จังหวัดสระแก้ว (Sa Kaeo Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดสระแก้ว แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองสระแก้ว (Mueang Sa Kaeo District)

ตำบลสระแก้ว (Sa Kaeo)
– วัดคลองสมบัติ
– วัดคลองหมี
– วัดโคกนกขุนทอง
– วัดโคกสัมพันธ์
– วัดป่าศรีบุญเรือง
– วัดราษฎร์นิมิต
– วัดสระแก้ว
– วัดสี่แยก
– วัดหนองกะพ้อ
ตำบลบ้านแก้ง (Ban Kaeng)
– วัดเขาสิงโต
– วัดคลองหมากนัด
– วัดเนินดินแดง
– วัดรีนิมิตร
– วัดแสงจันทร์
– วัดหนองปัญหา
– วัดใหม่เหล่ากกโก
ตำบลศาลาลำดวน (Sala Lam duan)
– วัดเขามะกา
– วัดท่าช้าง
– วัดท่าระพา
– วัดเนินสวนอ้อย
– วัดวิหารธรรม
– วัดศาลาลำดวน
– วัดสหกรณ์นิคมสระแก้ว
– วัดหนองไทรราษฎร์บำรุง
– วัดหนองลีซอ
– วัดหนองหิน
– วัดห้วยกระบอก
ตำบลโคกปี่ฆ้อง (Khok Pi Khong)
– วัดคลองเขาเทียน
– วัดคลองเจริญบุญ
– วัดคลองน้ำใส
– วัดโคกปี่ฆ้อง
– วัดเจ็ดหลังสามัคคี
– วัดเนินยางงาม
– วัดเนินสง่า
– วัดบะขมิ้นโคกสัมพันธ์
– วัดบ้านด่าน
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดลุงพู
– วัดวังจั่น
– วัดหนองมาตร
– วัดเห็นมงคล
ตำบลท่าแยก (Tha Yaek)
– วัดกิโลสาม
– วัดกิโลสี่
– วัดคลองน้ำเขียว
– วัดคลองปลาโด
– วัดคลองผักขม
– วัดคลองศรีเมือง
– วัดคลองหอย
– วัดโคกเจริญสุข
– วัดท่ากระบาก
– วัดเนินสะอาด
– วัดป่าระกำ
ตำบลท่าเกษม (Tha Ka sem)
– วัดท่าเกษม
– วัดทุ่งพระ
– วัดประชาสามัคคี
– วัดสุขสำราญ
– วัดหนองนกกะเรียน
– วัดหัวกุญแจ
ตำบลสระขวัญ (Sa Khwan)
– วัดแก่งสีเสียด
– วัดเขาข่า
– วัดคลองคันฉอ
– วัดคลองมะละกอใต้
– วัดโคกสำราญ
– วัดทุ่งพลวง
– วัดทุ่งหินโคน
– วัดน้ำซับ
– วัดเนินไทร
– วัดเนินผาสุก
– วัดบะเจริญ
– วัดบ้านทัพพระ
– วัดใหม่ถาวร
– วัดใหม่ไพรวัลย์
ตำบลหนองบอน (Nong Bon)
– วัดคลองไทร
– วัดคลองบุหรี่
– วัดคลองบุหรี่เหนือ
– วัดโคกมะตูม
– วัดเจริญสุข
– วัดท่ามะตูม
– วัดท่าแยก
– วัดบ้านเนินเขาดิน

2. # อำเภอคลองหาด (Khlong Hat District)

ตำบลคลองหาด (Khlong Hat)
– วัดเขาเลื่อม
– วัดคลองหาด
– วัดเทพหัสดินเขาผาผึ้ง
– วัดไทยเจริญธรรม
– วัดไทยพัฒนา
– วัดอพป.คลองหาด
ตำบลไทยอุดม (Thai U dom)
– วัดซับถาวร
– วัดถ้ำไทรทอง
– วัดไทยสมานสามัคคี
– วัดบ้านซับถาวร
– วัดพรหมนิมิต
– วัดหนองตะเคียน
ตำบลซับมะกรูด (Sap Ma krut)
– วัดทรัพย์ตะเคียน
– วัดบ้านนาดี
– วัดบ้านใหม่คลองยาง
– วัดวังยาง
– วัดวังวนวนาราม
ตำบลไทรเดี่ยว (Sai Diao)
– วัดโนนประดู่
– วัดบ้านสระหลวง
– วัดป่ากตัญญุตาราม
– วัดหนองคายวนาราม
– วัดหนองแวงวนาราม
– วัดใหม่การบินไทย
ตำบลคลองไก่เถื่อน (Khlong Kai Thuean)
– วัดเขาตาง็อก
– วัดคลองไก่เถื่อน
ตำบลเบญจขร (Ben cha khon)
– วัดชุมทอง
– วัดน้ำคำ
– วัดบ้านน้อยเจริญสุข
– วัดห้วยไคร้
ตำบลไทรทอง (Sai Thong)
– วัดคลองยาง
– วัดไทรเดี่ยวศรัทธาราม
– วัดโนนสง่า
– วัดบ้านหินกอง

3. # อำเภอตาพระยา (Ta Phraya District)

ตำบลตาพระยา (Ta Phra ya)
– วัดกุดเตย
– วัดกุดเวียน
– วัดแก้วเพชรพลอย
– วัดตะโก
– วัดตาพระยา
– วัดทัพเซียม
– วัดพรหมสุวรรณ
– วัดใหม่นางาม
ตำบลทัพเสด็จ (Thap Sa det)
– วัดโคกแจง
– วัดทัพเสด็จ
– วัดมะกอก
ตำบลทัพราช (Thap Rat)
– วัดโคกกราด
– วัดโคกไพล
– วัดเจริญสุข
– วัดปราสาทเขาโล้น
– วัดป่าหนองผักแว่น
– วัดหนองติม
– วัดใหม่ไทยถาวร
ตำบลทัพไทย (Thap Thai)
– วัดกะสังอัตตนันท์
– วัดโคกปราสาท
– วัดโคกระกา
– วัดพุทธรัตนาราม
– วัดหนองไทยชลอ (วัดทัพไทย)
ตำบลโคคลาน (Kho Khlan)
– วัดโคคลาน
– วัดซับม่วง
– วัดสองพี่น้อง

4. # อำเภอวังน้ำเย็น (Wang Nam Yen District)

ตำบลวังน้ำเย็น (Wang Nam Yen)
– วัดเกศแก้ว
– วัดเขาป่าแก้ว
– วัดคลองสารพา
– วัดชัยณรงค์
– วัดภูเวียง
– วัดวังจำปี
– วัดวังแดง
– วัดวังน้ำเย็น
– วัดศรีเจริญทรัพย์
– วัดสวนป่า
ตำบลตาหลังใน (Ta Lang Nai)
– วัดตาหลังใน
– วัดทัพหลวง
– วัดท่าตาสีคงคาราม
– วัดนาเจริญ
– วัดโนนทอง
– วัดประตูโขง
– วัดเพชรพนานิคม
– วัดร้อยไร่
– วัดวังไทร
– วัดหนองแก
– วัดหนองปรือ
– วัดใหม่สระบุรี
ตำบลคลองหินปูน (Khlong Hin Pun)
– วัดคลองแก
– วัดคลองตาสูตร
– วัดคลองฝักมีด
– วัดคลองหินปูน
– วัดค่ายเจริญ
– วัดดอนดินแดง
– วัดบ่อลูกรัง
– วัดมิตรไมตรี
– วัดหนองสมบูรณ์
ตำบลทุ่งมหาเจริญ (Thung Ma ha Cha roen)
– วัดแก่งสะเดา
– วัดเขาตะกรุบพัฒนา
– วัดคลองตะขบหวาน
– วัดคลองตะเคียนชัย
– วัดคลองพัฒนา
– วัดคลองใหญ่
– วัดซับเจริญ
– วัดด่านชัยพัฒนา
– วัดทุ่งมหาเจริญ

5. # อำเภอวัฒนานคร (Watthana Nakhon District)

ตำบลวัฒนานคร (Wat tha na Na khon)
– วัดนครธรรม
– วัดมุจลินทาราม
– วัดสุธรรมมาวาส
– วัดหนองคลอง
– วัดหนองคุ้ม
ตำบลท่าเกวียน (Tha Kwian)
– วัดเขาจาน
– วัดทับช้างคีรีวัลย์
– วัดทับประดู่
– วัดท่าเกวียน
– วัดทุ่งเจริญ
– วัดนางาม
– วัดโนนเมือง
– วัดบ้านสี่แยก
– วัดบ้านเหล่าสามัคคี
– วัดบ้านใหม่ปักคุ้ม
– วัดหนองพัฒนาราม
– วัดหนองยาง
ตำบลผักขะ (Phak Kha)
– วัดคลองยาง
– วัดทดราษฎร์พุทธาราม
– วัดทดหลวง
– วัดโป่งคอม
– วัดสายไหมวนาราม
– วัดหนองหอย
– วัดหนองใหญ่
– วัดอุทุมพร
ตำบลโนนหมากเค็ง (Non Mak Kheng)
– วัดเทพาวาส
– วัดสารคุณสโมสร
– วัดหนองหว้า
ตำบลหนองน้ำใส (Nong Nam Sai)
– วัดรัตนสุวรรณาราม
– วัดหนองน้ำใส
– วัดหนองเรือ
ตำบลช่องกุ่ม (Chong Kum)
– วัดช่องกุ่ม
– วัดป่าช่องกุ่ม
– วัดระเบาะหูกวาง
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดสังคมมาวาส
– วัดหนองแวง
– วัดหนองหมู
– วัดหนองหล่ม
ตำบลแซร์ออ (Sae-o)
– วัดเขาพรมสุวรรณ
– วัดซับสมบูรณ์
– วัดแซร์ออ
– วัดป่าหนองขาม
ตำบลหนองหมากฝ้าย (Nong Mak Fai)
– วัดคลองคันโท
– วัดท่าช้างประชาสรรค์
– วัดพุทธิสาร
– วัดภักดีแผ่นดิน
ตำบลหนองตะเคียนบอน (Nong Ta khian Bon)
– วัดกองแก้วนพคุณ
– วัดคลองทรายใต้
– วัดคลองทรายเหนือ
– วัดโนนผาสุก
– วัดโนนผาสุกใต้
– วัดวังรีใต้
– วัดหนองตะเคียนบอน
– วัดใหม่ไทยพัฒนา
ตำบลห้วยโจด (Huai Chot)
– วัดคลองยาง
– วัดบ่อนางชิง
– วัดห้วยโจด

6. # อำเภออรัญประเทศ (Aranyaprathet District)

ตำบลอรัญประเทศ (A ran ya pra thet)
– วัดวังปลาตอง
– วัดหลวงอรัญญ์
ตำบลเมืองไผ่ (Mueang Phai)
– วัดดงยางประชาสรรค์
– วัดนิคมเขาตาก้อน
– วัดเนินสะอาด
– วัดเมืองไผ่
– วัดสมประสงค์
ตำบลหันทราย (Han Sai)
– วัดทุ่งสว่างอารมณ์เย็น
– วัดบ่อหลวง
– วัดหนองบัว
– วัดหนองบัวใต้
– วัดหันทราย
ตำบลคลองน้ำใส (Khlong Nam Sai)
– วัดกุดหิน
– วัดเกิดน้ำใส
– วัดเขาน้อย
– วัดสุทธาวาส
– วัดแสนสุข
ตำบลท่าข้าม (Tha Kham)
– วัดขาวสะอาด
– วัดโคกสะแบง
– วัดท่าข้าม
– วัดประตูชัยอรัญเขต
– วัดป่าหนองเอี่ยน
– วัดวังมน
– วัดโสนน้อย
ตำบลป่าไร่ (Pa Rai)
– วัดโคกสะพานขาว
– วัดป่าไร่
– วัดหนองหญ้าปล้อง
ตำบลทับพริก (Thap Phrik)
– วัดเขาสารภี
– วัดทับพริก
– วัดป้ายเขียววนาราม
ตำบลบ้านใหม่หนองไทร (Ban Mai Nong Sai)
– วัดหนองเทา
– วัดใหม่ไทรทอง
– วัดอนุบรรพต
ตำบลผ่านศึก (Phan Suek)
– วัดเขารัง
– วัดบ้านโนนสาวเอ้
– วัดผ่านศึก
– วัดไผ่ล้อม
– วัดพัฒนานิคม
– วัดหนองปรือ
ตำบลหนองสังข์ (Nong Sang)
– วัดพุทธนิมิต
– วัดหนองสังข์
– วัดเหล่าคลองกลาง
– วัดเหล่าอ้อย
ตำบลคลองทับจันทร์ (Khlong Thap Chan)
– วัดเขาดินโสดาราษฎร์บำรุง
– วัดคลองวัว
– วัดบีกริม
– วัดวังยาว
– วัดหนองหมูน้อย
– วัดใหม่ไทยเจริญ
ตำบลฟากห้วย (Fak Huai)
– วัดชนะไชยศรี
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดสวนอุดม
– วัดหนองผักบุ้ง
ตำบลบ้านด่าน (Ban Dan)
– วัดบ้านด่านหนองขาม
– วัดบ้านตุ่น

7. # อำเภอเขาฉกรรจ์ (Khao Chakan District)

ตำบลเขาฉกรรจ์ (Khao Cha kan)
– วัดเขาฉกรรจ์
– วัดคลองยาง
– วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
– วัดนาบน
– วัดบ้านนา
– วัดพรสวรรค์
– วัดรัตนคีรี
– วัดลุมมะค่า
– วัดวังรี
ตำบลหนองหว้า (Nong Wa)
– วัดเกาะรัง
– วัดเขาน้อย
– วัดคลองเจริญ
– วัดคลองสามัคคี
– วัดโคกข้าวเหนียว
– วัดซับมะนาว
– วัดซับสมบูรณ์
– วัดทุ่งหลวง
– วัดธารนพเก้า
– วัดหนองโสน
– วัดหนองหว้า
ตำบลพระเพลิง (Phra Phloeng)
– วัดชัยมงคล
– วัดท่าผักชี
– วัดเทพประทานพร
– วัดนาคันหัก
– วัดบึงพระราม
– วัดภูเงิน
ตำบลเขาสามสิบ (Khao Sam Sip)
– วัดขอนขว้างสามัคคี
– วัดเขาสามสิบ
– วัดคลองสิบสาม
– วัดโคกมะกอก
– วัดโคกมัน
– วัดน้ำอ้อม
– วัดพวงนิมิต

8. # อำเภอโคกสูง (Khok Sung District)

ตำบลโคกสูง (Khok Sung)
– วัดโคกไม้งาม
– วัดโคกสูง
– วัดดอนหลุม
– วัดปราสาท
– วัดละลมติม
– วัดหนองเสม็ด
ตำบลหนองม่วง (Nong Muang)
– วัดโคกสว่าง
– วัดทดสามัคคี
– วัดป่าสันติธรรม
– วัดผาสุก
– วัดสามัคคีสันติธรรม
– วัดหนองแคน
– วัดหนองม่วง
– วัดหนองแอก
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดยอดอุดม
– วัดสุขสำราญ
– วัดหนองมั่ง
– วัดหนองแวง
ตำบลโนนหมากมุ่น (Non Mak Mun)
– วัดหนองจาน
– วัดอรัญญิการาม
– วัดอ่างศิลา

9. # อำเภอวังสมบูรณ์ (Wang Sombun District)

ตำบลวังสมบูรณ์ (Wang Som bun)
– วัดแก่งสำราญ
– วัดเขาลาน
– วัดคลองร่วม
– วัดซับทรายทอง
– วัดซับสิงโต
– วัดทรัพย์ภู
– วัดวังสมบูรณ์
ตำบลวังใหม่ (Wang Mai)
– วัดคลองพระสะทึง
– วัดชุมทองสามัคคีธรรม
– วัดทุ่งกบินทร์
– วัดป่าบ้านน้ำซับ
– วัดไพรจิตรสามัคคีธรรม
– วัดรุ่งอรุณ
– วัดวังน้ำฝน
– วัดวังศรีทอง
– วัดวังสำลี
– วัดวังใหม่
ตำบลวังทอง (Wang Thong)
– วัดเขาแหลม
– วัดคลองเจริญสุข
– วัดคลองไม้เลี้ยงศรัทธาราม
– วัดคลองยายอินทร์
– วัดถวายเฉลิมพระเกียรติ
– วัดป่าบัวคำพัฒนา
– วัดวังดารา
– วัดวังทอง

คำขวัญประจำจังหวัดสระแก้ว คือ
“ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร”