จังหวัดสิงห์บุรี (Sing Buri Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดสิงห์บุรี แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองสิงห์บุรี (Mueang Sing Buri District)

ตำบลบางพุทรา (Bang Phut sa)
– วัดพรหมสาคร
– วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
ตำบลบางมัญ (Bang Man)
– วัดโพธิ์ข้าวผอก
– วัดโพธิ์เงิน
– วัดสังฆราชาวาส
– วัดเสาธงทอง
– วัดหัวว่าว
ตำบลโพกรวม (Phok Ruam)
– วัดโคกพระ
– วัดดาวดึงษ์
– วัดโพกรวม
– วัดราษฎร์ประสิทธิ์
ตำบลม่วงหมู่ (Muang Mu)
– วัดตึกราชา
– วัดพระปรางค์มุนี
– วัดศรัทธาภิรม
– วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
ตำบลหัวไผ่ (Hua Phai)
– วัดข่อยสังฆาราม
– วัดตะโหนด
– วัดธรรมจักร (วัดสามเกรียว)
– วัดธรรมสังเวช
– วัดโพธิ์ชัย
ตำบลต้นโพธิ์ (Ton Pho)
– วัดกลางพรหมนคร
– วัดคลองสามแยก
– วัดแจ้งพรหมนคร
– วัดน้อย
– วัดยวด
– วัดศรีสาคร
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลจักรสีห์ (Chak si)
– วัดแค
– วัดจักรสีห์
– วัดพระนอนจักรสีห์
ตำบลบางกระบือ (Bang Kra bue)
– วัดกระดังงาบุปผาราม
– วัดบุดดา
– วัดประโชติการาม
– วัดโพธิ์ลังกา
– วัดสถิตย์วัฒนาราม
– วัดสะอาดราษฎร์บำรุง

2. # อำเภอบางระจัน (Bang Rachan District)

ตำบลสิงห์ (Sing)
– วัดท่าวนธรรมรังษี
– วัดน้อยนางหงษ์
– วัดประสิทธิ์คุณากร
ตำบลไม้ดัด (Mai Dat)
– วัดจุกคลี
– วัดดาวเรือง
– วัดตลาดโพธิ์
– วัดม่วงชุม
– วัดสุภาพัฒนาราม
– วัดใหญ่
ตำบลเชิงกลัด (Choeng Klat)
– วัดดอนกะเชา
– วัดดอนไผ่ใหญ่
– วัดพระปรางค์
– วัดโพธิ์รัตนาราม
– วัดโพธิ์สุทธาลัย
– วัดโพธิ์หอมสุทธาราม
ตำบลโพชนไก่ (Pho Chon Kai)
– วัดช่องลม
– วัดชันสูตร
– วัดน้ำผึ้ง
– วัดวังขรณ์
– วัดหลังสระ
ตำบลแม่ลา (Mae La)
– วัดสะเดา
– วัดสุขใจดี
– วัดแหลมคาง
ตำบลบ้านจ่า (Ban Cha)
– วัดบ้านจ่า
– วัดหนองโขลง
– วัดหนองชะโด
ตำบลพักทัน (Phak Than)
– วัดกลางชูศรีเจริญสุข
– วัดกิ่งประดิษฐ์
– วัดโคนอน
– วัดดงบ้านกร่าง
– วัดห้วยเจริญสุข
ตำบลสระแจง (Sa Chaeng)
– วัดคีมราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดธรรมเจดีย์
– วัดสระแจง
– วัดสามัคคีธรรม

3. # อำเภอค่ายบางระจัน (Khai Bang Rachan District)

ตำบลบางระจัน (Bang Ra chan)
– วัดขุนสงฆ์
– วัดประดับ
– วัดโพธิ์เก้าต้น
– วัดยายสร้อย
– วัดสี่เหลี่ยม
ตำบลโพทะเล (Pho Tha le)
– วัดคลองระมาน
– วัดดอนตะโหนด
– วัดบ้านกลับ
– วัดโพธิ์ทะเลใต้
– วัดราษฎร์บำรุง
ตำบลโพสังโฆ (Pho Sang kho)
– วัดโพธิ์สังฆาราม
– วัดโพสังโฆ
– วัดฟูก (วัดฟูกทอง)
– วัดม่วง
– วัดสิงห์สุทธาวาส
ตำบลท่าข้าม (Tha Kham)
– วัดกลางท่าข้าม
– วัดพระแก้ว
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดสาธุการาม
ตำบลคอทราย (Kho Sai)
– วัดตะโกรวม
– วัดวังกะจับ
ตำบลหนองกระทุ่ม (Nong Kra thum)
– วัดหนองกระทุ่ม

4. # อำเภอพรหมบุรี (Phrom Buri District)

ตำบลพรหมบุรี (Phrom Bu ri)
– วัดพรหมบุรี
– วัดอัมพวัน
ตำบลพระงาม (Phra Ngam)
– วัดชีปะขาว
– วัดเตย
– วัดทุ่ง
– วัดประสาท
– วัดราหุล
– วัดสิงห์
ตำบลบางน้ำเชี่ยว (Bang Nam Chiao)
– วัดกุฎีทอง
– วัดโพธิ์เอน
– วัดโภคาภิวัฒน์
– วัดมงกุฏแก้ว
– วัดหลวง
– วัดอุตมพิชัย
ตำบลบ้านหม้อ (Ban Mo)
– วัดเก้าชั่ง
– วัดโคปูน
– วัดตราชู
– วัดตาเถร
– วัดศรีพรหมประสิทธิ์
ตำบลบ้านแป้ง (Ban Paeng)
– วัดกลางธนรินทร์
– วัดคู
– วัดจินดามณี
– วัดนาคนันทาราม
– วัดพุทธาราม
– วัดเสาธงทอง
ตำบลหัวป่า (Hua Pa)
– วัดโบสถ์
– วัดพรหมเทพาวาส
– วัดหัวป่า
ตำบลโรงช้าง (Rong Chang)
– วัดเทพมงคล
– วัดป่าหวาย

5. # อำเภอท่าช้าง (Tha Chang District)

ตำบลถอนสมอ (Thon Sa mo)
– วัดโบสถ์
– วัดเสมาทอง
ตำบลโพประจักษ์ (Pho Pra chak)
– วัดจำปาทอง
– วัดเสาธงหิน
– วัดโสภา
ตำบลวิหารขาว (Wi han Khao)
– วัดวิหารขาว
ตำบลพิกุลทอง (Phi kun Thong)
– วัดพิกุลทอง

6. # อำเภออินทร์บุรี (In Buri District)

ตำบลอินทร์บุรี (In Bu ri)
– วัดเฉลิมมาศ
– วัดโบสถ์
– วัดประศุก
– วัดปราสาท
– วัดพงษ์สุวรรณวราราม
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดม่วง
ตำบลประศุก (Pra suk)
– วัดดอกไม้
– วัดปลาไหล
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดเสือข้าม
ตำบลทับยา (Thap Ya)
– วัดธรรมจักรสิทธาราม
– วัดปากแรต
– วัดพระนอน
– วัดยาง
– วัดสาลโคดม
– วัดสิงห์
– วัดสุทธาวาส
ตำบลงิ้วราย (Ngio Rai)
– วัดกระโจม
– วัดน้อย
– วัดเพิ่มประสิทธิผล
– วัดโพธิ์สำราญ
– วัดแหลมทอง
ตำบลชีน้ำร้าย (Chi Nam Rai)
– วัดโฉมศรี
– วัดบางปูน
– วัดระนาม
– วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ตำบลท่างาม (Tha Ngam)
– วัดกำแพง
– วัดเกาะแก้ว
– วัดแจ้ง
– วัดตุ้มหู
– วัดท่าอิฐ
– วัดโพธิ์ลังกา
– วัดหัวดง
ตำบลน้ำตาล (Nam tan)
– วัดโฆสิทธาราม
– วัดทอง
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดศรีจุฬามณี
– วัดศรีสำราญ
ตำบลทองเอน (Thong En)
– วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม
– วัดกลาง
– วัดคลองโพธิ์ศรี
– วัดเชียงราก
– วัดเซ่าสิงห์
– วัดดงยาง
– วัดพระปรางค์สามยอด
– วัดล่องกะเบา
ตำบลห้วยชัน (Huai Chan)
– วัดการ้อง
– วัดหนองสุ่ม
ตำบลโพธิ์ชัย (Pho Chai)
– วัดกระทุ่มปี่
– วัดลำพระยาวิเวกธรรม
– วัดสองพี่น้อง

คำขวัญประจำจังหวัดสิงห์บุรี คือ
“ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี”