จังหวัดนราธิวาส (Narathiwat Province) วัดในจังหวัดนราธิวาส แยกตามอำเภอ และตำบล

# อำเภอเมืองนราธิวาส (Amphoe Mueang Narathiwat)

ตำบลบางนาค (Bang Nak)
ตำบลลำภู (Lam Phu)
ตำบลมะนังตายอ (Manang Tayo)
ตำบลบางปอ (Bang Po)
ตำบลกะลุวอ (Kaluwo)
ตำบลกะลุวอเหนือ (Kaluwo Nuea)
ตำบลโคกเคียน (Khok Khian)

# อำเภอตากใบ (Amphoe Tak Bai)

ตำบลเจ๊ะเห (Chehe)
ตำบลไพรวัน (Phrai Wan)
ตำบลพร่อน (Phron)
ตำบลศาลาใหม่ (Sala Mai)
ตำบลบางขุนทอง (Bang Khun Thong)
ตำบลเกาะสะท้อน (Ko Sathon)
ตำบลนานาค (Na Nak)
ตำบลโฆษิต (Khosit)

# อำเภอบาเจาะ (Amphoe Bacho)

ตำบลบาเจาะ (Bacho)
ตำบลลุโบะสาวอ (Lubo Sawo)
ตำบลกาเยาะมาตี (Kayo Mati)
ตำบลปะลุกาสาเมาะ (Paluka Samo)
ตำบลบาเระเหนือ (Bare Nuea)
ตำบลบาเระใต้ (Bare Tai)

# อำเภอยี่งอ (Amphoe Yi-ngo)

ตำบลยี่งอ (Yi-ngo)
ตำบลละหาร (Lahan)
ตำบลจอเบาะ (Chobo)
ตำบลลุโบะบายะ (Lubo Baya)
ตำบลลุโบะบือซา (Lubo Buesa)
ตำบลตะปอเยาะ (Tapoyo)

# อำเภอระแงะ (Amphoe Ra-ngae)

ตำบลตันหยงมัส (Tanyong Mat)
ตำบลตันหยงลิมอ (Tanyong Limo)
ตำบลบองอ (Bo-ngo)
ตำบลกาลิซา (Kalisa)
ตำบลบาโงสะโต (Ba-ngo Sato)
ตำบลเฉลิม (Chaloem)
ตำบลมะรือโบตก (Maruebo Tok)

# อำเภอรือเสาะ (Amphoe Rueso)

ตำบลรือเสาะ (Rueso)
ตำบลสาวอ (Sawo)
ตำบลเรียง (Riang)
ตำบลสามัคคี (Samakkhi)
ตำบลบาตง (Batong)
ตำบลลาโละ (Lalo)
ตำบลรือเสาะออก (Rueso Ok)
ตำบลโคกสะตอ (Khok Sato)
ตำบลสุวารี (Suwari)

# อำเภอศรีสาคร (Amphoe Si Sakhon)

ตำบลซากอ (Sako)
ตำบลตะมะยูง (Tamayung)
ตำบลศรีสาคร (Si Sakhon)
ตำบลเชิงคีรี (Choeng Khiri)
ตำบลกาหลง (Kalong)
ตำบลศรีบรรพต (Si Banphot)

# อำเภอแว้ง (Amphoe Waeng)

ตำบลแว้ง (Waeng)
ตำบลกายูคละ (Kayu Khla)
ตำบลฆอเลาะ (Kholo)
ตำบลโละจูด (Lochut)
ตำบลแม่ดง (Mae Dong)
ตำบลเอราวัณ (Erawan)

# อำเภอสุคิริน (Amphoe Sukhirin)

ตำบลมาโมง (Mamong)
ตำบลสุคิริน (Sukhirin)
ตำบลเกียร์ (Kia)
ตำบลภูเขาทอง (Phukhao Thong)
ตำบลร่มไทร (Rom Sai)

# อำเภอสุไหงโก-ลก (Amphoe Su-ngai Kolok)

ตำบลสุไหงโก-ลก (Su-ngai Kolok)
ตำบลปาเสมัส (Pase Mat)
ตำบลมูโนะ (Muno)
ตำบลปูโยะ (Puyo)

# อำเภอสุไหงปาดี (Amphoe Su-ngai Padi)

ตำบลปะลุรู (Paluru)
ตำบลสุไหงปาดี (Su-ngai Padi)
ตำบลโต๊ะเด็ง (To Deng)
ตำบลสากอ (Sako)
ตำบลริโก๋ (Riko)
ตำบลกาวะ (Kawa)

# อำเภอจะแนะ (Amphoe Chanae)

ตำบลจะแนะ (Chanae)
ตำบลดุซงญอ (Dusong Yo(Dusun Nyor)
ตำบลผดุงมาตร (Phadung Mat)
ตำบลช้างเผือก (Chang Phueak)

# อำเภอเจาะไอร้อง (Amphoe Cho-airong)

ตำบลจวบ (Chuap)
ตำบลบูกิต (Bukit)
ตำบลมะรือโบออก (Maruebo Ok)