จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงราย แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองเชียงราย (Amphoe Mueang Chiang Rai)

ตำบลเวียง (Wiang)
– วัดกลางเวียง
– วัดเจ็ดยอด
– วัดเชียงยืน
– วัดดอยงำเมือง
– วัดดอยทอง
– วัดพระแก้ว
– วัดพระสิงห์
– วัดมิ่งเมือง
– วัดมุงเมือง
– วัดศรีเกิด
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลรอบเวียง (Rop Wiang)
– วัดคีรีชัย
– วัดเชตวัน
– วัดเชตุพน
– วัดดงหนองเป็ด
– วัดดอยเขาควาย
– วัดดอยพระบาท
– วัดป่ายางมน
– วัดพระบาทสนามบิน
– วัดเม็งรายมหาราช
– วัดวรกิจตาราม
– วัดศรีทรายมูล
– วัดศรีมิ่งแก้ว
– วัดสันต้นผึ้ง
– วัดสันป่ากอ
– วัดหนองป่าอั้น
ตำบลบ้านดู่ (Ban Du)
– วัดขัวแคร่
– วัดบ้านดู่
– วัดปางลาว
– วัดป่าซาง
– วัดป่าดอยพระบาท
– วัดป่าไร่
– วัดป่าหวายขุมเงิน
– วัดป่าอ้อ
– วัดโป่งพระบาท
– วัดพระธาตุจอมสัก
ตำบลนางแล (Nang Lae)
– วัดนางแล
– วัดป่ารวก
– วัดป่าห้า
– วัดป่าอ้อร่มเย็น
– วัดม่วงคำ
– วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด
– วัดลำเปิง
– วัดศรีจุม
– วัดสันต้นกอก
– วัดห้วยพลู
– วัดอุทกวนาราม
ตำบลแม่ข้าวต้ม (Mae Khao Tom)
– วัดเกษแก้ว
– วัดทรายมูล
– วัดทุ่งต้อม
– วัดเทวานิมิต
– วัดประชาร่วมมิตร
– วัดป่ามหามงคล
– วัดพระธาตุกู่แก้วดอยงาม
– วัดโล๊ะป่าห้า
– วัดเวียงกลาง
– วัดศรีส้มสุก
– วัดสันต้นแฟน
– วัดสันม่วงทอง
– วัดแสงพระธาตุ
– วัดหนองบัวแดง
– วัดห้วยอ้ม
– วัดห้วยอ้มใหม่
ตำบลแม่ยาว (Mae Yao)
– วัดจอมคีรี
– วัดทรายขาว (วัดห้วยทรายขาว)
– วัดทุ่งหลวง
– วัดเทพบุญยืน
– วัดพนาลัย
– วัดริมกก
– วัดสันป่ายาง
– วัดห้วยขม
ตำบลสันทราย (San Sai)
– วัดป่ากล้วย
– วัดป่าตึง
– วัดโป่งสลี
– วัดศรีปูคา
– วัดสันทรายหลวง
ตำบลแม่กรณ์ (Mae Kon)
– วัดท่าไคร้
– วัดปางกอก
– วัดปางริมกรณ์
– วัดปางสนุก
– วัดฝั่งหมิ่น
– วัดพระธาตุเจดีย์ทอง
– วัดแม่กรณ์
– วัดแม่สาด
– วัดสวนดอก
ตำบลห้วยชมภู (Huai Chomphu)
ตำบลห้วยสัก (Huai Sak)
– วัดเกษมสุข
– วัดเขาแก้วดับภัย
– วัดดงป่าเหมี้ยง
– วัดดงมะผาง
– วัดต้นก๊อ
– วัดบ้านร้อง
– วัดโป่งขาม
– วัดพระธาตุสันกู่
– วัดร่องเบ้อใน
– วัดร่องปลาขาว
– วัดร่องเผียว
– วัดศรีดงชัย
– วัดศรีดอนชุม
– วัดศรีพิงชัย
– วัดศรีศักดาราม
– วัดสันต้นเปา
ตำบลริมกก (Rim Kok)
– วัดน้ำลัด
– วัดปางม่วน
– วัดป่ายางหลวง
– วัดฝั่งหมิ่น
– วัดสักกวัน
– วัดสันตาลเหลือง
– วัดสันทรายใหม่
– วัดโสภาสิทธาราม
– วัดห้วยปลากั้ง
ตำบลดอยลาน (Doi Lan)
– วัดจำบอน
– วัดดอนเจริญ
– วัดดอนเรือง
– วัดดอยสมบูรณ์
– วัดน้ำเย็น
– วัดปงอ้อ
– วัดพระธาตุสร้อยทอง
– วัดรุ่งเรือง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสันทรายงาม
– วัดสันป่าก่อ
– วัดหัตถีวนาราม
– วัดอินทราราม
ตำบลป่าอ้อดอนชัย (Pa O Don Chai)
– วัดดงเทพนิมิต
– วัดป่าไผ่
– วัดป่าอ้อ (วัดป่าอ้อดอนชัย)
– วัดปุยคำ
– วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

– วัดเวียงหวาย
– วัดศรีชุม
– วัดศรีมงคล
– วัดสันทรายน้อย
– วัดสันมะนะ
– วัดหนองหม้อ
ตำบลท่าสาย (Tha Sai)
– วัดป่าหัวดอย
– วัดร่องธาร
– วัดเวียงกลาง
– วัดศรีดอนชัย
– วัดศรีสุพรรณ
– วัดสถาน
ตำบลดอยฮาง (Doi Hang)
– วัดดอยฮางใน
– วัดดอยฮางใหม่
– วัดโป่งนาคำ
– วัดพระธาตุดอยกองข้าว
– วัดพระธาตุดอยฮาง
– วัดพุทธอุทยาน
– วัดฮ่องอ้อ
ตำบลท่าสุด (Tha Sut)
– วัดถ้ำผาตอง
– วัดบ่อทอง
– วัดภูมิพาราราม
– วัดห้วยเคียน
– วัดห้วยทรายสามัคคีธรรม

2. # อำเภอเวียงชัย (Amphoe Wiang Chai)

ตำบลเวียงชัย (Wiang Chai)
– วัดกลางเวียง
– วัดชัยเจริญ
– วัดชัยสวัสดิ์
– วัดไชยนารายณ์
– วัดไชยราษฎร์สำราญ
– วัดดอนมูล
– วัดปงหลวง
– วัดราษฎร์ชุมพล
– วัดศรีเวียง
ตำบลผางาม (Pha Ngam)
– วัดกู่แก้วพัฒนาราม
– วัดจอมคีรี
– วัดดงมะตื๋น
– วัดทุ่งยั้ง
– วัดป่าบง (วัดป่าบงขวาง)
– วัดพระพุทธบาทผางาม
– วัดร่องคือ
– วัดร่องห้า
– วัดหนองบัว
– วัดหัวฝาย
ตำบลเวียงเหนือ (Wiang Nuea)
– วัดท่าบันไดแก้ว
– วัดโบราณเวียงเดิม
– วัดปางไตรแก้ว
– วัดพนาลัยเกษม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดราษฎร์เจริญ
– วัดสันสลิด
ตำบลดอนศิลา (Don Sila)
– วัดจอเจริญ
– วัดช่องลม
– วัดชัยพร
– วัดชัยพฤกษ์
– วัดดอนเลย
– วัดดอยงาม
– วัดป่าศรีวิไล
– วัดศรีดอนชัย
– วัดศรีดอยชัย
– วัดสมานมิตร
– วัดสันม่วงคำ
ตำบลเมืองชุม (Mueang Chum)
– วัดคีรีสถาน
– วัดดอนแก้ว
– วัดเมืองชุม
– วัดร่องโบสถ
– วัดวังช้าง
– วัดเวียงแก้ว
– วัดศรีดอนเรือง

3. # อำเภอเชียงของ (Amphoe Chiang Khong)

ตำบลเวียง (Wiang)
– วัดจำปา
– วัดดอนมหาวัน
– วัดทุ่งดุก
– วัดทุ่งทราย
– วัดพระแก้ว
– วัดศรีดอนชัย
– วัดสบสม
– วัดหลวง
– วัดห้วยเม็ง
– วัดหัวเวียง
– วัดหาดไคร้
ตำบลสถาน (Sathan)
– วัดเชียงคาน
– วัดเต๋น
– วัดทุ่งงิ้ว
– วัดทุ่งอ่าง
– วัดน้ำม้า
– วัดแฟน
– วัดศรีดอนมูล
– วัดสถาน
– วัดใหม่ทุ่งหมด
ตำบลครึ่ง (Khrueng)
– วัดครึ่งใต้
– วัดครึ่งเหนือ
– วัดบ้านตอง
– วัดพร้าวกุด
– วัดม่วงชุม
– วัดส้าน
– วัดหลวง
ตำบลบุญเรือง (Bun Rueang)
– วัดซาววา
– วัดแดนเมือง
– วัดต้นปล้อง
– วัดบุญเรืองใต้
– วัดบุญเรืองเหนือ
– วัดป่าเคาะ
– วัดห้วยหก
ตำบลห้วยซ้อ (Huai So)
– วัดเกี๋ยงใต้
– วัดเกี๋ยงเหนือ
– วัดแก่นใต้
– วัดแก่นเหนือ
– วัดดอนแก้ว
– วัดเนินสมบูรณ์
– วัดศรีวิไล
– วัดห้วยซ้อ
ตำบลศรีดอนชัย (Si Don Chai)
– วัดดงหลวง
– วัดท่าข้ามศรีดอนชัย
– วัดท่าเจริญ
– วัดทุ่งซาง
– วัดบ้านเขียะ
– วัดปากอิงใต้
– วัดปากอิงเหนือ
– วัดม่วงเจ็ดต้น
– วัดร่องห้า
– วัดลุง
– วัดหวาย
ตำบลริมโขง (Rim Khong)
– วัดดอนที่
– วัดผากุบ
– วัดเมืองกาญจน์
– วัดหาดบ้าย

4. # อำเภอเทิง (Amphoe Thoeng)

ตำบลเวียง (Wiang)
– วัดช้างค้ำ
– วัดทุ่งโห้ง
– วัดเทิง
– วัดพระเกิดคงคาราม
– วัดพระธาตุขุนทอง
– วัดพระธาตุจอมจ้อ
– วัดพระธาตุจอมใจ
– วัดพระธาตุจอมหงส์
– วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์
– วัดพระนาคแก้ว
– วัดโพธิ์ศรีพัฒนา
– วัดโพธิ์สว่าง
– วัดร่องริว
– วัดห้วยไคร้
– วัดอำมาตย์
– วัดอุธราราม
ตำบลงิ้ว (Ngio)
– วัดขอนซุง
– วัดงิ้วเก่า
– วัดงิ้วใหม่
– วัดเชียงทอง
– วัดตุ้มใต้
– วัดเนื้อนาบุญ
– วัดบุญยืน
– วัดป่าไผ่
– วัดแม่สว่าน
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดสวนดอก
– วัดสักเหนือ
ตำบลปล้อง (Plong)
– วัดดอนแก้ว
– วัดดอนแท่น
– วัดบ้านเหล่า
– วัดปงสนุก
– วัดปล้องส้าน
– วัดพระธาตุจอมทอง
– วัดอภัย
ตำบลแม่ลอย (Mae Loi)
– วัดเกี๋ยงดอย
– วัดเกี๋ยงลุ่ม
– วัดพลอยโสภณวนาราม
– วัดแม่ลอยไร่ (วัดไชยพรหม)
– วัดหนองข่วง
ตำบลเชียงเคี่ยน (Chiang Khian)
– วัดไชยผาบ (วัดชัยภาพ)
– วัดต้นก๊อ
– วัดโป่งสัก
– วัดภูเขาแก้ว
– วัดสันชุม
– วัดสันปูเลย
– วัดสารภี
ตำบลตับเต่า (Tap Tao)
– วัดไคร้
– วัดดอนเฟือง
– วัดต้นเขือง
– วัดตับเต่า
– วัดปงค์
– วัดปางค่า
– วัดพระธาตุปูเต้า
– วัดภูเต่า
– วัดหัวฝาย
ตำบลหงาว (Ngao)
– วัดดอนไชย
– วัดดอนแยง
– วัดต้นปี้
– วัดท่าข้าม
– วัดบุญนาค
– วัดป่าจี้
– วัดผาลาด
– วัดพระธาตุดอยงู
– วัดม่วงแก้ว
– วัดเวียงเกี๋ยง
– วัดศาลาวาส
– วัดสันต้นเปา
– วัดสันป่าบง
– วัดหัวดง
– วัดใหม่สุขเกษม
– วัดเอียน
ตำบลสันทรายงาม (San Sai Ngam)
– วัดซาววา
– วัดประทุมวราราม (วัดหนองบัว)
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดสวนดอกสันทรายมูล
– วัดหนองสามัคคี
ตำบลศรีดอนไชย (Si Don Chai)
– วัดดอนไชย
– วัดทุ่งต้อม
– วัดป่าตึงงาม
– วัดป่ารวก
– วัดสุวรรณาราม
– วัดหนองเลียบ
ตำบลหนองแรด (Nong Raet)
– วัดดอนมูล
– วัดหนองแรด
– วัดหนองแรดใต้รัตนาราม

5. # อำเภอพาน (Amphoe Phan)

ตำบลสันมะเค็ด (San Makhet)
– วัดกล้วยทรายงาม
– วัดกว๋าวโท้ง
– วัดทันใจ
– วัดท่าเรือ
– วัดบ้านกล้วย
– วัดป่าแดงงาม
– วัดผาเต่าคำ
– วัดวังผาข้อน
– วัดสันต้นดู่
– วัดสันมะเค็ด
– วัดสันละคร
– วัดห้วยเครือบ้า
ตำบลแม่อ้อ (Mae O)
– วัดกู่แก้ว
– วัดจำผักกูด
– วัดดงชัย
– วัดปอเรียง
– วัดโป่งทะลาย
– วัดพระธาตุคือเวียง
– วัดม่อนป่าสัก
– วัดแม่แก้วใต้
– วัดแม่แก้วเหนือ
– วัดแม่อ้อนอก
– วัดแม่อ้อใน
– วัดใหม่สามัคคี
ตำบลธารทอง​ (Than Thong)
– วัดกำพร้าวัวทอง
– วัดดงขนุน
– วัดไตรมัคคาราม
– วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
– วัดป่ารวก
– วัดราษฎร์ดำรงค์
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดสองแคว
– วัดสันมะแฟน
ตำบลสันติสุข (Santi Suk)
– วัดศรีสุวรรณ
– วัดสว่างจันทร์
– วัดสันกอตาล
– วัดสันกอเหียง
– วัดเหมืองง่า
ตำบลดอยงาม (Doi Ngam)
– วัดจำคาวตอง
– วัดท่าดอกแก้ว
– วัดสันกำแพง
– วัดสันช้างตาย
– วัดสันทราย
– วัดสันธาตุ
– วัดสันป่าหนาด
– วัดสันมะกอก
– วัดหนองควาย
– วัดหนองหมด
– วัดหัวง้ม (วัดดอยงาม)
ตำบลหัวง้ม (Hua Ngom)
– วัดกู่สูง
– วัดเขื่อนเมือง
– วัดดงเจริญ
– วัดดงมะคอแลน
– วัดบวกปลาค้าว
– วัดป่าคา
– วัดศรีเมืองมูล
– วัดสันหลวง
– วัดหนองฮ่าง
ตำบลเจริญเมือง​ (Charoen Mueang)
– วัดคีรีมงคล
– วัดเจริญเมือง
– วัดดงตะเคียน
– วัดเดื่อป่อง
– วัดป่ายาง
– วัดศรีทรายมูล
ตำบลป่าหุ่ง (Pa Hung)
– วัดคีรีธรรมาราม
– วัดงิ้วเฒ่า
– วัดทุ่งมะฝาง
– วัดป่าแขม
– วัดปางเกาะทราย
– วัดป่าแดด
– วัดป่าบงหลวง
– วัดป่าหัด
– วัดป่าหุ่ง
– วัดปิงเมือง
– วัดผาวี
– วัดพระธาตุสามดวง
– วัดหนองทรายทอง
– วัดห้วยประสิทธิ์
ตำบลม่วงคำ (Muang Kham)
– วัดทุ่งพร้าว
– วัดนันทาราม
– วัดป่าถ่อนดอนแก้ว
– วัดพระหิน
– วัดม่วงคำ
– วัดศรีนพรัตน์ดอยแก้ว
– วัดสันกำแพง
– วัดสันขี้เม้า
– วัดสันต้นต้อง
– วัดสันน้ำบ่อ
– วัดสันผักแค
– วัดสันมะเหม้า
ตำบลทรายขาว​ (Sai Khao)
– วัดทรายขาว
– วัดท่าฮ่อ
– วัดโป่งแดง
– วัดแม่คาววัง
– วัดร่องธาร
– วัดสันทราย
– วัดหนองตุ้ม
– วัดหนองผักจิก
– วัดอุดมวารี
ตำบลสันกลาง​ (San Klang)
– วัดเชียงยืน
– วัดเชียงหมั้น
– วัดดวงดี
– วัดทาดง
– วัดผาแดง
– วัดพื้นเมือง
– วัดศรีชุม
– วัดสันโค้ง
– วัดหนองถ้ำ
– วัดหัวฝาย
– วัดใหม่พัฒนา (วัดบ้านใหม่พัฒนา)
ตำบลแม่เย็น (Mae Yen)
– วัดดงน้ำล้อม
– วัดป่าสักเหนือ
– วัดปูแกง
– วัดแม่เย็นเหนือ
– วัดสันกอง
– วัดสันต้นแหน
– วัดสันไม้ฮาม
ตำบลเมืองพาน (Mueang Phan)
– วัดเกตุแก้ว
– วัดชัยมงคล
– วัดดอนตัน
– วัดทรายมูล
– วัดเทพวัน
– วัดป่ากว๋าว
– วัดป่าซาง
– วัดป่าไผ่
– วัดพระธาตุจอมแว่
– วัดม่วงชุม
– วัดร้องหลอด
– วัดสันปลาดุก
– วัดหนองบัวเงิน
– วัดใหม่เจริญ
ตำบลทานตะวัน​ (Than Tawan)
– วัดดงเวียง
– วัดท่าหล่ม
– วัดป่าสักใต้
– วัดร่องคต
– วัดสันป่ง
– วัดสันปูเลย
– วัดอรัญวิเวก
ตำบลเวียงห้าว (Wiang Hao)
– วัดทุ่งสามเหลี่ยม

6. # อำเภอป่าแดด (Amphoe Pa Daet)

ตำบลป่าแดด (Pa Daet)
– วัดต้นมื่น
– วัดท่าน้ำ
– วัดป่าสัก
– วัดพระธาตุจอมคีรี
– วัดแม่พุง
– วัดศรีชุมประชา
– วัดสันกองพัฒนาราม
– วัดหนองบัวคำ
– วัดใหม่ใต้
ตำบลป่าแงะ (Pa Ngae)
– วัดถ้ำผาจรุย
– วัดป่าแงะ
– วัดป่าเส้าดอนชัย
– วัดร่องเปา
– วัดศรีบุญเกิด
– วัดสันเจริญ
– วัดใหม่พัฒนา
ตำบลสันมะค่า (San Makha)
– วัดป่าเขาวงมหาวัน
– วัดป่าวังศิลา
– วัดวังผาศิลาราม
– วัดศรีดอนมูล
– วัดสันมะค่า
ตำบลโรงช้าง (Rong Chang)
– วัดศรีดอนแก้ว
– วัดศรีบังวัน
– วัดศรีบุญยืน
– วัดสันกู่
ตำบลศรีโพธิ์เงิน (Si Pho Ngoen)
– วัดดอนศิลา
– วัดอาโยนาราม

7. # อำเภอแม่จัน (Amphoe Mae Chan)

ตำบลแม่จัน (Mae Chan)
– วัดทาสา (วัดกาสา)
– วัดบ้านสันพัฒนา (วัดบ้านสันมงคล)
– วัดปงอ้อ
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีมงคล
– วัดสุวรรณคีรี
– วัดหนองแว่น
ตำบลจันจว้า (Chan Chwa)
– วัดเชื้อเจ็ดตน
– วัดต้นยาง
– วัดทรายมูล
– วัดบ้านดง
– วัดบ้านใหม่
– วัดป่ากุ๊ก
– วัดป่าถ่อน
– วัดป่าบงหลวง
– วัดป่าหมากหน่อ
– วัดแม่คำน้ำลัด
– วัดสันติวนาราม
– วัดหนองร่อง
– วัดห้วยน้ำราก
ตำบลแม่คำ (Mae Kham)
– วัดกาคำ
– วัดโชติการาม
– วัดป่าเปา
– วัดม่วงคำ
– วัดแม่คำ
– วัดแม่คำสบเปิน
– วัดร่องก๊อ
– วัดราษฎร์บูรณะ
– วัดศรีโคมคำ
– วัดสันนา
– วัดหนองแหย่ง
ตำบลป่าซาง (Pa Sang)
– วัดจอมคีรีพัทธญา
– วัดถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี
– วัดบ้านใหม่พัฒนา (วัดศิริพัฒนาราม)
– วัดป่าซาง
– วัดป่าห้า
– วัดแม่คี
– วัดแม่สลองใน
– วัดศรียางมูล
– วัดสันคือ
– วัดสิริพัฒนาราม
– วัดหนองอ้อ
ตำบลสันทราย (San Sai)
– วัดจอมจันทร์
– วัดจันตาโลก (วัดชัยมงคล)
– วัดชัยมงคล
– วัดไชยมงคล
– วัดดอยต่อ
– วัดบ้านแหลว
– วัดโพธนาราม (วัดโคธนาราม)
– วัดสันทราย
– วัดสุวรรณมงคล
ตำบลท่าข้าวเปลือก (Tha Khao Plueak)
– วัดทัพกุมารทอง
– วัดท่าข้าวเปลือก
– วัดพระพุทธบาทผาเรือ
– วัดไพรสณฑ์คีรี
– วัดแม่แพง
– วัดแม่ลัว
– วัดแม่ลาก
– วัดแม่หะ
– วัดสบแพง
– วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม
ตำบลป่าตึง (Pa Tueng)
– วัดทรายมูล
– วัดทุ่งต่าง
– วัดบ้านโป่งน้ำร้อน
– วัดป่าตึง
– วัดป่าบง
– วัดสันโค้ง
– วัดห้วยมะหินฝน
ตำบลแม่ไร่ (Mae Rai)
– วัดดงมะตืน
– วัดดอนมูล
– วัดสันกอง
– วัดห้วยไร่
ตำบลศรีค้ำ (Si Kham)
– วัดคงคาราม
– วัดป่ายาง
– วัดแม่สลองนอก
– วัดเวียงสา
– วัดศรีค้ำ
– วัดสันนายาว
– วัดสันสลีหลวง
– วัดเหมืองกลาง
ตำบลจันจว้าใต้ (Chan Chwa Tai)
– วัดกิ่วพร้าว
– วัดป่าสักหลวง
– วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว
– วัดม่วงชุม
– วัดสันทางหลวง
– วัดสันหลวงใหม่
– วัดหนองครก
– วัดหนองปิ๋ง
ตำบลจอมสวรรค์ (Chom Sawan)
– วัดบ่อก้าง
– วัดแม่สรวย
– วัดสันขี้เหล็ก
– วัดสันโค้งงาม
– วัดหัวรินคำ

8. # อำเภอเชียงแสน (Amphoe Chiang Saen)

ตำบลเวียง (Wiang)
– วัดเจดีย์หลวง
– วัดปงสนุก
– วัดป่าสักหางเวียง
– วัดผ้าขาวป้าน
– วัดพระเจ้าล้านทอง
– วัดพระธาตุจอมกิตติ

วัดพระธาตุจอมกิตติ (Wat phra that chom kitti) ที่ตั้ง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

วัดพระธาตุจอมกิตติ (Wat phra that chom kitti) ที่ตั้ง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

– วัดพระธาตุผาเงา

วัดพระธาตุผาเงา (Wat Phra that Pha-Ngao) ตั้งอยู่ เลขที่ 391 หมู่ 5 หมู่บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

วัดพระธาตุผาเงา (Wat Phra that Pha-Ngao) ตั้งอยู่ เลขที่ 391 หมู่ 5 หมู่บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

– วัดพระธาตุภูเข้า
– วัดพระธาตุสองพี่น้อง
– วัดวังลาว
– วัดสบคำ
– วัดสบรวก
– วัดห้วยเกี๋ยง
ตำบลป่าสัก (Pa Sak)
– วัดดอยจำปี
– วัดปางหมอปวง
– วัดป่าแดด ดอนแก้ว
– วัดป่าสักน้อย
– วัดโพธิ์สิตาราม
– วัดแม่คำหนองบัว
– วัดสันมะเค็ด
– วัดหนองบัวตอง
– วัดหนองบัวสด
ตำบลบ้านแซว (Ban Saeo)
– วัดเกาะผาคำ
– วัดบ้านแซว
– วัดบ้านทุ่ง
– วัดป่าตึง
– วัดพระธาตุบรรพต
– วัดพระธาตุหัวกว๊าน
– วัดแม่แอบดอนแก้ว
– วัดสบกก
– วัดสวนดอก
– วัดสันทรายกองงาม
ตำบลศรีดอนมูล (Si Don Mun)
– วัดงิ้วแก้วพัฒนา
– วัดไชยสถาน
– วัดธรรมประสิทธิ์
– วัดป่าถ่อน
– วัดป่ายาง
– วัดเวียงแก้ว
– วัดศรีชัยแม่มะ
– วัดศรีบุญยืน
– วัดสันป่าลาน
– วัดสันสลี
– วัดสุมังคลาราม
ตำบลแม่เงิน (Mae Ngoen)
– วัดท่าเดื่อ
– วัดปงของ
– วัดป่าคา
– วัดป่ายางสบยาบ
– วัดพระธาตุแสนคำฟู
– วัดแม่คำ
– วัดแม่เงิน
– วัดศรีดอนมูล
ตำบลโยนก (Yonok)
– วัดกู่เต้า
– วัดโค้งงาม
– วัดดอยงาม
– วัดดอยจัน
– วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
– วัดป่าญาณสัมปันโนอารยาราม
– วัดพระธาตุศรีโยนก
– วัดร่องบง
– วัดสันต้นเปา
– วัดสันธาตุ (วัดสันธาตุอโสการาม)

