จังหวัดเพชรบุรี (Phetchaburi Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดเพชรบุรี แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองเพชรบุรี (Mueang Phetchaburi District)

ตำบลท่าราบ (Tha Rap)
– วัดกำแพงแลง
– วัดเกาะ
– วัดจันทราวาส
– วัดชีว์ประเสริฐ
– วัดไตรโลก
– วัดธ่อเจริญธรรม
– วัดป้อม
– วัดพรหมวิหาร
– วัดพระทรง
– วัดเพชรพลี
– วัดแรก
– วัดลาด
– วัดสนามพราหมณ์
– วัดใหญ่สุวรรณาราม
– วัดอุทัยโพธาราม
ตำบลคลองกระแชง (Khlong Kra chaeng)
– วัดกุฎีดาว
– วัดแก่นเหล็ก
– วัดข่อย
– วัดคงคาราม
– วัดโคก
– วัดช้าง
– วัดชีสระอินทร์
– วัดไชยสุรินทร์
– วัดถ้ำแก้ว
– วัดพระพุทธไสยาสน์
– วัดพลับพลาชัย
– วัดมหาธาตุ
– วัดมหาสมณาราม
– วัดยาง
– วัดรัตนตรัย
– วัดสระบัว
– วัดอัมพวันปิยาราม
ตำบลบางจาน (Bang Chan)
– วัดปากน้ำ
– วัดโพธิ์ทัยมณี
– วัดใหม่เจริญธรรม
ตำบลนาพันสาม (Na Phan Sam)
– วัดดอนมะขามช้าง
– วัดนาพรม
ตำบลธงชัย (Thong Chai)
– วัดธงไชย
– วัดบุญทวี (วัดถ้ำแกลบ)
– วัดวิหารโบสถ์
– วัดอินทาราม
ตำบลบ้านกุ่ม (Ban Kum)
– วัดขุนตรา
– วัดบันไดทอง
ตำบลหนองโสน (Nong Sa no)
– วัดชมพูพน
– วัดสิงห์
ตำบลไร่ส้ม (Rai Som)
– วัดบันไดอิฐ
– วัดโรงเข้
– วัดไร่ดอน
ตำบลเวียงคอย (Wiang Khoi)
– วัดเวียงคอย
ตำบลบางจาก (Bang Chak)
– วัดเจริญศรีมณีผล
– วัดทองนพคุณ
ตำบลบ้านหม้อ (Ban Mo)
– วัดประดิษฐวนาราม
– วัดเสาธงเรียง
ตำบลต้นมะม่วง (Ton Ma muang)
– วัดท่าศิริ
ตำบลช่องสะแก (Chong Sa kae)
– วัดนาค
– วัดพระรูป
ตำบลนาวุ้ง (Na Wung)
– วัดไสกระดาน
ตำบลสำมะโรง (Sam Ma rong)
– วัดลาดโพธิ์
– วัดสำมะโรง
ตำบลโพพระ (Pho Phra)
– วัดโพธิ์พระนอก
– วัดโพธิ์พระใน
ตำบลหาดเจ้าสำราญ (Hat Chao Sam ran)
– วัดดอนบ้านใหม่
– วัดบางทะลุ
– วัดหาดเจ้าสำราญ
ตำบลหัวสะพาน (Hua Sa phan)
– วัดเขมาภิรัตการาม
– วัดบ่อหลวง
– วัดเสาวคนธ์
ตำบลต้นมะพร้าว (Ton Ma phrao)
– วัดหนองควง
ตำบลวังตะโก (Wang Ta ko)
ตำบลโพไร่หวาน (Pho Rai Wan)
– วัดเพรียง
ตำบลดอนยาง (Don Yang)
– วัดถิ่นปุรา
– วัดหนองไม้เหลือง
ตำบลหนองขนาน (Nong Kha nan)
– วัดลุ่มโพธิ์ทอง
– วัดหนองหว้า
ตำบลหนองพลับ (Nong Phlap)
– วัดธรรมรังษี
– วัดสมอดาน

2. # อำเภอเขาย้อย (Khao Yoi District)

ตำบลเขาย้อย (Khao Yoi)
– วัดเขาย้อย
– วัดท้ายตลาด
– วัดพระธาตุศิริชัย
– วัดยาง
– วัดห้วยหลวง
ตำบลสระพัง (Sa Phang)
– วัดเขานาควิวัฒน์
– วัดป่าเขากลิ้ง
– วัดสระพัง
– วัดสวนโมก
– วัดหนองส้ม
ตำบลบางเค็ม (Bang Khem)
– วัดกุฎิ
– วัดบ้านกล้วย
– วัดโพธิ์งาม
ตำบลทับคาง (Thap Khang)
– วัดเขาพระ
– วัดดอนทราย
– วัดเทพประชุมนิมิตร
– วัดบ้านบน
ตำบลหนองปลาไหล (Nong Pla Lai)
– วัดเขาสมอระบัง
– วัดเวฬุวนาราม (วัดบ้านไผ่)
– วัดหนองปลาไหล
ตำบลหนองปรง (Nong Prong)
– วัดหนองปรง
ตำบลหนองชุมพล (Nong Chum phon)
– วัดคูหาบรรพต
– วัดพวงมาลัย
– วัดพุม่วง
– วัดหนองชุมพล
ตำบลห้วยโรง (Huai Rong)
– วัดกาจับศรัทธาธรรม
– วัดห้วยโรง
ตำบลห้วยท่าช้าง (Huai Tha Chang)
– วัดกุญชรวชิราราม (วัดห้วยท่าช้าง)
ตำบลหนองชุมพลเหนือ (Nong Chum phon Nuea)
– วัดคีรีวงก์
– วัดทรงธรรม
– วัดมณีเลื่อน
– วัดศีลคุณาราม

