จังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดพิษณุโลก แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองพิษณุโลก (Mueang Phitsanulok District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดคูหาสวรรค์
– วัดจันทร์ตะวันตก
– วัดจันทร์ตะวันออก
– วัดท่ามะปราง
– วัดธรรมจักร
– วัดนางพระยา (วัดนางพญา)
– วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
– วัดพันปี
– วัดราชบูรณะ
– วัดศรีวิสุทธาราม
– วัดสระแก้วปทุมทอง
– วัดหนองบัว
– วัดใหม่อภัยยาราม
– วัดอรัญญิก
ตำบลวังน้ำคู้ (Wang Nam Khu)
– วัดบางทราย
– วัดปากดอน
– วัดปากพิง (ตะวันออก)
– วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ
ตำบลวัดจันทร์ (Wat Chan)
– วัดราชมณฑป
ตำบลวัดพริก (Wat Phrik)
– วัดท่าโรง
– วัดท่าโรงตะวันออก
– วัดบ้านใหม่
– วัดเสาหิน
– วัดหล่ม
– วัดอินทรีย์
ตำบลท่าทอง (Tha Thong)
– วัดจุฬามณี
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองหัวยาง
ตำบลท่าโพธิ์ (Tha Pho)
– วัดคุ้งวารี
– วัดแจ่มสุวรรณ
– วัดยางเอน
– วัดสะกัดน้ำมัน
ตำบลสมอแข (Sa mo Khae)
– วัดกรมธรรม์
– วัดเนินมะคึก
– วัดลาดบัวขาว
– วัดศรีวนาราม
– วัดศาลาสองพี่น้อง
– วัดสมอแข
ตำบลดอนทอง (Don Thong)
– วัดเขาฟ้าป่าหิมพานต์
– วัดดอนทอง
– วัดตาลสุวรรณ
– วัดเต็งสำนัก
– วัดน้ำคำ
– วัดบ้านร้องยุ้งข้าว
– วัดบ้านไร่
– วัดบึงบ้านเก่า
– วัดปากห้วย
– วัดป่าสัก
– วัดสะอัก
– วัดหนองกวางลี้
ตำบลบ้านป่า (Ban Pa)
– วัดเขาไร่เอี่ยมโสภณ
– วัดบ้านแซ่
– วัดบ้านป่า
– วัดบึงกระดาน
– วัดวังยาวสามัคคีธรรม
– วัดแสงมุขอโณทัยสามัคคีธรรม
ตำบลปากโทก (Pak Thok)
– วัดท่าทรุด
– วัดป่าสัก
– วัดไผ่ค่อมรัตนาราม
– วัดแสงดาว
ตำบลหัวรอ (Hua Ro)
– วัดตาปะขาวหาย
– วัดบ่อทองคำ
– วัดบางพยอม
– วัดโพธิญาณ
– วัดมะขามเตี้ย
– วัดสระโคล่โสภาราม
ตำบลจอมทอง (Chom Thong)
– วัดเกาะ
– วัดจอมทอง
– วัดท่าตะเคียน
– วัดศาลาสูง
ตำบลบ้านกร่าง (Ban Krang)
– วัดเกาะแหลมโพธิ์
– วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม
– วัดธรรมเกษตร
– วัดนิมิตรธรรมาราม
– วัดป่าเลไลยก์
– วัดพระขาวไชยสิทธิ์
– วัดพระยายมราช
– วัดแม่ระหัน
– วัดใหม่เกาะกลางตะลุง
ตำบลบ้านคลอง (Ban Khlong)
– วัดไก่เขี่ย
– วัดยาง
– วัดสุดสวาสดิ์
ตำบลพลายชุมพล (Phlai Chum phon)
– วัดตูม
– วัดพลายชุมพล
– วัดวังหิน
ตำบลมะขามสูง (Ma kham Sung)
– วัดโคกปู
– วัดตะโก
– วัดทองหลาง
ตำบลอรัญญิก (A ran yik)
– วัดเขื่อนขันธ์
– วัดเจดีย์ยอดทอง
– วัดเทพกุญชร
– วัดพิกุลทอง
– วัดลาดบัวขาว
– วัดสระไม้แดง
– วัดสระสี่เหลี่ยม
ตำบลบึงพระ (Bueng Phra)
– วัดบึงพระ
– วัดพิกุลวราราม
– วัดราษฎร์ศรัทธาราม
– วัดสันติวัน
– วัดสุธาวนาราม
– วัดหยอ
ตำบลไผ่ขอดอน (Phai Kho Don)
– วัดสุวรรณประดิษฐ์
– วัดหลวงพ่อแดง
ตำบลงิ้วงาม (Ngio Ngam)
– วัดงิ้วงาม
– วัดบึงขุนนนท์
– วัดปากพิงตะวันตก

2. # อำเภอนครไทย (Na khon Thai District)

ตำบลนครไทย (Na khon Thai)
– วัดกลาง
– วัดนครไทยวราราม
– วัดป่าวิโมกข์
– วัดหนองลาน
– วัดหน้าพระธาตุ
ตำบลหนองกะท้าว (Nong Ka thao)
– วัดแก่งหว้า
– วัดตะเคียนทองพุทธาราม
– วัดนาจาน
– วัดนาหนอง
– วัดโนนสูงอรัญญา
– วัดบางยางพัฒนา
– วัดมิ่งฟ้าคุณจักร
– วัดหนองกะท้าว
– วัดหลังเขา
ตำบลบ้านแยง (Ban Yaeng)
– วัดเกษตรสุขวนาราม
– วัดเข็กใหม่พัฒนาราม
– วัดซำรู้
– วัดบ้านเข็กใหญ่
– วัดบ้านแยง
– วัดสำเนียงราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดหนองหิน
– วัดห้วยกอก
– วัดห้วยเฮี้ย
– วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม
ตำบลเนินเพิ่ม (Noen Phoem)
– วัดเนินเพิ่ม
– วัดเนินสว่าง
– วัดโป่งกะเฌอ
– วัดราษฎร์ศรัทธาวราราม
– วัดลาดผาทอง
– วัดหนองแห้ว
– วัดหัวนา
ตำบลนาบัว (Na Bua)
– วัดนาคล้าย
– วัดนาบัว
– วัดน้ำทวน
– วัดน้ำลอม
ตำบลนครชุม (Na khon Chum)
– วัดนาขุมคัน
– วัดนาทุ่งใหญ่
– วัดนาฟองแดง
– วัดนาเมือง
– วัดนาลานข้าว
ตำบลน้ำกุ่ม (Nam Kum)
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดศรีโพธาราม
ตำบลยางโกลน (Yang Klon)
– วัดต้นม่วง
– วัดน้ำพริก
– วัดบุ่งตารอด
– วัดยางโกลน
ตำบลบ่อโพธิ์ (Bo Pho)
– วัดแก่งทุ่ง
– วัดนาตาดี
– วัดน้ำเลา
– วัดบ่อโพธิ์
– วัดป่ารวก
– วัดใหม่อนามัย
ตำบลบ้านพร้าว (Ban Phrao)
– วัดน้ำลัด
– วัดบ้านพร้าว
– วัดป่าซ่าน
– วัดหนองกระดาษ
– วัดห้วยทราย
ตำบลห้วยเฮี้ย (Huai Hia)
– วัดป่าคาย

3. # อำเภอชาติตระการ (Chat Tra kan District)

ตำบลชาติตระการ (Chat Tra kan)
– วัดโคกผักหวาน
– วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา
– วัดชาติตระการ
– วัดนาจาน
– วัดนาเปอะ
– วัดน้ำปุ้น
ตำบลป่าแดง (Pa Daeng)
– วัดน้อยโพธิ์ไทยงาม
– วัดบ้านนา
– วัดประชาราษฎร์สามัคคีธรรม
– วัดป่าแดง
– วัดป่าสมบูรณ์ธรรม
– วัดราชสามัคคี
– วัดเวฬุวัลย์ประชาสันต์
ตำบลสวนเมี่ยง (Suan Miang)
– วัดโคกใหญ่
– วัดสวนเมี่ยง (วัดโพธิสมพรสวนเมี่ยง)
– วัดหนองขาหย่าง
ตำบลบ้านดง (Ban Dong)
– วัดชุมแสง
– วัดซำหวาย
– วัดนาตาจูม
– วัดนาหล่ม
– วัดบ้านดง
– วัดพรสวรรค์วราราม
– วัดห้วยน้ำอุ่น
ตำบลบ่อภาค (Bo Phak)
– วัดขวดน้ำมัน
– วัดบ่อภาค
ตำบลท่าสะแก (Tha Sa kae)
– วัดท่าสะแก
– วัดนงราชธาราม
– วัดน้ำผึ้ง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพนไทรงาม
– วัดศรีมงคลพัฒนาราม

4. # อำเภอบางระกำ (Bang Ra kam District)

ตำบลบางระกำ (Bang Ra kam)
– วัดเก้ารัง
– วัดคลองวัดไร่
– วัดตะโม่
– วัดท่าโก
– วัดบางระกำ
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดยางแขวนอู่
– วัดไร่ในดง
– วัดวังดาน
– วัดวังเป็ด
– วัดศรีมงคล
– วัดสุนทรประดิษฐ์
– วัดแหลมเจดีย์
ตำบลปลักแรด (Plak Raet)
– วัดทุ่งชา
– วัดบ้านดงโคกขาม
– วัดปลักแรด
– วัดหนองแขม
– วัดหล่ายโพธิ์
ตำบลพันเสา (Phan Sao)
– วัดพันเสา
– วัดโพธิ์งาม
– วัดศิริชัยยาราม
– วัดหนองบัวสี่บาท
– วัดหนองประดู่
– วัดใหม่ทรงธรรม
ตำบลวังอิทก (Wang I thok)
– วัดกระทุ่มยอดน้ำ
– วัดกรับพวง
– วัดกลางสุริยวงศ์
– วัดวังอิทก
– วัดหนองเต่าดำ
ตำบลบึงกอก (Bueng Kok)
– วัดเกาะจันทร์
– วัดคลองเตย
– วัดคุยมะตูม
– วัดโคกสว่างวนาราม
– วัดเทพนิมิต
– วัดนิคมผัง 1 (วัดนิคมผังหนึ่ง)
– วัดบวรสามัคคี
– วัดบึงกอก
– วัดปรือกระเทียม
– วัดเสวยซุง
– วัดหนองสระแก
ตำบลหนองกุลา (Nong Kula)
– วัดจันทร์ประเสริฐ
– วัดดงกวาง
– วัดท่าไม้งาม
– วัดบ้านหนองกุลา
– วัดบึงจำกา
– วัดบึงบอน
– วัดหนองกุลา
– วัดหนองแขม
– วัดหนองตะเคียน
– วัดหนองนา
– วัดหนองหลวง
– วัดห้วยน้ำเย็น
– วัดใหม่คลองเจริญ
ตำบลชุมแสงสงคราม (Chum Saeng Song khram)
– วัดคลองลึก
– วัดตะแบกงาม
– วัดแตน
– วัดปากครองชุมแสง
– วัดพรหมเกษร
– วัดแพงพวย
– วัดวังแร่
– วัดหนองพยอม
– วัดหนองอ้อ
– วัดห้วงกระได
ตำบลนิคมพัฒนา (Ni khom Phat tha na)
– วัดคลองน้ำเย็น
– วัดท่ามะเกลือ
– วัดทุ่งใหญ่ประชาสงเคราะห์
– วัดทุ่งอ้ายโห้
– วัดนิคมผังสอง
– วัดนิคมผังสิบหก
– วัดบ้านใหม่เจริญธรรม
– วัดปากดง
– วัดป่าธารทอง
– วัดป่าสัก
– วัดพรสวรรค์
– วัดศรีมงคลนิมิตร
ตำบลบ่อทอง (Bo Thong)
– วัดกวางทอง
– วัดดงยาง
– วัดดอนอภัย
– วัดโพธิ์ประสาท
– วัดหนองนา
ตำบลท่านางงาม (Tha Nang Ngam)
– วัดกรุงกรัก
– วัดแท่นนางงาม
– วัดบางแก้ว
– วัดโป่งหม้อข้าว
– วัดย่านใหญ่
– วัดวังนัยราษฏร์อุทิศ
– วัดหนองปลิง
– วัดห้วยชันสามัคคี
– วัดห้วยซัน
ตำบลคุยม่วง (Khui Muang)
– วัดคุยม่วง
– วัดดงหนองอ้อ
– วัดทุ่งสาวน้อย
– วัดยิ่งเจริญธรรม
– วัดเรียงกระดกศรัทธาธรรม
– วัดหนองขานาง

5. # อำเภอบางกระทุ่ม (Bang Krathum District)

ตำบลบางกระทุ่ม (Bang Kra thum)
– วัดบางกระทุ่ม
– วัดแม่เทียบ
– วัดห้วยแก้ว
ตำบลบ้านไร่ (Ban Rai)
– วัดโคกสลุด
– วัดไพรสุวรรณ
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดสิริสุทธาวาส
ตำบลโคกสลุด (Khok Sa lut)
– วัดกำแพงมณี
– วัดประสาทศรัทธา
– วัดย่านยาว
– วัดราษฎร์เจริญ
ตำบลสนามคลี (Sa nam Khli)
– วัดสนามคลี (ตะวันออก)
– สนามคลีตะวันตก
ตำบลท่าตาล (Tha Tan)
– วัดตาลโพลง
– วัดท่าตาล
– วัดทุ่งน้อย
– วัดเนินสะอาด
– วัดปากคลอง
– วัดมงคลพุทธาราม
– วัดวังสาร
– วัดหลวง
ตำบลไผ่ล้อม (Phai Lom)
– วัดท่านา
– วัดท่ามะขาม
– วัดบึงช้าง
– วัดไผ่ล้อม
– วัดอภัยสุพรรณภูมิ
ตำบลนครป่าหมาก (Na khon Pa Mak)
– วัดกรุงศรีเจริญ
– วัดดงพยอม
– วัดบ้านโกรงเกรง
– วัดบึงลำ
– วัดศรีบุญมายิการาม
– วัดสามเรือน
– วัดแหลมพระธาตุ
ตำบลเนินกุ่ม (Noen Kum)
– วัดดงหมี
– วัดเนินกุ่ม
– วัดราษฎร์ศรัทธาราม
– วัดราษฎร์สถิต
– วัดสระเศรษฐี
– วัดหนองกลด
– วัดใหม่ไพรมณี
ตำบลวัดตายม (Wat Ta Yom)
– วัดโคกสนั่น
– วัดเจริญราษฎร์
– วัดตายม
– วัดประชาราม
– วัดราษฎร์นิยม

6. # อำเภอพรหมพิราม (Phrom Phiram District)

ตำบลพรหมพิราม (Phrom Phi ram)
– วัดกรับพวงใต้
– วัดกรับพวงเหนือ
– วัดเทพชุมชน (วัดเทพชุมนุม)
– วัดพรหมพิราม
– วัดย่านขาด
– วัดสะพานหิน
– วัดห้วยดั้ง
– วัดใหม่พรหมพิราม
ตำบลท่าช้าง (Tha Chang)
– วัดคลองแค
– วัดคลองแคตะวันออก
– วัดท่าช้าง
– วัดนาขุม
– วัดเมฆสุวรรณาราม
– วัดวังขี้เหล็ก
– วัดวังมะสระ
– วัดหนองหม้อแกง
ตำบลวงฆ้อง (Wong Khong)
– วัดท่าสี่ร้อย
– วัดมะขามทอง
– วัดย่านยาว
– วัดวงฆ้อง
– วัดวังมะด่าน
– วัดสวนร่มบารมี
– วัดสันติกาวาส
– วัดสุธรรมาวาส (วัดวงฆ้อง)
– วัดหัวเขาสมอคร้า
ตำบลมะตูม (Ma tum)
– วัดท่าไชย
– วัดไผ่ขอน้ำ
– วัดมะตูม
– วัดวังปลาดุก
ตำบลหอกลอง (Ho Klong)
– วัดกระบังมังคลาราม
– วัดลำคลองโปร่งนก
– วัดหอกลอง
ตำบลศรีภิรมย์ (Si Phi rom)
– วัดคลองมะเกลือ
– วัดชัยภูมิการาม
– วัดชุมพลศรี
– วัดบ้านซ่อง
– วัดบ้านบึง
– วัดบึงธรรมโรง
– วัดผ่องนพาราม
– วัดใหม่โพธิ์งาม
ตำบลตลุกเทียม (Ta luk Thiam)
– วัดเซิงหวาย
– วัดตลุกเทียม
– วัดหนองไผ่
– วัดหนองสะแก
ตำบลวังวน (Wang Won)
– วัดคลองทำเนียบ
– วัดวังไม้แก่น
– วัดวังวน
ตำบลหนองแขม (Nong Khaem)
– วัดคลองตาล
– วัดคลองวังมะขาม
– วัดดงสมอ
– วัดหาดใหญ่
ตำบลมะต้อง (Ma tong)
– วัดท่าสำโรง
– วัดป่าสัก
– วัดไผ่ถ้ำสุวรรณ
– วัดมะต้อง
– วัดสนามไชย
– วัดหางไหล
ตำบลทับยายเชียง (Thap Yai Chiang)
– วัดเขาน้ำสุด
– วัดเชิงเขาวนาราม
– วัดทับยายเชียง
– วัดนิคมทุ่งสาน
– วัดพุทธสถานสันติวัน
– วัดหนองมะคัง
ตำบลดงประคำ (Dong Pra kham)
– วัดเขาน้อย
– วัดเขาปรัง
– วัดโคกสมอ
– วัดดงประคำ
– วัดท้องโพลง
– วัดทุ่งตาเปรี้ยว
– วัดวังงิ้วงาม
– วัดสวนอธิษฐาน

7. # อำเภอวัดโบสถ์ (Wat Bot District)

ตำบลวัดโบสถ์ (Wat Bot)
– วัดคลองช้าง
– วัดช่างเหล็ก
– วัดท่างาม
– วัดบัวหลวง
– วัดบ้านเนินมะครึด
– วัดโบสถ์
– วัดหนองขอน
ตำบลท่างาม (Tha Ngam)
– วัดเขาไร่ศรีราชา
– วัดยางวนาราม
– วัดเสนาสน์
ตำบลท้อแท้ (Tho thae)
– วัดคุ้งใหญ่
– วัดดงกระบาก
– วัดทองแท้
– วัดนอก
– วัดสันติวนาราม
– วัดเหล่าขวัญ
ตำบลบ้านยาง (Ban Yang)
– วัดท่าแก่ง
– วัดท่าสะเดาะศรัทธาราม
– วัดนาขาม
– วัดน้ำคบ
– วัดน้ำหักพัฒนา
– วัดป่าคายวิสุทธาราม
ตำบลหินลาด (Hin Lat)
– วัดท่าเข้
– วัดท่าหนอง
– วัดบ้านชาน
– วัดบ้านน้อย
– วัดบ้านโนน
– วัดหินลาด
– วัดใหม่ท่าจรเข้สามัคคี
ตำบลคันโช้ง (Khan Chong)
– วัดแก่นคันนา
– วัดคันโช้งวนาราม
– วัดตะเคียนเตี้ย
– วัดน้ำโจน
– วัดหนองบอน
– วัดหนองลวก
– วัดห้วยเจียง

8. # อำเภอวังทอง (Wang Thong District)

ตำบลวังทอง (Wang Thong)
– วัดคลองเรือ
– วัดบางสะพาน
– วัดบึงราชนก
– วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง
– วัดมงคลนิมิต
– วัดราชคีรีหิรัญยาราม
– วัดวชิรธรรมาวาส
– วัดวังทองวราราม
– วัดวังพรม
– วัดศรีโสภณ
ตำบลพันชาลี (Phan Cha li)
– วัดเขาพนมทองคีรีเขต
– วัดคลองดู่
– วัดเนินไม้แดง
– วัดพันชาลี
– วัดวังกระชอน
– วัดวังไม้ตอก
– วัดสุพรรณพนมทอง
– วัดสุวรรณดำรงธรรม
– วัดหนองกัญญา
– วัดหนองกาดำบำรุงธรรม
– วัดหนองทอง
ตำบลแม่ระกา (Mae Raka)
– วัดบ้านเข็ก
– วัดบ้านแถว
– วัดแม่ระกา
– วัดวังน้ำใส
– วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม
– วัดสระทองสามัคคี
– วัดหนองตาเรือง
– วัดหนองโบสถ์
ตำบลบ้านกลาง (Ban Klang)
– วัดคลองตานมศรัทธาราม
– วัดชัยเจริญบำรุงธรรม
– วัดซำหวาย
– วัดนาพรานสามัคคีธรรม
– วัดน้ำรินเจริญธรรม
– วัดเนินสว่างวราราม
– วัดบ้านกลาง
– วัดราชเจริญชัย
– วัดหนองปรือ
– วัดหินประกาย
ตำบลวังพิกุล (Wang Phi kun)
– วัดคลองเป็ด (เหนือ)
– วัดคลองเป็ดใต้
– วัดคลองเมือง
– วัดดงข่อย
– วัดดงจันทร์
– วัดดงพลวง
– วัดทางลัดประชาราม
– วัดวังประดู่
– วัดวังพิกุลวราราม
– วัดวังวารีศรีศรัทธาราม
– วัดวังสำโรง
ตำบลแก่งโสภา (Kaeng So pha)
– วัดเขาน้อย
– วัดเขาน้อยศรีรัตนาราม
– วัดทรัพย์ไพรวัลย์
– วัดปอยศรัทธาธรรม
– วัดปากยาง
– วัดม่วงหอม
– วัดสระแก้วสามัคคีธรรม
– วัดโสภาราม
– วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต
ตำบลท่าหมื่นราม (Tha Muen Ram)
– วัดท่าหมื่นราม
– วัดทุ่งน้อย (วัดทุ่งน้อยคีรีบรรพต)
– วัดไทรงามเจริญธรรม
– วัดเนินมะเกลือวนาราม
– วัดเนินสะอาด
– วัดป่าคายวนาราม
– วัดเวฬุวัน
– วัดแสงสว่าง
– วัดหนองเตาอิฐ
ตำบลวังนกแอ่น (Wang Nok Aen)
– วัดท่าข้ามเมตตาธรรม
– วัดน้ำพรม
– วัดบ้านบ่อวนาราม
– วัดป่าวังแสงธรรม
– วัดวังดินสอ
– วัดวังตาดรัตนาราม
– วัดวังนกแอ่น
– วัดศรีพรหมจักร
– วัดใหม่ทรายมูล
ตำบลหนองพระ (Nong Phra)
– วัดเจริญผล
– วัดดงแตง
– วัดบัวทอง
– วัดป่าศรีถาวร
– วัดสะเดา
– วัดหนองบัว
– วัดหนองแฝก
ตำบลชัยนาม (Chai ya nam)
– วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
– วัดไชยนาม
– วัดเณรน้อย
ตำบลดินทอง (Din Thong)
– วัดกกไม้แดง
– วัดซำเตย
– วัดบ้านดินทอง
– วัดใหม่ซำเตย

9. # อำเภอเนินมะปราง (Noen Maprang District)

ตำบลเนินมะปราง (Noen Ma prang)
– วัดถ้ำทองเจริญธรรม
– วัดเนินดิน
– วัดเนินมะปราง
– วัดบ้านนา
– วัดบ้านใหม่ทองประเสริฐ
– วัดพระพุทธบาทดงงู
– วัดศรีมงคล
– วัดหนองขอน
ตำบลชมพู (Chom phu)
– วัดชมภู
– วัดซำรัง
– วัดน้ำปาด
– วัดประชาสามัคคี
– วัดปลวกง่าม
– วัดโพธิ์เงิน
ตำบลบ้านมุง (Ban Mung)
– วัดทุ่งพระ
– วัดเนินสว่างสามัคคีธรรม
– วัดบ้านมุง
– วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม
– วัดลำภาศ
– วัดห้วยเจริญธรรม
– วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม
– วัดใหม่ประชาร่วมใจ
– วัดอัมพวันทร์คูหา (วัดอัมพรินทร์คูหา)
ตำบลไทรย้อย (Sai Yoi)
– วัดเนินสำราญสามัคคีธรรม
– วัดเนินแสงธรรม
– วัดบ้านโคก
– วัดป่าคาย
– วัดผารังหมีวนาราม
– วัดพุกระโดน
– วัดราษฎรศรัทธาธรรม
– วัดวังไทรย้อย
– วัดหนองขมิ้น
– วัดหนองบัวงาม
ตำบลวังโพรง (Wang Phrong)
– วัดเขาเขียว
– วัดทุ่งยาว
– วัดวังขวัญ
– วัดวังโพรง
– วัดหนองดู่สามัคคีธรรม
ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (Ban Noi Sum Khi lek)
– วัดบ้านน้อย
– วัดผาท่าพล
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดสว่างศรีบุญเรือง
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหนองไม้ยางคำ
ตำบลวังยาง (Wang Yang)
– วัดไทรดงยั้ง
– วัดวังดินเหนียว

คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก คือ
“พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา”