จังหวัดยะลา (Yala Province) วัดในจังหวัดยะลา แยกตามอำเภอ และตำบล

# อำเภอเมืองยะลา (Amphoe Mueang Yala)

ตำบลสะเตง (Sateng)
ตำบลบุดี (Budi)
ตำบลยุโป (Yopo)
ตำบลลิดล (Lidon)
ตำบลยะลา (Yala)
ตำบลท่าสาป (Tha Sap)
ตำบลลำใหม่ (Lam Mai)
ตำบลหน้าถ้ำ (Na Tham)
ตำบลลำพะยา (Lam Phaya)
ตำบลเปาะเส้ง (Po Seng)
ตำบลพร่อน (Phron)
ตำบลบันนังสาเรง (Bannang Sareng)
ตำบลสะเตงนอก (Sateng Nok)
ตำบลตาเซะ (Ta Se)

# อำเภอเบตง (Amphoe Betong)

ตำบลเบตง (Betong)
ตำบลยะรม (Yarom)
ตำบลตาเนาะแมเราะ (Tano Maero)
ตำบลอัยเยอร์เวง (Aiyoe Weng)
ตำบลธารน้ำทิพย์ (Than Nam Thip)

# อำเภอบันนังสตา (Amphoe Bannang Sata)

ตำบลบันนังสตา (Bannang Sata)
ตำบลบาเจาะ (Bacho)
ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ (Tano Pute)
ตำบลถ้ำทะลุ (Tham Thalu)
ตำบลตลิ่งชัน (Taling Chan)
ตำบลเขื่อนบางลาง (Khuean Bang Lang)

# อำเภอธารโต (Amphoe Than To)

ตำบลธารโต (Than To)
ตำบลบ้านแหร (Ban Rae)
ตำบลแม่หวาด (Mae Wat)
ตำบลคีรีเขต (Khiri Khet)

# อำเภอยะหา (Amphoe Yaha)

ตำบลยะหา (Yaha)
ตำบลละแอ (La-ae)
ตำบลปะแต (Patae)
ตำบลบาโร๊ะ (Baro)
ตำบลตาชี (Ta Chi)
ตำบลบาโงยซิแน (Ba-ngoi Sinae)
ตำบลกาตอง (Ka Tong)

# อำเภอรามัน (Amphoe Raman)

ตำบลกายูบอเกาะ (Kayu Boko)
ตำบลกาลูปัง (Kalupang)
ตำบลกาลอ (Kalo)
ตำบลกอตอตือร๊ะ (Koto Tuera)
ตำบลโกตาบารู (Kota Baru)
ตำบลเกะรอ (Kero)
ตำบลจะกว๊ะ (Cha-kwa)
ตำบลท่าธง (Tha Thong)
ตำบลเนินงาม (Noen Ngam)
ตำบลบาลอ (Balo)
ตำบลบาโงย (Ba-ngoi)
ตำบลบือมัง (Buemang)
ตำบลยะต๊ะ (Yata)
ตำบลยะต๊ะ (Yata)
ตำบลอาซ่อง (Asong)
ตำบลตะโล๊ะหะลอ (Talo Halo)

# อำเภอกาบัง (Amphoe Kabang)

ตำบลกาบัง (Kabang)
ตำบลบาละ (Bala)

# อำเภอกรงปินัง (Amphoe Krong Pinang)

ตำบลกรงปินัง (Krong Pinang)
ตำบลสะเอะ (Sa-e)
ตำบลห้วยกระทิง (Huai Krathing)
ตำบลปุโรง (Purong)