จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงใหม่ แยกตามอำเภอ และตำบล

1 # อำเภอเมืองเชียงใหม่ (Amphoe Mueang Chiang Mai)

ตำบลศรีภูมิ (Si Phum)
– วัดกู่เต้า
– วัดควรค่าม้า
– วัดชัยพระเกียรติ
– วัดเชียงมั่น
– วัดเชียงยืน
– วัดดวงดี
– วัดดอกคำ
– วัดดอกเอื้อง
– วัดดับภัย
– วัดทุงยู
– วัดบ้านปิง
– วัดปราสาท
– วัดป้านปิง
– วัดป่าเป้า
– วัดป่าพร้าวใน
– วัดผาบ่อง
– วัดราชมณเฑียร
– วัดล่ามช้าง
– วัดโลกโมฬี
– วัดสำเภา
– วัดแสนเมืองมาหลวง
– วัดหม้อคำตวง
– วัดหมื่นล้าน
– วัดอินทขิน
– วัดอุโมงค์
ตำบลพระสิงห์ (Phra Sing)
– วัดเจ็ดลิน
– วัดเจดีย์หลวง
– วัดช่างแต้ม
– วัดทรายมูลพม่า
– วัดทรายมูลเมือง
– วัดผ้าขาว
– วัดพระเจ้าเม็งราย
– วัดพระสิงห์
– วัดพวกแต้ม
– วัดพวกหงส์
– วัดพันเตา
– วัดพันแหวน
– วัดพันอ้น
– วัดฟ่อนสร้อย
– วัดเมธัง
– วัดศรีเกิด
– วัดสระปทุม
– วัดหมื่นเงินกอง
– วัดหมื่นตูม
ตำบลหายยา (Haiya)
– วัดดาวดึงษ์
– วัดธาตุคำ
– วัดนันทาราม
– วัดพวกช้าง
– วัดพวกเปีย
– วัดเมืองมาง
– วัดยางกวง
– วัดศรีปิงเมือง
– วัดศรีสุพรรณ
– วัดหมื่นสาร
ตำบลช้างม่อย (Chang Moi)
– วัดชมพู
– วัดชัยศรีภูมิ
– วัดเชตวัน
– วัดป่าแพ่ง
– วัดแสนฝาง
– วัดหนองคำ
– วัดอู่ทรายคำ
ตำบลช้างคลาน (Chang Khlan)
– วัดชัยมงคล
– วัดช่างฆ้อง
– วัดบุพพาราม
– วัดพันตอง
– วัดมหาวัน
– วัดลอยเคราะห์
– วัดศรีดอนไชย
– วัดหัวฝาย
– วัดอุปคุต
ตำบลวัดเกตุ (Wat Ket)
– วัดกู่คำ
– วัดเกตการาม (วัดเกตุการาม)
– วัดเชตุพน
– วัดท่าสะต๋อย
– วัดเมืองกาย
– วัดศรีโขง
– วัดสันป่าข่อย
ตำบลช้างเผือก (Chang Phueak)
– วัดข่วงสิงห์
– วัดเจ็ดยอด
– วัดช่างเคี่ยน
– วัดแม่หยวก
– วัดสันติธรรม
ตำบลสุเทพ (Suthep)
– วัดช่างทอง
– วัดป่าแดงมหาวิหาร
– วัดโป่งน้อย
– วัดผาลาด
– วัดฝายหิน
– วัดพระธาตุดอยสุเทพ
– วัดร่ำเปิง
– วัดศรีโสดา
– วัดสวนดอก
– วัดใหม่ห้วยทราย
– วัดอุโมงค์
ตำบลแม่เหียะ (Mae Hia)
– วัดต้นปิน
– วัดตำหนัก
– วัดท่าข้าม
– วัดป่าชี
– วัดพระธาตุดอยคำ
– วัดสวนพริก
– วัดอุโบสถ
ตำบลป่าแดด (Pa Daet)
– วัดเกาะกลาง
– วัดดอนชัย
– วัดต้นตาลโตน
– วัดท่าใหม่อิ
– วัดป่าแดด
– วัดป่าพร้าวนอก
– วัดวังสิงห์คำ
ตำบลหนองหอย (Nong Hoi)
– วัดเมืองสาตรน้อย
– วัดเมืองสาตรหลวง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสันป่าเลียง
– วัดเสาหิน
ตำบลท่าศาลา (Tha Sala)
– วัดดอนจั่น
– วัดบวกครกหลวง
– วัดศรีบัวเงิน
ตำบลหนองป่าครั่ง (Nong Pa Khrang)
– วัดบวกครกน้อย
– วัดหนองป่าครั่ง
ตำบลฟ้าฮ่าม (Fa Ham)
– วัดขะจาว
– วัดท่ากระดาษ
– วัดฟ้าฮ่าม
– วัดลังกา
– วัดสันทราย
ตำบลป่าตัน (Pa Tan)
– วัดบ้านท่อ
– วัดป่าตัน
– วัดเมืองลัง
ตำบลสันผีเสื้อ (San Phisuea)
– วัดท่าเดื่อ
– วัดท่าหลุก
– วัดป่าข่อยใต้
– วัดป่าข่อยเหนือ
– วัดร้องอ้อ

2 # อำเภอจอมทอง (Amphoe Chom Thong)

ตำบลบ้านหลวง (Ban Luang)
– วัดเชิงดอย
– วัดดอยพระเจ้า
– วัดเทพเจติยาจารย์
– วัดแท่นคำ
– วัดน้ำตกแม่กลาง
– วัดน้ำต้อง
– วัดน้ำลัด
– วัดพระเกิ๊ด
– วัดพระธาตุศรีจอมทอง
– วัดพระบาท
– วัดเมืองกลาง
ตำบลข่วงเปา (Khuang Pao)
– วัดข่วงเปา
– วัดขะแมด
– วัดท่าศาลา
– วัดมงคลวารี
– วัดล้านนาญาณสังวราราม
– วัดวังดิน
– วัดห้วยตองสัก
– วัดใหม่สันตึง
ตำบลสบเตี๊ยะ (Sop Tia)
– วัดท่าหลุกวังปลาสร้อย
– วัดทุ่งปูน
– วัดพุทธนิมิตร
– วัดโมคคัลลาน
– วัดวังจำปา
– วัดวังปาน
– วัดสบเตี๊ยะ
– วัดหนองอาบช้าง
– วัดห้วยม่วง
– วัดหาดนาค
ตำบลบ้านแปะ (Ban Pae)
– วัดข่วงเปาใต้
– วัดดงเย็น
– วัดท่าข้าม
– วัดนากบ
– วัดบ้านแปะ
– วัดม่อนหิน
– วัดสบแจ่ม
– วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย
– วัดสบแปะ
– วัดห้วยทราย
ตำบลดอยแก้ว (Doi Kaeo)
– วัดดอยแก้ว
– วัดดอยน้อย
– วัดท่าต้นแหน
ตำบลแม่สอย (Mae Soi)
– วัดบ้านใหม่สารภี
– วัดแม่สอย (วัดแม่สรวย)
– วัดโรงวัว
– วัดวังน้ำหยาด
– วัดสบสอย
– วัดหนองคัน

3 # อำเภอแม่แจ่ม (Amphoe Mae Chaem)

ตำบลช่างเคิ่ง (Chang Khoeng)
– วัดกู่
– วัดช่างเคิ่ง
– วัดดอยสะกาน
– วัดต่อเรือ
– วัดทุ่งยาว
– วัดน้อย
– วัดบนนา
– วัดบ้านเจียง (วัดเจียง)
– วัดบุปผาราม
– วัดพร้าวหนุ่ม
– วัดพุทธเอ้น
– วัดแม่ปาน
– วัดห้วยริน
ตำบลท่าผา (Tha Pha)
– วัดกองแขก
– วัดบ้านทัพ
– วัดบ้านเหล่า
– วัดป่าแดด
– วัดพระบาท
– วัดยางหลวง
– วัดอมเม็ง
ตำบลบ้านทับ (Ban Thap)
ตำบลแม่ศึก (Mae Suek)
– วัดกองกาน
– วัดนาฮ่อง
– วัดสองยอด
ตำบลแม่นาจร (Mae Na Chon)
– วัดแม่นาจร
– วัดแม่วาก
ตำบลปางหินฝน (Pang Hin Fon)
ตำบลกองแขก (Kong Khaek)

4 # อำเภอเชียงดาว (Amphoe Chiang Dao)

ตำบลเชียงดาว (Chiang Dao)
– วัดเจริญราษฎร์
– วัดใจ
– วัดดอนศรีสะอาด
– วัดดับภัย
– วัดถ้ำเชียงดาว
– วัดถ้ำปากเปียง
– วัดทุ่งหลุก
– วัดม่วงคำ
– วัดแม่อีด
– วัดศรีทรายมูล
– วัดอัมพวัน
– วัดอินทาราม
– วัดอุตตาราม
ตำบลเมืองนะ (Mueang Na)
– วัดนาหวาย
– วัดโละป่าหาญ
– วัดเวฬุวัน
– วัดห้วยไส้
ตำบลเมืองงาย (Mueang Ngai)
– วัดกลางทุ่ง
– วัดชัยมงคล
– วัดเชียงมั่น
– วัดเชียงยืน
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสะอาดชัยศรี
– วัดอัมพาราม
ตำบลแม่นะ (Mae Na)
– วัดจอมคีรี
– วัดปางมะโอ
– วัดราษฎร์ประดิษฐ์
– วัดศรีดอนชัย
– วัดศรีอุ่นเมือง
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลเมืองคอง (Mueang Khong)
ตำบลปิงโค้ง (Ping Khong)
– วัดปางเฟือง
– วัดป่าธาราภิรมย์
ตำบลทุ่งข้าวพวง (Thung Khao Phuang)
– วัดนันติยาราม
– วัดสว่างมงคล
– วัดห้วยตีนตั่ง
– วัดห้วยเป้า

5 # อำเภอดอยสะเก็ด (Amphoe Doi Saket)

ตำบลเชิงดอย (Choeng Doi)
– วัดดอยกู่ (วัดพระธาตุดอยกู่)
– วัดนาถสำราญ
– วัดนิวาสไพรสณฑ์
– วัดปทุมสราราม
– วัดป่าไผ่ศรีโขง
– วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
– วัดโพธิ์ทองเจริญ
– วัดร้องขี้เหล็ก
– วัดรังษีสุทธาวาส
– วัดศรีประดิษฐ์
– วัดสุขเกษม
– วัดอมราราม
ตำบลสันปูเลย (San Pu Loei)
– วัดกู่ม่าน
– วัดเจติยานุสรณ์
– วัดชัยสถาน
– วัดชัยสถิตย์
– วัดเชฏฐาวรคุปต์
– วัดดอนชัย
– วัดยางทอง
– วัดรัตนปัญญารังสิตย์
– วัดวารีสุทธาวาส (วัดรังษีสุทธาวาส)
– วัดศรีสวัสดิ์
– วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
– วัดอัมพวัน
ตำบลลวงเหนือ (Luang Nuea)
– วัดมงคลวราราม
– วัดวังธาร
– วัดศรีมุงเมือง
– วัดสารคามรังสรรค์
– วัดสุขวิเวการาม
– วัดใหม่ชลประทานชูชาติ
ตำบลป่าป้อง (Pa Pong)
– วัดชยาลังการ์
– วัดชัยประดิษฐ์
– วัดดวงดี
– วัดป่ายาง
– วัดไพรสณฑ์สว่าง
ตำบลสง่าบ้าน (Sa-nga Ban)
– วัดดอกแดง
– วัดป่าฝาง
– วัดสุวรรณฉิมพลี
ตำบลป่าลาน (Pa Lan)
– วัดน้ำแพร่
– วัดป่าลาน
– วัดปิตยาราม
– วัดศรีประดู่
ตำบลตลาดขวัญ (Talat Khwan)
– วัดบ้านถ้ำ
– วัดวาลุการาม
– วัดศิริมังคลาราม
ตำบลสำราญราษฎร์ (Samran Rat)
– วัดป่าสักหลวง
– วัดป่าเหมือด
– วัดพันหลัง
– วัดสันต้นม่วงเหนือ
– วัดสันโป่ง
ตำบลแม่คือ (Mae Khue)
– วัดไชยพฤกษาวาส
– วัดเทพินทราราม
– วัดนาคาสถิตย์
– วัดป่าแพ่ง
– วัดแม่คือ
– วัดสารภี
ตำบลตลาดใหญ่ (Talat Yai)
– วัดพรหมจริยาราม
– วัดมหาวนาภิมุข
– วัดศรีชยาราม
– วัดศรีดอนดู่
– วัดสุนทรศิริ
ตำบลแม่ฮ้อยเงิน (Mae Hoi Ngoen)
– วัดถาวรรังสี
– วัดแม่ฮ้อยเงิน
– วัดศรีทรายมูล
– วัดหิรัญญาวาส
ตำบลแม่โป่ง (Mae Pong)
– วัดกัญจน์นิธยาราม
– วัดดอยจอมแจ้ง (วัดจอมแจ้ง)
– วัดดอยปล่อยนก
– วัดแม่โป่ง
– วัดแม่ฮ่องไคร้
ตำบลป่าเมี่ยง (Pa Miang)
– วัดตาดเหมย
– วัดบ้านโป่ง
– วัดปางอั้น
– วัดโป่งน้ำร้อน
– วัดแม่หวาน
ตำบลเทพเสด็จ (Thep Sadet)
– วัดกำแพงหิน
– วัดปางไฮ
– วัดพงษ์ทอง
– วัดแม่ตอน

6 # อำเภอแม่แตง (Amphoe Mae Taeng)

ตำบลสันมหาพน (San Maha Phon)
– วัดจอมคีรี
– วัดติยะสถาน
– วัดปากทาง
– วัดป่าอาจารย์ตื้อ
– วัดแม่แตง
– วัดสันติบถ
– วัดสันติพนาราม
– วัดหนองหล่ม
ตำบลแม่แตง (Mae Taeng)
– วัดทุ่งหลวง
– วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
– วัดป่านาบุญ
– วัดป่าเนรมิต
– วัดป่าหมู่ใหม่
– วัดพระธาตุจอมธรรม
– วัดม่วงชุม
– วัดแม่กะหลวง
– วัดสันปูเลย
– วัดหนองบัว
ตำบลขี้เหล็ก (Khilek)
– วัดทรายมูล
– วัดบวกหมื้อ
– วัดปางเปา
– วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง
– วัดมะองค์นก
– วัดแม่ขะจาน
– วัดร่ำเปิง
– วัดสหกรณ์ศรีดอนไชย
– วัดสันป่าสัก
– วัดหนองโค้ง
– วัดห้วยไร่
ตำบลช่อแล (Cho Lae)
– วัดจิตตาราม
– วัดช่อแลพระงาม
– วัดบ้านกาด
– วัดบ้านใหม่
– วัดป่าไผ่
– วัดสันป่าสัก
– วัดหนองบัว
ตำบลแม่หอพระ (Mae Ho Phra)
– วัดขันติวนาราม
– วัดเทพนิมิตนันทาราม
– วัดบ้านผึ้ง
– วัดป่าเลา
– วัดพระธาตุสุนันทา
– วัดภูดิน
– วัดแม่นาป๊าก
– วัดแม่หอพระ
– วัดสันนาเม็ง
– วัดหัวฝาย
– วัดเหล่าก๋อง
ตำบลสบเปิง (Sop Poeng)
– วัดดอนเจียง
– วัดดอยตะแคง
– วัดท่าข้าม
– วัดบ้านสันปงงาม
– วัดปางม่วง
– วัดปางฮ่าง
– วัดสบเปิง
– วัดสหกรณ์ทุ่งใหม่
– วัดหนองบัวหลวง
ตำบลสันป่ายาง (San Pa Yang)
– วัดพระเจ้าตนหลวง
– วัดสันป่าตึง
– วัดสันป่ายาง
– วัดหนองก๋าย
– วัดหนองบัวน้อย
ตำบลบ้านเป้า (Ban Pao)
– วัดดอย
– วัดทุ่งล้อม
– วัดบ้านเป้า
– วัดบ้านแพะ
– วัดป่าตึงงาม
– วัดแม่เลิม
– วัดสบเลิม
ตำบลป่าแป๋ (Pa Pae)
– วัดท่าผา
– วัดปางมะกล้วย
– วัดปางลัน
– วัดป่ายางหนาด (วัดปางยางหนาด)
– วัดผาเด็ง
ตำบลเมืองก๋าย (Mueang Kai)
– วัดก๋ายน้อย
– วัดบ้านเหล่า
– วัดบ้านออบ
– วัดเมืองก๋าย
ตำบลบ้านช้าง (Ban Chang)
– วัดบ้านช้าง
– วัดปางไม้แดง
ตำบลกื้ดช้าง (Kuet Chang)
– วัดเมืองกื้ด
– วัดแม่ตะมาน
ตำบลอินทขิล (Inthakhin)
– วัดบ้านเด่น
– วัดบ้านปง
– วัดปางกว้าง
– วัดป่าจี้
– วัดม่วงคำ
– วัดมืดกาพัฒนาราม
– วัดวังแดง
– วัดหนองผึ้ง
– วัดหนองออน
– วัดหางดง
– วัดอรัญญวิเวก
– วัดอินทขิล

7 # อำเภอแม่ริม (Amphoe Mae Rim)

ตำบลริมใต้ (Rim Tai)
– วัดดวงดี
– วัดทรายมูล
– วัดบุปผาราม
– วัดป่าดาราภิรมย์
– วัดแม่ริม
– วัดรัตนาราม
– วัดลัฎฐิวัน
– วัดอรุณนิวาส
ตำบลริมเหนือ (Rim Nuea)
– วัดเจดีย์สถาน
– วัดธรรมสันติเจดีย์
– วัดหัวดง
ตำบลสันโป่ง (San Pong)
– วัดกุมภประดิษฐ์
– วัดนันทาราม
– วัดพระธาตุจอมแตง
– วัดโพธินิมิตร
– วัดมณีประดิษฐ์
– วัดศรีชมพู
– วัดสระฉัททันต์
– วัดสันโป่ง
– วัดสุวรรณาวาส
ตำบลขี้เหล็ก (Khilek)
– วัดคุณานุสรณ์
– วัดป่าน้ำริน
– วัดมงคลประสิทธิ์
– วัดศรีชลธาร
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสุรินทราษฎร์
– วัดหนองปันเจียง
– วัดอินทาราม
– วัดอุดมชัยราษฎร์
ตำบลสะลวง (Saluang)
– วัดประกาศธรรม
– วัดป่าสะลวง
– วัดพระพุทธบาทสี่รอย
– วัดเมืองก๊ะ
– วัดสะลวง
– วัดสิทธิทรงธรรม
– วัดสุวรรณาวา
ตำบลห้วยทราย (Huai Sai)
– วัดชลประทาน
– วัดตำหนักธรรมนิมิตร
– วัดแม่แอน
– วัดวาลุการาม
– วัดสว่างเพชร
ตำบลแม่แรม (Mae Raem)
– วัดคีรีบรรพต
– วัดน้ำตกแม่สา
– วัดบ้านโห้ง
– วัดแม่แรม
– วัดหิรัญนิคม
– วัดอัมพวัน
ตำบลโป่งแยง (Pong Yaeng)
– วัดเทพาราม
– วัดปงไคร้
– วัดปางลุง
– วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
– วัดเภรีพิชัย
ตำบลแม่สา (Mae Sa)
– วัดดอนชัย
– วัดท่าไคร้
– วัดแม่สา
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสมเด็จดอยน้อย
– วัดสว่างบรรเทิง
ตำบลดอนแก้ว (Don Kaeo)
– วัดดอนแก้ว
– วัดดาราภิมุข
– วัดปิยาราม
– วัดพระนอน
– วัดโสภณาราม
ตำบลเหมืองแก้ว (Mueang Kaeo)
– วัดชมพูนุท
– วัดดอนตัน
– วัดนันทาวาส
– วัดพรหมประดิษฐ์
– วัดวิจิตรวารี
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีปิงชัย

8 # อำเภอสะเมิง (Amphoe Samoeng)

ตำบลสะเมิงใต้ (Samoeng Tai)
– วัดกองขากน้อย
– วัดกองขากหลวง
– วัดทรายมูล
– วัดท่าศาลา
– วัดน้ำริน
– วัดป่ากล้วย
– วัดแม่สาบใต้
– วัดแม่สาบเหนือ
– วัดสะเมิง
– วัดแสนทอง
ตำบลสะเมิงเหนือ (Samoeng Nuea)
– วัดต้นลาน
– วัดทุ่งล้อม
– วัดบ้านป้อก
– วัดโป่งปะ
– วัดแม่แพะ
– วัดแม่เลย
– วัดศาลาโป่งกวาว (วัดศาลา)
ตำบลแม่สาบ (Mae Sap)
– วัดงาแมง
– วัดงิ้วเฒ่า
– วัดต้นผึ้ง
– วัดทุ่งยาว
– วัดปางเติม
– วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
– วัดแม่ขาน
– วัดแม่ตุงติง
– วัดรุ่งอรุณ
– วัดหาดส้มป่อย
– วัดอมลอง
ตำบลบ่อแก้ว (Bo Kaeo)
– วัดศรีรัตนวาฏคีรี
ตำบลยั้งเมิน (Yang Moen)
– วัดยั้งเมิน
– วัดศรีดอนมูล
– วัดอังคาย

9 # อำเภอฝาง (Amphoe Fang)

ตำบลเวียง (Wiang)
– วัดกลางทุ่ง
– วัดคลองศิลา
– วัดคูหาวารีเกษม
– วัดจองแป้น
– วัดเจดีย์งาม
– วัดชยาราม
– วัดต้นรุง
– วัดถ้ำห้วยบอน
– วัดท่าสะแล
– วัดเทพอำนวย
– วัดปัณณาราม
– วัดปางผึ้ง
– วัดป่าแดง
– วัดพระบาทอุดม
– วัดม่วงคำ
– วัดแม่ใจใต้
– วัดศรีดอนชัย
– วัดสระนิคม
– วัดเสาหิน
ตำบลม่อนปิ่น (Mon Pin)
– วัดคงคานิมิตร
– วัดบ้านลาน
– วัดประทุมมาวาส
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดม่วงชุม
– วัดสวนชา
– วัดสุนทราวาส
– วัดสุวรรณาราม
– วัดหัวนา
ตำบลแม่งอน (Mae Ngon)
– วัดทุ่งจำลอง
– วัดพรหมจริยาวาส
– วัดพระธาตุดอยแก้ว
– วัดแม่งอน
– วัดสุคันธวารี
– วัดห้วยห้อม
ตำบลแม่สูน (Mae Sun)
– วัดชัยเกษม
– วัดเทพประสิทธิ์
– วัดแม่สูน
– วัดล้องอ้อ
– วัดวิเวกการาม
– วัดสันดินแดง
– วัดสันปูเลย
– วัดหนองยาว
ตำบลสันทราย (San Sai)
– วัดต้นส้านสามัคคี
– วัดนันทาราม
– วัดศรีถ้อย
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีมงคล
– วัดสันต้นดู่
– วัดสุนทราราม
– วัดโสตยาราม
– วัดโสภณาราม
ตำบลแม่คะ (Mae Kha)
– วัดคยานุสิทธิ์
– วัดเชียงยืน
– วัดดอยเวียงน้อย
– วัดป่ากิ่วดู่
– วัดป่าเทพนิมิต
– วัดป่าหนองบัวคำ
– วัดโป่งทรายคำ
– วัดสันติวนาราม
– วัดเหมืองแร่ (วัดปางควาย)
ตำบลแม่ข่า (Mae Kha)
– วัดคงคาราม
– วัดดงผักแค
– วัดเวียงไชยปราการ
– วัดศรีบัวเงิน
– วัดสันต้นเปา
– วัดห้วยโจ้
– วัดหาดสำราญ
– วัดอุดมมงคล
– วัดอุทกวารี
ตำบลโป่งน้ำร้อน (Pong Nam Ron)
– วัดธัมมิกาวาส
– วัดปิตยาราม
– วัดมธุราวาส
– วัดวาฬุการาม

10 # อำเภอแม่อาย (Amphoe Mae Ai)

ตำบลแม่อาย (Mae Ai)
– วัดดอนชัย
– วัดดอยแก้ว
– วัดนิวาสสถาน
– วัดบ้านใหม่ปูแช่
– วัดปางต้นเดื่อ
– วัดพระธาตุปูแช่
– วัดมงคลสถาน
– วัดมาตุการาม
– วัดแม่อายหลวง
ตำบลแม่สาว (Mae Sao)
– วัดกาวีละ
– วัดปัญจคณานุสรณ์
– วัดป่าดอยกุสุม
– วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง
– วัดเมืองหนอง
– วัดแม่สาว
– วัดรัตนาวาส
– วัดศรีดอนแก้ว
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีเวียง
– วัดสันเวียงมูล
ตำบลสันต้นหมื้อ (San Ton Mue)
– วัดชัยชนาราม
– วัดทรายแดง
– วัดสันต้นหมื้อ
– วัดสันติวัน
– วัดฮ่องห้าน้อย
ตำบลแม่นาวาง (Mae Na Wang)
– วัดชัยมงคล
– วัดธัมมิกาวาส
– วัดบ้านหนองขี้นกยาง
– วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
– วัดพระธาตุสบฝาง
– วัดร่องห้าหลวง
– วัดสีลาอาสน์
– วัดห้วยม่วง
ตำบลท่าตอน (Tha Ton)
– วัดท่าตอน
– วัดท่ามะแกง
– วัดสันต้นดู่
– วัดหมอกจ๋าม
– วัดห้วยปู
ตำบลบ้านหลวง (Ban Luang)
– วัดป่าแดง
– วัดม่วงสามฮ้อย
– วัดวัฒนาราม
– วัดศรีสองเมือง
– วัดสว่างไพบูลย์
– วัดสันห้าง
ตำบลมะลิกา (Malika)
– วัดชัยสถาน
– วัดมงคลนิมิต
– วัดสันต้นม่วง
– วัดสันผักหละ

11 # อำเภอพร้าว (Amphoe Phrao)

ตำบลเวียง (Wiang)
– วัดกลางเวียง
– วัดขามสุ่ม
– วัดป่าเสี้ยว
– วัดป่าอาจารย์มั่น
– วัดแม่กอย
– วัดหนองอ้อ
ตำบลทุ่งหลวง (Thung Luang)
– วัดทุ่งหลวง
– วัดบ้านหม้อ
– วัดป่าจี้
ตำบลป่าตุ้ม (Pa Tum)
– วัดดอยใต้
– วัดต้นกอก
– วัดต้นรุง
– วัดทุ่งกู่
– วัดทุ่งห้า
– วัดป่าตุ้มดอน
– วัดป่าตุ้มโห้ง
– วัดสันคะมอก
– วัดสันถนน
– วัดห้วยกุ
ตำบลป่าไหน่ (Pa Nai)
– วัดบ้านเหล่า
– วัดป่าไหน่
– วัดพระธาตุขุนโก๋น
– วัดม่วงคำ
– วัดม่วงถ้อย
– วัดโล๊ะปูเลย
– วัดสันกลาง
– วัดสันต๊ะผาบ
– วัดสันปอธง
– วัดสันยาว
ตำบลสันทราย (San Sai)
– วัดขามสุ่มป่า
– วัดท่ามะเกี๋ยง
– วัดบ่อเต่า
– วัดพระธาตุกลางใจเมือง
– วัดสันทราย
– วัดสันปง
– วัดหนองครก
– วัดหนองปิด
– วัดห้วยส้าน
ตำบลบ้านโป่ง (Ban Pong)
– วัดทุ่งน้อย
– วัดบ้านดง
– วัดบ้านโป่ง
– วัดป่าลัน
– วัดป่าฮิ้น
– วัดโป่งงาม
ตำบลน้ำแพร่ (Nam Phrae)
– วัดถ้ำดอกคำ
– วัดน้ำแพร่
– วัดป่างิ้ว
– วัดพระเจ้าล้านทอง
– วัดสันขวาง
– วัดหนองปลามัน
ตำบลเขื่อนผาก (Khuean Phak)
– วัดเขื่อนผาก
– วัดสหกรณ์แปลงสอง
– วัดห้วยบง
ตำบลแม่แวน (Mae Waen)
– วัดนิคมสหกรณ์
– วัดบ้านล้อง
– วัดป่าแขม
– วัดแม่พวก
– วัดแม่แวน
– วัดแม่เหียะ
– วัดหนองบัวไชยมงคล
ตำบลแม่ปั๋ง (Mae Pang)
– วัดดอยแม่ปั๋ง
– วัดทุ่งบวกข้าว
– วัดประดู่
– วัดป่าสหธรรมิการาม
– วัดป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง
– วัดโป่งบัวบาน
– วัดผาแดง
– วัดพระเจ้าตนหลวง
– วัดม่อนหินไหล
– วัดแม่ปั๋ง
– วัดแม่แพง
– วัดสันกำแพง
– วัดห้วยงู
– วัดห้วยทราย
ตำบลโหล่งขอด (Long Khot)
– วัดเจติยบรรพต
– วัดดงมะไฟ
– วัดทุ่งแดง
– วัดบ้านหลวง
– วัดประตูโขง
– วัดป่าห้า
– วัดศรีมหาโพธิ์
– วัดสันนาเม็ง

12 # อำเภอสันป่าตอง (Amphoe San Pa Tong)

ตำบลยุหว่า (Yuwa)
– วัดกิ่วแลหลวง
– วัดกู่คำ
– วัดต้นโชค
– วัดต้นผึ้ง
– วัดบ้านกลาง
– วัดป่าเจริญธรรม
– วัดมะกับตอง
– วัดร้องส้าน (วัดร้องสร้าน)
– วัดศรีเกิด
– วัดศรีปันเงิน
– วัดสันป่าตอง
– วัดหนองปึ๋ง
– วัดหนองพันเงิน
– วัดอุเม็ง
ตำบลสันกลาง (San Klang)
– วัดคันธาราม
– วัดบุปผาราม
– วัดพระบาททุ่งอ้อ
– วัดห้วยส้ม
– วัดอุโบสถ
ตำบลท่าวังพร้าว (Tha Wang Phrao)
– วัดดอนชัย
– วัดต้นแหนหลวง
– วัดท่าวังพร้าว
– วัดมงคล
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดสันควงคำ
ตำบลมะขามหลวง (Makham Luang)
– วัดข่วงมื่น
– วัดควรนิมิตร
– วัดต้นแก้ว
– วัดทุ่งตูม
– วัดทุ่งปุย
– วัดป่าจู้
– วัดพระบาทยั้งหวีด
– วัดมงคล
– วัดมะขามหลวง
– วัดสันคะยอม
– วัดแสงสว่าง
– วัดหนองอึ่ง
– วัดอุโบสถ
ตำบลแม่ก๊า (Mae Ka)
– วัดกอโชค
– วัดทรายมูล
– วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม
– วัดแม่ก๊า
– วัดร้องขุด
– วัดโรงวัว
– วัดสันกาวาฬ
– วัดสันคอกช้าง
– วัดหนองแขม
– วัดหนองครอบ
– วัดอินทะวิชัย (วัดอินทรวิชัย)
ตำบลบ้านแม (Ban Mae)
– วัดกิ่วแลน้อย
– วัดต้นงิ้ว
– วัดท่าเดื่อ
– วัดท่าโป่ง
– วัดธรรมชัย
– วัดบ้านดง
– วัดบ้านเปียง
– วัดบ้านสัน
– วัดร้องขุ้ม
– วัดหางดง
ตำบลบ้านกลาง (Ban Klang)
– วัดต้นกอก
– วัดท้องฝาย
– วัดท่ากาน
– วัดปวงสนุก
– วัดป่าสัก
– วัดพระเจ้าทองทิพย์
– วัดร้องธาร
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดศรีนวรัฐ
– วัดสันห่าว
– วัดสามหลัง
ตำบลทุ่งสะโตก (Thung Satok)
– วัดดอนแก้ว
– วัดตลาดแก้ว
– วัดท่าจำปี
– วัดท่าสา
– วัดทุ่งเกี๋ยง
– วัดปราสาท
– วัดป่าชี่
– วัดป่าไม้แดง
– วัดร้องส้มป่อย
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหัวริน
ตำบลทุ่งต้อม (Thung Tom)
– วัดกลางทุ่ง
– วัดก่อเก๊า
– วัดช่างกระดาษ
– วัดบุญนาค
– วัดป่าลาน
– วัดรัตนาราม
– วัดศรีอรุณ
– วัดสบหาร
– วัดสุพรรณรังษี
ตำบลน้ำบ่อหลวง (Nam Bo Luang)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
– วัดน้ำบ่อหลวง
– วัดป่าตึงโรงวัว
– วัดโรงวัว
– วัดศรีอุดม
– วัดหนองหวาย
– วัดห้วยโท้ง
– วัดใหม่หัวฝาย
ตำบลมะขุนหวาน (Makhun Wan)
– วัดป่างิ้ว
– วัดป่าซาง
– วัดพระเจ้าสององค์
– วัดม่วงพี่น้อง
– วัดมะขุนหวาน
– วัดส้มป่อย (วัดส้มปล่อย)
– วัดสันทรายมูล
– วัดหนองเต่าคำ

13 # อำเภอสันกำแพง (Amphoe San Kamphaeng)

ตำบลสันกำแพง (San Kamphaeng)
– วัดคำซาว
– วัดบ้านน้อย
– วัดป่าแดง
– วัดป่าเห็ว
– วัดโรงธรรมสามัคคี
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสันกำแพง
– วัดสันติวนาราม
– วัดสันใต้
ตำบลทรายมูล (Sai Mun)
– วัดชัยชนะมงคล (วัดป่าเป้า)
– วัดดอนมูล
– วัดทรายมูล
– วัดสันก้างปลา
– วัดสันโค้ง
ตำบลร้องวัวแดง (Rong Wua Daeng)
– วัดน้ำจำ
– วัดม่วงเขียว
– วัดม่วงม้าใต้
– วัดม่วงม้าเหนือ
– วัดร้องวัวแดง
– วัดลังการ์
– วัดวังธาร
ตำบลบวกค้าง (Buak Khang)
– วัดกอสะเลียม
– วัดช่างเพี้ยน
– วัดน้ำล้อม
– วัดบวกค้าง
– วัดบ่อหิน
– วัดบ้านโป่ง
– วัดป่าตาล
– วัดย่าพาย
– วัดร้องกองข้าว
– วัดร้อยพร้อม
ตำบลแช่ช้าง (Chae Chang)
– วัดกฤษณา
– วัดแช่ช้าง
– วัดดงขี้เหล็ก
– วัดดอนปีน
– วัดป่าเปา
ตำบลออนใต้ (On Tai)
– วัดจันทะธรรมรังษี
– วัดเชียงแสน
– วัดบ้านโห้ง
– วัดป่าแงะ
– วัดป่าตึง
– วัดป่าห้า
– วัดแม่ผาแหน
– วัดเหมืองลึก
– วัดอรุณโชติการาม
ตำบลแม่ปูคา (Mae Pu Kha)
– วัดปงป่าเอื้อง
– วัดป่าสักน้อย
– วัดปูคาใต้
– วัดแม่ปูคาเหนือ
– วัดสันมะแปป
– วัดสิริมงคล
ตำบลห้วยทราย (Huai Sai)
– วัดดอยซิว
– วัดทุ่งต้อม
– วัดป่าตึง
– วัดแม่ตาด
– วัดล้านทอง
– วัดสันข้าวแคบกลาง
– วัดหนองแสะ
ตำบลต้นเปา (Ton Pao)
– วัดต้นเปา
– วัดต้นผึ้ง
– วัดบวกเป็ด
– วัดบ่อสร้าง
– วัดพระป้าน
– วัดสันป่าค่า
– วัดสันป่าแดง
– วัดสันมะฮกฟ้า
– วัดหนองโค้ง
ตำบลสันกลาง (San Klang)
– วัดบ้านมอญ
– วัดสันกลางใต้
– วัดสันกลางเหนือ
– วัดสีมาราม

14 # อำเภอสันทราย (Amphoe San Sai)

ตำบลสันทรายหลวง (San Sai Luang)
– วัดข้าวแท่นน้อย
– วัดข้าวแท่นหลวง
– วัดบ้านท่อ
– วัดป่าลาน
– วัดสันทรายหลวง
ตำบลสันทรายน้อย (San Sai Noi)
– วัดแม่ย่อย
– วัดสันคะยอม
– วัดสันทรายมูล
ตำบลสันพระเนตร (San Phra Net)
– วัดท่าทุ่ม
– วัดแม่คาว
– วัดสันพระเนตร
– วัดสันศรี
ตำบลสันนาเม็ง (San Na Meng)
– วัดคอกหมูป่า
– วัดแม่กวง
– วัดร้องสัก
– วัดสันนาเม็ง
– วัดสันหลวง
– วัดหลักพัน
ตำบลสันป่าเปา (San Pa Pao)
– วัดต้นสาร
– วัดพยากน้อย
– วัดสันต้นเปา
– วัดสันป่าค่าง
ตำบลหนองแหย่ง (Nong Yaeng)
– วัดทุ่งข้าวตอก
– วัดบวกเปา
– วัดบ้านดงเจริญชัย
– วัดพระบาทตีนนก
– วัดร้องเม็ง
– วัดหนองบัวเธียรสิริ
– วัดหนองแหย่ง
– วัดใหม่ชลประทาน
ตำบลหนองจ๊อม (Nong Chom)
– วัดต้นจันทน์
– วัดท่าเกวียน
– วัดนางเหลียว
– วัดฟ้ามุ่ย
– วัดแม่แก้ดหลวง
– วัดศรีทรายมูล
– วัดสันป่าสัก
– วัดหนองไคร้หลวง
ตำบลหนองหาร (Nong Han)
– วัดทิพวนาราม
– วัดทุ่งป่าเก็ด
– วัดทุ่งหมื่นน้อย
– วัดป่าบง
– วัดแม่โจ้
– วัดแม่เตาไห
– วัดวิเวกวนาราม
– วัดสิริมงคลบุญญาราม
– วัดห้วยเกี๋ยง
ตำบลแม่แฝก (Mae Faek)
– วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
– วัดบ้านโป่ง
– วัดร่มหลวง
– วัดศรีงาม
– วัดศรีทรายมูล
– วัดหนองมะจับ
– วัดหนองแสะ
– วัดห้วยแก้ว
ตำบลแม่แฝกใหม่ (Mae Faek Mai)
– วัดขัวมุง
– วัดเจดีย์แม่ครัว
– วัดแม่แฝก
– วัดวังขุมเงิน
– วัดสบแฝก
– วัดห้วยบงวัฒนาราม
ตำบลเมืองเล็น (Mueang Len)
– วัดขัวสูง
– วัดเมืองเล็น
– วัดเมืองวะ
– วัดหนองก้นครุ
– วัดหัวฝาย
ตำบลป่าไผ่ (Pa Phai)
– วัดดอยแท่นพระผาหลวง
– วัดป่าแดด
– วัดป่าเหมือด
– วัดเมืองขอน
– วัดแม่แก้ดน้อย
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดหนองเต่าคำ
– วัดหนองอุโบสถ

15 # อำเภอหางดง (Amphoe Hang Dong)

ตำบลหางดง (Hang Dong)
– วัดกำแพงงาม
– วัดทรายมูล
– วัดท้าวคำวัง
– วัดประสาทธรรม
– วัดสุวรรณประดิษฐ์
– วัดหางดง
ตำบลหนองแก๋ว (Nong Kaeo)
– วัดเจริญราษฎร์
– วัดมงคลเกษม
– วัดละโว้
– วัดศรีสุพรรณ์
– วัดสอาดกุญชร
– วัดสันทราย
ตำบลหารแก้ว (Han Kaeo)
– วัดขันแก้ว
– วัดทุ่งอ้อ
– วัดศรีล้อม
– วัดศรีสว่าง
– วัดอินทร์เทพ
ตำบลหนองตอง (Nong Tong)
– วัดคันธรส
– วัดเด่น
– วัดท่านาค
– วัดเทพกุญชร
– วัดนาคนิมิตร
– วัดป่าลาน
– วัดพระเจ้าเหลื้อม
– วัดพฤกษาราม
– วัดวาฬุการาม
– วัดศรีลังกา
– วัดหนองตอง
– วัดหนองบัว
– วัดอินทราพิบูลย์
ตำบลขุนคง (Khun Khong)
– วัดขุนคง
– วัดเดชดำรงค์
– วัดต้นแก้ว
– วัดถวาย
– วัดธรรมประดิษฐ์สถาน
– วัดวงค์เมธา
ตำบลสบแม่ข่า (Sop Mae Kha)
– วัดจันทราวาส
– วัดไชยสถาน
– วัดศรีวารีสถาน
– วัดสระแก้ว
ตำบลบ้านแหวน (Ban Waen)
– วัดโขงขาว
– วัดจอมทอง
– วัดชัยวุฒิ
– วัดช่างคำ
– วัดท้าวบุญเรือง
– วัดเทพประสิทธิ์
– วัดวรเวทย์วิสิฐ
– วัดศรีโพธิ์ทอง
ตำบลสันผักหวาน (San Phak Wan)
– วัดฉิมพลีวัน
– วัดชัยสถิต
– วัดถาวรธรรม
– วัดผาสุการาม
– วัดลัฎฐิวนาราม
ตำบลหนองควาย (Nong Khwai)
– วัดขุนเส
– วัดดอยเปา
– วัดตองกาย
– วัดนาบุก
– วัดโพธิพิชิต
– วัดร้อยจันทร์
– วัดวุฑฒิราษฏร์
– วัดสหัสสคุณ
– วัดสันป่าสักวรอุไร
– วัดอินทราวาส
ตำบลบ้านปง (Ban Pong)
– วัดคีรีเขต
– วัดทองศิริ
– วัดประชาเกษม
– วัดป่าธรรมชาติ
– วัดป่าพุทธพจนาราม
– วัดห้วยไร่
– วัดอรัญญวาส
ตำบลน้ำแพร่ (Nam Phrae)
– วัดเขตคิชฌาวาส
– วัดจำปาลาว
– วัดดอยถ้ำ
– วัดนิลประภา
– วัดเวียงด้ง
– วัดศาลา
– วัดอุโบสถ
– วัดเอรัณฑวัน

16 # อำเภอฮอด (Amphoe Hot)

ตำบลหางดง (Hang Dong)
– วัดโค้งงาม
– วัดท่าข้าม
– วัดบ้านโป่ง
– วัดปัญญาวุธาราม
– วัดมัคคาราม
– วัดแม่ลอง
– วัดรัตนวราราม
– วัดวังลุง
– วัดศิลานิมิตร
– วัดหางดง
– วัดอินทาราม
ตำบลฮอด (Hot)
– วัดคัมภีราราม
– วัดดงดำ
– วัดพระธาตุเจดีย์น้อย
– วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว
– วัดหลวงฮอด
– วัดห้วยทราย
ตำบลบ้านตาล (Ban Tan)
– วัดเด่นสารภี
– วัดทุ่งโป่ง
– วัดป่าขาม
– วัดพิมพิสารรังสรรค์
– วัดแม่ยุย
– วัดลัฏฐิวัน
– วัดหนองหลวง
ตำบลบ่อหลวง (Bo Luang)
– วัดนาฟ่อน
– วัดบ่อพะแวน
– วัดบ่อสะแง๋
– วัดบ่อหลวง
– วัดบ้านขุน
– วัดวังกอง
ตำบลบ่อสลี (Bo Sali)
– วัดทุ่งหลวง
– วัดบ่อสลี
ตำบลนาคอเรือ (Na Kho Ruea)
– วัดอรัญญาวาส

17 # อำเภอดอยเต่า (Amphoe Doi Tao)

ตำบลดอยเต่า (Doi Tao)
– วัดดอยเต่า
– วัดเด่นคา
– วัดบ้านไร่
– วัดผาจุก
– วัดสันติสุข
ตำบลท่าเดื่อ (Tha Duea)
– วัดบ้านชั่ง
– วัดแปลงห้า
– วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง
– วัดวังหลวง
ตำบลมืดกา (Muet Ka)
– วัดฉิมพลีวุฒาราม
– วัดประถมการาม
– วัดปัจฉิมการาม
ตำบลบ้านแอ่น (Ban Aen)
– วัดบ้านแอ่น
– วัดพิงคาราม
ตำบลบงตัน (Bong Tan)
– วัดท่าเดื่อ
– วัดบ้านโท้ง
– วัดบ้านน้อย
– วัดบ้านบงตัน
– วัดหล่ายแก้ว
ตำบลโปงทุ่ง (Pong Thung)
– วัดท่าครั่ง
– วัดบ้านโปง
– วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

18 # อำเภออมก๋อย (Amphoe Omkoi)

ตำบลอมก๋อย (Omkoi)
– วัดดวงดีศรัทธาราม
– วัดแสนทอง
ตำบลยางเปียง (Yang Piang)
– วัดบ้านหลวง
– วัดยางเปียง
ตำบลแม่ตื่น (Mae Tuen)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดดอยชัยมงคล
– วัดป่าคา
ตำบลม่อนจอง (Mon Chong)
– วัดกู่พฤกษาราม
– วัดจอมหมอก
– วัดสถิตบุญวาส
– วัดสะฐาน
ตำบลสบโขง (Sop Khong)
ตำบลนาเกียน (Na Kian)

19 # อำเภอสารภี (Amphoe Saraphi)

ตำบลยางเนิ้ง (Yang Noeng)
– วัดกู่เสือ
– วัดต้นเหียว
– วัดพระนอนป่าเก็ดถี่
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีโพธาราม
– วัดแสนหลวง
ตำบลสารภี (Saraphi)
– วัดกอประจำโฮง
– วัดช่างเคิ่ง
– วัดต้นผึ้ง
– วัดปากกอง
– วัดมงคลวนาราม
– วัดสารภี
– วัดฮ่องกอก
ตำบลชมภู (Chom Phu)
– วัดท่าต้นกวาว
– วัดทุ่งขี้เสือ
– วัดบุบผาราม
– วัดป่าเป้า
– วัดพญาชมภู
– วัดแม่สะลาบ
– วัดศรีดอนมูล
– วัดหนองป่าแสะ
ตำบลไชยสถาน (Chai Sathan)
– วัดเชียงขาง
– วัดต้นโชคหลวง
– วัดต้นยางหลวง
– วัดนันทาราม
– วัดโพธิมงคล
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสองเมือง
– วัดอุโบสถ
ตำบลขัวมุง (Khua Mung)
– วัดขัวมุง
– วัดปากเหมือง
– วัดป่าเดื่อ
– วัดไร่ดงพุทธาราม
– วัดศรีมูลเรือง
– วัดอุทุมพราราม
ตำบลหนองแฝก (Nong Faek)
– วัดกู่แดง
– วัดหนองแฝก
– วัดหนองสี่แจ่ง
– วัดหวลการณ์
ตำบลหนองผึ้ง (Nong Phueng)
– วัดกองทราย
– วัดเชียงแสน
– วัดดอนจืน
– วัดป่าแคโยง
– วัดผางยอย
– วัดพระนอนหนองผึ้ง
– วัดสันคือ
– วัดอุโบสถ
ตำบลท่ากว้าง (Tha Kwang)
– วัดสันดอนมูล
ตำบลดอนแก้ว (Don Kaeo)
– วัดดอนแก้ว
– วัดตำหนัก
– วัดน้ำโจ้
– วัดสันกลาง
– วัดสันต้นกอก
ตำบลท่าวังตาล (Tha Wang Tan)
– วัดเจดีย์เหลี่ยม
– วัดช้างค้ำ
– วัดบวกครกใต้
– วัดบวกครกเหนือ
– วัดบ้านกลาง
– วัดป่ากล้วย
– วัดป่างิ้ว
– วัดป่าเปอะ
ตำบลสันทราย (San Sai)
– วัดต้นผึ้ง
– วัดบุปผาราม
– วัดปากคลอง
– วัดป่าสา
– วัดพรหมวนาราม
– วัดศรีดอนชัย
– วัดสันทราย
– วัดหนองแบน
ตำบลป่าบง (Pa Bong)
– วัดไชยสถาน
– วัดเทพาราม
– วัดป่าบงหลวง
– วัดร้องดอนชัย
– วัดศรีคำชมภู
– วัดสุพรรณ

20 # อำเภอเวียงแหง (Amphoe Wiang Haeng)

ตำบลเมืองแหง (Mueang Haeng)
– วัดกองลม
– วัดกำแพงใหม่
– วัดนายาง
– วัดแม่แพม
– วัดแม่หาด
– วัดเวียงแหง
– วัดห้วยหก
ตำบลเปียงหลวง (Piang Luang)
– วัดเปียงหลวง
– วัดฟ้าเวียงอินทร์
– วัดมกายอน
– วัดม่วงเครือ
– วัดห้วยไคร้
– วัดอุทัยธาราม
ตำบลแสนไห (Saen Hai)
– วัดพระธาตุแสนไห
– วัดม่วงป๊อก
– วัดสามภู

21 # อำเภอไชยปราการ (Amphoe Chai Prakan)

ตำบลปงตำ (Pong Tam)
– วัดทุ่งยาว
– วัดปงตำ
– วัดมหิงสาวาส
– วัดสุปัฎนาราม
– วัดห้วยม่วง
– วัดอรัญญวาสี
ตำบลศรีดงเย็น (Si Dong Yen)
– วัดกิ่วจำปี
– วัดเชียงหมั้น
– วัดถ้ำตับเตา
– วัดทรายขาว
– วัดศรีดงเย็น
– วัดสันต้นเปา
– วัดสันทราย
– วัดสุกาวาส
– วัดหนองเทียนคำ
– วัดหัวฝาย
– วัดอินทาราม
ตำบลแม่ทะลบ (Mae Thalop)
– วัดฉิมพลีวัน
– วัดดอยหล่อ
– วัดปักกัณตาวาส
– วัดป่าแดง
– วัดพระธาตุจอมคีรี
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดเด่นสามัคคี
– วัดต้นโชค
– วัดถ้ำผาผึ้ง
– วัดทาน้ำงาม
– วัดบ้านปง
– วัดบุญฑริกาวาส
– วัดป่าไม้แดง

22 # อำเภอแม่วาง (Amphoe Mae Wang)

ตำบลบ้านกาด (Ban Kat)
– วัดจำลอง
– วัดบ้านใหม่ปางเติม
– วัดป่าแดด
– วัดศิริชัยนิมิตร
– วัดโสภาราม
– วัดอัมพาราม
ตำบลทุ่งปี๊ (Thung Pi)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดดอนแก้ว
– วัดท่าช้าง
– วัดบุญยืน
– วัดพันตน
– วัดมะกับตองหลวง
ตำบลทุ่งรวงทอง (Thung Ruang Thong)
– วัดจันทร์เกษม
– วัดดอนปิน
– วัดมหาวัน
– วัดศรีชุม
– วัดสารภี
– วัดแสนคันธา
ตำบลแม่วิน (Mae Win)
– วัดถ้ำดอยโตน
– วัดมัชฌิมาราม
– วัดวิมุตติการาม
– วัดสบวิน
– วัดห้วยโป่ง
ตำบลดอนเปา (Don Pao)
– วัดชัยมงคล
– วัดดอนเปา
– วัดทุ่งศิลา
– วัดน้ำบ่อติ๊บ
– วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ
– วัดรังษีสุทธาราม
– วัดสันปูเลย
– วัดหลวงขุนวิน
– วัดห้วยแก้ว
– วัดใหม่เมืองสวรรค์
– วัดใหม่สวรรค์

23 # อำเภอแม่ออน (Amphoe Mae On)

ตำบลออนเหนือ (On Nuea)
– วัดดอนทราย
– วัดหนองหอย
– วัดหัวฝาย
– วัดออนหลวย
ตำบลออนกลาง (On Klang)
– วัดทุ่งเหล่า
– วัดบ้านวาก
– วัดเปาสามขา
– วัดพระธาตุดอยผาตั้ง
– วัดเหล่าจันทรังษี
– วัดออนกลาง
ตำบลบ้านสหกรณ์ (Ban Sahakon)
– วัดถ้ำเมืองออน
– วัดโป่งวนาราม
ตำบลห้วยแก้ว (Huai Kaeo)
– วัดคันธาพฤกษา
– วัดบ้านป๊อก
– วัดปางกอง
– วัดเมืองแม่เลน
– วัดแม่เตาดิน
– วัดแม่ลาย
– วัดห้วยแก้ว
ตำบลแม่ทา (Mae Tha)
– วัดจอมธรรม
– วัดดอนชัย
– วัดปงกา
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดห้วยทราย
ตำบลทาเหนือ (Tha Nuea)
– วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว
– วัดแม่ตะไคร้

24 # อำเภอดอยหล่อ (อำเภอดอยหล่อ)

ตำบลดอยหล่อ (Doi Lo)
– วัดดอนชื่น
– วัดดอยหล่อ
– วัดปากทางสามัคคี
– วัดพระธาตุดอยน้อย
– วัดพระธาตุดอยหล่อ
– วัดฟ้าหลั่ง
– วัดม่อนห้วยแก้ว
– วัดวังขามป้อม
– วัดสันคะยอม
– วัดสิริมังคลาจารย์
– วัดหนองหงอก
– วัดหลอด
– วัดเหล่าเป้า
– วัดอรัญญวาส
ตำบลสองแคว (Song Khwae)
– วัดโขงขาว
– วัดทุ่งท้อ
– วัดป่าลาน
– วัดสองแคว
– วัดหลังถ้ำ
– วัดหัวข่วง
ตำบลยางคราม (Yang Khram)
– วัดเชตวัน
– วัดดอนชัย
– วัดบ้านถ้ำ
– วัดป่าลาน
– วัดยางคราม
– วัดศรีแดนเมือง
– วัดศรีทรายมูล
– วัดหนองหลั้ว
– วัดใหม่พัฒนา
ตำบลสันติสุข (Santi Suk)
– วัดคันธาวาส
– วัดป่าสวนธรรมรส
– วัดศิลามงคล
– วัดหนองเหียง
– วัดห้วยดินจี่
– วัดใหม่หนองหอย

25 # อำเภอกัลยาณิวัฒนา (Amphoe Galyani Vadhana / Kanlayaniwatthana)

ตำบลบ้านจันทร์ (Ban Chan)
– วัดจันทร์
ตำบลแม่แดด (Mae Daet)
ตำบลแจ่มหลวง (Chaem Luang)

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ คือ
“ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์”