ภาคตะวันตก วัดในจังหวัดภาคตะวันตก แยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล

กาญจนบุรี
ตาก
ประจวบคีรีขันธ์
ราชบุรี
เพชรบุรี