จังหวัดสุพรรณบุรี (Suphan Buri Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองสุพรรณบุรี (Mueang Suphanburi District)

ตำบลท่าพี่เลี้ยง (Tha Phi Liang)
– วัดไชนาวาส
– วัดไทรย์
– วัดประตูสาร
– วัดปราสาททอง
– วัดพระรูป
– วัดโพธิ์คลาน
– วัดสุวรรณภูมิ
ตำบลรั้วใหญ่ (Rua Yai)
– วัดกงจักร
– วัดกุฎีทอง
– วัดแค
– วัดป่าเลไลยก์ (วัดป่าเลไลย์)
– วัดพระลอย
– วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
– วัดศรีบัวบาน
– วัดสารภี
ตำบลทับตีเหล็ก (Thap Ti Lek)
– วัดแก้ว
– วัดบำรุงราษฎร์
– วัดประสพสุข
– วัดมะนาว
– วัดราษฎร์สามัคคี
ตำบลท่าระหัด (Tha Ra hat)
– วัดคันทด
– วัดชายทุ่ง (วัดทุ่ง)
– วัดท่าโขลง
– วัดโพธิ์คอย
– วัดโพธิ์นางเทรา
– วัดมเหยงคณ์
– วัดใหม่
ตำบลไผ่ขวาง (Phai Kwang)
– วัดดอนกลาง
– วัดธรรมมงคล
– วัดไผ่ขวาง
ตำบลโคกโคเฒ่า (Khok Kho Thao)
– วัดโคกโคเฒ่า
– วัดหน่อสุวรรณ
ตำบลดอนตาล (Don Tan)
– วัดดอนตาล
– วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
ตำบลดอนมะสังข์ (Don Ma sang)
– วัดดอนเจดีย์
– วัดไทรงามธรรมธราราม
– วัดสองเขตสามัคคี (วัดลาดตาล)
ตำบลพิหารแดง (Phi han Daeng)
– วัดเจ้าพระยาธรรมาราม
– วัดชีสุขเกษม
– วัดพระนอน
– วัดพิหารแดง
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหน่อพุทธางกูร
ตำบลดอนกำยาน (Don Kam yan)
– วัดดอนกุ่มทิพย์
– วัดนิเวศน์ธรรมาราม
– วัดบางปลาหมอ
– วัดพันตำลึง
– วัดวังพระนอน
– วัดอู่ยา
ตำบลดอนโพธิ์ทอง (Don Pho Thong)
– วัดดอนโพธิ์ทอง
– วัดไตรรัตนาราม
– วัดใหม่รัตนเจดีย์
– วัดอุทุมพราราม
ตำบลบ้านโพธิ์ (Ban Pho)
– วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
– วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
– วัดประชุมชน
– วัดโพธิ์ท่าทราย
– วัดลุ่มบัว
– วัดศรีษะเกษ
ตำบลสระแก้ว (Sa Kaeo)
– วัดพุทธมงคล
– วัดภูเขาดิน
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสารภี
ตำบลตลิ่งชัน (Ta ling Chan)
– วัดดอนกระรอก
– วัดสมอลม
– วัดสระประทุม
– วัดสังฆมงคล
– วัดสามทอง
– วัดสุวรรณนาคี (วัดปากคลองงูเหลือม)
– วัดอินทร์เกษม
ตำบลบางกุ้ง (Bang Kung)
– วัดบางกุ้ง
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลศาลาขาว (Sala Khao)
– วัดขรัวตาหนู
– วัดขวาง
– วัดพระธาตุ
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดโรงช้าง
– วัดลาดกระจับ
ตำบลสวนแตง (Suan Taeng)
– วัดการ้อง
– วัดไผ่ลูกนก
– วัดม่วง
– วัดศรีสันต์มณฑาราม (วัดไผ่แปลกแม่)
– วัดสวนแตง
– วัดสังฆจายเถร
ตำบลสนามชัย (Sa nam Chai)
– วัดถ้ำสุทธาวาส
– วัดปู่บัว
– วัดโพธิ์เจริญ
– วัดลาวทอง
– วัดสำปะซิว
ตำบลโพธิ์พระยา (Pho Phra ya)
– วัดนิเวศน์ปวราราม
– วัดพร้าว
– วัดวรจันทร์
ตำบลสนามคลี (Sa nam Khli)
– วัดจำปา
– วัดจำปี
– วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
– วัดสกุณปักษี
– วัดสมอลม
– วัดสองเขต
– วัดหนองโสน

2. # อำเภอเดิมบางนางบวช (Doem Bang Nang Buat District)

ตำบลเดิมบาง (Doem Bang)
– วัดเดิมบาง
– วัดท่าเตียน
ตำบลนางบวช (Nang Buat)
– วัดเขานางบวช
– วัดเขาแสงสว่าง
– วัดท่านางเริง
– วัดท่าฟืน
– วัดนางบวช
– วัดวังสำเภาล่ม
ตำบลเขาพระ (Khao Phra)
– วัดกำมะเชียร
– วัดเขาน้อย
– วัดเขาพระ
– วัดเขาใหญ่
– วัดท่าช้าง
– วัดวังกุลา
ตำบลเขาดิน (Khao Din)
– วัดกาบบัว
– วัดเขาดิน
– วัดปากดงท่าศาล
– วัดหนองแขม
ตำบลปากน้ำ (Pak Nam)
– วัดท่าทอง
– วัดประชุมสงฆ์
– วัดปากน้ำ
ตำบลทุ่งคลี (Thung Khli)
– วัดกร่างสามยอด
– วัดกุ่มโคก
– วัดโพธิ์ศรีสำราญ
– วัดวุ้งสุทธาวาส
– วัดศรีทรงธรรม
– วัดใหม่คูเมือง
ตำบลโคกช้าง (Khok Chang)
– วัดสามเอก
– วัดหนองกรดสิริวัฒน
– วัดหนองตาแก้ว
– วัดหนองบอน
ตำบลหัวเขา (Hua Khao)
– วัดฉวาก
– วัดตรอกตาโพธิ์
– วัดไทรย์
– วัดน้ำพุ
– วัดปากดง
– วัดหัวเขา
ตำบลหัวนา (Hua Na)
– วัดดอนตาล
– วัดฝาโถ
– วัดมะขามเฒ่า
– วัดสระดอนรี
– วัดหัวนา
– วัดอู่ตะเภา
ตำบลบ่อกรุ (Bo Kru)
– วัดดอนเก้า
– วัดทุ่งกฐิน
– วัดบ่อกรุ
– วัดบ้านลาด
ตำบลวังศรีราช (Wang Si Rat)
– วัดโพธิ์ทอง
ตำบลป่าสะแก (Pa Sa kae)
– วัดขวางเวฬุวัน
– วัดดอนมะเกลือ
– วัดป่าสะแก
– วัดสระเมืองท้าว
ตำบลยางนอน (Yang Non)
– วัดดงพิกุล
– วัดท่ามะนาว
– วัดยางนอน
ตำบลหนองกระทุ่ม (Nong Kra thum)
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองหิน
– วัดใหม่หนองนา

3. # อำเภอด่านช้าง (Dan Chang District)

ตำบลด่านช้าง (Dan Chang)
– วัดเขาช่องคับ
– วัดชลประชาเทพนิมิตร
– วัดดงปอ
– วัดดอนประดู่
– วัดด่านช้าง
– วัดทุ่งดินดำ
– วัดทุ่งนาตาปิ่น
– วัดบรรหารแจ่มใส
– วัดโป่งคอม
– วัดพุน้ำร้อน
– วัดศรีนวลประชาราม
– วัดหนองผือ
– วัดหนองอีเปาะ
ตำบลหนองมะค่าโมง (Nong Ma kha Mong)
– วัดเขาถ้ำหมี
– วัดเขานางงาม
– วัดเขาพุข่อย
– วัดเขาสวรรค์
– วัดดงอู่ทอง
– วัดดอนแย้
– วัดสระบัวก่ำ
– วัดหนองแจ้ง
– วัดหนองโดน
– วัดหนองมะค่าโมง
– วัดหนองอุโลก
– วัดใหม่ฉายหิรัญ
ตำบลห้วยขมิ้น (Huai Kha min)
– วัดกกซาง
– วัดกกตาด
– วัดกกเต็น
– วัดเขาตะเภาทอง
– วัดท่าเดื่อ
– วัดบ้านกกจาน
– วัดบ้านทุ่ง
– วัดบ้านน้อยป่าแฝก
– วัดป่าขี
– วัดพุบ่อง
– วัดวังกุ่ม
– วัดหนองยาว
ตำบลองค์พระ (Ong Phra)
– วัดเขาใหญ่
– วัดคอกช้าง
– วัดดงเสลา
– วัดทุ่งมะกอก
– วัดวังจรเข้
– วัดเวฬุวันคีรีวงศ์
– วัดองค์พระ
ตำบลวังคัน (Wang Khan)
– วัดดงรัง
– วัดทับผึ้ง
– วัดทับละคร
– วัดวังคัน
– วัดหนองอีเงิน
ตำบลนิคมกระเสียว (Ni khom Kra siao)
– วัดทับกระดาษ
– วัดพระธาตุมหาพรหม
– วัดวังหน่อไม้
– วัดหนองปลากระดี่
– วัดหนองม่วง
ตำบลวังยาว (Wang Yao)
– วัดบ้านกล้วย
– วัดม่วงฆะ
– วัดละว้าวังควาย
– วัดวังยาว

4. # อำเภอบางปลาม้า (Bang Pla Ma District)

ตำบลบางปลาม้า (Bang Pla Ma)
– วัดกกม่วง
– วัดขุนไกร
– วัดทุ่งอุทุมพร
– วัดบ้านเก่า
– วัดบ้านด่าน
– วัดบ้านสูตร
– วัดบ้านหมี่
– วัดโพธิ์ลังกา
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดรอเจริญ
– วัดสวนหงส์
– วัดเสาธง
ตำบลโคกคราม (Khok Khram)
– วัดกลาง
– วัดขวาง
– วัดดอกบัว
– วัดทวิชาตาราม
– วัดน้อย
– วัดมณีวรรณ
– วัดลาดหอย
– วัดลานคา
– วัดอู่ทอง
ตำบลตะค่า (Ta kha)
– วัดแก้วตะเคียนทอง (วัดตะฆ่า)
– วัดเจ้าขาว
– วัดชีปะขาว
– วัดดารา
– วัดบางยี่หน
ตำบลบางใหญ่ (Bang Yai)
– วัดดอนกระเบื้อง
– วัดท่าเจริญ
– วัดบางแม่หม้าย
– วัดบางใหญ่
– วัดอินทราวาส
ตำบลกฤษณา (Krit sa na)
– วัดโคกโพธิ์
– วัดบางเลน
– วัดราษฎร์บูรณะ
– วัดศพเพลิง
ตำบลสาลี (Sa li)
– วัดทรงกระเทียม
– วัดบึงคา
– วัดลาดน้ำขาว
– วัดสาลี
– วัดเสาธงทอง
ตำบลไผ่กองดิน (Phai Kong Din)
– วัดช่องลม
– วัดทองขาหย่าง
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดฤกษ์บุญมี
ตำบลองครักษ์ (Ong kha rak)
– วัดคลองโมง
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดองครักษ์
ตำบลจรเข้ใหญ่ (Cho ra khe Yai)
– วัดลำบัว
– วัดศาลาท่าทราย
– วัดสูงสุมารมหันตาราม
ตำบลบ้านแหลม (Ban Laem)
– วัดป่าพฤกษ์
– วัดศุขเกษม
– วัดใหม่พิณสุวรรณ
ตำบลมะขามล้ม (Ma kham Lom)
– วัดตปะโยคาราม
– วัดตะลุ่ม
– วัดเนินเกษม (วัดโคกโก)
– วัดโบสถ์
– วัดสุขเกษม
ตำบลวังน้ำเย็น (Wang Nam Yen)
– วัดดอนยอ
– วัดไผ่มุ้ง
– วัดวังน้ำเย็น
ตำบลวัดโบสถ์ (Wat Bot)
– วัดคลองขุด
– วัดดอนขาด
– วัดดอนทอง
– วัดท่าตลาด
– วัดบางจิก
– วัดไผ่เดี่ยว
– วัดพิพัฒนาราม
– วัดรางบัว
ตำบลวัดดาว (Wat Dao)
– วัดคูบัว
– วัดดอนตาจีน
– วัดดาว
– วัดบ้านสันดอน
– วัดโพธิ์ตะควน
– วัดสังโฆสิตาราม (วัดสังโฆ)

5. # อำเภอศรีประจันต์ (Si Prachan District)

ตำบลศรีประจันต์ (Si Pra chan)
– วัดจรรย์
– วัดถั่ว
– วัดพยัคฆาราม
– วัดม่วงเจริญผล
– วัดยาง
– วัดลาดปลาเค้า
ตำบลบ้านกร่าง (Ban Krang)
– วัดดอนบุบผาราม
– วัดน้อยชมภู่
– วัดบ้านกร่าง
– วัดบ้านกล้วย
– วัดปู่เจ้า
– วัดโพธิ์ศรีเจริญ
– วัดละหาร
– วัดโลกา
ตำบลมดแดง (Mot Daeng)
– วัดเทพสุธาวาส
– วัดวังพลับใต้
– วัดวังพลับเหนือ
– วัดศรีจันต์
– วัดเสาธงทอง
ตำบลบางงาม (Bang Ngam)
– วัดโพธาราม
– วัดหนองเพียร
ตำบลดอนปรู (Don Pru)
– วัดดอนสุทธาวาส
– วัดไผ่พันมือ
– วัดโพธิ์นฤมิตร
– วัดสามจุ่น
– วัดหนองปล้อง
– วัดห้วยสุวรรณวนาราม
ตำบลปลายนา (Plai Na)
– วัดคลองชะอม
– วัดป่าพระเจ้า
– วัดวสันตาราม
– วัดหนองสรวง
ตำบลวังหว้า (Wang Wa)
– วัดเกาะ
– วัดคลองชะโด
– วัดดงขี้เหล็ก
ตำบลวังน้ำซับ (Wang Nam Sap)
– วัดเถรพลาย
– วัดปลายนา
– วัดพังม่วง
– วัดห้วยเจริญ
ตำบลวังยาง (Wang Yang)
– วัดไก่เตี้ย
– วัดบรรไดทอง
– วัดสัปรสเทศ

6. # อำเภอดอนเจดีย์ (Don Chedi District)

ตำบลดอนเจดีย์ (Don Che di)
– วัดคลองสิบหก
– วัดดอนเจดีย์
– วัดนเรศสุวรรณาราม
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดสระศรีเจริญ
– วัดหนองกะดวง
– วัดหนองหลอด
ตำบลหนองสาหร่าย (Nong Sa rai)
– วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป
– วัดท่ากุ่ม
– วัดบ้านกรวด
– วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม (วัดบ้านลวด)
– วัดสระด่าน
– วัดหนองขุม
– วัดหนองสาหร่าย
– วัดห้วยม้าลอย
ตำบลไร่รถ (Rai Rot)
– วัดจิกรากข่า
– วัดชีธาราม
– วัดดงกะเชา
– วัดธัญญวารี
– วัดไร่รถ
– วัดสระพระยา
– วัดหนองน้ำแดง (วัดศรีดำรงธรรม)
ตำบลสระกระโจม (Sa Kra chom)
– วัดดอนกลาง
– วัดตรีวิสุทธิธรรม
– วัดสระกระโจม
– วัดหนองกะมาน
– วัดหนองโกสูง
– วัดหนองสลักได
– วัดหนองเสาธง
– วัดห้วยวันดี
– วัดหัวเขา
ตำบลทะเลบก (Tha le Bok)
– วัดทะเลบก
– วัดบ่อสำราญ
– วัดสระหลวง
– วัดหนองแขมพัฒนา
– วัดหนองบุญเกิด
– วัดหนองสานแตร
– วัดอรุณธรรมเจดีย์

7. # อำเภอสองพี่น้อง (Song Phi Nong District)

ตำบลสองพี่น้อง (Song Phi Nong)
– วัดจันทรังษีฉิมาวาส
– วัดโพธิ์อ้น
– วัดอัมพวัน
ตำบลบางเลน (Bang Len)
– วัดทองประดิษฐ์
– วัดท่าเจดีย์
– วัดใหม่พิบูลย์ผล
ตำบลบางตาเถร (Bang Ta Then)
– วัดโคกเจ็ดลูก
– วัดไชยนาราษฎร์
– วัดท่าข้าม
– วัดโบสถ์ดอนลำแพน
– วัดไผ่โรงวัว
– วัดใหม่บำรุงธรรม
ตำบลบางตะเคียน (Bang Ta khian)
– วัดบางซอ
– วัดบางสาม
– วัดสำเภาทอง
ตำบลบ้านกุ่ม (Ban Kum)
– วัดบางสะแก
– วัดบ้านโพธิ์
– วัดรางบัวทอง
– วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
ตำบลหัวโพธิ์ (Hua Pho)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดดอนสงวน
– วัดท่าไชย
– วัดบางบอน
– วัดศรีประทุนทอง
– วัดหัวโพธิ์
ตำบลบางพลับ (Bang Phlap)
– วัดดงตาล
– วัดท่าจัด
ตำบลเนินพระปรางค์ (Noen Phra Prang)
– วัดเนินพระปรางค์
– วัดใหม่นพรัตน์
ตำบลบ้านช้าง (Ban Chang)
– วัดลาดบัวหอม (วัดลาดบัว)
– วัดลาดประทุมทอง
– วัดใหม่ชัยมงคล
ตำบลต้นตาล (Ton Tan)
– วัดโคกงูเห่า
– วัดสองพี่น้อง
ตำบลศรีสำราญ (Si Sam ran)
– วัดไผ่ขาด
– วัดร่มโพธิ์ทอง
– วัดรางกร่าง
– วัดวังตะกู
– วัดสะพังกร่าง
– วัดใหม่เพชรรัตน์
ตำบลทุ่งคอก (Thung Khok)
– วัดทุ่งเข็น
– วัดทุ่งคอก
– วัดเทพพิทักษ์
– วัดรางเทียน
– วัดหนองวัลย์เปรียง
ตำบลหนองบ่อ (Nong Bo)
– วัดบวรศิริธรรม
– วัดพรสวรรค์
– วัดหนองกระทู้
ตำบลบ่อสุพรรณ (Bo Su phan)
– วัดเขาแมงมุม
– วัดทับกระดาน
– วัดบ่อสุพรรณ
– วัดรางเข็มทอง
– วัดหนองกระดี่
– วัดหนองแขม
– วัดหนองเฝ้า
– วัดหนองพันเทา
– วัดหัวกลับ
ตำบลดอนมะนาว (Don Ma nao)
– วัดดอนมะนาว
– วัดศรีเฉลิมเขต
– วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล

8. # อำเภอสามชุก (Sam Chuk District)

ตำบลสามชุก (Sam Chuk)
– วัดคลองขอม
– วัดบ้านทึง
– วัดวิมลโภคาราม
– วัดศรีจันทร์ภาวนาราม
– วัดสามชุก
ตำบลย่านยาว (Yan Yao)
– วัดบางขวาก
– วัดลำพระยา
– วัดวังหว้า
– วัดวังหิน
ตำบลวังลึก (Wang Luek)
– วัดช่องสะเดา
– วัดท่าประชาสรรค์
– วัดท่าพิกุลทอง
– วัดทุ่งแฝก
– วัดนางพิมพ์
– วัดวังจิก
ตำบลหนองผักนาก (Nong Phak Nak)
– วัดทุ่งสามัคคีธรรม
– วัดโป่งแดง
– วัดหนองผักนาก
– วัดหนองไผ่
– วัดหนองโรงรัตนาราม
– วัดหนองสังข์ทอง
ตำบลบ้านสระ (Ban Sa)
– วัดบ้านสระ
– วัดบ้านหนองหิน
– วัดโพธิ์สุวรรณ
– วัดลาดสิงห์
– วัดหนองกรับ
– วัดใหม่สระพลอย
ตำบลหนองสะเดา (Nong Sa dao)
– วัดชายคลอง 8
– วัดดอนไร่
– วัดเนินมหาเชษฐ์
– วัดสุวรรณตะไล
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองสะเดา
ตำบลกระเสียว (Kra siao)
– วัดกระเสียว
– วัดโคกหม้อ
– วัดท่ามะกรูด
– วัดหนองบัวทอง

9. # อำเภออู่ทอง (U Thong District)

ตำบลอู่ทอง (U Thong)
– วัดเขาทำเทียม
– วัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม
– วัดโคกยายเกตุ
– วัดท่าพระยาจักร์
– วัดปทุมสราวาส
– วัดวิปัสสนาดงเย็น
– วัดหนองตาสาม
– วัดอู่ทอง
ตำบลสระยายโสม (Sa Yai Som)
– วัดคลองตัน
– วัดนันทวัน
– วัดบ่อคู่
– วัดปทุมสูตยาราม
– วัดสระยายโสม
– วัดหนองยายทรัพย์
ตำบลจรเข้สามพัน (Cho ra khe Sam Phan)
– วัดเขาถ้ำเสือ
– วัดเทพคีรีวงศ์ (วัดเทพคีรีวงศาราม)
– วัดปทุมวนาราม
– วัดโพธาราม
– วัดโพธิ์เงิน
– วัดหนองบัว
ตำบลบ้านดอน (Ban Don)
– วัดกลางบ้านดอน
– วัดยางไทยเจริญผล
– วัดยางสว่างอารมณ์
ตำบลยุ้งทะลาย (Yung Tha lai)
– วัดดอนหอคอย
– วัดโบสถ์วิทยาคาร
– วัดศรีพร
– วัดหลวง
– วัดใหม่สิทธาวาส
ตำบลดอนมะเกลือ (Don Ma kluea)
– วัดดอนมะเกลือ
– วัดทุ่งกระเจ็ด
ตำบลหนองโอ่ง (Nong Ong)
– วัดเขาถ้ำโกปิดทอง
– วัดคณฑี
– วัดคอกวัว
– วัดโคกสำโรง
– วัดทุ่งตลิ่งชัน
– วัดศิริวรรณาราม
– วัดหนองกระทิง
– วัดหนองหลุม
– วัดห้วยมงคล
ตำบลดอนคา (Don Kha)
– วัดเขากำแพง
– วัดเขาดีสลัก
– วัดคีรีรัตนาราม
– วัดชัฏดงคำ
– วัดดอนไฟไหม้
– วัดโป่งพรานอินทร์
– วัดโภคาราม
– วัดสระกร่างเจริญธรรม
– วัดหนองกระโซ่
– วัดห้วยคู้
ตำบลพลับพลาไชย (Phlap phla Chai)
– วัดเขากุฏิ
– วัดเขาวงศ์
– วัดคีรีเจริญผล
– วัดชัยเภรีย์
– วัดโนนหนองแปน
– วัดปฐมเจดีย์
– วัดพลับพลาไชย
– วัดโพธิ์ทองเจริญ
– วัดโสภาวราราม
– วัดหนองตาลัย
ตำบลบ้านโข้ง (Ban Khong)
– วัดกกม่วง
– วัดเขากระจิว
– วัดเขาไกรลาศ
– วัดจำปา
– วัดทุ่งดินดำ
– วัดบ้านดงน้อย
– วัดโพธิ์เขียว
– วัดสระบัวทอง
ตำบลเจดีย์ (Che di)
– วัดปากแสก
– วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม
ตำบลสระพังลาน (Sa Phang Lan)
– วัดชัยมงคล
– วัดดอนสุโข
– วัดปัญจมิตรชลิตาราม
– วัดสระพังลาน
ตำบลกระจัน (Kra chan)
– วัดจันทราวาส
– วัดบ้านกล้วย
– วัดยางยี่แส
– วัดสามัคคีธรรม

10. # อำเภอหนองหญ้าไซ (Nong Ya Sai District)

ตำบลหนองหญ้าไซ (Nong Ya Sai)
– วัดกาญจนาราม
– วัดดอนสำโรง
– วัดบ่อหว้า
– วัดบัลลังก์
– วัดหนองโก
– วัดหนองสำโรง
– วัดหนองหลวง
ตำบลหนองราชวัตร (Nong Rat cha wat)
– วัดมาบพระยอม
– วัดสุวรรณเจริญธรรม
– วัดหนองเต่าทอง
– วัดหนองทราย
– วัดหนองราชวัตร
ตำบลหนองโพธิ์ (Nong Pho)
– วัดลำพันบอง
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหนองจิกยาว
– วัดหนองปล้อง
– วัดหนองโพธิ์
ตำบลแจงงาม (Chaeng Ngam)
– วัดก้อนแก้วสามัคคีธรรม
– วัดโคกพระ
– วัดแจงงาม
– วัดดงเชือกพันเจริญ
– วัดศรีทองคำ
– วัดสระเตย
– วัดหนองพงษ์เจริญสุข
ตำบลหนองขาม (Nong Kham)
– วัดทะเลเพลาะ
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดหนองกระทิงทอง
– วัดหนองขาม
– วัดหนองห้าง
– วัดหนองแหน
– วัดใหม่เทพนิมิต
ตำบลทัพหลวง (Thap Luang)
– วัดกองเงินเชตะวัน
– วัดโค้งบ่อแร่
– วัดทัพตาแทน
– วัดทัพหลวง
– วัดทุ่งหนองแก้ว
– วัดหนองกระถิน
– วัดหนองกระอิฐ

คำขวัญประจำจังหวัดสุพรรณบุรี คือ
“เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง”