จังหวัดตราด (Trat Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดตราด แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองตราด (Mueang Trat District)

ตำบลบางพระ (Bang Phra)
– วัดกลาง
– วัดไผ่ล้อม
ตำบลหนองเสม็ด (Nong Sa met)
– วัดโคก
– วัดลำดวน
– วัดสุวรรณมงคล
– วัดหนองเสม็ด
ตำบลหนองโสน (Nong Sa no)
– วัดไทรทอง
– วัดสระบัว
– วัดหนองโสน
ตำบลหนองคันทรง (Nong Khan Song)
– วัดหนองคันทรง
– วัดแหลมหิน
ตำบลห้วงน้ำขาว (Huang Nam Khao)
– วัดห้วงน้ำขาว
ตำบลอ่าวใหญ่ (Ao Yai)
– วัดอ่าวช่อ
– วัดอ่าวใหญ่
ตำบลวังกระแจะ (Wang Kra chae)
– วัดคลองเพชร
– วัดท่าประดู่
– วัดบุปผาราม
– วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์)
– วัดวรดิตถาราม
– วัดวังกระแจะ
– วัดศรีบุรพาราม
– วัดสวนใน
– วัดหนองบัว
ตำบลห้วยแร้ง (Huai Raeng)
– วัดคลองขุด
– วัดฉางเกลือ
– วัดเนินยาง
– วัดบางปรือ
ตำบลเนินทราย (Noen Sai)
– วัดธรรมาภิมุข
– วัดเนินทราย
– วัดวิเวกวราราม
ตำบลท่าพริก (Tha Phrik)
– วัดท่าพริก
ตำบลท่ากุ่ม (Tha Kum)
– วัดคลองขวาง
– วัดทุ่งไก่ดัก
– วัดวรุณดิตถาราม
ตำบลตะกาง (Ta kang)
– วัดตะกาง
– วัดเนินสูง
ตำบลชำราก (Cham rak)
– วัดคิรีวิหาร
– วัดชำราก
– วัดมณีกาญจนาราม
– วัดหนองรี
ตำบลแหลมกลัด (Laem Klat)
– วัดท่าเส้น
– วัดประทุน
– วัดสะพานหิน
– วัดแหลมกลัด

2. # อำเภอคลองใหญ่ (Khlong Yai District)

ตำบลคลองใหญ่ (Khlong Yai)
– วัดคลองจาก
– วัดคลองใหญ่
ตำบลไม้รูด (Mai Rut)
– วัดคลองมะนาว
– วัดวิสิทธิการาม
– วัดหนองม่วง
– วัดห้วงโสม
ตำบลหาดเล็ก (Hat Lek)
– วัดเกษมสีมาราม
– วัดคลองมะขาม

3. # อำเภอเขาสมิง (Khao Saming District)

ตำบลเขาสมิง (Khao Sa ming)
– วัดเขาสมิง
– วัดท่ากระท้อน
– วัดบำโรณ
– วัดมัชฌิมวัน (วัดดงกลาง)
– วัดลำภูราย
ตำบลแสนตุ้ง (Saen Tung)
– วัดทางควาย
– วัดท่าหาด
– วัดทุ่งเขา
– วัดป่าเทศรังษี
– วัดพนมพริก
– วัดมุมสงบ
– วัดแสนตุ้ง
– วัดแสนสุข
– วัดห้วงพัฒนา
ตำบลวังตะเคียน (Wang Ta khian)
– วัดฆ้อ
– วัดทุ่งพีด
– วัดธรรมาภิมุข
– วัดบ้านโป่ง
– วัดวังตะเคียน
– วัดศรีบัวทอง
ตำบลท่าโสม (Tha Som)
– วัดท่าโสม
– วัดละมีบ
– วัดสลัก
– วัดอ่างกระป่อง
ตำบลสะตอ (Sa to)
– วัดเกาะลอย
– วัดป่าภาวนาสุนทร
– วัดมาบใหญ่
– วัดมุจลินท์อาภา
– วัดวงษ์พัฒนา
ตำบลประณีต (Pra nit)
– วัดขุมบ่อทรัพย์
– วัดคลองหลอด
– วัดดินแดง
– วัดนิโรธภาวนา
– วัดประณีต
– วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม
– วัดเสนาณรงค์ (วัดตก)
ตำบลเทพนิมิต (Thep Ni mit)
– วัดเขาฉลาด
– วัดเจียรพัฒนา
– วัดเทพนิมิต
– วัดโป่งจันตา
– วัดมณฑล
ตำบลทุ่งนนทรี (Thung Non si)
– วัดคลองใหญ่
– วัดชากกลาง

4. # อำเภอบ่อไร่ (Bo Rai District)

ตำบลบ่อพลอย (Bo Phloi)
– วัดคลองแอ่ง
– วัดจัดสรรพัฒนาราม
– วัดตากแว้ง
– วัดตางาม
– วัดบ่อพลอย
– วัดบ่อไร่
– วัดปะอา
– วัดมะนาว
ตำบลช้างทูน (Chang Thun)
– วัดช้างทูน
– วัดหนองแฟบ
ตำบลด่านชุมพล (Dan Chum phon)
– วัดทับทิมสยาม
– วัดปะเดา
– วัดใหม่โพธาราม
ตำบลหนองบอน (Nong Bon)
– วัดท่าน้ำล่าง
– วัดเนินตากแดด
– วัดป่าวิสุทธิธรรม
– วัดหนองบอน
ตำบลนนทรีย์ (Non si)
– วัดทุ่งตอง
– วัดนนทรีย์
– วัดมะม่วง

5. # อำเภอแหลมงอบ (Laem Ngop District)

ตำบลแหลมงอบ (Laem Ngop)
– วัดแหลมงอบ
– วัดแหลมมะขาม
ตำบลน้ำเชี่ยว (Nam Chiao)
– วัดน้ำเชี่ยว
ตำบลบางปิด (Bang Pit)
– วัดบางกระดาน
– วัดบางปิดบน
– วัดบางปิดล่าง
ตำบลคลองใหญ่ (Khlong Yai)
– วัดคลองใหญ่
– วัดทองธรรมชาติราษฎร์สันติ
– วัดเนินดินแดง
– วัดป่ามหาวัน
– วัดแหลมอวน

6. # อำเภอเกาะกูด (Ko Kut District)

ตำบลเกาะกูด (Ko Kut)
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดอ่าวพร้าว
ตำบลเกาะหมาก (Ko Mak)
– วัดเกาะหมาก

7. # อำเภอเกาะช้าง (Ko Chang District)

ตำบลเกาะช้าง (Ko Chang)
– วัดคลองนนทรี
– วัดคลองพร้าว
– วัดคลองสน
ตำบลเกาะช้างใต้ (Ko Chang Tai)
– วัดบางเบ้า
– วัดวัชคามคชทวีป
– วัดสลักเพชร

คำขวัญประจำจังหวัดตราด คือ
“เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ
ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี
ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา”