ภาคตะวันออก วัดในจังหวัดภาคตะวันออก แยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว