จังหวัดสมุทรปราการ (Samut Prakan Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองสมุทรปราการ (Mueang Samut Prakan District)

ตำบลปากน้ำ (Pak Nam)
– วัดกลาง (วัดกลางวรวิหาร)
– วัดในสองวิหาร
– วัดพิชัยสงคราม
ตำบลสำโรงเหนือ (Sam rong Nuea)
– วัดด่านสำโรง
ตำบลบางเมือง (Bang Mueang)
– วัดบางปิ้ง
– วัดมหาวงษ์
ตำบลท้ายบ้าน (Thai Ban)
– วัดชัยมงคล
– วัดโพธิยาราม
– วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
– วัดโสธรนิมิตต์
– วัดอโศการาม
ตำบลบางปูใหม่ (Bang Pu Mai)
– วัดตำหรุ
– วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
ตำบลแพรกษา (Phraek Sa)
– วัดแพรกษา
ตำบลบางโปรง (Bang Prong)
– วัดบางโปรง
ตำบลบางปู (Bang Pu)
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดศรีจันทาราม
– วัดแสงธรรมบุราราม
– วัดหัวลำภูทอง
ตำบลบางด้วน (Bang Duan)
– วัดบางด้วนนอก
– วัดบางด้วนใน
– วัดบางนางเกรง
ตำบลบางเมืองใหม่ (Bang Mueang Mai)
– วัดไตรสามัคคี
ตำบลเทพารักษ์ (The pha rak)
ตำบลท้ายบ้านใหม่ (Thai Ban Mai)
– วัดพุทธภาวนาราม
ตำบลแพรกษาใหม่ (Phraek Sa Mai)
– วัดน้อยสุวรรณาราม

2. # อำเภอบางบ่อ (Bang Bo District)

ตำบลบางบ่อ (Bang Bo)
– วัดคอลาด
– วัดบางบ่อ
– วัดสุคันธาวาส
ตำบลบ้านระกาศ (Ban Ra kat)
– วัดบางนางเพ็ง
– วัดบ้านระกาศ
ตำบลบางพลีน้อย (Bang Phli Noi)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดนาคราช
– วัดบางพลีน้อย
– วัดหอมศีล
ตำบลบางเพรียง (Bang Phriang)
– วัดโคธาราม
– วัดบางเพรียง
– วัดลาดหวาย
ตำบลคลองด่าน (Khlong Dan)
– วัดเจริญวราราม
– วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดท้องคุ้ง
– วัดปานประสิทธาราม
– วัดมงคลโคธาวาส
– วัดสร่างโศก
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลคลองสวน (Khlong Suan)
ตำบลเปร็ง (Preng)
– วัดกาหลง
– วัดเปร็งราษฎร์บำรุง
ตำบลคลองนิยมยาตรา (Khlong Ni yom Yat tra)
– วัดนิยมยาตรา

3. # อำเภอบางพลี (Bang Phli District)

ตำบลบางพลีใหญ่ (Bang Phli Yai)
– วัดคลองชวดลากข้าว
– วัดบางพลีใหญ่กลาง
– วัดบางพลีใหญ่ใน
– วัดสลุด
ตำบลบางแก้ว (Bang Kaeo)
– วัดคลองปลัดเปรียง
– วัดบางแก้ว
– วัดหนามแดง
ตำบลบางปลา (Bang Pla)
– วัดราษฎร์นิยมธรรม
– วัดราษฎร์บูรณะ
ตำบลบางโฉลง (Bang Cha long)
– วัดบางโฉลงนอก
– วัดบางโฉลงใน
ตำบลราชาเทวะ (Ra cha The wa)
– วัดกิ่งแก้ว
ตำบลหนองปรือ (Nong Prue)
– วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม

4. # อำเภอพระประแดง (Phra Pradaeng District)

ตำบลตลาด (Ta lat)
– วัดแค
– วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์
– วัดทรงธรรม
– วัดพญาปราบปัจจามิตร
– วัดโมกข์
– วัดอาษาสงคราม
ตำบลบางพึ่ง (Bang Phueng)
– วัดกลาง
– วัดบางพึ่ง
– วัดไพชยนต์พลเสพย์
– วัดรวก
ตำบลบางจาก (Bang Chak)
– วัดชมนิมิตร
– วัดชังเรือง
ตำบลบางครุ (Bang Khru)
– วัดครุนอก
– วัดครุใน
ตำบลบางหญ้าแพรก (Bang Ya Phraek)
– วัดกลางสวน
– วัดท้องคุ้ง
– วัดบางหญ้าแพรก
– วัดแหลม
ตำบลบางหัวเสือ (Bang Hua Suea)
– วัดบางฝ้าย
– วัดบางหัวเสือ
ตำบลสำโรงใต้ (Sam rong Tai)
– วัดมหาวงษ์
– วัดโยธินประดิษฐ์
– วัดสวนส้ม
ตำบลบางยอ (Bang Yo)
– วัดกองแก้ว
– วัดบางกระเจ้ากลาง
– วัดบางกระเจ้านอก
– วัดบางขมิ้น
ตำบลบางกะเจ้า (Bang Ka chao)
– วัดราษฎร์รังสรรค์
ตำบลบางน้ำผึ้ง (Bang Nam phueng)
– วัดบางน้ำผึ้งนอก
– วัดบางน้ำผึ้งใน
ตำบลบางกระสอบ (Bang Kra sop)
– วัดบางกระสอบ
ตำบลบางกอบัว (Bang Ko Bua)
– วัดบางกอบัว
ตำบลทรงคนอง (Song Kha nong)
– วัดคันลัด
– วัดจากแดง
– วัดป่าเกด
– วัดโปรดเกศเชษฐาราม
ตำบลสำโรง (Sam rong)
ตำบลสำโรงกลาง (Sam rong Klang)
– วัดสำโรงใต้
– วัดสำโรงเหนือ

5. # อำเภอพระสมุทรเจดีย์ (Phra Samut Chedi District)

ตำบลนาเกลือ (Na Kluea)
– วัดคลองสวน
– วัดภาวนาราม
– วัดศรีคงคาราม
– วัดสาขลา
ตำบลบ้านคลองสวน (Ban Khlong Suan)
– วัดคลองมอญ
– วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม
ตำบลแหลมฟ้าผ่า (Laem Fa Pha)
– วัดขุนสมุทราวาส
– วัดคลองพระราม
– วัดไตรมิตรวราราม
– วัดทองรำไพ
– วัดเอี่ยมประชามิตร
ตำบลปากคลองบางปลากด (Pak Klong Bang Pla Kot)
– วัดแค
– วัดพระสมุทรเจดีย์
ตำบลในคลองบางปลากด (Nai Khlong Bang Pla Kot)
– วัดคู่สร้าง
– วัดใหญ่
– วัดใหม่

6. # อำเภอบางเสาธง (Bang Sao Thong District)

ตำบลบางเสาธง (Bang Sao Thong)
– วัดบัวโรย
– วัดมงคลนิมิตร
– วัดศิริเสาธง
– วัดเสาธงกลาง
– วัดเสาธงนอก
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย (Si sa Cho ra khe Noi)
– วัดปากคลองมอญ
– วัดหัวคู้
ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ (Si sa Cho ra khe Yai)
– วัดจรเข้ใหญ่
– วัดศรีวารีน้อย