จังหวัดนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดนครสวรรค์ แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองนครสวรรค์ (Amphoe Mueang Nakhon Sawan)

ตำบลปากน้ำโพ (Paknam Pho)
– วัดคีรีวงศ์
– วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
– วัดไทรใต้
– วัดนครสวรรค์
– วัดปากน้ำโพใต้
– วัดพรหมจริยาวาส
– วัดพุทธมงคลนิมิตร
– วัดโพธาราม
– วัดวรนาถบรรพต
– วัดสุคตวราราม
ตำบลกลางแดด (Klang Daet)
– วัดกลางแดด
– วัดเกตุคีรี
– วัดศาลเจ้า (วัดสกุลณีอนุสรณ์)
ตำบลเกรียงไกร (Kriang krai)
– วัดเกรียงไกรกลาง
– วัดเกรียงไกรใต้
– วัดเกรียงไกรเหนือ
ตำบลแควใหญ่ (Khwae Yai)
– วัดปากน้ำโพเหนือ
– วัดสโมสร
ตำบลตะเคียนเลื่อน (Takhian Luean)
– วัดเกาะหงษ์
– วัดตะเคียนเลื่อน
– วัดวังยาง
ตำบลนครสวรรค์ตก (Nakhon Sawan Tok)
– วัดท่าทอง
– วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม
– วัดยางโทน
– วัดวังไผ่
– วัดศรีสุวรรณ
– วัดสันคู
ตำบลนครสวรรค์ออก (Nakhon Sawan Ok)
– วัดจอมคีรีนาคพรต
– วัดป่าเรไลย์
– วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
ตำบลบางพระหลวง (Bang Phra Luang)
– วัดท่าดินแดง
– วัดท่าล้อ
– วัดหัวถนน
ตำบลบางม่วง (Bang Muang)
– วัดเทพสามัคคีธรรม
– วัดนิเวศวุฒาราม
– วัดยางงาม
ตำบลบ้านมะเกลือ (Ban Makluea)
– วัดท่าพระเจริญพรต
– วัดบน
– วัดบึงน้ำใส
ตำบลบ้านแก่ง (Ban Kaeng)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดบ้านแก่ง
– วัดยาง
– วัดวังหยวกใต้
ตำบลพระนอน (Phra Non)
– วัดคีรีสวรรค์
– วัดบ้านไร่
– วัดพระนอน
– วัดพุชะพลูใต้
– วัดรังงาม
– วัดราษฎร์เจริญ
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดศรีเจริญธรรม
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีวรรณาราม
ตำบลวัดไทร (Wat Sai)
– วัดไทรเหนือ
– วัดบางม่วง
– วัดพระบางมงคล
– วัดวังหิน
– วัดหนองถ่าน
– วัดหาดทรายงาม
ตำบลหนองกรด (Nong Krot)
– วัดเขาฤาษีเวฬุวัน
– วัดทัพชุมพล
– วัดบวรประชาราษฎร์
– วัดบ่อพยอม
– วัดผาแดง
– วัดศรีอุทุมพร
– วัดสวรรค์ธาราม
– วัดสวรรค์ประชากร
– วัดสันติธรรม
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองโรง
– วัดอัมพวัน
ตำบลหนองกระโดน (Nong Kradon)
– วัดเขามโน
– วัดเขาเรือ
– วัดดอนงาม
– วัดเนินมะขามงาม
– วัดบริรักษ์ประชาสาร
– วัดบวรประชาสัคค์
– วัดวังสวัสดี
– วัดศรีประชาสรรค์
– วัดศรีอัมพวัลย์
– วัดสมานประชาชน
– วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม
– วัดหนองกระโดน
– วัดอมรประสิทธิ์
ตำบลหนองปลิง (Nong Pling)
– วัดเขมิราษฎร์
– วัดภัทรสิทธาราม
– วัดสังฆมงคล
– วัดสุบรรณาราม
– วัดหนองปลิง
ตำบลบึงเสนาท (Bueng Senat)
– วัดคลองคาง

2. # อำเภอโกรกพระ (Amphoe Krok Phra)

ตำบลโกรกพระ (Krok Phra)
– วัดโกรกพระใต้
– วัดโกรกพระเหนือ
ตำบลยางตาล (Yang Tan)
– วัดบ้านหว้า
– วัดประชาศึกษา
– วัดยางตาล
ตำบลบางมะฝ่อ (Bang Mafo)
– วัดดงชะพลู
– วัดเนินเวียง
– วัดบางมะฝ่อ
ตำบลบางประมุง (Bang Pramung)
– วัดเกษมศานติ์
– วัดช่องรวก
– วัดท่าซุด
– วัดบางประมุง
– วัดมโนราษฎร์
ตำบลนากลาง (Na Klang)
– วัดท่าทราย
– วัดนากลาง
– วัดสามัคคีราษฎร์
ตำบลศาลาแดง (Sala Daeng)
– วัดกระจังงาม
– วัดศาลาแดง
ตำบลเนินกว้าว (Noen Kwao)
– วัดบ่อพลับ
– วัดหนองพรมหน่อ
ตำบลเนินศาลา (Noen Sala)
– วัดเขาถ้ำพระ
– วัดทองคำอิง
– วัดเนินกะพี้
ตำบลหาดสูง (Hat Sung)
– วัดตากแดด
– วัดเนินหญ้าคา
– วัดหาดสูง

3. # อำเภอชุมแสง (Amphoe Chum Saeng)

ตำบลชุมแสง (Chum Saeng)
– วัดแสงธรรมสุทธาวาส
ตำบลทับกฤช (Thap Krit)
– วัดคลองปลากดใน
– วัดทับกฤชกลาง
– วัดทับกฤชเหนือ
– วัดทุ่งแว่น
– วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา
– วัดหนองแม่พังงา
ตำบลพิกุล (Phikun)
– วัดชุมแสง
– วัดบางไซ
– วัดสองพี่น้อง
– วัดแสงสวรรค์
– วัดหางตลาด
ตำบลเกยไชย (Koei Chai)
– วัดเกยไชยใต้
– วัดเกยไชยเหนือ
– วัดคลองระนง
– วัดท่านา
– วัดหนองคาง
ตำบลท่าไม้ (Tha Mai)
– วัดช้าง
– วัดดงกะพี้
– วัดท่าไม้
– วัดวังใหญ่
– วัดหนองขอน
ตำบลบางเคียน (Bang Khian)
– วัดคลองยาง
– วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง
– วัดเนินสะเดา
– วัดบางเคียน
– วัดบ้านลาด
ตำบลหนองกระเจา (Nong Krachao)
– วัดดงขุย
– วัดมงคลสุจริตธรรม
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดสระตาล
– วัดหนองกระเจา
– วัดหนองกุ่ม
– วัดหนองโก
– วัดหนองยาวตะโก
– วัดหัวกระทุ่ม
ตำบลพันลาน (Phan Lan)
– วัดคลองปลากดนอก
– วัดคลองสำพรึง
– วัดท่าจันทร์วิปัสสนา
– วัดป่าพันลานใต้
– วัดพันลาน
ตำบลโคกหม้อ (Khok Mo)
– วัดโคกหม้อ
– วัดโพธิ์สุทธาวาส
ตำบลไผ่สิงห์ (Phai Sing)
– วัดคลองเกษมกลาง
– วัดคลองเกษมใต้
– วัดไผ่ขวาง
– วัดไผ่สิงห์
– วัดโพธิ์หนองยาว
ตำบลฆะมัง (Kha mang)
– วัดฆะมัง
– วัดพิกุล
– วัดแหลมยาง
ตำบลทับกฤชใต้ (Thap Krit Tai)
– วัดดอนสนวน
– วัดทับกฤชใต้

4. # อำเภอหนองบัว (Amphoe Nong Bua)

ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดคลองกำลัง
– วัดหนองบัว
– วัดหนองไผ่
– วัดห้วยน้อย
– วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์
ตำบลหนองกลับ (Nong Klap)
– วัดเขามะเกลือ
– วัดเขาเล็บงา
– วัดคลองสมอ
– วัดเทพสุทธาวาส
– วัดวังมะเดื่อ
– วัดวังแรต
– วัดหนองกลับ
– วัดหนองโบสถ์
– วัดหนองม่วง
– วัดหัวทำนบ
ตำบลธารทหาร (Than Thahan)
– วัดโคกกระถิน
– วัดโคกสามัคคี
– วัดธารทหาร (วัดห้วยด้วน)
– วัดน้ำสาดกลาง
– วัดน้ำสาดเหนือ
– วัดป่าเรไร
– วัดหนองจิก
– วัดหนองปลาไหล
– วัดห้วยวารีใต้
ตำบลห้วยร่วม (Huai Ruam)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดจิกใหญ่
– วัดสามัคคีสุนทร
– วัดห้วยถั่วกลาง
– วัดห้วยถั่วเหนือ
– วัดห้วยร่วม
– วัดห้วยร่วมใต้
ตำบลห้วยถั่วใต้ (Huai Thua Tai)
– วัดทุ่งตาล
– วัดห้วยถั่วใต้
ตำบลห้วยถั่วเหนือ (Huai Thua Nuea)
– วัดกระดานหน้าแกล (วัดกระดานหน้าแตร)
– วัดโคกมะกอก
– วัดจิกยาวใต้
– วัดรังย้อยราษฎร์เจริญ
– วัดห้วยถั่ว
– วัดห้วยวารี
ตำบลห้วยใหญ่ (Huai Yai)
– วัดสระงาม
– วัดหนองแก้ว
ตำบลทุ่งทอง (Thung Thong)
– วัดทรัพย์ย้อย
– วัดทรัพย์สวรรค์
– วัดทุ่งทอง
– วัดทุ่งทองวนาราม
– วัดไทรงาม
– วัดปากดงสามัคคีธรรม
– วัดรังงามปทุมรักษ์
– วัดสหชาติประชาธรรม
– วัดสายลมเจริญธรรม
– วัดหนองประดู่
– วัดหนองสะเอ้ง
ตำบลวังบ่อ (Wang Bo)
– วัดกุฏตามั่น
– วัดเขานางต่วม
– วัดโคกสะอาด
– วัดทับลุ่มศรีมงคล
– วัดวังข่อย
– วัดวังบ่อ
– วัดวังใหญ่
– วัดเวฬุวัน
– วัดห้วยธารทหาร
– วัดอ้อยช้างงาม
– วัดอุดมพัฒนา

5. # อำเภอบรรพตพิสัย (Amphoe Banphot Phisai)

ตำบลท่างิ้ว (Tha Ngio)
– วัดท่างิ้ว
– วัดมงคลรัตนาราม
– วัดส้มเสี้ยว
ตำบลบางตาหงาย (Bang Ta Ngai)
– วัดบึงราษฎร์
– วัดมงคลสถิตย์
– วัดวิวิตตาราม
ตำบลหูกวาง (Hu kwang)
– วัดกล่ำหูกวาง
– วัดเขากองทอง
– วัดหูกวาง
ตำบลอ่างทอง (Ang Thong)
– วัดท่าแรต
– วัดธรรมโชติการาม
– วัดบ้านคลอง
– วัดวังกระชอน
– วัดวิมลประชาราษฎร์
– วัดอ่างทอง
ตำบลบ้านแดน (Ban Daen)
– วัดเขาหน่อ
– วัดเขาห้วยลุง
– วัดท่าจันทร์
– วัดเทพสถาพร
– วัดนาหุบ
– วัดบ้านแดน
ตำบลบางแก้ว (Bang Kaeo)
– วัดบางแก้ว
– วัดโบราณธรรมยิกาวาส
– วัดโบสถ์สามัคคีธรรม
– วัดประสาทวิถี
– วัดวังพระหิน
ตำบลตาขีด (Ta Khit)
– วัดคลองขวัญ
– วัดดงคู้
– วัดธรรมรักขิตาราม
– วัดวงษ์มณีศรัทธา
– วัดศรีนิคมรัตนาราม
– วัดสังขวิจิตร
– วัดสังขสุทธาวาส
ตำบลตาสัง (Ta Sang)
– วัดคลองวิไล
– วัดคลองสองหน่อ
– วัดดงป่าจันทร์
– วัดดงแม่ศรีเมือง
– วัดตาสังใต้
– วัดบ้านไผ่
– วัดบ้านวัง
ตำบลด่านช้าง (Dan Chang)
– วัดด่านช้าง
– วัดทุ่งแคแดง
– วัดทุ่งท่าเสา
– วัดเนินทราย
– วัดวงฆ้อง
– วัดสองพี่น้อง
– วัดหนองคล้า
– วัดหนองปลาไหล
– วัดหนองละมาน
ตำบลหนองกรด (Nong Krot)
– วัดคลองธรรม
– วัดคลองมงคล
– วัดทุ่งสนามชัย
– วัดธรรมจริยาวาส
– วัดพลังไพร
– วัดหนองกรด
– วัดหนองปรือ
– วัดหนองเสือ
– วัดใหม่หนองกรด
ตำบลหนองตางู (Nong Ta Ngu)
– วัดคลองจินดา
– วัดโคกกว้าง
– วัดจิกลาด
– วัดเนินสะเดาหวาน
– วัดหนองตางู
– วัดหนองพลับ
ตำบลบึงปลาทู (Bueng Pla Thu)
– วัดบึงปลาทู
– วัดเวฬุวัน
– วัดหนองมะขาม
ตำบลเจริญผล (Charoen Phon)
– วัดเจริญผล
– วัดเนินโพธิ์
– วัดมาบมะขาม
– วัดศรัทธาราม
– วัดสี่แพ่ง

6. # อำเภอเก้าเลี้ยว (Amphoe Kao Liao)

ตำบลมหาโพธิ (Maha Phot)
– วัดมหาโพธิใต้
– วัดมหาโพธิเหนือ
– วัดหนองหัวเรือ
ตำบลเก้าเลี้ยว (Kao Liao)
– วัดเก้าเลี้ยว
ตำบลหนองเต่า (Nong Tao)
– วัดกัลยารัตน์
– วัดทุ่งตาทั่ง
– วัดโนนโพธิ์
– วัดยางใหญ่
– วัดลาดค้าว
– วัดหนองเต่าใต้
– วัดหนองเต่าเหนือ
– วัดหนองแพงพวย
– วัดห้วยรั้ว
ตำบลเขาดิน (Khao Din)
– วัดเขาดินเหนือ
– วัดดงเมืองใต้
– วัดพระหน่อธรณินทร์
– วัดมรรครังสฤษดิ์
– วัดหนองงูเหลือม
– วัดแหลมสมอ
ตำบลหัวดง (Hua Dong)
– วัดคลองช้าง
– วัดดงบ้านโพธิ์
– วัดเนินพยอม
– วัดศิลาทองสามัคคี
– วัดหัวดงใต้
– วัดหัวดงเหนือ
– วัดหาดเสลา

7. # อำเภอตาคลี (Amphoe Ta khli)

ตำบลตาคลี (Ta khli)
– วัดเขาเจดีย์
– วัดเขาถ้ำบุญนาค
– วัดเขาถ้ำประทุน
– วัดเขาใบไม้
– วัดโคกคูณ
– วัดชอนเจริญธรรม
– วัดดงพลับ
– วัดตาคลี
– วัดถ้ำผาสุขใจ
– วัดถ้ำมหาโพธิ์ทอง
– วัดเทพมงคลปานสาราม
– วัดธรรมรงค์สวัสดิ์
– วัดโบสถ์เทพนิมิต
– วัดพุทธนิมิต
– วัดโพนทอง
– วัดศรีวังคาง
– วัดศรีสำราญ
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างวงษ์
– วัดสันธยาศรัทธาธรรม
– วัดหนองขาม
– วัดหนองจิกรี
– วัดหนองสีนวล
– วัดหลาสะแก
– วัดหัวเขาตาคลี
ตำบลช่องแค (Chong Khae)
– วัดเขาทอง
– วัดเขาฝา
– วัดเขาวงษ์
– วัดเขาสูง
– วัดโคกสว่าง
– วัดช่องแค
– วัดดงน้อย
– วัดเทพมรกต
– วัดบ่อนิมิต
– วัดหนองดุก
– วัดอัมพวันคีรี
ตำบลจันเสน (Chan Sen)
– วัดจันเสน
– วัดดงมัน
– วัดหนองตะโก
– วัดหนองตาปี
– วัดหนองถ้ำวัว
– วัดอินทรเมรี
ตำบลห้วยหอม (Huai Hom)
– วัดเขาดุม
– วัดโคกเจริญ
– วัดพุช้างล้วง
– วัดลาดตะกุด
– วัดหนองกระสังข์
– วัดหนองบัว
– วัดหนองบัวทอง
– วัดห้วยหอม
ตำบลหัวหวาย (Hua Wai)
– วัดเขาตอง
– วัดเขาภูคา
– วัดทรัพย์น้อย (วัดสัมพันธ์)
– วัดหนองกรวด
– วัดหนองตาพัน
– วัดหนองยอ
– วัดหนองลาดสามัคคี
– วัดหัวหวาย
ตำบลหนองโพ (Nong Pho)
– วัดคีรีรัตนาราม
– วัดดงขวาง
– วัดรัตตวัน
– วัดวาปีรัตนาราม
– วัดสอนจันทร์
– วัดหนองตาราม
– วัดหนองเต็งรัง
– วัดหนองโพ
– วัดห้วยดุก
– วัดอรัญญิการาม
ตำบลหนองหม้อ (Nong Mo)
– วัดหนองสีซอ
– วัดหนองหม้อ
– วัดหนองแอก
ตำบลสร้อยทอง (Soi Thong)
– วัดโคกกร่าง
– วัดชัยมงคล
– วัดทุ่งทะเลทราย
– วัดหนองแขม
– วัดหนองสร้อยทอง
ตำบลลาดทิพรส (Lat Thippharot)
– วัดโคกกระเทิน
– วัดป่าตาล
– วัดพรหมประชาราม
– วัดลาดทิพยรส
– วัดหนองคูน้อย
– วัดใหม่ราษฎร์บำรุง
ตำบลพรหมนิมิต (Phrom Nimit)
– วัดกกกว้าว
– วัดคีรีโชติการาม
– วัดโคกสลุด
– วัดประชาสรรค์
– วัดหนองหญ้ารังกา
– วัดหลังเขา

8. # อำเภอท่าตะโก (Amphoe Tha Tako)

ตำบลท่าตะโก (Tha Tako)
– วัดเขาน้อย
– วัดท่าตะโก
– วัดสามัคยาราม
– วัดหนองขานาง
– วัดหางน้ำ
ตำบลพนมรอก (Phanom Rok)
– วัดพนมรอก
– วัดวังใหญ่
– วัดหนองคร่อ
– วัดหนองไผ่
ตำบลหัวถนน (Hua Thanon)
– วัดเขาขาด
– วัดเขาค้างคาว
– วัดไดตามุ่ย
– วัดหนองเนิน
– วัดหนองสองห้อง
– วัดหัวถนนกลาง
– วัดหัวถนนใต้
– วัดหัวถนนเหนือ
ตำบลสายลำโพง (Sai Lamphong)
– วัดเนินประดู่
– วัดสายลำโพงกลาง
– วัดสายลำโพงใต้
– วัดสายลำโพงเหนือ
– วัดหนองน้ำใส
– วัดหนองเบน
– วัดหนองสองห้อง
– วัดหนองสะเอ้ง
ตำบลวังมหากร (Wang Mahakon)
– วัดขอนดู่
– วัดช่องแกระ
– วัดท่าสุ่ม
– วัดเนินสำราญ
– วัดปากง่าม
– วัดวังมหากร
– วัดวังรอ
– วัดหัวพลวง
ตำบลดอนคา (Don Kha)
– วัดเขาล้อ
– วัดดอนคา
– วัดตุ๊กแก
– วัดบ้านวังแรง
– วัดวังปลาสร้อย
– วัดสระโบสถ์
ตำบลทำนบ (Thamnop)
– วัดเขาโคกเผ่น
– วัดทำนบ
– วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
ตำบลวังใหญ่ (Wang Yai)
– วัดโคกกระถิน
– วัดดงจันทำ
– วัดตะเฆ่ค่าย
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดหนองละมาน
– วัดหนองสระ
ตำบลพนมเศษ (Phanom Set)
– วัดคร่อเรียงราย
– วัดคลองบอน
– วัดพนมเศษใต้
– วัดพนมเศษเหนือ
ตำบลหนองหลวง (Nong Luang)
– วัดเขาดินศิริวัฒนา
– วัดราษฎร์บำรุงธรรม
– วัดหนองสะแก
– วัดหนองหลวง
– วัดหนองหลวงศรัทธาราม

9. # อำเภอไพศาลี (Amphoe Phaisali)

ตำบลโคกเดื่อ (Khok Duea)
– วัดโคกเดื่อ
– วัดเนินทอง
– วัดไพศาลี
– วัดหนองแทงแรด
– วัดหนองเสือ
– วัดห้วยตะโก
ตำบลสำโรงชัย (Samrong Chai)
– วัดโคกมะขวิด
– วัดบ้านใหม่
– วัดพระพุทธบาท
– วัดวังกรด
– วัดวังเตียน
– วัดสำโรงชัย
– วัดหนองไผ่
ตำบลวังน้ำลัด (Wang Nam Lat)
– วัดเขาช้างฟุบ
– วัดเขาดินวนาราม
– วัดเขาหินกลิ้ง
– วัดตะกุดภิบาล
– วัดบ่อทอง
– วัดพุทธนิมิต
– วัดโพธิ์งาม
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดวังน้ำลัด
– วัดหนองโพธิ์ศรี
– วัดห้วยขว้าว
ตำบลตะคร้อ (Takhro)
– วัดคลองมะม่วงเตี้ย
– วัดช่องคีรี
– วัดตะคร้อ
– วัดประชาสามัคคี
– วัดวังกระโดนน้อย
– วัดวังกระโดนใหญ่
ตำบลโพธิ์ประสาท (Pho Prasat)
– วัดเขาหลักชัย
– วัดคีรีประสาท
– วัดคีรีล้อม
– วัดโค้งสวอง
– วัดตะเคียนทอง
– วัดโพธิ์ประสาท
– วัดหนองปลาย
ตำบลวังข่อย (Wang Khoi)
– วัดซับสมบูรณ์
– วัดพุฝรั่ง
– วัดระหอกเหียง
– วัดวังข่อยสามัคคีธรรม
– วัดหนองกระทุ่มทอง
– วัดหนองสะแกยาว
– วัดหนองสำโรงสามัคคีธรรม
– วัดหัวพุ
ตำบลนาขอม (Na Khom)
– วัดนาขอม
– วัดประจันตคีรี
– วัดศิริมงคล
– วัดสันติประชาราม
– วัดหนองตกกล้า
– วัดหนองม่วง
ตำบลไพศาลี (Phaisali)
– วัดใหม่วารีเย็น

10. # อำเภอพยุหะคีรี (Amphoe Phayuha Khiri)

ตำบลพยุหะ (Phayuha)
– วัดเขาแก้ว
– วัดอินทาราม
ตำบลเนินมะกอก (Noen Makok)
– วัดเนินมะกอก
– วัดหนองหมู
– วัดหัวงิ้ว
ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว (Nikhom Khao Bo Kaeo)
– วัดเขาบ่อแก้ว
– วัดโป่งสวรรค์
– วัดสระนางสรง
– วัดสระปทุม
– วัดหนองไม้แดง
– วัดห้วยบง
ตำบลม่วงหัก (Muang Hak)
– วัดเขาบ่อพลับ
– วัดคนธารามท้ายวารี (วัดหางน้ำหนองแขม)
– วัดบ้านบน
ตำบลยางขาว (Yang Khao)
– วัดดอนกระชาย
– วัดท่าตะโก
– วัดยางขาว
– วัดหาดสะแก
ตำบลย่านมัทรี (Yan Matsi)
– วัดบางปราบ
– วัดมณีวงษ์
– วัดย่านมัทรี
ตำบลเขาทอง (Khao Thong)
– วัดเขาทอง
– วัดเขาทองพุทธาราม
ตำบลท่าน้ำอ้อย (Tha Nam Oi)
– วัดเขาไม้เดน
– วัดพระปรางค์เหลือง
ตำบลน้ำทรง (Nam Song)
– วัดคลองบางเดื่อ
– วัดน้ำทรง
– วัดเพียรอุดมธรรม
– วัดสระเศรษฐี
– วัดสำโรง
– วัดสุวรรณรัตนาราม
– วัดหนองคล่อ
– วัดใหม่
ตำบลเขากะลา (Khao Kala)
– วัดเขาสามยอด
– วัดซับผักกาด
– วัดธารลำไย
– วัดบ่อเพลง
– วัดพุหว้า
– วัดหนองกลอย
– วัดหนองเต่า
– วัดใหม่พรสวรรค์
ตำบลสระทะเล (Sa Thale)
– วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย
– วัดศรีเพ็งวนาราม
– วัดสระทะเล

11. # อำเภอลาดยาว (Amphoe Lat Yao)

ตำบลลาดยาว (Lat Yao)
– วัดคลองสาลี
– วัดดงมะไฟ
– วัดดงสีเสียด
– วัดทุ่งแม่น้ำน้อย
– วัดประชานิมิต
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดลาดยาว
– วัดวังชมพู
– วัดศรีสุธรรมาราม
– วัดสระแก้ว
– วัดสวนขวัญ
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองขี้ใต้
– วัดหนองจิก
– วัดแหลมทอง
ตำบลห้วยน้ำหอม (Huai Nam Hom)
– วัดกกกอก
– วัดทุ่งนาผาสุข
– วัดวังหิน
– วัดศรีไกรลาศ
– วัดศรีทอง
– วัดสะเดาซ้าย
– วัดหัวเขาลานคา
ตำบลวังม้า (Wang Ma)
– วัดเกาะเปา
– วัดนกคลาน
– วัดบ้านดงตาแวน
– วัดวังม้า
– วัดวังศรีเจริญ
– วัดหนองกระทิง
– วัดหนองโพธิ์
ตำบลวังเมือง (Wang Mueang)
– วัดดอนพลอง
– วัดท่ากกแดง
– วัดศรีอัมพวัน
ตำบลสร้อยละคร (Soi Lakhon)
– วัดยางโทน
– วัดสระปทุม
ตำบลมาบแก (Map Kae)
– วัดมาบแก
– วัดวังแจง
– วัดสนามหลวง
– วัดหน้าเขา
ตำบลหนองยาว (Nong Yao)
– วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
– วัดวังยิ้มแย้ม
– วัดหนองพลับ
– วัดหนองยาว
ตำบลหนองนมวัว (Nong Nom Wua)
– วัดเขาสมุก (วัดนิวิฐธรรมาราม)
– วัดชัยวนาราม
– วัดดงหนองหลวง
– วัดดอนขวาง
– วัดสามัคคีประดิษฐ์
– วัดหนองกระดูกเนื้อ
– วัดหนองเดิ่น
– วัดหนองนมวัว
– วัดหนองหูช้าง
ตำบลบ้านไร่ (Ban Rai)
– วัดจันทราราม
– วัดทุ่งตัน
– วัดเนินม่วง
– วัดบ้านไร่
– วัดสวนหลวง
– วัดหนองไทร
– วัดหนองน้ำแดง
– วัดหนองแฟบ
– วัดแหลมชนิน
ตำบลเนินขี้เหล็ก (Noen Khilek)
– วัดดงจังหัน
– วัดเนินขี้เหล็ก
– วัดพรมเขต
– วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
– วัดหนองไร่
– วัดหนองสังข์
ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (San Chao Kai To)
– วัดบ้านบุ่ง
– วัดบ้านบุรีรัมย์
– วัดป่าสันติธรรม
– วัดศรีทรงธรรม
– วัดศาลเจ้าไก่ต่อ
– วัดหนองชำนาญ
– วัดหนองไทร
– วัดใหม่สามัคคี
ตำบลสระแก้ว (Sa Kaeo)
– วัดดอนโม่
– วัดสร้อยละคร
– วัดสระแก้ววนาราม
– วัดหนองจิกรี
– วัดหนองเตย

12. # อำเภอตากฟ้า (Amphoe Tak Fa)

ตำบลตากฟ้า (Tak Fa)
– วัดเขากา
– วัดคูหาโสภณ
– วัดชายธงวราราม
– วัดชุมพลสามัคคีธรรม
– วัดตากฟ้า
– วัดไผ่นาเริง
– วัดพุนิมิต
ตำบลลำพยนต์ (Lam Phayon)
– วัดซับไพรเงิน
– วัดถ้ำธรรมรัศมี
– วัดถ้ำพรสวรรค์
– วัดเทพพนม
– วัดพุนาค
– วัดลำพยนต์
– วัดศรีเจริญธรรม
ตำบลสุขสำราญ (Suk Samran)
– วัดเขาบัวขาว
– วัดธรรมโสภณ
– วัดประชาสรรค์
– วัดพุขมิ้น
– วัดวังสำราญ
– วัดสุขสำราญ
ตำบลหนองพิกุล (Nong Phikun)
– วัดหนองพิกุล
– วัดห้วยลำใย
ตำบลพุนกยูง (Phu Nok Yung)
– วัดชอนทุเรียน
– วัดชอนพลูวราราม
– วัดไตรคีรีวราราม
– วัดโป่งสังข์
– วัดไผ่เจริญ
– วัดพุนกยูง
– วัดพุเม่น
ตำบลอุดมธัญญา (Udom Thanya)
– วัดแคทราย
– วัดโคกขาม
– วัดดำรงธรรม
– วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์
– วัดบ้านใหม่สามัคคี
– วัดพุสว่าง
– วัดล้ำเจริญ
– วัดสระเกตุโมลี
– วัดสุขสันต์สามัคคี
– วัดหนองรั้ว
– วัดอุดมธัญญา
– วัดอุดมพร
ตำบลเขาชายธง (Khao Chai Thong)
– วัดเขาบันไดกลีบ
– วัดคีรีวง
– วัดพลับพลาชัย

13. # อำเภอแม่วงก์ (Amphoe Mae Wong)

ตำบลแม่วงก์ (Mae Wong)
– วัดเขาพรหมาราม
– วัดเขาแม่กระทู้
– วัดคลองน้ำโจน
– วัดถังแดง
– วัดทรัพย์สมบูรณ์
– วัดเทพมงคลทอง
– วัดเนินสมบูรณ์
– วัดปากดงศรัทธาธรรม
– วัดแม่วงก์
– วัดไร่ไทรทอง
– วัดลานตะแบก
– วัดสระหลวง
– วัดหนองเย็นสามัคคี
– วัดหนองอ้ายสา
ตำบลแม่เล่ย์ (Mae Le)
– วัดคลองไทร
– วัดคลองแบ่ง
– วัดทรัพย์ทวีคูณ
– วัดบ้านน้อย
– วัดบ้านใหม่ศรีนคร
– วัดบุญญานุสรณ์
– วัดป่าแก้วนิมิต
– วัดปางขนุน
– วัดปางมะกอ
– วัดปางสุด
– วัดฝาถังเจริญธรรม
– วัดภูเขาทองพุทธาราม
– วัดมฤคทายวัน
– วัดมอช้างงาม
– วัดมอสวรรค์เทพนิมิต
– วัดมอสวรรค์วนาราม
– วัดยอดห้วยแก้ว
– วัดวังน้ำขาว
– วัดวิกสิตวิทยาราม
– วัดศรีเจริญธรรม (วัดมอสาม)
– วัดสามแยกพัฒนา
– วัดหนองตะเคียน
– วัดหนองไม้ใต้
– วัดหนองไม้เหนือ
– วัดหินดาดสามัคคี
– วัดใหญ่โพธิ์ศรี
– วัดใหม่เจ้าพระยา
ตำบลวังซ่าน (Wang San)
– วัดคลองม่วง
– วัดคลองม่วงใต้
– วัดคลองสำราญ
– วัดซับมะม่วงงาม
– วัดตะกรุด
– วัดตะเคียนงาม
– วัดทุ่งสาคร
– วัดบ้านเปราะ
– วัดยางสองพี่น้อง
– วัดวังซ่าน
– วัดศรีกัลยาณนิคม
– วัดศรีสวรรค์
ตำบลเขาชนกัน (Khao Chon Kan)
– วัดกลางพรมฉิมพลี
– วัดคลองสายทอง
– วัดด่านพัฒนา
– วัดไตรรัตนาราม
– วัดทุ่งรวงทอง
– วัดเทพสวรรค์สีมาราม
– วัดเนินใหม่สิทธิมงคล
– วัดวังชุมพร
– วัดสีมาราม
– วัดหนองปล้องสามัคคีธรรม
– วัดหนองไผ่ไทรงาม

14. # อำเภอแม่เปิน (Amphoe Mae Poen)

ตำบลแม่เปิน (Mae Poen)
– วัดเขามะตูม
– วัดคลองโพธิ์พัฒนา
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดประดู่งาม
– วัดพนาสวรรค์
– วัดแม่กะสี
– วัดลานชัยสามัคคี
– วัดศรีสว่างอารมณ์
– วัดสิมมาวนาราม
– วัดใหม่คลองเจริญ
– วัดใหม่ไทรทอง

15. # อำเภอชุมตาบง (Amphoe Chum Ta Bong)

ตำบลชุมตาบง (Chum Ta Bong)
– วัดเขาจั๊กจั่นวนาราม
– วัดเขาแดงเจริญธรรม
– วัดชุมตาบง
– วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม
– วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต
– วัดป่าเขาเขียว
– วัดโปร่งสะเดา
– วัดหนองจิกทรายมูล
ตำบลปางสวรรค์ (Pang Sawan)
– วัดชุมม่วงเหนือ
– วัดปางสวรรค์
– วัดศรีอุดมวนาราม