9. # อำเภอแม่สาย (Amphoe Mae Sai)

ตำบลแม่สาย (Mae Sai)
– วัดป่ายาง
– วัดผาสุการาม
– วัดแม่สาย
– วัดเวียงหอม
– วัดสันฐาน
– วัดสันทราย
– วัดสันมะนะ
– วัดเหมืองแดง
ตำบลห้วยไคร้ (Huai Khrai)
– วัดพระธาตุดอยตุง
– วัดศาลาเชิงดอย
– วัดสันต้นปุย
– วัดสันยาว
– วัดสันลิดไม้
– วัดสุวรรณาราม
– วัดห้วยไคร้หลวง
– วัดห้วยไคร้ใหม่
ตำบลเกาะช้าง (Ko Chang)
– วัดบ้านร้อง
– วัดปางห้า
– วัดป่าซางงาม
– วัดป่าแดงน้อย
– วัดป่าแดงหลวง
– วัดม่วงทอง
– วัดสันนา
– วัดสันบุญเรือง
– วัดสันหลวง
– วัดหิรัญญาวาส
ตำบลโป่งผา (Pong Pha)
– วัดนาปง
– วัดน้ำจำ
– วัดบ้านจ้อง
– วัดป่าแฝ
– วัดสันทรายมูล
– วัดหนองอ้อ
ตำบลศรีเมืองชุม (Si Mueang Chum)
– วัดเจติยาราม
– วัดทุ่งเจริญ
– วัดทุ่งศาลา
– วัดมรรคาราม
– วัดสันโค้ง
– วัดสันถนนใต้
– วัดสันป่าสัก
– วัดหนองมะกัง
– วัดหนองสี่แจ่ง
ตำบลเวียงพางคำ (Wiang Phang Kham)
– วัดถ้ำผาจม
– วัดป่าเหมือด
– วัดผาแตก
– วัดพญาสี่ตวงคำ
– วัดพรหมวิหาร
– วัดพระธาตุดอยเวา
– วัดวิเชตร์มณี
– วัดเวียงพาน
ตำบลบ้านด้าย (Ban Dai)
– วัดทุ่งสว่างอารมณ์
– วัดป่าบงงาม
– วัดสันทรายน้อย
– วัดสันปูเลย
– วัดฮ่องแฮ่ใหม่
ตำบลโป่งงาม (Pong Ngam)
– วัดดงม่วงคำ
– วัดถ้ำปลา
– วัดถ้ำเสาหิน
– วัดบ้านถ้ำ
– วัดโป่งผา
– วัดมงคลธรรมกายาราม
– วัดสันเกล็ดทอง

10. # อำเภอแม่สรวย (Amphoe Mae Suai)

ตำบลแม่สรวย (Mae Suai)
– วัดบ้านป่าบง
– วัดโป่งปูเฟือง
– วัดพระธาตุจอมแจ้ง
– วัดแม่สรวยหลวง
– วัดสันปูเลย
ตำบลป่าแดด (Pa Daet)
– วัดท้าวแก่นจันทร์
– วัดบ้านโป่ง
– วัดป่าแดด
– วัดศรีดอนมูล
– วัดสบก๊อ
– วัดหัวฝาย
ตำบลแม่พริก (Mae Phrik)
– วัดคีรีท่าสุด
– วัดทุ่งฟ้าผ่า
– วัดบ้านโฮ่ง
– วัดปางซาง
– วัดปางต้นผึ้ง
– วัดปางอ้อย
– วัดแม่พริก
– วัดสันจำปา
– วัดหัวทุ่ง
– วัดหัวริน
ตำบลศรีถ้อย (Si Thoi)
– วัดดอยจ้อง
– วัดทุ่งต้อม
– วัดทุ่งยาว
– วัดพระเจ้าทองทิพย์
– วัดศรีถ้อย
– วัดหนองบัวสรวย
ตำบลท่าก๊อ (Tha Ko)
– วัดดินดำ
– วัดป่าถ่อน
– วัดป่าลัน
– วัดป่าสัก
– วัดป่าเหมี้ยงแม่ก๊อหลวง
– วัดพระธาตุสันป่าเหียง
– วัดแม่ต๋ำ
– วัดสันมะแฟน
ตำบลวาวี (Wawi)
ตำบลเจดีย์หลวง (Chedi Luang)
– วัดเจดีย์หลวง
– วัดป่าตึงงาม
– วัดร้องบง
– วัดสันก้างปลา
– วัดแสงแก้วโพธิญาณ
– วัดหนองหล่ม
– วัดห้วยส้ม

11. # อำเภอเวียงป่าเป้า (Amphoe Wiang Pa Pao)

ตำบลสันสลี (San Sali)
– วัดทุ่งห้า
– วัดโป่งเหนือ
– วัดม่อนนางเหลียว
– วัดศรีโพธาราม
– วัดสันสลี
ตำบลเวียง (Wiang)
– วัดป่าแดง
– วัดป่าม่วง
– วัดศรีคำเวียง
– วัดศรีสุทธาวาส
– วัดศรีสุพรรณ
– วัดหนองยาว
– วัดอรัญญวิเวก (วัดอรัญญวิเวกคีรี)
ตำบลบ้านโป่ง (Ban Pong)
– วัดบ้านโป่งเทวี (วัดบ้านโป่ง)
– วัดเฟือยไฮ
– วัดลังกา
ตำบลป่างิ้ว (Pa Ngio)
– วัดทุ่งหลวง
– วัดป่างิ้ว
– วัดป่าสัก
– วัดพระธาตุเวียงฮ่อ
– วัดร่องกู่
– วัดศรีดอนมูล
– วัดฮ่างต่ำ
ตำบลเวียงกาหลง (Wiang Kalong)
– วัดดอนจั่น
– วัดบ้านดง
– วัดป่าส้าน
– วัดพระยอดเวียงกาหลง
– วัดแม่ห่าง
– วัดศรีบุญโยง
– วัดสันขี้เหล็ก
– วัดสันติการาม
– วัดสันมะเค็ด
ตำบลแม่เจดีย์ (Mae Chedi)
– วัดกลาง
– วัดบ้านสา
– วัดปางมะกาด
– วัดป่าแงะ
– วัดพระเจ้าหลวง
– วัดแม่ขะจาน
– วัดสันกู่ทอง
– วัดสันมะนะ
– วัดหนองบัว
– วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม
– วัดห้วยทราย
ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ (Mae Chedi Mai)
– วัดขุนลาว
– วัดปางไคร้
– วัดปางอ่าย
– วัดโป่งน้ำร้อน
– วัดพระธาตุแม่เจดีย์
– วัดแม่เจดีย์
– วัดศรีดอนชัย
– วัดสันต้นเปา

12. # อำเภอพญาเม็งราย (Amphoe Phaya Mengrai)

ตำบลแม่เปา (Mae Pao)
– วัดบุญวาทย์
– วัดแม่เปา
– วัดแม่เปาเจริญธรรม
– วัดสบเปา
– วัดหนองเสา
ตำบลแม่ต๋ำ (Mae Tam)
– วัดบ่อแสง
– วัดป่าม่วง
– วัดพระธาตุกู่แก้ว
– วัดพระธาตุมงคลแก้วมณี
– วัดแม่ต๋ำกลาง
– วัดแม่ต๋ำน้อย
ตำบลไม้ยา (Mai Ya)
– วัดพระธาตุกู่หิน
– วัดพระธาตุปูล้าน
– วัดไม้ยาเก่า
– วัดสันสะอาด
– วัดห้วยก้าง
– วัดห้วยเดื่อ
ตำบลเม็งราย (Mengrai)
– วัดเชตุพน
– วัดดงเวียงหวาย
– วัดพระธาตุปูตุง
– วัดเวียงสักวราราม
– วัดศรีสะอาด
– วัดสันติวนาราม
– วัดสันติอุดมธรรม
– วัดสันหนองบัว
ตำบลตาดควัน (Tat Khwan)
– วัดแม่ต๋ำหลวง
– วัดสุวรรณคีรี
– วัดใหม่โชคชัย

13. # อำเภอเวียงแก่น (Amphoe Wiang Kaen)

ตำบลม่วงยาย (Muang Yai)
– วัดม่วง
– วัดยาย
– วัดหลู้
– วัดห้วยลึก
ตำบลปอ (Po)
– วัดกลาง
– วัดดอน
– วัดปางปอ
– วัดปางหัด
– วัดผาแล
ตำบลหล่ายงาว (Lai Ngao)
– วัดแจมป๋อง
– วัดท่าข้าม
– วัดทุ่งทราย
– วัดบ้านทุ่งคำ
– วัดหล่ายงาว
ตำบลท่าข้าม (Tha Kham)
– วัดขวากใต้
– วัดขวากเหนือ
– วัดท่าข้าม
– วัดโล๊ะ

14. # อำเภอขุนตาล (Amphoe Khun Tan)

ตำบลต้า (Ta)
– วัดชัยมงคล
– วัดต้ากลาง
– วัดต้านาล้อม
– วัดต้าหลวง
– วัดต้าหัวฝาย
– วัดพระธาตุแท่นคำ
– วัดพระธาตุม่อนศิลาอาสน์
– วัดพระเนตร
– วัดห้วยเดื่อ
– วัดห้วยโป่ง
ตำบลป่าตาล (Pa Tan)
– วัดเขาแก้วอภัย
– วัดเจดีย์
– วัดป่าข่า
– วัดป่าตาลใต้
– วัดป่ายาง
– วัดม่วงบุญเรือง
– วัดร่องขุ่น
– วัดแสงเมืองมา
– วัดห้วยห้อม
ตำบลยางฮอม (Yang Hom)
– วัดชมภู
– วัดน้ำแพร่
– วัดน้ำล้อม
– วัดป่าแดง
– วัดยางฮอม
– วัดศรีเกิด
– วัดห้วยสัก
– วัดห้วยหลวง
– วัดห้วยหลวงใต้

15. # อำเภอแม่ฟ้าหลวง (Amphoe Mae Fa Luang)

ตำบลเทอดไทย (Thoet Thai)
ตำบลแม่สลองใน (Mae Salong Nai)
ตำบลแม่สลองนอก (Mae Salong Nok)
– วัดสันติคีรีญาณสังวราราม
ตำบลแม่ฟ้าหลวง (Mae Fa Luang)
– วัดพระธาตุนางคอย
– วัดห้วยน้ำขุ่น

16. # อำเภอแม่ลาว (Amphoe Mae Lao)

ตำบลดงมะดะ (Dong Mada)
– วัดดงมะดะ
– วัดท่าสันกลาง
– วัดน้ำล้อม
– วัดป่าตึง
– วัดป่ารวก
– วัดป่าลัน
– วัดผาบ่อง
– วัดร่องศาลา
– วัดร่องห้า
– วัดสันต้นแหน
– วัดสันหนองเหลียว
– วัดห้วยส้านยาว
ตำบลจอมหมอกแก้ว (Chom Mok Kaeo)
– วัดดงมะเฟือง
– วัดดอนจั่น
– วัดท่าต้นตัน
– วัดท่ามะโอ
– วัดทุ่งโห้ง
– วัดป่าแดง
– วัดป่ามงคลธรรม
– วัดพระธาตุกู่แก้ว
– วัดวัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว
– วัดสันต้อม
– วัดอูปแก้ว
ตำบลบัวสลี (Bua Sali)
– วัดต้นง้าว
– วัดบัวสลี
– วัดศรียางชุม
– วัดศรีวังมูล
– วัดสันปูเลย
– วัดหนองคึก
ตำบลป่าก่อดำ (Pa Ko Dam)
– วัดทรายมูล
– วัดบุญเรือง
– วัดโป่งมอญ
– วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง
– วัดศรีดอนมูล
– วัดสันต้นม่วง
– วัดสันหนองบัว
ตำบลโป่งแพร่ (Pong Phrae)
– วัดดอยชมภู
– วัดโป่งแพร่
– วัดเวฬุวัน
– วัดห้วยส้านพลับพลา
– วัดเหมืองลึก
– วัดเหล่าชวนชม

17. # อำเภอเวียงเชียงรุ้ง (Amphoe Wiang Chiang Rung)

ตำบลทุ่งก่อ (Thung Ko)
– วัดเขาสวรรค์
– วัดดงชัย
– วัดดอยน้ำตกพัฒนา
– วัดทุ่งก่อ
– วัดเทพปราณี
– วัดบ้านเหล่า
– วัดร่องบัวทอง
– วัดเวียงเชียงรุ้ง
– วัดศรีดอยเรือง
– วัดศรีศักดิ์พัฒนา
– วัดสันติธรรมเวียงเชียงรุ้ง
– วัดห้วยเคียน
ตำบลดงมหาวัน (Dong Maha Wan)
– วัดดอยธรรมาราม
– วัดบ้านดงมหาวัน
– วัดป่าเลา
– วัดแม่เผื่อ
– วัดร้องหวาย
– วัดสันติวราราม
– วัดสันไทรงาม
– วัดสันป่าตึง
ตำบลป่าซาง (Pa Sang)
– วัดชัยมงคล
– วัดดอยกู่
– วัดทุ่งปุมเป้ง
– วัดนาเจริญ
– วัดป่าซางดอยแก้ว
– วัดป่าซางบุนนาก
– วัดป่าซางโพธิ์ทอง
– วัดศรีดอนชัย
– วัดศิริมังคลาราม
– วัดหมากเอียก

18. # อำเภอดอยหลวง (Amphoe Doi Luang)

ตำบลปงน้อย (Pong Noi)
– วัดดอนงาม
– วัดดอยงาม
– วัดทุ่งกวาง
– วัดปงสนุก
– วัดป่าแดง
– วัดป่าอรัญญวิเวก
– วัดโพธิ์ทองนิมิต
– วัดสันติคีรี
– วัดห้วยไร่
– วัดห้วยไร่เก่า
ตำบลโชคชัย (Chok Chai)
– วัดบ้านดอย
– วัดแม่บง
– วัดแม่เลียบ
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดสันต้นม่วง
ตำบลหนองป่าก่อ (Nong Pa Ko)
– วัดบ้านใหม่พัฒนา
– วัดป่าซางงาม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสุวรรณคีรี
– วัดหนองกล้วย
– วัดหนองด่าน
– วัดหนองป่าก่อ
– วัดห้วยสัก

วัดห้วยสัก ตั้งอยู่ 44 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

วัดห้วยสัก ตั้งอยู่ 44 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110