จังหวัดเพชรบูรณ์ (Phetchabun Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (Mueang Phetchabun District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดช้างเผือก
– วัดไตรภูมิ
– วัดทุ่งสะเดียง
– วัดประตูดาว
– วัดพระแก้ว
– วัดเพชรวราราม
– วัดโพธิ์เย็น
– วัดภูเขาดิน
– วัดมหาธาตุ
ตำบลตะเบาะ (Ta bo)
– วัดตะเบาะน้อย
– วัดโนนสว่างจันทร์
– วัดโนนสว่างอารมณ์
– วัดป่าโนนเสาธง
– วัดป่าเรไร
– วัดวารีวนาราม
– วัดห้วยไคร้
ตำบลบ้านโตก (Ban Tok)
– วัดจันทร์นิมิต
– วัดบ้านทุ่งแค
– วัดบ้านพี้ศรีสุข
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสะแกพนาราม
– วัดอินทร์เจริญ
ตำบลสะเดียง (Sa diang)
– วัดไทรงาม
– วัดบ้านไร่
– วัดโบสถ์ชนะมาร
– วัดไร่เหนือ
– วัดสนธิกรประชาราม
– วัดสนามบิน
– วัดสังกิจจาราม
ตำบลป่าเลา (Pa Lao)
– วัดดอกไม้
– วัดทุ่งแจ้ง
– วัดโนนสุวรรณ
– วัดโพธิ์กลาง
ตำบลนางั่ว (Na Ngua)
– วัดคลองสาร
– วัดโนนสว่าง
– วัดโพธิ์กลาง
– วัดโพธิ์สว่าง
– วัดราษฎร์ศรัทธา
ตำบลท่าพล (Tha Phon)
– วัดเทพสโมสร
– วัดโนนป่าลวก
– วัดโนนศรัทธาชุม
– วัดบูรพาโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์กลาง
– วัดโพธิ์งาม
– วัดศรีชมภู
– วัดอาคเนย์
ตำบลดงมูลเหล็ก (Dong Mun Lek)
– วัดดงมูลเหล็ก
– วัดโนนตะแบก
– วัดราษฎร์บูรณะ
– วัดลำป่าสักมูล
– วัดศรีป่าสัก
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลบ้านโคก (Ban Khok)
– วัดชัยพฤกษ์
– วัดน้ำอ้อม
– วัดโนนสว่างอารมณ์
– วัดป่าบ้านโคก
– วัดโพธิ์กลาง
– วัดหนองป่าพง
ตำบลชอนไพร (Chon Phrai)
– วัดขุนผาเมือง
– วัดจงจิตสามัคคีธรรม
– วัดทุ่งเรไร
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดวารีวงค์
– วัดศิลาดอกไม้
– วัดอุดมมังคลาราม
ตำบลนาป่า (Na Pa)
– วัดกกไทร
– วัดกุฎีดาว
– วัดเฉลียงลับ
– วัดดาวเรือง
– วัดโนนศรีแก้ว
– วัดโนนสวรรค์บ้านชอน
– วัดปากน้ำ
– วัดปากน้ำ (ตะวันตก)
– วัดป่าสักเรไร
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดสามสวน
– วัดสามัคคีชัย
ตำบลนายม (Na Yom)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดคลองตานันต์
– วัดจันทร์
– วัดจันทูปมาวาส
– วัดถ้ำน้ำบัง
– วัดโบสถ์โพธิ์ทอง
– วัดพระนอน
– วัดเสาธงทอง
ตำบลวังชมภู (Wang Chom phu)
– วัดช้างเผือก
– วัดซับข่อย
– วัดโนนประชาสรรค์
– วัดบ้านวังทอง
– วัดบ้านหลุง
– วัดยาวีใต้
– วัดยาวีเหนือ
– วัดวังชมพู
– วัดศิลาโมง
– วัดสามัคคีพัฒนาราม
– วัดแสนสุข
ตำบลน้ำร้อน (Nam Ron)
– วัดจอมศรี
– วัดติสสมหาวัน
– วัดทักษิณาราม
– วัดทุ่งหินปูน
– วัดโนนน้ำร้อน
– วัดราษฎร์บำรุง
ตำบลห้วยสะแก (Huai Sa kae)
– วัดจิรวัฒนาราม
– วัดชนะชิงชัย
– วัดเนินสง่า
– วัดเนินสบาย
– วัดพิกุลทอง
– วัดละหาน
– วัดวังขอน
– วัดห้วยนาค
– วัดใหม่ชัยมงคล
ตำบลห้วยใหญ่ (Huai Yai)
– วัดบุ่งกกเรียง
– วัดศรีสญชัย
– วัดสะแกงาม
ตำบลระวิง (Ra wing)
– วัดคูหาบรรพต
– วัดโบสถ์ยางลาด
– วัดป่าห้วยไร่
– วัดยางลาด
– วัดยางแหลม
– วัดระวิง
– วัดสันติคามคีรี
– วัดหนองจอก
– วัดใหม่วังสีมา

2. # อำเภอชนแดน (Chon Daen District)

ตำบลชนแดน (Chon Daen)
– วัดพระพุทธบาทชนแดน
– วัดวังลาด
– วัดสว่างอรุณ
ตำบลดงขุย (Dong Khui)
– วัดญาณเมธี
– วัดดงขุย
– วัดดงเสือเหลือง
– วัดทุ่งโตนด
– วัดเนินสะอาด
– วัดบุ่งคล้า
– วัดวารีล้อม
– วัดวารีวงษ์
– วัดสว่างเนตร
– วัดหนองระมาน
ตำบลท่าข้าม (Tha Kham)
– วัดกุฎีพระ
– วัดเขาบ่อทอง
– วัดจันทราราม
– วัดดงแขวน
– วัดทรัพย์เจริญผล
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดป่าศรีถาวร
– วัดโพธิ์เตี้ย
– วัดราษฎร์สุขเกษม
– วัดวังปลาช่อน
– วัดศิริรัตน์วนาราม
– วัดหนองโก
ตำบลพุทธบาท (Phut tha bat)
– วัดถ้ำเขาเครือ
– วัดน้ำพุสามัคคี
– วัดบ้านกกจั่น
– วัดบ้านซำเตย
– วัดบ้านน้ำลัด
– วัดบ้านอ่างหิน
– วัดโป่งตะแบกวนาราม
– วัดลาดน้อย
– วัดวังมะปราง
– วัดหนองตาด
– วัดห้วยงาช้าง
ตำบลลาดแค (Lat Khae)
– วัดเขาน้อย
– วัดเขาปูนศรัทธาราม
– วัดเขาแม่แก่
– วัดคลองบน
– วัดซับตะเคียน
– วัดดงลาน
– วัดบ้านโคกหนองจอก
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดลาดแค
– วัดวังกำแพงสามัคคีธรรม
– วัดสวัสดิ์ประชาราม
– วัดหนองปรือ
– วัดใหม่ถ้ำแก้ว
– วัดใหม่สามัคคีธรรม
ตำบลบ้านกล้วย (Ban Kluai)
– วัดเขาคณฑา
– วัดถ้ำมงคล
– วัดเทพธรรมรังษี
– วัดธรรมรัตนาราม
– วัดวังรวก
– วัดสำราญราษฎร์สามัคคี
– วัดสิรินทาราม
ตำบลซับพุทรา (Sap Phu tsa)
– วัดโคกสารสัจจธรรม
– วัดทรัพย์พุทธา
– วัดทรัพย์พุทรา
– วัดบ้านซับมาแสน
– วัดบ้านเนินสง่า
ตำบลตะกุดไร (Ta kut Rai)
– วัดเขาน้อยรังแตน
– วัดเขาสัก
– วัดคลองตะเคียน
– วัดเนินสว่าง
– วัดโป่งนกแก้ว
– วัดพระธาตุเนินสว่าง
– วัดสันติสุขาราม
– วัดหนองกลอย
ตำบลศาลาลาย (Sa la Lai)
– วัดศาลาลาย
– วัดสระประทุมทอง
– วัดหัวถนน

3. # อำเภอหล่มสัก (Lom Sak District)

ตำบลหล่มสัก (Lom Sak)
– วัดทุ่งจันทร์สมุทร
– วัดประชุมคงคาราม
– วัดโพธิ์ศรีสองคร
– วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีมงคล
– วัดสามัคคีวัฒนา
ตำบลวัดป่า (Wat Pa)
– วัดท่ามะกล้วย
– วัดทุ่งวารีลาภอุดม
– วัดเทศาวาส
– วัดบุ่งยาง
– วัดอรุญญาศรี
ตำบลตาลเดี่ยว (Tan Diao)
– วัดจอมมณี
– วัดท่ากกแก
– วัดเทวราชกุญชร
– วัดปากห้วยขอนแก่น
– วัดลัฏฐิวนาราม
– วัดศรีจันทราราม
– วัดศรีสมพร
– วัดศรีสะอาดวราราม
ตำบลฝายนาแซง (Fai Na Saeng)
– วัดขามเรียง
– วัดโพธิ์ตาก
– วัดศรีชมชื่น
– วัดสำราญรมย์
ตำบลหนองสว่าง (Nong Sa wang)
– วัดศรีเจริญหล
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลน้ำเฮี้ย (Nam Hia)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดเนินแก้วสว่างสีทอง
ตำบลสักหลง (Sak Long)
– วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์
– วัดชลประทาน
– วัดไตรภูมิ
– วัดป่าห้วยชัน
– วัดศรีสมบูรณ์
– วัดสันติวัฒนา
ตำบลท่าอิบุญ (Tha I bun)
– วัดขามเรียง
– วัดงิ้วงามโนนสว่าง
– วัดนาแซงน้อย (วัดบุญญานุรักษ์)
– วัดโพธิ์ศรีสามัคคี
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดศรีจันทร์พัฒนาราม
– วัดศรีสะอาดคงคาราม
ตำบลบ้านโสก (Ban Sok)
– วัดโคกเจริญ
– วัดเนินโกกน้อย
– วัดโพนชัย
– วัดศรีทัศน์
– วัดศรีษะเกตุ
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดโสมนัส
ตำบลบ้านติ้ว (Ban Tio)
– วัดประเชชัย
– วัดศรีธรรมา
– วัดศรีภูมิ
– วัดสว่างราษฎร์สามัคคี
ตำบลห้วยไร่ (Huai Rai)
– วัดโฆษา
– วัดโป่งช้าง
– วัดศรีเจริญชัย
– วัดศรีสองคร
– วัดศรีสุพล
ตำบลน้ำก้อ (Nam Ko)
– วัดเนินสว่างทางหลวง
– วัดโพธิ์งาม
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดศรีชมชื่น
– วัดสันติวิหาร
ตำบลปากช่อง (Pak Chong)
– วัดชัยมงคล
– วัดน้ำคำเหนือ
– วัดโนนสมพร
– วัดปากออก
– วัดวังยาว
– วัดศรีจันดาธรรม
– วัดศรีจำปาทอง
– วัดศรีทอง
– วัดศรีแสนคำ
ตำบลน้ำชุน (Nam Chun)
– วัดไทรย้อย
– วัดธรรมสมาคม
– วัดน้ำชุนวารี
– วัดโนนสว่างอารมณ์
– วัดโพธิ์งอย
– วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม
– วัดสว่างแสงจันทร์
– วัดใหม่ไทยพัฒนา
ตำบลหนองไขว่ (Nong Khwai)
– วัดท่าแร่
– วัดน้ำก้ออินเตชวราราม (วัดอินทร์เตชะสว่าง)
– วัดโนนทอง
– วัดโพธาราม
– วัดศรีสำราญ
– วัดสว่างยางคำ
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองปลาซิว
ตำบลลานบ่า (Lan Ba)
– วัดเกาะสวรรค์
– วัดพรศรัทธาราม
– วัดโพธิ์กลาง
– วัดราชธานี
– วัดใหม่ประทานพร
ตำบลบุ่งคล้า (Bung Khla)
– วัดแก้วสว่าง
– วัดทุ่งสว่างนาจารย์
– วัดโนนศรีแก้ว
– วัดมะเดื่องาม
– วัดศรีเมือง
– วัดหลักเมืองพัฒนาราม
– วัดหัวนา
ตำบลบุ่งน้ำเต้า (Bung Nam tao)
– วัดถ้ำสมบัติ
– วัดทรายทอง
– วัดธารทิพย์
– วัดโนนทอง
– วัดโพธิ์เย็น
ตำบลบ้านกลาง (Ban Klang)
– วัดชัยทอง
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดโนนสว่าง
– วัดโป่งขามฝาดพัฒนา
– วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม
– วัดสว่างโพธาราม
– วัดสว่างอรุณ
– วัดห้วยแสนงา
ตำบลช้างตะลูด (Chang Ta lut)
– วัดค้องาม
– วัดชัยมงคล
– วัดซำภูวนาราม
– วัดเทวราชกุญชร
ตำบลบ้านไร่ (Ban Rai)
– วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
– วัดเปือยงาม
ตำบลปากดุก (Pak Duk)
ตำบลบ้านหวาย (Ban Wai)
– วัดตูมคำมณี
– วัดศรีวิชัย

4. # อำเภอหล่มเก่า (Lom Kao District)

ตำบลหล่มเก่า (Lom Kao)
– วัดตาล
– วัดทุ่งธงไชย
– วัดนิรมลวัฒนา
– วัดม่วงชุม
– วัดวังเวิน
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสุมังค์
– วัดสระเกศ
– วัดหนองบัวแก้ว
ตำบลนาซำ (Na Sam)
– วัดกกกะทอน
– วัดแก่งเสี้ยว
– วัดแก้วพัฒนาราม
– วัดจอมแจ้ง
– วัดเนินสว่างอีเลิศ
– วัดป่าหินกอง
– วัดพระธาตุภูผาชัย
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลหินฮาว (Hin Hao)
– วัดดอนไชย
– วัดท่าผู
– วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม
– วัดป่าศิลาวดี
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดโพธิ์เย็น
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศิลามงคล
– วัดสีบานเย็น
– วัดหินแก้ว
ตำบลบ้านเนิน (Ban Noen)
– วัดขามชุม
– วัดนันทชาติ
– วัดโพธิ์เย็น
– วัดศรีไวย์
ตำบลศิลา (Si la)
– วัดเนินสว่างราษฎร์ศรัทธา
– วัดโป่งสามขา
– วัดโพธิ์ชุม
– วัดโพธิ์ตาก
– วัดวังก้นหวด
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศิลาจารย์
– วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
– วัดห้วยข่อย (วัดโพธิ์เย็น)
ตำบลนาแซง (Na Saeng)
– วัดขามตาก
– วัดทรายงาม
– วัดธาตุพลแพง
– วัดประชิตกัลยาณมุนี
– วัดโพธิ์ศรี
ตำบลวังบาล (Wang Ban)
– วัดจอมศรี
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพนทอง
– วัดภูปูน
– วัดศรีฐาน
– วัดศรีมงคล
– วัดอรัญวารี
ตำบลนาเกาะ (Na Ko)
– วัดม่วงเย็น
– วัดลัฎฐิวัน
– วัดศรีมงคล
– วัดห้วยแล้ง
ตำบลตาดกลอย (Tat Kloi)
– วัดตาดกลอยใต้
– วัดเนินสว่างวังขอน
– วัดมุจรินทร์
– วัดศรีสุมังคลาราม
– วัดห้วยมัจฉาวาส

5. # อำเภอวิเชียรบุรี (Wichian Buri District)

ตำบลท่าโรง (Tha Rong)
– วัดทุ่งใหญ่
– วัดในเรืองศรี
– วัดบุญชัย
– วัดบุมะกรูด
– วัดประชานิมิต
– วัดป่าเรไรทอง
– วัดมาบสมอ
– วัดวิเชียรบำรุง
– วัดสามแยกพัฒนา
ตำบลสระประดู่ (Sa Pra du)
– วัดท่ายางสามัคคีธรรม
– วัดลำนารวย
– วัดวิสุทธิมัคคาราม
– วัดศรีประชาธรรม
– วัดสามแยก
– วัดเสลินทราราม
– วัดห้วยชัน
– วัดอุดมมงคล
ตำบลสามแยก (Sam Yaek)
– วัดกลุ่มนครนายก
– วัดดงเข็ม
– วัดถ้ำแก้ว
– วัดนิมิตธารา
– วัดพรมยาม
– วัดไร่ตาพุฒ
– วัดวีรธรรมาราม
ตำบลโคกปรง (Khok Prong)
– วัดเขายางโปร่ง
– วัดเขาวังเทพสถิตย์
– วัดโคกปรง
– วัดซับสวัสดิ์
– วัดนาสามัคคี
– วัดป่าวังเตียน
– วัดป่าสังฆาราม
– วัดลำเพียร
– วัดหนองขาม
ตำบลน้ำร้อน (Nam Ron)
– วัดเขาข้าหลวง
– วัดโคกกรวด
– วัดโคกสำราญ
– วัดไทรงาม
– วัดวังน้ำเย็น
– วัดใหม่โคกเจริญ
– วัดอำพวัน
ตำบลบ่อรัง (Bo Rang)
– วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม
– วัดโคกสว่าง
– วัดเทพเนรมิต
– วัดเทศประชาราม
– วัดบ้านใหม่
– วัดป่าด่านแก้ว
– วัดป่าบ่อรัง
– วัดป่าแสงทอง
– วัดป่าหนองบง
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดภูศรีสวรรค์
– วัดวังไผ่
– วัดหนองโปร่ง
– วัดหนองไม้สอ
– วัดใหม่วิไลวัลย์
ตำบลพุเตย (Phu Toei)
– วัดแก้วมณี
– วัดตะกุดไผ่
– วัดไทรงาม
– วัดพุเตยประสิทธิ์
– วัดพุเตยวนาราม
– วัดหนองคล้า
ตำบลพุขาม (Phu Kham)
– วัดโคกสง่า
– วัดถนนโค้ง
– วัดศรีธงชัย
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองสมบูรณ์
– วัดหนองหวาย
ตำบลภูน้ำหยด (Phu Nam Yot)
– วัดกลุ่มชัยนาทสามัคคีธรรม
– วัดบ้านวังลึก
– วัดป่าพัฒนาราม
– วัดป่าภูน้ำหยดปัญจคีรี
– วัดพรหมประชาสรรค์
– วัดภูน้ำหยด
– วัดรวมทรัพย์
– วัดลำกระทิงทอง
– วัดสามัคคีพัฒนา
ตำบลซับสมบูรณ์ (Sap Som bun)
– วัดกระทุ่มทอง
– วัดซับสมบูรณ์
– วัดโพทะเล
– วัดไร่อุดม
– วัดสุวรรณคีรีวิหาร
– วัดแสงมณีเจริญธรรม
– วัดใหม่ไร่อุดม
ตำบลบึงกระจับ (Bueng Kra chap)
– วัดเกาะบรเพ็ด
– วัดบึงกระจับ
ตำบลวังใหญ่ (Wang Yai)
– วัดดาดอุดมสามัคคีธรรม
– วัดวังน้อย
– วัดวังใหญ่
ตำบลยางสาว (Yang Sao)
– วัดโนนสง่าบูรพาราม
– วัดบ้านซับผุด
ตำบลซับน้อย (Sap Noi)
– วัดซับน้อยศรัทธาธรรม
– วัดซับปางช้าง
– วัดพรหมาโสฬสาราม
– วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม
– วัดหินดาด

6. # อำเภอศรีเทพ (Si Thep District)

ตำบลศรีเทพ (Si Thep)
– วัดโคกสะแกลาด
– วัดท่าไม้ทอง
– วัดธุตังคาราม
– วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
– วัดป่าสระแก้ว
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดแม่น้ำแควป่าสัก
– วัดรักไทย
– วัดศรีเทพ
– วัดอุทุมพรวนาวาส
ตำบลสระกรวด (Sa Kruat)
– วัดโคกหิน
– วัดทุ่งเศรษฐี
– วัดร่องหอย
– วัดวังกำแพง
– วัดวังขาม
– วัดศรีเทพ
– วัดสระกรวด
– วัดสว่างสามัคคี
– วัดหนองจอก
– วัดหนองไฮ
ตำบลคลองกระจัง (Khlong Kra chang)
– วัดเกาะแก้ววนาราม
– วัดเขาคลัง
– วัดคลองดู่
– วัดเทพนิมิตวราราม
– วัดม่วงชุม
– วัดมอดินแดง
– วัดวังขอน
– วัดวังไทร
– วัดหนองสรวง
ตำบลนาสนุ่น (Na Sa nun)
– วัดกุดตาแร้ว
– วัดนาสนุ่น
– วัดบ้านนาสามัคคี
– วัดป่าเนินมะค่า
– วัดพิกุลทอง
– วัดสมโภชกรุงฯ 200 ปี
– วัดหนองบัว
ตำบลโคกสะอาด (Khok Sa-at)
– วัดซับหินเพลิง
– วัดตาคลีภิรมย์
– วัดน้ำซับกุ้งกั้ง
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดศิริมงคล
ตำบลหนองย่างทอย (Nong Yang Thoi)
– วัดโคกรังน้อย
– วัดซับอุดมมงคลธรรม
– วัดด่านเจริญชัย
– วัดทุ่งนางาม
– วัดรังย้อย
– วัดหนองบัวเริง
– วัดหนองย่างทอย
ตำบลประดู่งาม (Pra du Ngam)
– วัดบ่อมะกัก
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดสันติธรรม
– วัดห้วยทรายทอง

7. # อำเภอหนองไผ่ (Nong Phai District)

ตำบลหนองไผ่ (Nong Phai)
– วัดเขาดิน
– วัดคลองยาง
– วัดทองพัฒนาราม
– วัดวิมุตตาราม
– วัดหนองไผ่ใต้
– วัดหนองไผ่พิทยาราม
ตำบลกองทูล (Kong Thun)
– วัดเขาเจริญธรรม
– วัดชัยมงคล
– วัดธรรมเสมา
– วัดราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรม
– วัดวังชงโค
– วัดหนองบัวทอง
ตำบลนาเฉลียง (Na Cha liang)
– วัดซอกซาย
– วัดธรรมยาน
– วัดนาเฉลียง
– วัดเนินร่มโพธิ์
– วัดป่าบ้านหัวโตก
– วัดปู่เจ้า
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
– วัดวังลี
– วัดหนองไลย์
ตำบลบ้านโภชน์ (Ban Phot)
– วัดคงสมโภชน์
– วัดคลองกระโบน
– วัดเจริญศรัทธาราษฎร์
– วัดซับชมภู
– วัดซับเดื่อ
– วัดน้ำวิ่ง
– วัดบ้านโภชน์
– วัดโพธิ์เจดีย์ลอย
– วัดลำบัววัฒนา
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสามัคคีราษฎร์บำรุง
ตำบลท่าแดง (Tha Daeng)
– วัดเขาแก้วโพธิ์ทอง
– วัดตะเคียนงาม
– วัดทุ่งเรไร
– วัดโนนสว่าง
– วัดลำกง
– วัดสว่างคงคา
– วัดสินธนาราม
– วัดหนองม่วง
– วัดใหม่สามัคคีธรรม
ตำบลเพชรละคร (Phet La khon)
– วัดจันทราราม
– วัดซับตะเคียนทอง
– วัดบ้านสระเกษ
– วัดป่าเกษมสุข
– วัดป่าสระแก้ว
– วัดเพชราราม
– วัดสระแก้ว
ตำบลบ่อไทย (Bo Thai)
– วัดโคกเจริญ
– วัดตีบใต้
– วัดโนนดู่
– วัดโพธิ์เย็น
– วัดวังสงวนเหนือ
ตำบลห้วยโป่ง (Huai Pong)
– วัดเขาถ้ำโถ
– วัดประชาบำรุง
– วัดปู่จ้าว
– วัดราษฎร์ศรัทธาราม
– วัดใหม่สามัคคี
– วัดอภัยมณีรัตน์
ตำบลวังท่าดี (Wang Tha Di)
– วัดขอนยางขวาง
– วัดคลองยาง
– วัดบ้านกลาง
– วัดลำพาด
ตำบลบัววัฒนา (Bua Wat tha na)
– วัดโคกพัฒนาราม
– วัดเนินมะค่าน้อย
– วัดไร่เหนือพัฒนาราม
– วัดวังอ่าง
ตำบลวังโบสถ์ (Wang Bot)
– วัดนาข้าวดอ
– วัดนิลาวรรณประชาราม
– วัดวังโบสถ์
– วัดวังสะตือ
– วัดสระหมื่นเชียง
– วัดอีสานสามัคคี
ตำบลยางงาม (Yang Ngam)
– วัดทรัพย์มะขาม
– วัดบ้านวังเหว
– วัดปากตกสามัคคี
– วัดยางงาม
– วัดโรงบ่ม
ตำบลท่าด้วง (Tha Duang)
– วัดท่าด้วง
– วัดสันเจริญ

8. # อำเภอบึงสามพัน (Bueng Sam Phan District)

ตำบลบึงสามพัน (Bueng Sam Phan)
– วัดซับสมอทอด
– วัดทรัพย์เกษตร
– วัดทรัพย์เกษตร (ใน)
– วัดบรรพตาราม
– วัดบึงสามพัน (บน)
– วัดบึงสามพัน (ล่าง)
– วัดราหุล
– วัดเวียงโพธิ์งาม
ตำบลซับสมอทอด (Sap Sa mo Thot)
– วัดโคกตายอ
– วัดดาวนิมิต
– วัดตะกรุดหิน
– วัดบึงสามพัน
ตำบลซับไม้แดง (Sap Mai Daeng)
– วัดซับไพรวัลย์
– วัดซับไม้แดง
– วัดซับไม้แดง (เก่า)
– วัดซับไม้แดง (ใหม่)
– วัดนิมิตสัจธรรม
– วัดสิริจันทาวาส
ตำบลหนองแจง (Nong Chaeng)
– วัดเขาเจริญธรรม
– วัดโคกยาว
– วัดถ้ำวังนาง
– วัดโรงวัว
– วัดหนองแจง
– วัดอู่เรือ
ตำบลกันจุ (Kan Chu)
– วัดโคกกรวด
– วัดโคกสะอาด
– วัดซับบอน
– วัดทุ่งนางาม
– วัดพิกุลบุญนาค
– วัดรัตนาราม
– วัดราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม
– วัดสังกิจจธรรมาวาส
– วัดสิริรัตนาราม
– วัดหนองแดง
– วัดหนองพลวง
ตำบลวังพิกุล (Wang Phi kun)
– วัดยุบใหญ่ศรีเจริญธรรม
– วัดวังพิกุล
– วัดหนองมะค่า
– วัดห้วยทราย
ตำบลพญาวัง (Pha ya Wang)
– วัดซับสามัคคี
– วัดทุ่งแฝกวนาราม
– วัดพญาวัง
ตำบลศรีมงคล (Si Mong khon)
– วัดวิมลประชาสรรค์
– วัดศรีมงคล
ตำบลสระแก้ว (Sa Kaeo)

9. # อำเภอน้ำหนาว (Nam Nao District)

ตำบลน้ำหนาว (Nam Nao)
– วัดนาพ่อสอง
– วัดห้วยหญ้าเครือ
ตำบลหลักด่าน (Lak Dan)
– วัดครองยุต
– วัดโนนชาติสามัคคี
– วัดหลักด่าน
ตำบลวังกวาง (Wang Kwang)
– วัดซำม่วง
– วัดศรีสมพร
ตำบลโคกมน (Khok Mon)
– วัดกกกะบก
– วัดโคกมน
– วัดห้วยสนามทราย

10. # อำเภอวังโป่ง (Wang Pong District)

ตำบลวังโป่ง (Wang Pong)
– วัดเกตุสามัคคีธรรม
– วัดไร่ฝายน้อย
– วัดใหม่สามัคคีธรรม
– วัดอรัญญาวาส
– วัดอรุณรัศมี
ตำบลท้ายดง (Thai Dong)
– วัดกุดเป้า
– วัดป่าไพบูลย์
– วัดผดุงราษฎร์
– วัดราษฏร์ศรัทธาราม
– วัดวารีวราราม
– วัดศรีเจริญ
– วัดสว่างสามัคคี
ตำบลซับเปิบ (Sap Poep)
– วัดคลองน้ำคัน (วัดคลองน้ำคันสามัคคี)
– วัดซับเปิบใต้
– วัดเทพนิมิตรคีรีวงษ์
– วัดวังไทรทอง (วัดไทรทองวนาราม)
ตำบลวังหิน (Wang Hin)
– วัดถ้ำผาผึ้ง
– วัดทรายทองวนาราม
– วัดไทรงามสามัคคี
– วัดเนินศิลาเพชร
– วัดยางงาม
– วัดราษฎร์ศรัทธาราม
– วัดสว่างสันติวรรณ
– วัดใหม่วังตะเคียน
ตำบลวังศาล (Wang San)
– วัดโคกหนองแสง
– วัดเนินคายสามัคคี
– วัดปัญจขันธ์
– วัดป่าไพศาล
– วัดภูเขาทอง
– วัดสันติวรญาณ

11. # อำเภอเขาค้อ (Khao Kho District)

ตำบลเขาค้อ (Khao Kho)
– วัดเขาค้อพัฒนาราม
– วัดวิชมัยปุญญาราม
ตำบลแคมป์สน (Khaem Son)
– วัดแคมป์สน
– วัดป่าคาสามัคคี
– วัดพระธาตุผาแก้ว
– วัดห้วยไผ่
ตำบลทุ่งสมอ (Thung Sa mo)
– วัดทุ่งสมอ
– วัดบ้านนายาว
ตำบลริมสีม่วง (Rim Si Muang)
ตำบลสะเดาะพง (Sa do Phong)
– วัดป่าไชยชุมพล
ตำบลหนองแม่นา (Nong Mae Na)
– วัดราชพฤกษ์
ตำบลเข็กน้อย (Khek Noi)

คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ
“เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง”