จังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (Mueang Chachoengsao District)

ตำบลหน้าเมือง (Na Mueang)
– วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
– วัดเทพนิมิตร
– วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์
– วัดโสธรวราราม
– วัดแหลมใต้
– วัดอุภัยภาติการาม
ตำบลท่าไข่ (Tha Khai)
– วัดถวิลศิลามงคล
– วัดนิโครธาราม
– วัดประตูน้ำท่าไข่
– วัดอุดมมงคล
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
– วัดไชยพฤฒาราม
– วัดพยัคฆอินทาราม
– วัดแหลมบน
ตำบลคลองนา (Khlong Na)
– วัดคลองนา
– วัดพรหมสุวรรณ
ตำบลบางตีนเป็ด (Bang Tin Pet)
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลบางไผ่ (Bang Phai)
– วัดทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์
ตำบลคลองจุกกระเฌอ (Khlong Chuk Kra choe)
– วัดจุกเฌอ
ตำบลบางแก้ว (Bang Kaeo)
– วัดเกาะจันทาราม
– วัดคลองวังอ้ายเนื้อ
– วัดบางแก้ว
– วัดสมานรัตนาราม
– วัดสัมปทวน
ตำบลบางขวัญ (Bang Khwan)
– วัดเที่ยงพิมลมุข
– วัดราษฏร์ศรัทธาทำ
– วัดวิเวกอาคม
ตำบลคลองนครเนื่องเขต (Khlong Na khon Nueang Khet)
– วัดชนะสงสารพิทยาธร
ตำบลวังตะเคียน (Wang Ta khian)
– วัดนครเนื่องเขต
– วัดแพรกวังตะเคียน
ตำบลโสธร (So thon)
– วัดชมโพธยาราม
ตำบลบางพระ (Bang Phra)
– วัดไชยภูมิธาราม
– วัดบางปรงธรรมโชติการาม
– วัดบางพระ
– วัดโพธาราม
ตำบลบางกะไห (Bang Ka hai)
– วัดนาคูโมทนามัยปุญญาราม
– วัดบ้านนาเทพธาราม
ตำบลหนามแดง (Nam Daeng)
– วัดหนามแดง
ตำบลคลองเปรง (Khlong Preng)
– วัดจรเข้น้อย
– วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร
ตำบลคลองอุดมชลจร (Khlong U dom Chon la chon)
– วัดขวัญสะอาด
– วัดคู้เกษมสโมสร
– วัดไชยธาราประชาบำรุง
– วัดสุวรรณมาตร
ตำบลคลองหลวงแพ่ง (Khlong Luang Phaeng)
– วัดวีระโชติธรรมาราม
– วัดสุทธาวาส
ตำบลบางเตย (Bang Toei)
– วัดบางปลานัก
– วัดแพรกนกเอี้ยง
– วัดราษฏร์บำรุงวนาราม

2. # อำเภอบางคล้า (Bang Khla District)

ตำบลบางคล้า (Bang Khla)
– วัดแจ้ง
– วัดโพธิ์
ตำบลบางสวน (Bang Suan)
– วัดใหม่บางคล้า
ตำบลบางกระเจ็ด (Bang Kra chet)
– วัดบางกระเจ็ด
– วัดบางกระดาน
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ตำบลปากน้ำ (Pak Nam)
– วัดกกสับ
– วัดปากน้ำ
– วัดมงคลเทพ
ตำบลท่าทองหลาง (Tha Thong lang)
– วัดหนองปลาตะเพียน
ตำบลสาวชะโงก (Sao Cha-ngok)
– วัดสาวชะโงก
ตำบลเสม็ดเหนือ (Sa met Nuea)
– วัดบางกระพ้อ
– วัดศรีสุตาราม
– วัดเสม็ดเหนือ (วัดราษฏร์ยินดี)
ตำบลเสม็ดใต้ (Sa met Tai)
– วัดสนามช้าง
– วัดเสม็ดใต้
– วัดหัวสวน
ตำบลหัวไทร (Hua Sai)
– วัดทางข้ามน้อย
– วัดลาดบัวขาว
– วัดหัวไทร
– วัดใหม่คูมอญ

3. # อำเภอบางน้ำเปรี้ยว (Bang Nam Priao District)

ตำบลบางน้ำเปรี้ยว (Bang Nam Priao)
– วัดบางน้ำเปรี้ยว
– วัดโพธิ์เย็น
– วัดหอคอย
ตำบลบางขนาก (Bang Kha nak)
– วัดเกตุสโมสร
– วัดบางอ้อราษฎร์บำรุง
– วัดประจำรัง
– วัดประชาบำรุง
– วัดปากคลองบางขนาก
ตำบลสิงโตทอง (Sing to Thong)
– วัดพุทธอุดมวิหาร
– วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฏร์
ตำบลหมอนทอง (Mon Thong)
– วัดคลองสิบแปด
ตำบลบึงน้ำรักษ์ (Bueng Nam Rak)
– วัดบึงน้ำรักษ์
– วัดวิเวกวนาราม
ตำบลดอนเกาะกา (Don Ko Ka)
– วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
– วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
ตำบลโยธะกา (Yo tha ka)
– วัดคลองหกวา
– วัดบัวลิ้มราษฎร์บำรุง
– วัดบางไทร
– วัดบึงตาหอม
– วัดอาคมสิทธาภรณ์
ตำบลดอนฉิมพลี (Don Chim phli)
– วัดตีตะเรด
– วัดรามัญคลองสิบเจ็ด
– วัดสุวรรณเตมีย์
ตำบลศาลาแดง (Sa la Daeng)
– วัดคลองเจ้า
– วัดแครายวงศ์มณี
– วัดบึงทองหลาง
– วัดปากคลองหลวงแพ่ง
– วัดไผ่ดำเจริญศุข
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลโพรงอากาศ (Phrong A kat)
– วัดญาณรังษาราม
– วัดตะพังคี
– วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
– วัดบางสาย
– วัดโพรงอากาศ
– วัดลาดบางกระเบน (เกาะมะขาม)

4. # อำเภอบางปะกง (Bang Pakong District)

ตำบลบางปะกง (Bang Pa kong)
– วัดกลางบางปะกง (วัดกลาง)
– วัดคงคาราม
– วัดบำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม
– วัดใหม่สงเคราะห์ราษฏร์
ตำบลท่าสะอ้าน (Tha Sa-an)
– วัดท่าสะอ้าน
ตำบลบางวัว (Bang Wua)
– วัดอุสภาราม
ตำบลบางสมัคร (Bang Sa mak)
– วัดบางสมัคร
ตำบลบางผึ้ง (Bang Phueng)
– วัดบางผึ้ง
ตำบลบางเกลือ (Bang Kluea)
– วัดบางเกลือ
– วัดลาดยาว
ตำบลสองคลอง (Song Khlong)
– วัดไตรสรณาคม
– วัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม
– วัดหงษ์ทอง
ตำบลหนองจอก (Nong Chok)
– วัดสุขาราม (วัดสามแยก)
ตำบลพิมพา (Phim pha)
– วัดพิมพาวาส (ใต้)
– วัดพิมพาวาส (เหนือ)
– วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม
ตำบลท่าข้าม (Tha Kham)
– วัดทองนพคุณ
– วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา
ตำบลหอมศีล (Hom Sin)
– วัดนฤภัยประชาบำรุง
– วัดสุคันธศิลาราม (วัดหอมสิน)
– วัดหล่อเจริญราษฏร์วราราม
ตำบลเขาดิน (Khao Din)
– วัดเขาดิน

5. # อำเภอบ้านโพธิ์ (Ban Pho District)

ตำบลบ้านโพธิ์ (Ban Pho)
– วัดบ้านโพธิ์
– วัดสนามจันทร์
ตำบลเกาะไร่ (Ko Rai)
– วัดคลองสวน
ตำบลคลองขุด (Khlong Khut)
– วัดพนมพนาวาส
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดลาดบัว
ตำบลคลองบ้านโพธิ์ (Khlong Ban Pho)
– วัดลาดน้ำเค็ม
ตำบลคลองประเวศ (Khlong Pra wet)
– วัดประเวศวัฒนาราม
ตำบลดอนทราย (Don Sai)
– วัดดอนทราย
ตำบลเทพราช (Thep pha rat)
– วัดกลางราษฎร์บำรุง
– วัดเทพราชปวราราม (วัดเทพราช)
ตำบลท่าพลับ (Tha Phlap)
– วัดเกาะชัน
– วัดประศาสน์โสภณ
ตำบลหนองตีนนก (Nong Tin Nok)
– วัดอินทาราม
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดดอนสีนนท์
ตำบลบางซ่อน (Bang Son)
ตำบลบางกรูด (Bang Krut)
– วัดผาณิตาราม
– วัดมงคลโสภิต
ตำบลแหลมประดู่ (Laem Pra du)
– วัดวังอู่
– วัดศรีมงคล
– วัดหนองกระสังสามัคคี
– วัดอรัญญิการาม
ตำบลลาดขวาง (Lat Khwang)
– วัดพิพิธประสาทสุนทร
– วัดหัวเนิน
ตำบลสนามจันทร์ (Sa nam Chan)
– วัดกระทุ่ม
ตำบลแสนภูดาษ (Saen Phu Dat)
– วัดแสนภูดาษ
ตำบลสิบเอ็ดศอก (Sip Et Sok)
– วัดประชาบำรุงกิจ
– วัดสมานสามัคคี
– วัดสามกอ

6. # อำเภอพนมสารคาม (Phanom Sarakham District)

ตำบลพนมสารคาม (Pha nom Sa ra kham)
– วัดเชียงใต้
– วัดเตาเหล็ก
– วัดท่าเกวียน
– วัดมหาเจดีย์
– วัดเมืองกาย
– วัดราชฮ้วง
– วัดหนองรี
ตำบลเกาะขนุน (Ko Kha nun)
– วัดเกาะมะม่วง
– วัดชายเคืองวนาราม
– วัดดอนขี้เหล็ก
– วัดนาน้อย
– วัดพงษาราม
– วัดพนมชัย
– วัดไร่ดอน
– วัดหนองยี่โถน
– วัดหนองเสือ
– วัดห้วยพลู
– วัดหินดาษ
ตำบลบ้านซ่อง (Ban Song)
– วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม
– วัดเกาะไม้แดง
– วัดแถวธาร
– วัดธารพูด
– วัดบ้านซ่อง
– วัดหนองสองห้อง
– วัดหนองหว้า
– วัดหัวกระสังข์
ตำบลเมืองเก่า (Mueang Kao)
– วัดจอมมณี
– วัดจอมศรีมงคล
– วัดนาเหล่าน้ำ (วัดสุวรรณรังสรรค์)
– วัดบ้านเล้อ
– วัดโพธิ์ใหญ่
– วัดเมืองแมด
ตำบลหนองยาว (Nong Yao)
– วัดต้นตาล
– วัดนาเหล่าบก
– วัดบ้านแล้ง
– วัดหนองปาตอง
– วัดหนองยาว
– วัดแหลมไผ่ศรี
– วัดอ่าวสีเสียด
ตำบลท่าถ่าน (Tha Than)
– วัดโคกหัวข้าว
– วัดดอนทอง
– วัดท่าลาดเหนือ
– วัดพระพุทธทักษิณดิตถมงคล (วัดท่าลาดใต้)
– วัดหนองเค็ด
ตำบลหนองแหน (Nong Nae)
– วัดดงยาง
– วัดบ่อเงินบ่อทอง
– วัดบึงกระจับ
– วัดสระสองตอน
– วัดสุวรรณคีรี
– วัดหนองบัว
– วัดหนองปลิง
– วัดหนองแหน
ตำบลเขาหินซ้อน (Khao Hin Son)
– วัดเขาเจริญสุข
– วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม
– วัดคชวรรณวนาราม
– วัดชำขวาง
– วัดท่าไม้แดง
– วัดบรรยงสุวรรณาราม
– วัดลำมหาชัย
– วัดหนองบอน
– วัดหนองปรือ
– วัดหนองว่านเหลือง
– วัดหนองแสง
– วัดหนองเหียง

7. # อำเภอราชสาส์น (Ratchasan District)

ตำบลบางคา (Bang Kha)
– วัดจรเข้ตาย
– วัดเตาอิฐ
ตำบลเมืองใหม่ (Mueang Mai)
– วัดเกาะราษฏร์ศรัทธาราม
– วัดบางคา
– วัดไผ่ขวาง
– วัดเมืองใหม่
– วัดแสนภุมราวาส
ตำบลดงน้อย (Dong Noi)
– วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
– วัดน้ำฉ่า
– วัดสะแกงาม
– วัดหินดาษ

8. # อำเภอสนามชัยเขต (Sa nam Chai Khet District)

ตำบลคู้ยายหมี (Khu Yai Mi)
– วัดดอนท่านา
– วัดท่าม่วง
– วัดบางพะเนียง
– วัดบางมะเฟือง
– วัดบ้านหัวนา
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพนงาม
– วัดยางแดง
– วัดวังไทร
– วัดสระไม้แดง
– วัดหนองยางโพธาราม
– วัดห้วยน้ำใส
– วัดอ่างทอง
ตำบลท่ากระดาน (Tha Kra dan)
– วัดกระบกเตี้ย
– วัดคลองเตย
– วัดชำป่างาม
– วัดท้าวอู่ไท
– วัดทุ่งส่อหงษา
– วัดทุ่งเหียง
– วัดนางาม
– วัดนายาว
– วัดเนินสว่างพัฒนา
– วัดโนนสะอาด
– วัดโป่งเจริญ
– วัดโปร่งเกตุ
– วัดสุ่งเจริญ
– วัดหนองกระทิง
– วัดหนองตานาค
– วัดหินแร่
ตำบลทุ่งพระยา (Thung Phra ya)
– วัดกระบกหวาน
– วัดคลองยายสร้อย
– วัดคลองอุดม
– วัดโคกตะเคียนงาม
– วัดป่าโคกผาสุก
– วัดป่าทุ่งวัว
– วัดโป่งตาสา
– วัดมาบนาดี
– วัดวังคู
– วัดหนองย่ากล่อม
– วัดหนองใหญ่ราษฎร์บำรุง
– วัดอ่างตะแบก
ตำบลลาดกระทิง (Lat Kra thing)
– วัดท่าซุง
– วัดท่าซุงเก่า
– วัดแปลงไผ่
– วัดพัฒนาป่าไม้
– วัดลาดกระทิง
– วัดวังน้ำใส
– วัดห้วยน้ำทรัพย์
– วัดห้วยหิน
– วัดอัมพวัน ก.ม. 7

9. # อำเภอแปลงยาว (Plaeng Yao District)

ตำบลแปลงยาว (Plaeng Yao)
– วัดคลองหนึ่ง
– วัดด่านเงิน
– วัดเนินไร่
– วัดแปลงยาว
– วัดไผ่แก้ว
– วัดสวรรค์นิมิต
ตำบลวังเย็น (Wang Yen)
– วัดทุ่งสะเดา
– วัดไทรทอง
– วัดป่าพรหมยาน
– วัดวังกะจะ
– วัดวังเย็น
– วัดหนองปรือไม้แก้ว
– วัดหนองศิลาราม
ตำบลหัวสำโรง (Hua Sam rong)
– วัดเกาะลอย
– วัดนพเกตุวนาราม
– วัดป่าบุญคุ้มเกล้า
– วัดหัวสำโรง
– วัดอ่าวช้างไล่
ตำบลหนองไม้แก่น (Nong Mai Kaen)
– วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
– วัดเขาสะท้อน
– วัดหนองน้ำขาว
– วัดหนองปลาไหล
– วัดหนองไม้แก่น
– วัดหนองสร้อยติ่ง

10. # อำเภอท่าตะเกียบ (Tha Ta kiap District)

ตำบลท่าตะเกียบ (Tha Ta kiap)
– วัดเขาตลาด
– วัดเขาวงค์
– วัดคลองตะเคียน
– วัดท่ากลอย
– วัดท่าคาน
– วัดทุ่งยายชี
– วัดทุ่งยายดำ
– วัดน้อยนาดี
– วัดป่าเขาหวาย
– วัดแปลงเสมา
– วัดวังวุ้ง
– วัดหนองประโยชน์
– วัดหนองปรือน้อย
– วัดอ่างเตย
– วัดอ่างเสือดำ
ตำบลคลองตะเกรา (Khlong Ta krao)
– วัดกรอกสะแก
– วัดเกาะกระทิง
– วัดเขากล้วยไม้
– วัดเขาถ้ำแรต
– วัดเขาพริก
– วัดท่ามะนาว
– วัดเทพประทาน
– วัดเทพพนาราม
– วัดไทรงาม
– วัดธรรมรัตน์ใน
– วัดเนินสามทหาร
– วัดประชานิมิตร
– วัดป่าเขาล้อม
– วัดป่าทุ่งส่าย
– วัดแปลงราษฎร์สามัคคี
– วัดโพธิ์นิมิต
– วัดร่มโพธิ์ทอง
– วัดวังหิน (วัดเขาชะเอมอินทร์ธาราม)
– วัดศรีเจริญทอง
– วัดหนองขาหยั่ง
– วัดหนองคอก
– วัดหนองใหญ่

11. # อำเภอคลองเขื่อน (Khlong Khuean District)

ตำบลคลองเขื่อน (Khlong Khuean)
– วัดคลองเขื่อน
– วัดเทวารุทธาราม
– วัดบ้านกล้วย
ตำบลก้อนแก้ว (Kon Kaeo)
– วัดก้อนแก้ว
ตำบลบางเล่า (Bang Lao)
– วัดสามร่ม
ตำบลบางโรง (Bang Rong)
– วัดดอนสนาม
– วัดบางโรง
– วัดวังขอน
ตำบลบางตลาด (Bang Ta lat)
– วัดคุ้งกร่าง
– วัดบางตลาด

คำขวัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ
“แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต
พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย
อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์”