จังหวัดพิจิตร (Phichit Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดพิจิตร แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองพิจิตร (Mueang Phichit District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดท่าหลวง
ตำบลไผ่ขวาง (Phai Khwang)
– วัดดาน
ตำบลย่านยาว (Yan Yao)
– วัดโนนห้วยปัต
– วัดวังกระดี่ทอง
– วัดหงส์
– วัดหาดมูลกระบือ
ตำบลท่าฬ่อ (Tha Lo)
– วัดท่าฬ่อ
– วัดวังมะเดื่อ
ตำบลปากทาง (Pak Thang)
– วัดราชช้างขวัญ
– วัดวิจิตราราม
ตำบลคลองคะเชนทร์ (Khlong Kha chen)
– วัดคลองคะเชนทร์
– วัดคลองโนน
– วัดดงชะพลู
– วัดถ้ำชาละวัน
– วัดมูลเหล็ก
ตำบลโรงช้าง (Rong Chang)
– วัดคลองโพธิ์
– วัดโรงช้าง
ตำบลเมืองเก่า (Mueang Kao)
– วัดขนุน
– วัดเขื่อน
– วัดท่าข่อย
– วัดนครชุม
– วัดประทม
– วัดสมาบาป
ตำบลท่าหลวง (Tha Luang)
– วัดคลองคู้
– วัดบึงตะโกน
ตำบลบ้านบุ่ง (Ban Bung)
– วัดเนินทราย
– วัดวังกลม
– วัดหนองไผ่
ตำบลฆะมัง (Kha mang)
– วัดฆะมัง
– วัดบางเพียรวิลัยรัตน์
– วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์
– วัดสามขา
ตำบลดงป่าคำ (Dong Pa Kham)
– วัดเขารูปช้าง
– วัดดงกลาง
– วัดดงป่าคำ
– วัดมงคลเขต
– วัดวังหูทิพย์
– วัดใหม่คำวัน
– วัดอู่ตะเภา
ตำบลหัวดง (Hua Dong)
– วัดเขาพระ
– วัดน้ำโจนเหนือ
– วัดเนินยาว
– วัดลำชะล่า
– วัดศรีมงคล
– วัดหนองนาดำ
– วัดหัวดง
ตำบลป่ามะคาบ (Pa Ma khap)
– วัดท่ามะไฟ
– วัดเนินสมอ
– วัดป่ามะคาบ
– วัดโพธิ์งาม
– วัดยางคอยเกลือ
– วัดสระสาลี
– วัดหนองถ้ำ
– วัดแหลมยาง
ตำบลสายคำโห้ (Sai Kham Ho)
– วัดดงสว่าง
– วัดบ้านน้อย
– วัดม่วงเฒ่า
– วัดสายคำโห้
ตำบลดงกลาง (Dong Klang)

2. # อำเภอวังทรายพูน (Wang Sai Phun District)

ตำบลวังทรายพูน (Wang Sai Phun)
– วัดเขตมงคล
– วัดเขาเขต
– วัดตากแดด
– วัดทุ่งโม่ง
– วัดเนินหัวโล้
– วัดบุ่งมะกรูด
– วัดป่าเขาน้อย
– วัดวังทรายพูน
– วัดวังแสง
– วัดหนองยาง
ตำบลหนองปลาไหล (Nong Pla Lai)
– วัดคลองสะแก
– วัดท่ากระดาน
– วัดป่าหวาย
– วัดวังทับไทร
– วัดหนองปลาไหล
– วัดใหม่สุขสวรรค์
ตำบลหนองพระ (Nong Phra)
– วัดเขาขมิ้น
– วัดเขาพนมพา
– วัดดงพลับ
– วัดใดน้ำขุ่น
– วัดไตรยางค์วนาราม
– วัดบ่อแต้
– วัดศรีศรัทธาราม
– วัดหนองพระ
– วัดหนองโพธิ์
ตำบลหนองปล้อง (Nong Plong)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดคลองน้อย
– วัดมุจลินทาราม
– วัดหนองปล้อง

3. # อำเภอโพธิ์ประทับช้าง (Pho Pra thap Chang District)

ตำบลโพธิ์ประทับช้าง (Pho Pra thap Chang)
– วัดท่าตำหนัก
– วัดท่าบัวทอง
– วัดท่าพุดซา
– วัดท่ามะปราง
– วัดนางชี
– วัดบึงโพธิ์
– วัดโบสถ์ตาอินทร์
– วัดโพธิ์ประทับช้าง
– วัดหนองต้นไทร
ตำบลไผ่ท่าโพ (Phai Tha Pho)
– วัดบ้านซ่อง
– วัดไผ่ท่าโพใต้
– วัดไผ่ท่าโพเหนือ
– วัดโพธิ์เงิน
– วัดลำนัง
– วัดวังท่าโพ
ตำบลวังจิก (Wang Chik)
– วัดดานน้อย
– วัดย่านยาว
– วัดราษฎร์บูรณะ
– วัดวังจิก
– วัดวังเทโพ
ตำบลไผ่รอบ (Phai Rop)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดไผ่รอบ
– วัดม่วงเฒ่า
– วัดโรงวัว
– วัดสระประทุม
– วัดหนองไม้แดง
– วัดหนองหลวง
– วัดหนองหัวปลวก
ตำบลดงเสือเหลือง (Dong Suea Lueang)
– วัดกิจวินัยวรรณา
– วัดคลองรุณ
– วัดดงเสือเหลือง
– วัดทุ่งนาดี
– วัดทุ่งประพาส
– วัดทุ่งใหญ่
– วัดเนินพยอม
– วัดหนองขานาง
ตำบลเนินสว่าง (Noen Sa wang)
– วัดเนินสว่าง
– วัดเนินสาลิกา
– วัดบึงกอก
– วัดมาบมะไฟ
– วัดมาบสว่างสามัคคี
– วัดสระมณี
– วัดหนองขำ
– วัดหนองคล้า
– วัดหนองบัว
– วัดหนองสะแก
ตำบลทุ่งใหญ่ (Thung Yai)
– วัดบ่อปิ้งเกลือศรัทธาธรรม
– วัดหนองพง
– วัดห้วยคำตาล
– วัดห้วยน้อย
– วัดห้วยน้ำซึม

4. # อำเภอตะพานหิน (Taphan Hin District)

ตำบลตะพานหิน (Taphan Hin)
ตำบลงิ้วราย (Ngio Rai)
– วัดงิ้วราย
– วัดต้นชุมแสง
– วัดตะพานหิน
– วัดปิ่นสุทธาวาส
– วัดพฤกษะวันโชติการาม
– วัดสันติพลาราม
– วัดหาดแตงโม
ตำบลห้วยเกตุ (Huai Ket)
– วัดคลองทองหลาง
– วัดเทวประสาท
– วัดพรหมประสิทธิ์
– วัดโพธิ์ลอย
– วัดห้วงสลิด
ตำบลไทรโรงโขน (Sai Rong Khon)
– วัดคลองข่อย
– วัดไทรโรงโขน
– วัดไผ่หลวง
ตำบลหนองพยอม (Nong Pha yom)
– วัดแก้วศิริธรรมาราม
– วัดเขาพนมกาว
– วัดเทศสว่างเจริญ
– วัดศรีวนาราม
– วัดหนองพงศ์วิการาม
– วัดหนองพยอม
– วัดห้วยเกตุเกษม
ตำบลทุ่งโพธิ์ (Tung Pho)
– วัดเจริญศรัทธา
– วัดทุ่งโพธิ์
– วัดบึงบ่าง
– วัดหนองเครือซูด
ตำบลดงตะขบ (Dong Ta khop)
– วัดเกาะ
– วัดดงตะขบ
– วัดหนองคล่อ
– วัดใหม่สำราญ
ตำบลคลองคูณ (Khlong Khun)
– วัดคลองคูณ
– วัดประชุมชนสิตาราม
– วัดวังไคร้
– วัดอ้อมหล่ม
ตำบลวังสำโรง (Wang Sam rong)
– วัดพนมยอ (วัดใหม่พนมยอ)
– วัดยางขาว (วัดยางขาวสุทธาวาส)
– วัดวังสำโรง
– วัดสามบึงบาตร (วัดสามบึงบาตรเจริญ)
– วัดหนองหวานไทยยาราม
ตำบลวังหว้า (Wang Wa)
– วัดท่าปอ
– วัดท่าปอใต้
– วัดธงไทยาราม
– วัดยางคลี
– วัดล่องตะแบก
– วัดวังหว้า
ตำบลวังหลุม (Wang Lum)
– วัดเนินทราย
– วัดพระพุทธบาทเขารวก
– วัดราษฎร์เจริญ
– วัดสัตตวนาราม
ตำบลทับหมัน (Thap Man)
– วัดทับปรู
– วัดทับหมัน
– วัดบึงประดู่
ตำบลไผ่หลวง (Phai Luang)

5. # อำเภอบางมูลนาก (Bang Mun Nak District)

ตำบลบางมูลนาก (Bang Mun Nak)
– วัดชัยมงคล
– วัดบางมูลนาก
ตำบลบางไผ่ (Bang Phai)
– วัดท่าหอย
– วัดบางไผ่
– วัดพฤกษะวัน
– วัดโพธิ์แดน
– วัดวังน้ำเต้า
– วัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์
– วัดสถานีดงตะขบ
– วัดสามแยก
– วัดห้วยคต
ตำบลหอไกร (Ho Krai)
– วัดปากคลองไข่เน่า
– วัดหอไกร
ตำบลเนินมะกอก (Noen Ma kok)
– วัดดงเย็น
– วัดท่าช้าง
– วัดป่าศรีวิไลย์
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดวังกร่าง
– วัดวังทอง
ตำบลวังสำโรง (Wang Sam rong)
– วัดเครือเขาโค้ง
– วัดใดปลาดุก
– วัดทุ่งตับเต่า
– วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
– วัดวังสำโรง
– วัดหนองกอไผ่
– วัดหนองครก
– วัดหนองครกเหนือ
ตำบลภูมิ (Phum)
– วัดบางลำพู
– วัดบางลำภู
– วัดหนองเต่า
ตำบลวังกรด (Wang Krot)
– วัดวังกรด
– วัดห้วยเรียงกลาง
– วัดห้วยเรียงใต้
ตำบลห้วยเขน (Huai Khen)
– วัดไดโสน
– วัดห้วยเขน
ตำบลวังตะกู (Wang Ta ku)
– วัดมะกอกงอ
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดวังขอนซุง
– วัดวังตะกู
– วัดสุขุมาราม
– วัดหนองกะทอ
– วัดห้วยเรียงเหนือ
ตำบลลำประดา (Lam Pra da)
– วัดเพชรลูกกา
– วัดลำประดากลาง
– วัดลำประดาใต้
– วัดหนองโก
– วัดหนองสะเดา
– วัดห้วยหลัว

6. # อำเภอโพทะเล (Pho Thale District)

ตำบลโพทะเล (Pho Tha le)
– วัดบ้านตาล
– วัดปากน้ำ
– วัดโพทะเล
ตำบลท้ายน้ำ (Thai Nam)
– วัดท้ายน้ำ
– วัดทุ่งอ่างทอง
– วัดเนินโพธิ์
– วัดหนองบัว
ตำบลทะนง (Tha nong)
– วัดทะนง
– วัดนาควิลัย
– วัดน้ำผึ้ง
ตำบลท่าบัว (Tha Bua)
– วัดคลองตางาว
– วัดทับทิม
– วัดท่าบัว
– วัดบึงเตยพุทธโชติ
– วัดหลวง
ตำบลทุ่งน้อย (Thung Noi)
– วัดเถรน้อย
– วัดทุ่งน้อย
– วัดใหม่ศรีวิชัย
– วัดอินทร์พรหมใย
ตำบลท่าขมิ้น (Tha Kha min)
– วัดท่าขมิ้น
– วัดทุ่งใหญ่
– วัดหนองคล้า
– วัดหนองปทุม
– วัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง
ตำบลท่าเสา (Tha Sao)
– วัดท่ามะไฟ
– วัดบางพล้อ
– วัดพังน้อย
– วัดวังตาด้วง
– วัดหนองดง
ตำบลบางคลาน (Bang Khlan)
– วัดคงคาราม
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดหิรัญญาราม
ตำบลท่านั่ง (Tha Nang)
– วัดท่านั่ง
– วัดวังแดง
ตำบลบ้านน้อย (Ban Noi)
– วัดบ้านน้อย
– วัดปากลัด
ตำบลวัดขวาง (Wat Khwang)
– วัดขวาง
– วัดท่าทังทวย
– วัดพร้าว
– วัดสุวรรณรังษี

7. # อำเภอสามง่าม (Sam Ngam District)

ตำบลสามง่าม (Sam Ngam)
– วัดเทพสิทธิการาม
– วัดรายชะโด
– วัดวังแดง
– วัดสามง่าม
– วัดใหม่ราษฎร์บำรุง
ตำบลกำแพงดิน (Kam phaeng Din)
– วัดกำแพงดิน
– วัดวังปลาทู
– วัดวังโป่ง
– วัดศรีศรัทธาราม
ตำบลรังนก (Rang Nok)
– วัดกระทุ่มน้ำเดือด
– วัดจระเข้ผอม
– วัดบ้านใหม่คงคาราม
– วัดรังนก
– วัดหนองน้ำเขียว
ตำบลเนินปอ (Noen Po)
– วัดเจ็ดหาบ
– วัดเนินปอ
– วัดเนินพลวง
– วัดบึงตะคต
– วัดมาบแฟบ
– วัดยางห้าหลุม
– วัดวังกระทึง
– วัดสระยายชี
– วัดใหม่ปลายห้วย
ตำบลหนองโสน (Nong Sano)
– วัดคลองเจริญ
– วัดบึงกระบาก
– วัดบึงเฒ่า
– วัดป่าแซง
– วัดป่าพรหมวิหาร
– วัดไผ่ใหญ่
– วัดมาบกระเปา
– วัดสุขสำราญ
– วัดหนองจิก
– วัดหนองโสน

8. # อำเภอทับคล้อ (Tap Khlo District)

ตำบลทับคล้อ (Thap Khlo)
– วัดคามวาสี
– วัดจันทรังสี
– วัดทรงธรรม
– วัดทับคล้อ
– วัดป่าเรไรย์
– วัดมงคลทับคล้อ
– วัดศรีรัตนวราราม
– วัดหนองชัยศรี
ตำบลเขาทราย (Khao Sai)
– วัดเกาะแก้วลำประดา
– วัดเขาทราย
– วัดวังแดง
– วัดวังแดงเหนือ
– วัดวังหินเพลิง
– วัดศรีพรหมจริยาวาส
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหนองจะปราบ
– วัดหนองพงษ์
ตำบลเขาเจ็ดลูก (Khao Chet Luk)
– วัดเกาะแก้วสามัคคี
– วัดเขาโล้น
– วัดเขาหม้อสามัคคี
– วัดคีรีเทพนิมิต
– วัดจิตเสือเต้น
– วัดนิคมราษฎร์บำรุง
– วัดเนินทองพนาราม
– วัดประชาบำรุง
– วัดมหาวนาราม
– วัดยางสามต้น
– วัดสัตตศิลาอาสน์
– วัดหนองขนาก
ตำบลท้ายทุ่ง (Thai Thung)
– วัดเขาดิน
– วัดคลองห้วยหลัว
– วัดคายน้อย
– วัดโคกกระฐิน
– วัดโคกสะอาด
– วัดท้ายทุ่ง
– วัดนวลศรีสิทธาราม
– วัดน้ำเคือง
– วัดเนินม่วงรัตนาราม
– วัดศรีคีรีพรตวิทยาราม
– วัดศรีชันจนาราม
– วัดศรีเบญจคาลัย
– วัดศรีพรหมประสิทธิ์
– วัดศรีสุทธาวาส
– วัดหนองคอม

9. # อำเภอสากเหล็ก (Sak Lek District)

ตำบลสากเหล็ก (Sak Lek)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดถ้ำคะนอง
– วัดท่าพิกุล
– วัดไทรย้อย
– วัดปากดง
– วัดสากเหล็ก
ตำบลท่าเยี่ยม (Tha Yiam)
– วัดคลองทราย
– วัดท่าคล้อ
– วัดท่าเยี่ยม
– วัดวังอ้อ
– วัดหนองคล้า
– วัดหนองตะเคียน
ตำบลคลองทราย (Khlong Sai)
– วัดคลองน้ำมัน
– วัดโปร่งราษฎร์
– วัดหนองจั่ว
– วัดหนองต้นพลวง
– วัดหนองสาหร่าย
ตำบลหนองหญ้าไทร (Nong Ya Sai)
– วัดคลองทราย
ตำบลวังทับไทร (Wang Thap Sai)
– วัดตลุกหิน
– วัดหนองสองห้อง

10. # อำเภอบึงนาราง (Bueng Na Rang District)

ตำบลบึงนาราง (Bueng Na Rang)
– วัดทุ่งเจริญพร
– วัดทุ่งศาลา
– วัดบึงนาราง
– วัดหนองแขม
– วัดห้วงศรัทธาราม
ตำบลห้วยแก้ว (Huai Kaeo)
– วัดวังตะเคียนทอง
– วัดวังพร้าว
– วัดห้วยแก้ว
– วัดห้วยแก้ววนาราม
ตำบลโพธิ์ไทรงาม (Pho Sai Ngam)
– วัดทุ่งทอง
– วัดบึงลี
– วัดโพธิ์ไทรงาม
– วัดวังกระสูบ
– วัดสี่แยกธรรมเวท
– วัดใหม่มงคลทุ่งกระทั่ง
ตำบลแหลมรัง (Laem Rang)
– วัดทุ่งโคราชวนาราม
– วัดบึงทับจั่น
– วัดโป่งวัวแดง
– วัดพิบูลธรรมาวาส
– วัดสุขเกษม
– วัดแหลมรังวนาราม
ตำบลบางลาย (Bang Lai)
– วัดคลองข่อย
– วัดคุณพุ่ม
– วัดทุ่งพรหมทอง
– วัดธัมมธโรธรรมาราม
– วัดบางลายใต้
– วัดบางลายเหนือ
– วัดประดาทอง

11. # อำเภอดงเจริญ (Dong Charoen District)

ตำบลวังงิ้วใต้ (Wang Ngio Tai)
ตำบลวังงิ้ว (Wang Ngio)
– วัดคลองทราย
– วัดดงเจริญ
– วัดตลิ่งชัน
– วัดบรรพตสุทธาราม
– วัดไผ่เหลือง
– วัดวังกะทะ
– วัดวังก้านเหลือง
– วัดวังงิ้ว
ตำบลห้วยร่วม (Huai Ruam)
– วัดธรรมสังเวช
– วัดหนองสนวน
– วัดหนองสองห้อง
– วัดห้วยน้ำโจน
ตำบลห้วยพุก (Huai Phuk)
– วัดใดลึก
– วัดเนินชัยศรี
– วัดวังหว้า
– วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม
– วัดห้วยพุก
ตำบลสำนักขุนเณร (Sam nak Khun Nen)
– วัดกุดประดู่
– วัดเกาะแก้ว
– วัดตะกรุดไร
– วัดทายการาม
– วัดไทรย้อย
– วัดวังบงก์
– วัดวังหินแรง
– วัดสำนักขุนเณร

12. # อำเภอวชิรบารมี (Wachirabarami District)

ตำบลบ้านนา (Ban Na)
– วัดกรดงาม
– วัดดงยางผาสุการาม
– วัดนิคมสามัคคีธรรม
– วัดบ้านนา
– วัดบ้านบึงบัว (วัดปทุมรัตนาราม)
– วัดบึงบัว
– วัดยางโทนวนาราม
– วัดสุนทรเกษตราราม
– วัดหนองขาว
– วัดหนองสะเดา
– วัดหนองหูช้าง
– วัดหลังถนนประชาสรรค์
– วัดหล่ายหนองหมี
ตำบลบึงบัว (Bueng Bua)
– วัดมาบฝางเจริญสุข
– วัดยางตะพาย
ตำบลวังโมกข์ (Wang Mok)
– วัดดงยางสามัคคีธรรม
– วัดวังโมกข์
– วัดสระบรเพ็ด
– วัดหนองริ้น
– วัดหนองหญ้าปล้อง
ตำบลหนองหลุม (Nong Lum)
– วัดกลางวงศ์มณี
– วัดเจริญสุขาราม
– วัดต้นประดู่
– วัดโนนทอง
– วัดโนนป่าแดง
– วัดยางนกกระทุง
– วัดวังตะขบ
– วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์
– วัดหนองหลุม

คำขวัญประจำจังหวัดพิจิตร คือ
“ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน”