จังหวัดพะเยา (Phayao Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดพะเยา แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองพะเยา (Amphoe Mueang Phayao)

ตำบลเวียง (Wiang)
– วัดไชยอาวาส
– วัดบุญยืน
– วัดราชคฤห์
– วัดลี
– วัดศรีโคมคำ
– วัดศรีจอมเรือง
– วัดศรีอุโมงค์คำ
– วัดหลวงราชสันฐาน
– วัดหัวข่วงแก้ว
ตำบลแม่ต๋ำ (Mae Tam)
– วัดป่าลานคำ
– วัดภูมินทร์
– วัดเมืองชุม
– วัดอินทร์ฐาน
ตำบลแม่นาเรือ (Mae Na Ruea)
– วัดบ้านซ่อน
– วัดบ้านโซ้
– วัดบ้านไร่
– วัดพระธาตุภูขวาง
– วัดแม่นาเรือ
– วัดร่องคำ
ตำบลบ้านตุ่น (Ban Tun)
– วัดดอกบัว
– วัดตุ่นกลาง
– วัดตุ่นใต้
– วัดทุ่งกิ่ว
– วัดสันกว๊าน
– วัดห้วยลึก
– วัดห้วยหม้อ
ตำบลบ้านต๊ำ (Ban Tam)
– วัดขุนต๊ำ
– วัดดอยหลวง
– วัดต๊ำกลาง
– วัดต๊ำดอนมูล
– วัดต๊ำน้ำล้อม
– วัดต๊ำป่าลาน
– วัดต๊ำพระแล
– วัดต๊ำม่อน (วัดต๊ำบ่อน)
– วัดพระธาตุโป่งขาม
– วัดศรีอุดมธรรม
– วัดห้วยเคียนเหนือ
ตำบลบ้านต๋อม (Ban Tom)
– วัดต๋อมกลาง
– วัดต๋อมดง
– วัดต๋อมใต้
– วัดแม่ต๋อมใน
– วัดร่องไผ่
– วัดร่องห้า
– วัดห้วยทรายคำ
ตำบลแม่ปืม (Mae Puem)
– วัดกำแพงหิน
– วัดบ้านแม่ปืม
– วัดป่าคา
– วัดป่าตุ้ม
– วัดโป่งเกลือ
– วัดภูเงิน
– วัดร่องคือ
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสันต้นหวีด
– วัดสันทราย
– วัดสันหมื่นแก้ว
– วัดห้วยบง
ตำบลแม่กา (Mae Ka)
– วัดเกษตรสุข
– วัดบ้านบัว
– วัดบุญโยง
– วัดมณีไพรสนฑ์
– วัดแม่กาโทกหวาก
– วัดแม่กาไร่
– วัดแม่กาหลวง
– วัดแม่กาห้วยเคียน
– วัดหม้อแกงทอง
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
– วัดท่ากลอง
– วัดบ้านโป่ง
– วัดบ้านเหยี่ยน
– วัดป่าสักคำ
– วัดร่องไฮ
– วัดใหม่หลวง
ตำบลจำป่าหวาย (Cham Pa Wai)
– วัดดอนมูล
– วัดดาวเรือง
– วัดบุญเรือง
– วัดพระธาตุดอยน้อย
– วัดร่องเข็ม
ตำบลท่าวังทอง (Tha Wang Thong)
– วัดเจดีย์งาม
– วัดเชียงทอง
– วัดดอกบัว
– วัดป่าแดงบุญนาค
– วัดป่าแดด
– วัดป่าหนองหวี
– วัดร่องป่าเปา
– วัดรัตนวนาราม
– วัดห้วยผาเกี๋ยง
– วัดอารามป่าน้อย
ตำบลแม่ใส (Mae Sai)
– วัดบ่อแฮ้ว
– วัดแม่ใส
– วัดร่องไฮ
– วัดสันช้างหิน
– วัดสันป่าถ่อน
ตำบลบ้านสาง (Ban Sang)
– วัดบ้านงิ้ว
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสันบัวบก
– วัดสันเวียงใหม่
– วัดสางเหนือ
ตำบลท่าจำปี (Tha Cham pi)
– วัดช้างก้ำ
– วัดช้างหิน
– วัดต๊ำนกกก
– วัดต๊ำเหล่า
– วัดท่าจำปี
– วัดทุ่มท่า
– วัดร่องห้าธรรมาราม
– วัดห้วยเคียน
ตำบลสันป่าม่วง (San Pa Muang)
– วัดผาช้างมูบ
– วัดสันป่าม่วง
– วัดสันปูเลย
– วัดอนาลโยทิพยาราม

2. # อำเภอจุน (Amphoe Chun)

ตำบลจุน (Chun)
– วัดค้างหงษ์
– วัดจุนหลวง
– วัดดอนไชย
– วัดดอนมูล
– วัดบุญเกิด
– วัดร่องดู่
– วัดสร้อยศรี
ตำบลห้วยข้าวก่ำ (Huai Khao Kam)
– วัดกิ่วแก้ว
– วัดกู่ผางลาง
– วัดดอยกู่ไก่แก้ว (วัดดอยกู่ไก่)
– วัดสันป่าก้าว
– วัดสันป่าสัก
– วัดห้วยข้าวก่ำ
ตำบลลอ (Lo)
– วัดเชียงยืน
– วัดน้ำจุน
– วัดบ้านลอ
– วัดปางป้อม
– วัดพระธาตุอิงรอด
– วัดร่องย้าง
– วัดศรีปิงเมือง
– วัดศรีเมืองชุม
– วัดศรีเมืองชุม
ตำบลหงส์หิน (Hong Hin)
– วัดปัจฉิมวาส
– วัดพระธาตุบุญนาค
– วัดพวงพยอม
– วัดศรีจอมแจ้ง
– วัดสักลอ
– วัดสักลอใหม่
– วัดสักสัน
– วัดสันทราย
– วัดหงส์หิน
ตำบลทุ่งรวงทอง (Thung Ruang Thong)
– วัดทุ่งรวงทอง
– วัดน้ำริน
– วัดประชาสามัคคี (วัดพญาลอ)
– วัดร่องแมด
– วัดสันหลวง
– วัดห้วยไคร้
– วัดห้วยงิ้ว
ตำบลห้วยยางขาม (Huai Yang Kham)
– วัดบุญเรือง
– วัดปงสนุก
– วัดแผ่นดินทอง
– วัดฝั่งหมิ่น
– วัดพระธาตุสามดวง
– วัดศรีบุญชุม
– วัดห้วยเกี๋ยง
– วัดห้วยยางขาม
ตำบลพระธาตุขิงแกง (Phra That Khing Kaeng)
– วัดบ้านธาตุ
– วัดพระธาตุขิงแกง
– วัดแม่ทะลาย
– วัดแม่วังช้าง

3. # อำเภอเชียงคำ (Amphoe Chiang Kham)

ตำบลหย่วน (Yuan)
– วัดกู่ผาแดง
– วัดแช่แห้ง
– วัดดอนไชย
– วัดแดนเมือง
– วัดนันตาราม (วัดนันทาราม)
– วัดบุญนาค
– วัดบุญเรือง
– วัดเปื๋อยเปียง
– วัดพระธาตุสบแวน
– วัดศรีบุญยืน
– วัดแสนเมืองมา
– วัดหย่วน
ตำบลน้ำแวน (Nam Waen)
– วัดกิ่วชมภู
– วัดเกษมสันติวนาราม
– วัดใคร้ป่าคา
– วัดถ้ำบุญนาค
– วัดป่าแดงสามัคคี
– วัดผาลาด
– วัดพระธาตุศรีชุม
– วัดแม่ต๋ำ
– วัดศรีกู่เอี้ยง
– วัดศรีชุม
– วัดศรีมงคล
– วัดสนธิ์พัฒนา
ตำบลเวียง (Wiang)
– วัดไชยพรม
– วัดดอนแก้ว
– วัดดอนไชย
– วัดทราย
– วัดปี้
– วัดพระแก้ว
– วัดพระนั่งดิน
– วัดล้า
ตำบลฝายกวาง (Fai Kwang)
– วัดทุ่งหล่ม
– วัดปัวแหลง
– วัดปัวใหม่
– วัดฝายกวาง
– วัดพระธาตุขุนห้วยสวด
– วัดแวนโค้ง
– วัดแวนโค้งเก่า
– วัดศรีพรมบัวนาค
– วัดสลาบ
– วัดหนอง
– วัดหนองลื้อ
ตำบลเจดีย์คำ (Che di Kham)
– วัดกว้าน
– วัดดอนเรือง
– วัดบ้านปุ (วัดปุ)
– วัดบุญยืน
– วัดปัวชัย
– วัดปิน
– วัดร่องค้อม
– วัดวังเค็มเก่า
– วัดวังเค็มใหม่
– วัดเสาหิน
ตำบลร่มเย็น (Rom Yen)
– วัดเกษตรสมบูรณ์
– วัดคุ้ม
– วัดดอนมูล
– วัดทุ่งรวงทอง
– วัดปางถ้ำ
– วัดพระธาตุดอยคำ
– วัดร้อง
– วัดร่องส้าน
– วัดร้องใหม่
– วัดสบสา
– วัดหนองร่มเย็น (วัดหนอง)
– วัดห้วยสา
ตำบลเชียงบาน (Chiang Ban)
– วัดเชียงคาน
– วัดเชียงบาน
– วัดทองแย้ม
– วัดทุ่งมอก
– วัดปางวัว
– วัดป่าทุ่งมอก
– วัดแวนวัฒนา
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลแม่ลาว (Mae Lao)
– วัดกอก
– วัดดอนมูล
– วัดทุ่งเย็น
– วัดน้ำมิน
– วัดบุบผาราม
– วัดผาลาด
– วัดวังถ้ำ
ตำบลอ่างทอง (Ang Thong)
– วัดจำบอน
– วัดดอยอิสาน
– วัดนาเจริญ
– วัดเนินสามัคคี
– วัดปางมดแดง
– วัดสันปูเลย
– วัดหนองบัวเงิน
– วัดหล่ายพัฒนา
ตำบลทุ่งผาสุข (Thung Pha Suk)
– วัดทุ่งควบ
– วัดผาฮาว
– วัดพระธาตุผาฮาว
– วัดไร่แสนสุข
– วัดหัวทุ่ง

4. # อำเภอเชียงม่วน (Amphoe Chiang Muan)

ตำบลเชียงม่วน (Chiang Muan)
– วัดไชยสถาน
– วัดไทยสุภาพ
– วัดบ้านปิน
– วัดปงสนุก
– วัดหลวง
– วัดหล่ายทุ่ง
ตำบลบ้านมาง (Ban Mang)
– วัดทุ่งมอก
– วัดบ่อเบี้ย
– วัดป่าแขม
– วัดศรีเมืองมาง
ตำบลสระ (Sa)
– วัดท่าฟ้าใต้
– วัดท่าฟ้าเหนือ
– วัดทุ่งหนอง
– วัดสระ
– วัดสระใต้

5. # อำเภอดอกคำใต้ (Amphoe Dok Khamtai)

ตำบลดอกคำใต้ (Dok Kham tai)
– วัดดอนไชย
– วัดทุ่งหลวง
– วัดบุญเกิด
– วัดบุญฮอม
– วัดสะพานคำ
– วัดสันกลาง
– วัดสันช้างหิน
– วัดอนุมัติวงศ์
ตำบลดอนศรีชุม (Don Si Chum)
– วัดจำปาหลวง
– วัดดอนเหล็ก
– วัดบ้านทุ่ง
– วัดบุญเรือง
ตำบลบ้านถ้ำ (Ban Tham)
– วัดเทพวราราม
– วัดพระธาตุจอมศีล
– วัดรัตนคูหาวนาราม
– วัดสุวรรณคูหา
ตำบลบ้านปิน (Ban Pin)
– วัดงิ้วหงก
– วัดต้นต้อง
– วัดพระธาตุจอมคีรีเวียงหม้าย
ตำบลห้วยลาน (Huai Lan)
– วัดถ้ำเทพนิมิต
– วัดทุ่งต้นศรี
– วัดแท่นคำ
– วัดเนินสมบูรณ์วนาราม
– วัดบุญชุม
– วัดป่ากล้วยงาม
– วัดพระธาตุจอมไคร้
– วัดสถิตย์ธัมมาราม
ตำบลสันโค้ง (San Khong)
– วัดจำไก่
– วัดบุญงาม
– วัดพระธาตุจำไก่
– วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล
– วัดร่องชมภู
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดห้วยทรายเลื่อน
ตำบลป่าซาง (Pa Sang)
– วัดดอนตัน
– วัดศรีเมืองมูล
ตำบลหนองหล่ม (Nong Lom)
– วัดไชยมงคล
– วัดแม่พริกเทพนิมิตร
– วัดศรีล้อม
ตำบลดงสุวรรณ (Dong Su wan)
– วัดกองแล
– วัดดงสุวรรณ
– วัดปงสนุก
– วัดศรีบุญยืน
– วัดสันป่าสัก
– วัดสุขเกษม
ตำบลบุญเกิด (Bun Koet)
– วัดสันกู่แก้ว
ตำบลสว่างอารมณ์ (Sa wang A rom)
– วัดบุญโยชน์
– วัดศรีชุม
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลคือเวียง (Khue Wiang)
– วัดทุ่งกาไชย
– วัดพระธาตุแจ่โห้ว
– วัดศรีดอนมูล
– วัดศรีปันต้น

6. # อำเภอปง (Amphoe Pong)

ตำบลปง (Pong)
– วัดค่าไพบูลย์
– วัดดอนมูล
– วัดดู่
– วัดทัศนาราม
– วัดบุญเรือง
– วัดพระธาตุดอยหยวก
– วัดม่วง
– วัดแม่จั๊วะ
– วัดศรีดอนชัย (วัดศรีดอนไชย)
– วัดห้วยสิงห์
– วัดใหม่บ้านบอน
ตำบลควร (Khuan)
– วัดควรดง
– วัดป่าคา
– วัดป่าคาใหม่
– วัดวังบง
– วัดสีพรม
– วัดแสะ
– วัดห้วยขุ่น
– วัดใหม่ดอนมูล
ตำบลออย (Oi)
– วัดไชยพฤกษ์
– วัดดอนแก้ว
– วัดดอนเงิน
– วัดดอนไชย
– วัดบ้านหลวง
– วัดฝายแก้ว
– วัดพระธาตุกู่ตั้ง
– วัดแม่ทาย
– วัดหนองขวง
– วัดหล่าย
– วัดใหม่ต้นฝาง
ตำบลงิม (Ngim)
– วัดเก้าเงา
– วัดควร
– วัดดอนไชย
– วัดทุ่งแต
– วัดนาดอ
– วัดน้ำฮาก
– วัดบ้านตุ่น
– วัดบ้านเลี้ยว
– วัดบ้านแฮะ
– วัดแบ่ง
– วัดปัว
– วัดปัวดอย
– วัดปางผักหม
– วัดป่าแดง
– วัดสันกลาง
– วัดหนองบัว
– วัดใหม่น้ำเงิน
ตำบลผาช้างน้อย (Pha Chang Noi)
ตำบลนาปรัง (Na Prang)
– วัดดอนแก้ว
– วัดนาปรัง
– วัดบุญยืน
– วัดสงเคราะห์ราษฎร์
– วัดสังคหะราษฎร์
ตำบลขุนควร (Khun Khuan)
– วัดนาอ้อม
– วัดน้ำปุก
– วัดน้ำแป้งพนาราม
– วัดผาตั้ง
– วัดพระธาตุต้นฝาง
– วัดสุจิตธรรม (วัดสุจริตธรรม)

7. # อำเภอแม่ใจ (Amphoe Mae Chai)

ตำบลแม่ใจ (Mae Chai)
– วัดศรีดอนแก้ว
– วัดศรีบังวัน
– วัดศรีสุพรรณ
– วัดสีมา
ตำบลศรีถ้อย (Si Thoi)
– วัดฝายหิน
– วัดโพธาราม
– วัดศรีบุญชุม
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลแม่สุก (Mae Suk)
– วัดตาลถ้อย
– วัดปันเจิง
– วัดแม่สุก
– วัดแม่สุกธาตุ
ตำบลป่าแฝก (Pa Faek)
– วัดป่าแฝกกลาง
– วัดป่าแฝกใต้
– วัดป่าแฝกเหนือ
– วัดแม่เย็นใต้
– วัดหนองสระ
ตำบลบ้านเหล่า (Ban Lao)
– วัดดงบุญนาค
– วัดดงอินตา
– วัดปทุมทอง
– วัดพระธาตุจำม่วง
– วัดศรีดอนตัน
– วัดศรีดอนมูล
– วัดสันกำแพง
– วัดเหล่าธาตุ
ตำบลเจริญราษฎร์ (Cha roen Rat)
– วัดป่าม่วง
– วัดพระธาตุจอมก้อ
– วัดพระธาตุมุงเมือง
– วัดศรีเกิด
– วัดสันดอนแก้ว
– วัดสันสลี

8. # อำเภอภูซาง (Amphoe Phu Sang)

ตำบลภูซาง (Phu Sang)
– วัดแก
– วัดทุ่งแขม
– วัดทุ่งติ้ว
– วัดผาลาด
– วัดพระธาตุภูซาง
– วัดสถาน
– วัดหนองเลา
– วัดฮวก
ตำบลป่าสัก (Pa Sak)
– วัดแกใหม่ธรรมนิมิตร
– วัดป่าสัก
– วัดม่วงชุม
ตำบลทุ่งกล้วย (Thung Kluai)
– วัดก๊อซาว
– วัดก๊อน้อย
– วัดงุ้นพัฒนา
– วัดทุ่งกล้วย
– วัดทุ่งกว๋าว
– วัดปงใหม่
– วัดสา
– วัดหัวนา
ตำบลเชียงแรง (Chiang Raeng)
– วัดดอนแก้ว
– วัดดอนไชย
– วัดดอนมูล
– วัดร้องเชียงแรง
– วัดศรีไฮคำ
ตำบลสบบง (Sop Bong)
– วัดดอนตัน
– วัดบัวหล่าย (วัดปัว)
– วัดปง
– วัดสบบง
– วัดหล่าย
– วัดหัวขัว

9. # อำเภอภูกามยาว (Amphoe Phu Kamyao)

ตำบลห้วยแก้ว (Huai Kaeo)
– วัดกาดถี
– วัดป่าฝาง
– วัดพระธาตุภูขวาง
– วัดมงคลคีรี
– วัดม่วงคำ
– วัดสันต้นแหน
– วัดสันป่าแดงธรรมาราม
– วัดสันป่าม่วง
– วัดหนองลาว
– วัดห้วยแก้วหลวง
– วัดห้วยทรายขาว
– วัดหาดแฟน
– วัดอิงโค้ง (วัดดงยา)
ตำบลดงเจน (Dong Chen)
– วัดเกษศรี
– วัดเชียงหมั้น
– วัดปุปอ (วัดปูปอ)
– วัดม่อนป่าสัก
– วัดร่องปอ
– วัดศรีดอนชัย
– วัดสันป่าเหียง
ตำบลแม่อิง (Mae Ing)
– วัดท่าร้อง
– วัดเมืองอิงหลวง
– วัดสันต้นผึ้ง
– วัดสันป่างิ้วงาม
– วัดสันป่าพาด