จังหวัดกาญจนบุรี (Kanchanaburi Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดกาญจนบุรี แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองกาญจนบุรี (Mueang Kanchanaburi District)

ตำบลบ้านเหนือ (Ban Nuea)
– วัดถาวรวราราม
– วัดเทวสังฆาราม
ตำบลบ้านใต้ (Ban Tai)
– วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ตำบลปากแพรก (Pak Phraek)
– วัดเขาตองเมืองลับแล
– วัดเขาเม็งอมรเมศร์
– วัดเขาล้านธรรมาราม
– วัดธุดงคนิมิต
– วัดหัวนา
– วัดอุดมมงคล
ตำบลท่ามะขาม (Tha Ma kham)
– วัดเจริญบุญไพศาล
– วัดบ้านยาง
– วัดราษฎร์ประชุมชนาราม
– วัดสิริกาญจนาราม
– วัดหัวหิน
ตำบลแก่งเสี้ยน (Kaeng Sian)
– วัดเขาเทพนิมิต
– วัดถ้ำขุนไกร
– วัดท่าน้ำตื้น
– วัดท่าพะเนียดกุญชร
– วัดเนินพระงาม
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดถ้ำประทุน
– วัดถ้ำพุทธาวาส
– วัดพุประดู่
– วัดพุเลียบ
– วัดศรีอุปลาราม
ตำบลลาดหญ้า (Lat Ya)
– วัดกาญจนบุรีเก่า
– วัดทุ่งลาดหญ้า
– วัดเย็นสนิทธรรมาราม
– วัดราษฎร์บำรุงวราราม
– วัดวังกุ่ม
– วัดสุทธิกาญจนาราม
ตำบลวังด้ง (Wang Dong)
– วัดเขาคีรีวงค์
– วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์
– วัดท่ามะนาว
– วัดธรรมประวัติปรียาราม
– วัดวังจาน
– วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม (วัดพุทธกาญจนนิมิต)
– วัดหนองประชุม
ตำบลช่องสะเดา (Chong Sa dao)
– วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ (วัดโป่งปัด)
– วัดช่องกระทิง
– วัดทับศิลา
– วัดหมอเฒ่า (วัดเกาะแก้ว)
ตำบลหนองหญ้า (Nong Ya)
– วัดถ้ำเขาปูน
– วัดถ้ำคีรีธรรม
– วัดถ้ำเจริญธรรม
– วัดถ้ำพุหว้า
– วัดถ้ำสัตตบรรคูหา
– วัดทุ่งนาคราช
– วัดไทยวิวัฒนาราม
– วัดพรหมกิตติยาราม
– วัดโพธิสัตว์บรรพต
– วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
ตำบลเกาะสำโรง (Ko Sam rong)
– วัดแก่งหลวง
– วัดเขาแหลม
– วัดถ้ำมังกรทอง
– วัดถ้ำมุนีนาถ
– วัดพุทธกาญจนมุนี
ตำบลบ้านเก่า (Ban Kao)
– วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล
– วัดท่าโป๊ะ
– วัดทุ่งศาลา
– วัดบ้านเก่า
– วัดบ้านห้วยน้ำขาว
– วัดประตูด่าน
– วัดโป่งเสี้ยว
– วัดพุน้อย
– วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี
– วัดลำทราย
– วัดลำทหาร
– วัดสามพระยา
– วัดหนองบ้านเก่า
ตำบลวังเย็น (Wang Yen)
– วัดนากาญจน์
– วัดวังเย็น

2. # อำเภอไทรโยค (Sai Yok District)

ตำบลไทรโยค (Sai Yok)
– วัดเขาเข้เทพนิมิตวนาราม
– วัดดาวดึงส์
– วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม
– วัดทุ่งก้างย่าง
– วัดไทรโยคใหญ่
– วัดเนรัญชราราม
– วัดแม่น้ำน้อย
– วัดวังพระวิเวกวนาราม
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดสุนันทวนาราม
– วัดใหม่ดงสัก
ตำบลลุ่มสุ่ม (Lum Sum)
– วัดเขาน้อยชินราช
– วัดเขาสามชั้น
– วัดเครือมิตรสันติธรรม
– วัดไตรรัตนาราม
– วัดเทพเทพาศรัทธาธรรม
– วัดไทรทองพัฒนา
– วัดไทรโยคมณีกาญจน์
– วัดพุน้อย
– วัดลุ่มสุ่ม
– วัดวังโพธิการาม
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหนองขอนเทพมงคล
ตำบลท่าเสา (Tha Sao)
– วัดเกาะเจริญสุขาราม
– วัดช่องแคบ
– วัดถ้ำพรหมโลกเขาใหญ่
– วัดน้ำตก
– วัดพุตะเคียน
– วัดพุเตย
– วัดพุพง
– วัดพุมุด
– วัดพุองกะ
– วัดวังใหญ่
– วัดสวนป่าไผ่ล้อม
ตำบลสิงห์ (Sing)
– วัดถ้ำเสือดาว
– วัดท่าตาเสือ
– วัดทุ่งนาโกลน
– วัดปากกิเลน
– วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน
– วัดพุปลู
– วัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์
– วัดหนองปรือ
ตำบลวังกระแจะ (Wang Kra chae)
– วัดแก่งสามัคคี
– วัดแก่งสารวัตร
– วัดเขาช้างวนาราม
– วัดเขาพังเจริญผล
– วัดดงพง
– วัดต้นมะม่วง
– วัดเนินสวรรค์ฤทธาราม
– วัดบ้องตี้น้อย
– วัดป่าธรรมบูชา
– วัดวังกระแจะ
– วัดหาดงิ้ว
ตำบลศรีมงคล (Si Mong khon)
– วัดถ้ำมะเดื่อ
– วัดยางโทน
– วัดศรีมงคล
– วัดสมานสามัคคีธรรม
– วัดหนองแจง
– วัดหนองปลาซิว
– วัดหินดาด
ตำบลบ้องตี้ (Bong ti)
– วัดทุ่งมะเซอย่อ
– วัดบ้องตี้ล้วนพูลผลาราม
– วัดสุธาสินีวนาราม

3. # อำเภอบ่อพลอย (Bo Phloi District)

ตำบลบ่อพลอย (Bo Phloi)
– วัดเขาพระศรีรัตนาราม
– วัดเขาวงจินดาราม
– วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง
– วัดถ้ำเขาเขียว
– วัดบึงหล่ม
– วัดบึงหัวแหวน
– วัดรัชดาภิเษก
– วัดหนองเตียน
– วัดหนองโพธิ์
– วัดหนองย่างช้าง
ตำบลหนองกุ่ม (Nong Kum)
– วัดทุ่งกระเพราทอง
– วัดทุ่งมะสัง
– วัดพุพรม
– วัดวิเศษสุขาราม
– วัดสลอบวนาราม
– วัดเสาหงส์
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองแดงวนาราม
– วัดหนองปลวก
ตำบลหนองรี (Nong Ri)
– วัดเนินบรรพต
– วัดป่าญาณคุตโต
– วัดโป่งรี
– วัดลำตะเพิน
– วัดลำอีซู
– วัดหนองกร่าง
– วัดหนองแกใน
– วัดหนองรี
– วัดหนองสำโรง
ตำบลหลุมรัง (Lum Rang)
– วัดถ้ำผาวังจันทร์
– วัดเทพนิมิตรโชติการาม
– วัดยางสูง
– วัดลำเหย
– วัดหนองหมู
– วัดหลุมรัง
ตำบลช่องด่าน (Chong Dan)
– วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์
– วัดเขาแดง
– วัดหนองเข้จันทาราม
– วัดหนองหว้า
ตำบลหนองกร่าง (Nong Krang)
– วัดชัฏน้ำเงิน
– วัดพุรวก

4. # อำเภอศรีสวัสดิ์ (Si Sawat District)

ตำบลนาสวน (Na Suan)
– วัดไตรรงค์
– วัดถ้ำผาพิรุณ
– วัดถ้ำองจุ
– วัดนาสวน
– วัดมัชฌิมวนาราม
– วัดวังผาแดง
– วัดศรีเกษตราราม
– วัดองสิต
– วัดองหลุ
ตำบลด่านแม่แฉลบ (Dan Mae Cha laep)
– วัดดงเสลาเก่า
– วัดท่าสนุ่น
– วัดโป่งหวาย
– วัดพุน้ำเปรี้ยว
– วัดศรีสวัสดิ์
– วัดสมเด็จ
– วัดหาดแตง
ตำบลหนองเป็ด (Nong Pet)
– วัดเกาะบุก
– วัดต้นมะพร้าว
– วัดถ้ำเนรมิตร
– วัดทุ่งนาวราราม
– วัดบ้านน้ำมุด
ตำบลท่ากระดาน (Tha Kra dan)
– วัดแก่งแคบ
– วัดถ้ำพระธาตุ
– วัดถ้ำพุกุ้งเจริญธรรม
– วัดท่ากระดาน
– วัดพ่อขุนเณร
– วัดหม่องกระแทะ
ตำบลเขาโจด (Khao Chot)
– วัดเขาโจด
– วัดเขาเหล็ก
– วัดถ้ำสิริธรรมาราม
– วัดไทยชาวเขา
– วัดน้ำพุพนาวาส
– วัดบ้านสามหลัง
– วัดปากลำขาแข้ง
– วัดภูกำแพง
ตำบลแม่กระบุง (Mae Kra bung)
– วัดปลายดินสอ
– วัดพุตาเฮียงสามัคคีธรรม

5. # อำเภอท่ามะกา (Tha Maka District)

ตำบลท่ามะกา (Tha Ma ka)
– วัดท่ามะกา
– วัดหนองลานราษฎร์บำรุง
ตำบลพงตึก (Phong Tuek)
– วัดดงสัก
– วัดปากบาง
– วัดหนองโตนด
ตำบลยางม่วง (Yang Muang)
– วัดหนองโรง
– วัดห้วยตะเคียน
ตำบลดอนชะเอม (Don Cha-em)
– วัดดอนชะเอม
– วัดทุ่งประทุน
– วัดทุ่งมะกรูด
ตำบลท่าไม้ (Tha Mai)
– วัดกระต่ายเต้น
– วัดคร้อพนัน
ตำบลตะคร้ำเอน (Ta khram En)
– วัดตะคร้ำเอน
– วัดรางกระต่ายรังสรรค์
– วัดสำนักคร้อ
– วัดห้วยกรด
ตำบลท่าเรือ (Tha Ruea)
– วัดท่าเรือ
– วัดใหม่เจริญผล
ตำบลโคกตะบอง (Khok Ta bong)
– วัดเขาตะพั้น
– วัดเขาใหญ่
ตำบลดอนขมิ้น (Don Kha min)
– วัดดอนขมิ้น
– วัดโพธิ์เย็น
– วัดลูกแก
ตำบลอุโลกสี่หมื่น (U lok Si Muen)
– วัดดอนตาลเสี้ยน
ตำบลเขาสามสิบหาบ (Khao Sam sip Hap)
– วัดเขากะอาง
– วัดเขาช่องพัฒนาราม
– วัดเขาพระสิทธิญาณ
– วัดเขาสามสิบหาบ
ตำบลพระแท่น (Phra Thaen)
– วัดพระแท่นดงรัง
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดหมอสอ (วัดวังคา)
ตำบลหวายเหนียว (Wai Niao)
– วัดหวายเหนียว
ตำบลแสนตอ (Saen To)
– วัดท่ากระทุ่ม
– วัดแสนตอ
– วัดหนองพลับ
ตำบลสนามแย้ (Sa nam Yae)
– วัดเขาสะพายแร้ง
– วัดสนามแย้
ตำบลท่าเสา (Tha Sao)
– วัดดอนสามง่าม
– วัดใหม่รางวาลย์
ตำบลหนองลาน (Nong Lan)
– วัดจันทร์ลาดสุขสุวรรณ
– วัดดาปานนิมิต
– วัดหนองไม้แก่น
– วัดหนองลาน

6. # อำเภอท่าม่วง (Tha Muang District)

ตำบลท่าม่วง (Tha Muang)
– วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
ตำบลวังขนาย (Wang Kha nai)
– วัดวังขนายทายิการาม
ตำบลวังศาลา (Wang Sa la)
– วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
– วัดวังศาลา
– วัดหนองเสือ
ตำบลท่าล้อ (Tha Lo)
– วัดเทวธรรม
– วัดบ้านทอง
– วัดป่าพุทธบาทเขาน้อย
– วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ
ตำบลหนองขาว (Nong Khao)
– วัดโมกมันขันธาราม
– วัดหนองขาว
– วัดใหญ่ดงรัง
– วัดอินทาราม
ตำบลทุ่งทอง (Thung Thong)
– วัดกร่างทองราษฏร์บูรณะ
– วัดศรีสุวรรณาวาส
– วัดห้วยนาคราช
ตำบลเขาน้อย (Khao Noi)
– วัดดอนคราม
– วัดถ้ำแฝด
– วัดบ้านถ้ำ
– วัดหนองตะโก
– วัดอู่ตะเภา
ตำบลม่วงชุม (Muang Chum)
– วัดถ้ำเขาน้อย
– วัดถ้ำเสือ
– วัดพิไชยธาราม
– วัดมโนธรรมมาราม
– วัดม่วงชุม
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
– วัดเขานางพิมพ์ปรีชาราม
– วัดต้นลำใย
– วัดถ้ำกูปนฬวัน
– วัดบ้านใหม่
– วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์
– วัดหนองน้ำขุ่น
– วัดหนองสำรอง
ตำบลพังตรุ (Phang Tru)
– วัดเขาคันหอก
– วัดเขาเพิง
– วัดเขาเล็ก
– วัดตลาดสำรองพันธาราม
– วัดรางเฆ่
– วัดหนองพังตรุ
ตำบลท่าตะคร้อ (Tha Ta khro)
– วัดท่าตะคร้อ
ตำบลรางสาลี่ (Rang Sa li)
– วัดขุนไทยธาราม
– วัดสระกลอย
ตำบลหนองตากยา (Nong Tak Ya)
– วัดโกรกตารอด
– วัดเขาธรรมอุทยาน
– วัดทะเลสาบ
– วัดเมตตาปิตยานนท์
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดหนองอีเห็น)
– วัดหนองกงเกวียน
– วัดหนองตะครอง
– วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
– วัดหนองสองห้อง
– วัดหินกอง

7. # อำเภอทองผาภูมิ (Thong Pha Phum District)

ตำบลท่าขนุน (Tha Kha nun)
– วัดเขื่อนวชิราลงกรณ
– วัดจวบจันทร์วนาราม
– วัดทองผาภูมิ
– วัดท่าขนุน
– วัดบ้านไร่
– วัดประจำไม้
– วัดปรังกาสี
– วัดปากลำปิล็อก
– วัดพุทธบริษัท
– วัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาส
– วัดไร่ป้า
– วัดเวฬุวัน
– วัดเสาหงษ์
– วัดห้วยเขย่ง
– วัดห้วยปากคอก
– วัดหินแหลม
– วัดองธิ
– วัดอู่ลอง
ตำบลปิล๊อก (Pi lok)
– วัดเหมืองแร่ปิล็อก
ตำบลหินดาด (Hin Dat)
– วัดเขาแทงหมูผาสุกิจวนาราม
– วัดจันทร์หงาย
– วัดดงโคร่ง
– วัดถ้ำหม่องกะลาคีรีวงศ์
– วัดธารน้ำร้อน
– วัดป่าผาตาดธารสวรรค์
– วัดวังผาตาด
– วัดวังหิน
– วัดหินดาด
– วัดหินดาดผาสุการาม
ตำบลลิ่นถิ่น (Lin thin)
– วัดกุยแหย่
– วัดเชิงเขา
– วัดถ้ำผาสุกิจวนาราม
– วัดนามกุยทายิการาม
– วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
– วัดพุถ่องเจริญธรรม
– วัดลิ่นถิ่น
– วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม
ตำบลชะแล (Cha lae)
– วัดเกริงกระเวีย
– วัดคลีตี้ผลธรรมาราม
– วัดชะอี้สุวิมลธรรมาราม
– วัดทิพุเยโกวิทยาราม
– วัดธุดงค์สมเด็จ
– วัดพุทโธภาวนา
– วัดส่องท่อธรรมสถิตย์
– วัดห้วยเสือผาสุกิจวิปัสนาราม
ตำบลห้วยเขย่ง (Huai Kha yeng)
– วัดท่ามะเดื่อ
– วัดนพเก้าทายิการาม
– วัดป่าเขาใหญ่
– วัดวังปะโท่
– วัดห้วยเจริญศรัทธาราม
ตำบลสหกรณ์นิคม (Sa ha kon Ni khom)
– วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคม
– วัดสะพานลาวประชาสรรค์
– วัดห้วยสมจิต

8. # อำเภอสังขละบุรี (Sangkhla Buri District)

ตำบลหนองลู (Nong Lu)
– วัดเจดีย์สามองค์
– วัดวังก์วิเวการาม
– วัดเวียคะดี้
– วัดศรีสุวรรณาราม
– วัดห้วยกบ
– วัดใหม่พัฒนา
ตำบลปรังเผล (Prang phle)
– วัดท่าดินแดง
– วัดผาผึ้ง
– วัดยางขาว
– วัดลิเจีย
– วัดวังขยาย
– วัดวังปะโท่
– วัดห้วยมาลัย
ตำบลไล่โว่ (Lai wo)
– วัดทิไร่ป้า
– วัดบ้านจะแก
– วัดเสน่ห์พ่อง

9. # อำเภอพนมทวน (Phanom Thuan District)

ตำบลพนมทวน (Pha nom Thuan)
– วัดดอนงิ้ว
– วัดบ้านทวน
– วัดพุทธบูชา
– วัดลาดขาม
– วัดสระสำเภาทอง
– วัดสาลวนาราม
– วัดหนองโพธิ์
ตำบลหนองโรง (Nong Rong)
– วัดเขาจำศีล
– วัดคงคา
– วัดนาพระยา
– วัดวังรักราษฎร์บำรุง
– วัดหนองโรง
– วัดห้วยเจริญธรรม
– วัดห้วยสะพาน
ตำบลทุ่งสมอ (Thung Sa mo)
– วัดทุ่งสมอ
ตำบลดอนเจดีย์ (Don Che di)
– วัดดอนเจดีย์
– วัดบ้านน้อย
– วัดปลักเขว้า
– วัดหนองขุย
ตำบลพังตรุ (Phang Tru)
– วัดกระเจาบ่อยา
– วัดบ่อระแหงคุณาราม
– วัดเบญพาด
– วัดโป่งกูป
– วัดพังตรุ
– วัดรางสมอ
ตำบลรางหวาย (Rang Wai)
– วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม
– วัดตรีมิตรประดิษฐาราม
– วัดรางหวาย
– วัดวังกุ่ม
– วัดสระบ้านกล้วย
– วัดหนองจอก
– วัดห้วยกรด
ตำบลหนองสาหร่าย (Nong Sa rai)
ตำบลดอนตาเพชร (Don Ta Phet)
– วัดบ่อหว้า

10. # อำเภอเลาขวัญ (Lao Khwan District)

ตำบลเลาขวัญ (Lao Khwan)
– วัดเขากาญจนาเขต
– วัดเขาวัง
– วัดพุบอน
– วัดเลาขวัญ
– วัดสุวรรณคีรี (วัดเขาปูน)
– วัดแสลบเขต
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองโพธิ์คีรีเขต
ตำบลหนองโสน (Nong Sa no)
– วัดกรับใหญ่
– วัดเกาะแก้ววนาราม
– วัดเขาวงพระจันทร์
– วัดเขื่อนห้วยเทียนวนาราม
– วัดนางาม
– วัดน้ำคลุ้ง
– วัดศรีพนมเทียน
– วัดโสนงาม
– วัดหนองไก่ต่อ
– วัดหนองม่วง
– วัดใหม่เจริญสุข
– วัดใหม่ภูมิเจริญ
ตำบลหนองประดู่ (Nong Pra du)
– วัดเขาพ่อปู่ราษฎร์บำรุง
– วัดช่องกลิ้ง
– วัดตลุงเหนือ
– วัดน้ำโจนกาญจนาราม
– วัดโป่งไหม
– วัดหนองแกแดง
– วัดหนองไก่เหลือง
– วัดหนองงูเหลือม
– วัดหนองตาก้าย
– วัดหนองประดู่
– วัดหนองปรือ
– วัดใหม่คีรีวงษ์
ตำบลหนองปลิง (Nong Pling)
– วัดตรอกสะเดา
– วัดประดู่เหลี่ยม
– วัดผาแดง
– วัดพรหมณี
– วัดโพธิ์เอน
– วัดมะลังกา
– วัดวังไพรศิลาทอง
– วัดหนองกระหนาก
– วัดหนองปลิง
– วัดหนองมะสัง
– วัดหนองใหญ่
– วัดใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์
– วัดใหม่รุ่งเรืองธรรม
ตำบลหนองนกแก้ว (Nong Nok Kaeo)
– วัดเขาแยง
– วัดหนองขบ
– วัดหนองเค็ด
– วัดหนองจั่น
– วัดหนองนกแก้ว
– วัดหนองพลอง
ตำบลทุ่งกระบ่ำ (Thung Kra bam)
– วัดเฉลิมชัยมงคลสามัคคี
– วัดชัฏดงพลับ
– วัดทุ่งกระบ่ำ
– วัดน้ำลาด
– วัดราษฎร์บำรุงธรรม
– วัดสี่กั๊กราษฏร์บำรุง
– วัดหนองฝ้ายเล็ก
– วัดหนองหวาย
– วัดหนองอำเภอจีน
ตำบลหนองฝ้าย (Nong Fai)
– วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน
– วัดชุมนุมพระ

11. # อำเภอด่านมะขามเตี้ย (Dan Makham Tia District)

ตำบลด่านมะขามเตี้ย (Dan Ma kham Tia)
– วัดขันติเมตตา
– วัดด่านมะขามเตี้ย
– วัดถ้ำเขาชะอางค์
– วัดท่าพุราษฏร์บำรุง
– วัดท่าแย้เจริญธรรม
– วัดพระธาตุโป่งนก
– วัดพุตามั่น
– วัดมโณธรรม
– วัดหนองโสนเทียมจันทร์
– วัดหนองหัววัว
– วัดหนองหิน
ตำบลกลอนโด (Klon do)
– วัดกุสาวดี
– วัดเขาปู่คง
– วัดดอนสว่าง
– วัดยางเกาะ
– วัดหนองบัว
– วัดหนองไผ่ล้อม
– วัดแหลมทอง
ตำบลจรเข้เผือก (Cho ra khe Phueak)
– วัดจรเข้เผือก
– วัดถ้ำอ่างหิน
– วัดท่าเสด็จ
– วัดทุ่งสกุลทอง
– วัดไทรทองพัฒนา
– วัดโป่งโก
– วัดมอเจริญธรรม
– วัดวังตะเคียน
– วัดหนองกวาง
– วัดหนองมะค่า
– วัดหนองหญ้าปล้อง
ตำบลหนองไผ่ (Nong Phai)
– วัดหนองปากดง
– วัดหินแท่นลำภาชี

12. # อำเภอหนองปรือ (Nong Prue District)

ตำบลหนองปรือ (Nong Prue)
– วัดเขามุสิการาม
– วัดเขารังวนาราม
– วัดเขาโสธาราม
– วัดถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม
– วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม
– วัดนันทวันมิตรเจริญ
– วัดน้ำทรัพย์สมบูรณ์
– วัดป่าเขาน้อย
– วัดเพชรสมบูรณ์
– วัดราษฎร์เจริญธรรม
– วัดสันติวนาราม (วัดโป่งช้าง)
– วัดหนองขอน
– วัดหนองจอก
– วัดหนองตาเดช
– วัดหนองปรือ
– วัดหนองปลาไหล
– วัดหนองไม้เอื้อย
– วัดหนองสาหร่าย
– วัดหนองหูช้าง
– วัดหนองใหญ่เจริญพร
– วัดห้วยโป่งช้างสามัคคีธรรม
– วัดห้วยใหญ่
ตำบลหนองปลาไหล (Nong Pla Lai)
– วัดเทพมงคล
– วัดหนองแกประชาสรรค์
– วัดหนองขอนเทพพนม
– วัดหนองไผ่ล้อม
– วัดห้วยหวาย
ตำบลสมเด็จเจริญ (Som det Cha roen)
– วัดเขาขามสามัคคีธรรม
– วัดเขาหินตั้ง
– วัดถ้ำเนรมิต
– วัดถ้ำวังหิน
– วัดม่วงเฒ่า
– วัดสมเด็จเจริญ
– วัดห้วยแม่ระวาง

13. # อำเภอห้วยกระเจา (Huai Krachao District)

ตำบลห้วยกระเจา (Huai Kra chao)
– วัดเขากรวด
– วัดเขาศาลาพัฒนาราม
– วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม
– วัดซ้องสาธุการ
– วัดทัพพระยา
– วัดไผ่งาม
– วัดพงษ์ไพบูลย์
– วัดพยอมงาม
– วัดไพรงาม
– วัดสวนมะม่วง
– วัดห้วยกระเจา
ตำบลวังไผ่ (Wang Phai)
– วัดนาใหม่
– วัดบ่อทอง
– วัดวังไผ่
ตำบลดอนแสลบ (Don Sa laep)
– วัดเขาดินสอ
– วัดเขารักษ์
– วัดทิพย์สุคนธาราม
– วัดบ้านกรับ
– วัดบ้านพนมนาง
– วัดวังข้าวใหม่
– วัดสระกระเบื้อง
– วัดสันติคีรี
– วัดหนองนางเลิ้ง
– วัดหนองปลิง
ตำบลสระลงเรือ (Sa Long Ruea)
– วัดบ่อเงิน
– วัดพรหมนิมิต
– วัดศรีบัวทอง
– วัดสระจันทอง
– วัดสระลงเรือ
– วัดสุดประเสริฐ
– วัดห้วยยาง
– วัดห้วยลึกสามัคคีธรรม

คำขวัญประจำจังหวัดกาญจนบุรี คือ
“แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก”