดหนองนกไข่
ตำบลดอนไก่ดี (Don Kai Di)
ตำบลแคราย (Khae Rai)
– วัดเกษตรพันธาราม
– วัดสุวรรณรัตนาราม
– วัดสุวรรณารัตนาราม
ตำบลท่าเสา (Tha Sao)
– วัดท่าเสา

3. # อำเภอบ้านแพ้ว (Ban Phaeo District)

ตำบลบ้านแพ้ว (Ban Phaeo)
– วัดใหม่ราษฎร์นุกูล
ตำบลหลักสาม (Lak Sam)
– วัดธรรมจริยาภิรมย์
– วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
– วัดวังชัยทรัพย์วิมล
ตำบลยกกระบัตร (Yok kra bat)
– วัดยกกระบัตร
– วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ตำบลโรงเข้ (Rong Khe)
– วัดธรรมโชติ
– วัดฟุ้งประชาธรรมาราม
– วัดโรงเข้
– วัดโรงเข้วนาราม
– วัดศรีเพชรพัฒนา
ตำบลหนองสองห้อง (Nong Song Hong)
– วัดปทุมทองรัตนาราม
– วัดหนองสองห้อง
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดดอนโฆสิตาราม
– วัดรางต้นนิลประดิษฐ์
– วัดหนองบัว
ตำบลหลักสอง (Lak Song)
– วัดกระโจมทอง
– วัดหลักสองราษฎร์บำรุง
ตำบลเจ็ดริ้ว (Chet Rio)
– วัดเจ็ดริ้ว
– วัดอุทยาราม
ตำบลคลองตัน (Khlong Tan)
ตำบลอำแพง (Am phaeng)
– วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
– วัดสุนทรสถิตย์
ตำบลสวนส้ม (Suan Som)
– วัดเทพรัตนาราม
– วัดศรีสินมา
– วัดสวนส้ม
ตำบลเกษตรพัฒนา (Ka set Phat tha na)
– วัดคลองตันราษฎร์บำรุง