3. # อำเภอหนองหญ้าปล้อง (Nong Ya Plong District)

ตำบลหนองหญ้าปล้อง (Nong Ya Plong)
– วัดเขากระทิง
– วัดเขาบันได
– วัดจะโปรง
– วัดพุตะเคียน
– วัดวังพุไทร
– วัดสระสี่มุม
– วัดหนองหญ้าปล้อง
– วัดอ่างศิลา
ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ (Yang Nam Klat Nuea)
– วัดยางน้ำกลัดเหนือ
– วัดลิ้นช้าง
ตำบลยางน้ำกลัดใต้ (Yang Nam Klat Tai)
– วัดพุพลู
– วัดยางน้ำกลัดใต้
– วัดวังหิน
– วัดห้วยรางโพธิ์
ตำบลท่าตะคร้อ (Tha Ta khro)
– วัดเขาชมพู

4. # อำเภอชะอำ (Cha-Am District)

ตำบลชะอำ (Cha-am)
– วัดชะอำ
– วัดไทรย้อย
– วัดเนรัญชราราม
– วัดป่าวิสุทธิคุณ
– วัดโพธิ์สุวรรณ
– วัดมฤคทายวัน
– วัดราษฎร์เจริญธรรม
– วัดหนองแจง
– วัดหนองตาพต
– วัดห้วยทรายใต้
ตำบลบางเก่า (Bang Kao)
– วัดโตนดหลวง
– วัดสมุทรคาม
ตำบลนายาง (Na Yang)
– วัดคลองสายหนึ่ง
– วัดเทพประสิทธิ์
– วัดนายาง
ตำบลเขาใหญ่ (Khao Yai)
– วัดถ้ำแจง
– วัดนิคมวชิราราม
– วัดหุบกะพง
ตำบลหนองศาลา (Nong Sa la)
– วัดหนองศาลา
ตำบลห้วยทรายเหนือ (Huai Sai Nuea)
– วัดหนองขาม
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา (Rai Mai Phat tha na)
– วัดหนองหงษ์พัฒนา
ตำบลสามพระยา (Sam Phra ya)
– วัดช้างแทงกระจาด
– วัดอ่างหิน
ตำบลดอนขุนห้วย (Don Khun Huai)
– วัดไตรรัตน์เจริญผล
– วัดไร่มะม่วง
– วัดหนองเผาถ่าน

5. # อำเภอท่ายาง (Tha Yang District)

ตำบลท่ายาง (Tha Yang)
– วัดบรรพตาวาส
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดวิบูลย์ประชาสรรค์
– วัดสหธรรมิการาม
ตำบลท่าคอย (Tha Khoi)
– วัดเกษมสุทธาราม
– วัดเขื่อนเพชร
– วัดชลธราราม
– วัดท่าคอย
ตำบลยางหย่อง (Yang Yong)
– วัดธรรมาราม
ตำบลหนองจอก (Nong Chok)
– วัดหนองจอก
– วัดหนองบัว
ตำบลมาบปลาเค้า (Map Pla Khao)
– วัดชายนา
– วัดตาลกง
– วัดอรัญญาราม
ตำบลท่าไม้รวก (Tha Mai Ruak)
– วัดท่าลาว
– วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง
– วัดศรีชุมแสงบุญญาราม
– วัดหนองเตียน
ตำบลวังไคร้ (Wang Khrai)
– วัดบางประจันต์
– วัดแม่ประจันต์
– วัดหนองหว้า
ตำบลกลัดหลวง (Klat Luang)
– วัดพุมะคำสามัคคี
– วัดยางชุม
– วัดสารหิตาวาส
– วัดหนองเขาอ่อน
ตำบลปึกเตียน (Puek Tian)
– วัดดอนเตาอิฐ
– วัดปึกเตียน
ตำบลเขากระปุก (Khao Kra puk)
– วัดเขากระปุก
– วัดโป่งเกตุ
– วัดหนองตาฉาว
– วัดหนองโรง
– วัดหนองเอื้อง
– วัดหลุบเฉลา
ตำบลท่าแลง (Tha Laeng)
– วัดเขาปากช่อง
– วัดป่าชลประทานราษฎร์
– วัดราษฎร์นิมิต
– วัดห้วยตะแกละ
ตำบลบ้านในดง (Ban Nai Dong)

6. # อำเภอบ้านลาด (Ban Lat District)

ตำบลบ้านลาด (Ban Lat)
– วัดเกาะแก้วสุทธาราม
– วัดป่าแป้น
– วัดไม้รวกสุขาราม
– วัดลาดศรัทธาราม
– วัดใหม่ประเสริฐ
ตำบลบ้านหาด (Ban Hat)
– วัดกุ่ม
– วัดเขาน้อย
ตำบลบ้านทาน (Ban Than)
– วัดจันทาราม
– วัดโพธิ์เรียง
ตำบลตำหรุ (Tam ru)
– วัดตำหรุ
– วัดระหารน้อย
– วัดศาลาเขื่อน
– วัดอินจำปา
ตำบลสมอพลือ (Sa mo Phlue)
– วัดท่าไชยศิริ
– วัดโพธาวาส
– วัดห้วยเสือ
ตำบลไร่มะขาม (Rai Ma kham)
ตำบลท่าเสน (Tha Sen)
– วัดเขาทะโมน
– วัดท่าศาลาราม
– วัดหาดทราย
ตำบลหนองกระเจ็ด (Nong Kra chet)
– วัดช่อม่วง
ตำบลหนองกะปุ (Nong Ka pu)
– วัดโพธิ์ลอย
ตำบลลาดโพธิ์ (Lat Pho)
– วัดวังบัว
ตำบลสะพานไกร (Sa phan Krai)
– วัดดอนหว้า
ตำบลไร่โคก (Rai Khok)
– วัดหัวนา
ตำบลโรงเข้ (Rong Khe)
– วัดดอนกอก
– วัดหนองกาทอง
ตำบลไร่สะท้อน (Rai Sa thon)
– วัดบ่อบุญ
– วัดหนองแก
ตำบลห้วยข้อง (Huai Khong)
– วัดไทรทอง
– วัดเนินหนองโสน
ตำบลท่าช้าง (Tha Chang)
– วัดโพธิ์กรุ
ตำบลถ้ำรงค์ (Tham Rong)
– วัดขลุบ
– วัดเขาพระพรหมชะแง้
– วัดถ้ำรงค์
– วัดม่วงงาม
ตำบลห้วยลึก (Huai Luek)
– วัดหนองจอก

7. # อำเภอบ้านแหลม (Ban Laem District)

ตำบลบ้านแหลม (Ban Laem)
– วัดต้นสน
– วัดในกลาง
– วัดลักษณาราม
– วัดศีรษะคาม
– วัดอุตมิงคาวาส
ตำบลบางขุนไทร (Bang Khun Sai)
– วัดดอนผิงแดด
– วัดไทรทอง
– วัดบางขุนไทร
ตำบลปากทะเล (Pak Tha le)
– วัดนอกปากทะเล
– วัดในปากทะเล
ตำบลบางแก้ว (Bang Kaeo)
– วัดโคมนาราม
– วัดพิกุลแก้ว
– วัดราษฎร์ศรัทธา
ตำบลแหลมผักเบี้ย (Laem Phak Bia)
– วัดสมุทรโคดม
– วัดสมุทรธาราม (วัดสมุทธาราม)
ตำบลบางตะบูน (Bang Ta bun)
– วัดคุ้งตำหนัก
– วัดบางสามแพรก
– วัดปากลัด
ตำบลบางตะบูนออก (Bang Ta bun Ok)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดปากอ่าว
– วัดเพชรสุวรรณ
ตำบลบางครก (Bang Khrok)
– วัดเขาตะเครา
– วัดบางลำภู
– วัดบางหอ
– วัดปากคลอง
– วัดเฟื้อสุธรรม
– วัดสุทธาวาส
ตำบลท่าแร้ง (Tha Raeng)
– วัดกุฎิ
ตำบลท่าแร้งออก (Tha Raeng Ok)

8. # อำเภอแก่งกระจาน (Kaeng Krachan District)

ตำบลแก่งกระจาน (Kaeng Kra chan)
– วัดแก่งกระจาน
– วัดเขากลิ้ง
– วัดถ้ำเสือ
– วัดลำตะเคียน
ตำบลสองพี่น้อง (Song Phi Nong)
– วัดเขาลอย
– วัดสองพี่น้อง
– วัดหนองปืนแตก
– วัดห้วยปลาดุก
ตำบลวังจันทร์ (Wang Chan)
– วัดวังจันต์
– วัดหนองมะกอก
ตำบลป่าเด็ง (Pa Deng)
– วัดป่าเด็งธรรมาราม
– วัดร่วมใจพัฒนา
– วัดห้วยสัตว์ใหญ่
ตำบลพุสวรรค์ (Phu Sa wan)
– วัดพุสวรรค์
– วัดห้วยกวางจริง
ตำบลห้วยแม่เพรียง (Huai Mae Phriang)
– วัดห้วยไผ่

คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี คือ
“เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม”