ภาคกลาง วัดในจังหวัดภาคกลาง แยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล

ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นครสวรรค์
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
พิจิตร
พิษณุโลก
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุโขทัย
อุทัยธานี
อ่างทอง
เพชรบูรณ์