จังหวัดกระบี่ วัดในจังหวัดกระบี่ แยกตามอำเภอ และตำบล

# อำเภอเมืองกระบี่

ตำบลปากน้ำ (Pak Nam)
ตำบลกระบี่ใหญ่ (Krabi Yai)
ตำบลกระบี่น้อย (Krabi Noi)
ตำบลเขาคราม (Khao Khram)
ตำบลเขาทอง (Khao Thong)
ตำบลทับปริก (Thap Prik)
ตำบลไสไทย (Sai Thai)
ตำบลอ่าวนาง (Ao Nang)
ตำบลหนองทะเล (Nong Thale)
ตำบลคลองประสงค์ (Khlong Prasong)

# อำเภอเขาพนม

ตำบลเขาพนม (Khao Phanom)
ตำบลเขาดิน (Khao Din)
ตำบลสินปุน (Sin Pun)
ตำบลพรุเตียว (Phru Tiao)
ตำบลหน้าเขา (Na Khao)
ตำบลโคกหาร (Khok Han)

# อำเภอเกาะลันตา

ตำบลเกาะลันตาใหญ่ (Ko Lanta Yai)
ตำบลเกาะลันตาน้อย (Ko Lanta Noi)
ตำบลเกาะกลาง (Ko Klang)
ตำบลคลองยาง (Khlong Yang)
ตำบลศาลาด่าน (Sala Dan)

# อำเภอคลองท่อม

ตำบลคลองท่อมใต้ (Khlong Thom Tai)
ตำบลคลองท่อมเหนือ (Khlong Thom Nuea)
ตำบลคลองพน (Khlong Phon)
ตำบลทรายขาว (Sai Khao)
ตำบลห้วยน้ำขาว (Huai Nam Khao)
ตำบลพรุดินนา (Phru Din Na)
ตำบลเพหลา (Phela)

# อำเภออ่าวลึก

ตำบลอ่าวลึกใต้ (Ao Luek Tai)
ตำบลแหลมสัก (Laem Sak)
ตำบลนาเหนือ (Na Nuea)
ตำบลคลองหิน (Khlong Hin)
ตำบลอ่าวลึกน้อย (Ao Luek Noi)
ตำบลอ่าวลึกเหนือ (Ao Luek Nuea)
ตำบลเขาใหญ่ (Khao Yai)
ตำบลคลองยา (Khlong Ya)
ตำบลบ้านกลาง (Ban Klang)

# อำเภอปลายพระยา

ตำบลปลายพระยา (Plai Phraya)
ตำบลเขาเขน (Khao Khen)
ตำบลเขาต่อ (Khao To)
ตำบลคีรีวง (Khiri Wong)

# อำเภอลำทับ

ตำบลลำทับ (Lam Thap)
ตำบลดินอุดม (Din Udom)
ตำบลทุ่งไทรทอง (Thung Sai Thong)
ตำบลดินแดง (Din Daeng)

# อำเภอเหนือคลอง

ตำบลเหนือคลอง (Nuea Khlong)
ตำบลเกาะศรีบอยา (Ko Si Boya)
ตำบลคลองขนาน (Khlong Khanan)
ตำบลคลองเขม้า (Khlong Khamao)
ตำบลโคกยาง (Khok Yang)
ตำบลตลิ่งชัน (Taling Chan)
ตำบลปกาสัย (Pakasai)
ตำบลห้วยยูง (Huai Yung)