จังหวัดปทุมธานี (Pathum Thani Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดปทุมธานี แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองปทุมธานี (Mueang Pathum Thani District)

ตำบลบางปรอก (Bang Parok)
– วัดโคก
– วัดฉาง
– วัดบางโพธิ์ใน
– วัดโสภาราม
– วัดหงษ์ปทุมาวาส
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
– วัดดาวดึงษ์
– วัดเทพสรธรรมาราม
– วัดเทียนถวาย
ตำบลบ้านกลาง (Ban Klang)
– วัดโบสถ์
– วัดมะขาม
– วัดศาลเจ้า
ตำบลบ้านฉาง (Ban Chang)
ตำบลบ้านกระแชง (Ban Krachaeng)
– วัดโพธิ์เลื่อน
– วัดสำแล
ตำบลบางขะแยง (Bang Khayaeng)
– วัดชินวราราม
– วัดตลาดใต้
– วัดตลาดเหนือ
– วัดบางนางบุญ
– วัดป่ากลางทุ่ง
ตำบลบางคูวัด (Bang Khu Wat)
– วัดเกาะเกรียง
– วัดบางคูวัดกลาง
– วัดบางคูวัดนอก
– วัดบางคูวัดใน
– วัดบางตะไนย์
ตำบลบางหลวง (Bang Luang)
– วัดบางหลวง
– วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ตำบลบางเดื่อ (Bang Duea)
– วัดน้ำวน
– วัดบางเดื่อ
– วัดไพร่ฟ้า
– วัดหนองปรง
ตำบลบางพูด (Bang Phut)
– วัดดาวเรือง
– วัดเวฬุวัน
ตำบลบางพูน (Bang Phun)
– วัดบางพูน
– วัดบุญชื่นชู
– วัดเปรมประชา
ตำบลบางกะดี (Bang Kadi)
– วัดเกริน
– วัดบางกะดี
– วัดบางกุฎีทอง
– วัดสังลาน
ตำบลสวนพริกไทย (Suan Phrikthai)
– วัดบุญบางสิงห์
– วัดเสด็จ
ตำบลหลักหก (Lak Hok)
– วัดนาวง
– วัดรังสิต

2. # อำเภอคลองหลวง (Khlong Luang District)

ตำบลคลองหนึ่ง (Khlong Nueng)
– วัดคุณหญิงส้มจีน
– วัดทวีการะอนันต์
– วัดบางขัน
– วัดพืชนิมิต
ตำบลคลองสอง (Khlong Song)
– วัดกล้าชอุ่ม
– วัดคลองสอง
– วัดทับทิมแดง
ตำบลคลองสาม (Khlong Sam)
– วัดกลางคลองสาม
– วัดเกิดการอุดม
– วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสี่ (Khlong Si)
– วัดตะวันเรือง
– วัดเพิ่มทาน
– วัดมงคลพุการาม
– วัดสว่างภพ
ตำบลคลองห้า (Khlong Ha)
– วัดศิริจันทาราม
– วัดแสวงสามัคคีธรรม
– วัดหัตถสารเกษตร
ตำบลคลองหก (Khlong Hok)
– วัดปัญญานันทาราม
– วัดผลาหาร
– วัดพุทธชินวงศ์วนาราม
– วัดมูลเหล็ก
– วัดหว่านบุญ
ตำบลคลองเจ็ด (Khlong Chet)
– วัดอู่ข้าว

3. # อำเภอธัญบุรี (Thanyaburi District)

ตำบลประชาธิปัตย์ (Prachathipat)
– วัดคลองหนึ่ง
– วัดจันทรสุข
– วัดแสงสรรค์
ตำบลบึงยี่โถ (Bueng Yitho)
– วัดเขียนเขต
– วัดมูลจินดาราม
ตำบลรังสิต (Rangsit)
– วัดนาบุญ
ตำบลลำผักกูด (Lam Phak Kut)
– วัดอัยยิการาม
ตำบลบึงสนั่น (Bueng Sanan)
– วัดขุมแก้ว
– วัดสระบัว
ตำบลบึงน้ำรักษ์ (Bueng Nam Rak)
– วัดพิชิตปิตยาราม

4. # อำเภอหนองเสือ (Nong Suea District)

ตำบลบึงบา (Bueng Ba)
– วัดบึงบาประภาสะวัต
– วัดแสงมณี
ตำบลบึงบอน (Bueng Bon)
– วัดคลองเก้า
– วัดบึงบอน
– วัดพวงแก้ว
– วัดศรีสโมสร
ตำบลบึงกาสาม (Bueng Ka Sam)
– วัดจุฬาจินดาราม
– วัดเจริญบุญ
– วัดบึงกาสาม
– วัดป่าคลอง 11 (วัดหนองเสือ)
– วัดราษฎร์บำรุง
ตำบลบึงชำอ้อ (Bueng Cham O)
– วัดศรีคัคณางค์
– วัดสอนดีศรีเจริญ
– วัดสุขปุณฑริการาม
ตำบลหนองสามวัง (Nong Sam Wang)
– วัดธรรมราษฎร์เจริญผล
– วัดโปรยฝน
– วัดสุนทริการาม
ตำบลศาลาครุ (Sala Khru)
– วัดปทุมนายก
ตำบลนพรัตน์ (Noppharat)
– วัดจตุพิธวราวาส
– วัดนพรัตนาราม

5. # อำเภอลาดหลุมแก้ว (Lat Lum Kaeo District)

ตำบลลาดหลุมแก้ว (Lat Lum Kaeo)
– วัดบัวขวัญ
– วัดลาดหลุมแก้ว
– วัดสุทธาวาส
ตำบลระแหง (Rahaeng)
– วัดบัวแก้วเกษร
– วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
– วัดสหธรรมทรรศน์
ตำบลคูบางหลวง (Khu Bang Luang)
– วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร
– วัดจันทาราม
– วัดสุวรรณจินดาราม
ตำบลคูขวาง (Khu Khwang)
– วัดบ่อทอง
ตำบลคลองพระอุดม (Khlong Phra Udom)
– วัดทองสะอาด
– วัดป่าปทุมรัฐ
ตำบลบ่อเงิน (Bo Ngoen)
– วัดเจดีย์หอย
– วัดบ่อเงิน
– วัดลำมหาเมฆ
– วัดสุวรรโณภาส
ตำบลหน้าไม้ (Na Mai)
– วัดเนกขัมมาราม
– วัดป่าไขแสงธรรมาราม
– วัดหน้าไม้

6. # อำเภอลำลูกกา (Lam Luk Ka District)

ตำบลลำลูกกา (Lam Luk Ka)
– วัดดอนใหญ่
– วัดธรรมานันทาราม
– วัดธัญญะผล
– วัดลานนา
– วัดสมุหราษฎร์บำรุง
ตำบลคูคต (Khu Khot)
– วัดซอยสามัคคี
– วัดประยูรธรรมาราม
– วัดป่าจิตตภาวนา
– วัดโพสพผลเจริญ
– วัดลาดสนุ่น
– วัดสายไหม
ตำบลลาดสวาย (Lat Sawai)
– วัดกลางคลองสี่
– วัดคลองชัน
ตำบลบึงคำพร้อย (Bueng Kham Phroi)
– วัดเกตุประภา
– วัดแจ้งลำหิน
– วัดนังคัลจันตรี
– วัดประชุมราษฎร์
– วัดปัญจทายิกาวาส
– วัดราษฎร์ศรัทธาราม
– วัดใหม่คลองเจ็ด
ตำบลบึงทองหลาง (Bueng Thonglang)
– วัดทศทิศาราม
– วัดทำเลทอง
– วัดนาป่าพง
– วัดป่าเจริญราช
– วัดพิรุณศาสตร์
– วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
– วัดอดิศร
ตำบลลำไทร (Lam Sai)
– วัดชัยมังคลาราม
– วัดมงคลรัตน์
ตำบลบึงคอไห (Bueng Kho Hai)
– วัดโสภณาราม
ตำบลพืชอุดม (Phuet Udom)
– วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์
– วัดพืชอุดม

7. # อำเภอสามโคก (Sam Khok District)

ตำบลสามโคก (Sam Khok)
– วัดแจ้ง
– วัดตำหนัก
– วัดสะแก
– วัดสามโคก
– วัดสิงห์
ตำบลบางเตย (Bang Toei)
– วัดจันทน์กะพ้อ
– วัดดอกไม้
– วัดบางเตยกลาง
– วัดบางเตยนอก
– วัดบางเตยใน
ตำบลคลองควาย (Khlong Khwai)
– วัดเจดีย์ทอง
– วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
– วัดสหราษฎร์บำรุง
– วัดสามัคคิยาราม
– วัดสุราษฎร์รังสรรค์
ตำบลกระแชง (Krachaeng)
– วัดไก่เตี้ย
– วัดชัยสิทธาวาส
ตำบลบางโพธิ์เหนือ (Bang Pho Nuea)
– วัดบางนา
ตำบลเชียงรากใหญ่ (Chiang Rak Yai)
– วัดตระพัง
– วัดบัวหลวง
– วัดบ้านพร้าวนอก
– วัดบ้านพร้าวใน
ตำบลบ้านปทุม (Ban Pathum)
– วัดถั่วทอง
– วัดบัวทอง
– วัดปทุมทอง
ตำบลบ้านงิ้ว (Ban Ngio)
– วัดป่างิ้ว
– วัดไผ่ล้อม
– วัดสวนมะม่วง
– วัดสองพี่น้อง
– วัดอัมพุวราราม
ตำบลเชียงรากน้อย (Chiang Rak Noi)
– วัดโกเมศรัตนาราม
– วัดคลองขุด
– วัดพลับสุทธาวาส
– วัดเมตารางค์
– วัดศาลาแดงเหนือ
ตำบลบางกระบือ (Bang Krabue)
– วัดกร่าง
– วัดเชิงท่า
– วัดโบสถ์
– วัดมหิงษาราม
ตำบลท้ายเกาะ (Thai Ko)
– วัดท้ายเกาะ

คำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี
“ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม”