ภาคใต้ วัดในจังหวัดภาคใต้ แยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล

กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี