จังหวัดสมุทรสงคราม (Samut Songkhram Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองสมุทรสงคราม (Mueang Samut Songkhram District)

ตำบลแม่กลอง (Mae Klong)
– วัดธรรมนิมิต
– วัดประทุมคณาวาส
– วัดป้อมแก้ว
– วัดพวงมาลัย
– วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง
– วัดใหญ่

ตำบลบางขันแตก (Bang Khan Taek)
– วัดธรรมสถิตติ์วราราม
– วัดนางพิมพ์
– วัดบางขันแตก
– วัดบางนางจีนกลาง
– วัดโพงพาง
– วัดแม่น้ำ (วัดบางนางจีนนอก)
– วัดศรีสุวรรณคงคาราม

ตำบลลาดใหญ่ (Lat Yai)
– วัดน้อยแสงจันทร์
– วัดบางประจัน
– วัดลาดใหญ่
– วัดสวนแก้วอุทยาน

ตำบลบ้านปรก (Ban Prok)
– วัดแก้วฟ้า
– วัดคู้สนามจันทร์
– วัดจันทร์เจริญสุข
– วัดช่องลม
– วัดพักตราราม
– วัดโรงธรรม

ตำบลบางแก้ว (Bang Kaeo)
– วัดเจริญสุนทราราม
– วัดบางแก้ว

ตำบลท้ายหาด (Thai Hat)
– วัดท้ายหาด
– วัดวชิรคาม

ตำบลแหลมใหญ่ (Laem Yai)
– วัดปากสมุทร

ตำบลคลองเขิน (Khlong Khoen)
– วัดดาวโด่ง
– วัดนางตะเคียน
– วัดปากลัด
– วัดศรีศรัทธาธรรม

ตำบลคลองโคน (Khlong Khon)
– วัดคลองโคน
– วัดธรรมประดิษฐ์
– วัดธรรมประสิทธิ์

ตำบลนางตะเคียน (Nang Takhian)
– วัดลาดเป้ง

ตำบลบางจะเกร็ง (Bang Chakreng)
– วัดบางจะเกร็ง
– วัดศรัทธาธรรม

2. # อำเภอบางคนที (Bang Khonthi District)

ตำบลกระดังงา (Kradangnga)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดเกาะใหญ่
– วัดไทร
– วัดบางคนทีนอก
– วัดบางใหญ่
– วัดปากง่าม

ตำบลบางสะแก (Bang Sakae)
– วัดบางสะแก

ตำบลบางยี่รงค์ (Bang Yi Rong)

ตำบลโรงหีบ (Rong Hip)
– วัดเกตการาม
– วัดบางกล้วย
– วัดปรกราษฎร์รังสฤษฎิ์

ตำบลบางคนที (Bang Khonthi)
– วัดบางคนทีใน
– วัดสินวิเศษศรัทธาราม

ตำบลดอนมะโนรา (Don Manora)
– วัดดอนมะโนรา

ตำบลบางพรม (Bang Phrom)
– วัดแก่นจันทน์เจริญ
– วัดบางพลับ

ตำบลบางกุ้ง (Bang Kung)
– วัดกลางเหนือ
– วัดตรีจินดาวัฒนาราม
– วัดบางกุ้ง
– วัดโบสถ์
– วัดอมรเทพ

ตำบลจอมปลวก (Chom Pluak)
– วัดบางน้อย

ตำบลบางนกแขวก (Bang Nok Khwaek)
– วัดเจริญสุขาราม
– วัดโพธิ์งาม

ตำบลยายแพง (Yai Phaeng)

ตำบลบางกระบือ (Bang Krabue)
– วัดตะโหนดราย

ตำบลบ้านปราโมทย์ (Ban Pramot)
– วัดปราโมทย์

3. # อำเภออัมพวา (Amphawa District)

ตำบลอัมพวา (Amphawa)
– วัดเกษมสรณาราม
– วัดนางวัง
– วัดบางกะพ้อม
– วัดอัมพวันเจติยาราม

ตำบลสวนหลวง (Suan Luang)
– วัดท้องคุ้ง
– วัดบางนางลี่ใหญ่
– วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
– วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง
– วัดแว่นจันทร์
– วัดสวนหลวง

ตำบลท่าคา (Tha Kha)
– วัดเทพประสิทธ์คณาวาส
– วัดมณีสรรค์

ตำบลวัดประดู่ (Wat Pradu)
– วัดช่องลมวรรณาราม
– วัดประดู่

ตำบลเหมืองใหม่ (Mueang Mai)
– วัดแก้วเจริญ
– วัดทุ่งเศรษฐี
– วัดบางวันทอง
– วัดราษฎร์บูรณะ
– วัดละมุด
– วัดเสด็จ
– วัดหนองกระพง
– วัดเหมืองใหม่
– วัดอินทาราม

ตำบลบางช้าง (Bang Chang)
– วัดจุฬามณี
– วัดช้างเผือก
– วัดดาวดึงษ์
– วัดบางพรหม
– วัดพระยาญาติ
– วัดลังกา
– วัดอลงกรณ์

ตำบลแควอ้อม (Khwae Om)
– วัดบางเกาะเทพศักดิ์
– วัดบางแคน้อย
– วัดบางแคใหญ่
– วัดปากน้ำ

ตำบลปลายโพงพาง (Plai Phongphang)
– วัดโคกเกตุบุญญศิริ
– วัดประชาโฆสิตาราม
– วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
– วัดอมรวดี

ตำบลบางแค (Bang Khae)
– วัดบางแคกลาง
– วัดปรกสุธรรมาราม
– วัดสาธุชนาราม

ตำบลแพรกหนามแดง (Phraek Nam Daeng)
– วัดคลองขุดเล็ก
– วัดเจริญรัตนาราม

ตำบลยี่สาร (Yi San)
– วัดเขายี่สาร
– วัดบุญนาคประชาสรรค์

ตำบลบางนางลี่ (Bang Nang Li)
– วัดราษฎร์วัฒนาราม