จังหวัดสุโขทัย (Sukhothai Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดสุโขทัย แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองสุโขทัย (Mueang Sukhothai District)

ตำบลธานี (Thani)
– วัดคูหาสุวรรณ
– วัดไทยชุมพล
– วัดราชธานี
– วัดศรีเสวตวนาราม
ตำบลบ้านสวน (Ban Suan)
– วัดคลองตะเคียน
– วัดคุ้งยางใหญ่
– วัดฉุน
– วัดบึง
– วัดป่าเรไร
– วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
– วัดหนองทอง
– วัดหัวฝาย
ตำบลเมืองเก่า (Mueang Kao)
– วัดโซกเป็ด
– วัดตระพังทอง
– วัดบ้านนา
– วัดปากคลอง
– วัดพระพายหลวง
– วัดมนต์คีรี
– วัดวังตะคร้อ
– วัดวิเวกวนาราม
– วัดศรีชุม
ตำบลปากแคว (Pak Khwae)
– วัดบางคลอง
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ตำบลยางซ้าย (Yang Sai)
– วัดยางซ้าย
– วัดวังสวรรค์
ตำบลบ้านกล้วย (Ban Kluai)
– วัดกำแพงงาม
– วัดนาโพธิ์ทอง
– วัดบ้านขวาง
– วัดป่านาบุญ
– วัดพลายชุมพล
– วัดศรีโพธิ์งาม
ตำบลบ้านหลุม (Ban Lum)
– วัดกระชงคาราม
– วัดราชพฤกษ์
– วัดวังแดง
– วัดศรีมหาโพธิ์
ตำบลตาลเตี้ย (Tan Tia)
– วัดขุนช้าง
– วัดตาลเตี้ย
– วัดยางเอน
ตำบลปากพระ (Pak Phra)
– วัดคงคามาลัย
– วัดจอมสังข์
– วัดลัดทรายมูล
ตำบลวังทองแดง (Wang Thong daeng)
– วัดวังทองแดง
– วัดสำนัก
– วัดไสยาศน์
– วัดหนองตาโชติ

2. # อำเภอบ้านด่านลานหอย (Ban Dan Lan Hoi District)

ตำบลบ้านด่าน (Ban Dan)
– วัดวังแดด
– วัดสังฆาราม
ตำบลลานหอย (Lan Hoi)
– วัดเชิงคีรี
– วัดป่าบนเนิน
– วัดลานหอย
– วัดหนองเฒ่า
ตำบลวังตะคร้อ (Wang Ta khro)
– วัดปากคลองร่วมศรัทธาธรรม
– วัดหนองไม้กอง
ตำบลวังน้ำขาว (Wang Nam Khao)
– วัดวังน้ำขาว
– วัดห้วยไคร้
– วัดใหม่คลองอุดม
ตำบลตลิ่งชัน (Ta ling Chan)
– วัดคลองไผ่งาม
– วัดตลิ่งชัน
– วัดลานกระบือ
– วัดวังไทรย้อยพัฒนาราม
– วัดวังลึก
– วัดวังหาด
– วัดหัวฝาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง (Nong Ya Plong)
– วัดคลองเจริญ
– วัดวังตะคร้อ
– วัดหนองจิกตีนเนิน
– วัดหนองหญ้าปล้อง
ตำบลวังลึก (Wang Luek)

3. # อำเภอคีรีมาศ (Khiri Mat District)

ตำบลศรีคีรีมาศ (Si Khi ri Mat)
– วัดเขาลานพระวนาราม
– วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
ตำบลโตนด (Ta not)
– วัดธรรมปัญญาราม
– วัดวาลุการาม
– วัดหนองกก
ตำบลทุ่งหลวง (Thung Luang)
– วัดดุสิตดาราม
– วัดบึง
– วัดบึงภูเต่า
– วัดลาย
ตำบลบ้านป้อม (Ban Pom)
– วัดนาไผ่ล้อม
– วัดนาสระลอย
– วัดเนินยาง
– วัดบ้านป้อม
ตำบลสามพวง (Sam Phuang)
– วัดวังกร่าง
– วัดสามพวง
– วัดหนองแหวน
ตำบลหนองจิก (Nong Chik)
– วัดบึงสนมเสนาราม
– วัดมุจลินทาราม
– วัดหนองสะแกทอง
– วัดใหม่เจริญผล
– วัดใหม่สามัคคีธรรม
– วัดอู่สำเภาทอง
ตำบลนาเชิงคีรี (Na Choeng Khi ri)
– วัดขุนนาวัง
– วัดเชิงคีรี
– วัดนากาหลง
– วัดหมอสามัคคีธรรม
ตำบลหนองกระดิ่ง (Nong Kra ding)
– วัดภาวนาราม
ตำบลบ้านน้ำพุ (Ban Nam Phu)
– วัดน้ำพุ
– วัดวังเงิน
– วัดใหม่โพธิ์ทอง
ตำบลทุ่งยางเมือง (Thung Yang Mueang)
– วัดทุ่งยั้งเมือง

4. # อำเภอกงไกรลาศ (Kong Krailat District)

ตำบลกง (Kong)
– วัดกงไกรลาศ
– วัดท่าทราย
– วัดเนินหว้า
– วัดสงฆาราม
ตำบลบ้านกร่าง (Ban Krang)
– วัดขวาง
– วัดบ้านกร่าง
ตำบลไกรนอก (Krai Nok)
– วัดคุ้งยาง
– วัดดอนแค
– วัดโบสถ์
ตำบลไกรกลาง (Krai Klang)
– วัดดอนประดู่
– วัดดอนสัก
– วัดศรีเมือง
ตำบลไกรใน (Krai Nai)
– วัดเกาะ
– วัดตระพังละมุด
– วัดประกาย
– วัดป่ามะม่วง
– วัดป่ารัง
– วัดเสาหิน
– วัดหนองบัว
ตำบลดงเดือย (Dong Dueai)
– วัดดงเดือย
– วัดดงยาง
– วัดโพธิ์หอม
ตำบลป่าแฝก (Pa Faek)
– วัดเต่าทอง
– วัดทุ่งเนินพยอม
– วัดเนินกระชาย
– วัดใหม่ไทยบำรุง
– วัดอินทรีศรีสังวร
ตำบลกกแรต (Kok Raet)
– วัดกกแรต
– วัดคลองตะเข้
– วัดปรักรัก
– วัดป่ารัง
– วัดสิงห์ทอง
ตำบลท่าฉนวน (Tha Cha nuan)
– วัดข่อมตาล
– วัดท่าฉนวน
– วัดน้ำเรื่อง
– วัดปทุมวนาราม
– วัดหนองบัว
– วัดหางตลาด
ตำบลหนองตูม (Nong Tum)
– วัดหนองตูม
ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม (Ban Mai Suk Ka sem)
– วัดเกตุวนาราม
– วัดบึงครอบศรัทธาราม
– วัดใหม่โพธิ์ทอง
– วัดใหม่สุขเกษม

5. # อำเภอศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai District)

ตำบลศรีสัชนาลัย (Si Sat cha na lai)
– วัดเชิงคีรี
– วัดตลิ่งชัน
– วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
– วัดสิริเขตคีรี
ตำบลหาดเสี้ยว (Hat Siao)
– วัดบ้านใหม่
– วัดโบสถ์มณีราม
– วัดภูธาตุเจดีย์
– วัดหาดสูง
– วัดหาดเสี้ยว
ตำบลป่างิ้ว (Pa Ngio)
– วัดดอยไก่แก้ว
– วัดดอยรัตนมณี
– วัดทุ่งพล้อ
– วัดป่างิ้ว
– วัดแม่ราก
– วัดวังค่า
ตำบลแม่สำ (Mae Sam)
– วัดเกาะระเบียง
– วัดดอนระเบียง
– วัดตอสัก
– วัดถาวรโพธิการาม
– วัดท่าโพธิ์
– วัดธรรมิการาม
– วัดบานชื่น
– วัดแม่สำเหนือ
ตำบลแม่สิน (Mae Sin)
– วัดโป่งวัว
– วัดผาคำ
– วัดพงเสลียง
– วัดแม่เทินใต้
– วัดแม่เทินเหนือ
– วัดแม่ฮู้
– วัดสุเม่น
– วัดห้วยโป้
ตำบลบ้านตึก (Ban Tuek)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดต้นสนโพธาราม
– วัดนาต้นจั่น
– วัดปลายนา
– วัดม่อนแก้ว
– วัดศรีเชลียง
– วัดใหม่แสงทอง
ตำบลหนองอ้อ (Nong O)
– วัดเกาะน้อยตะวันตก
– วัดเกาะน้อยตะวันออก
– วัดทะเลลอย
– วัดป่ายาง
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดหนองอ้อ
ตำบลท่าชัย (Tha Chai)
– วัดชัยสิทธาราม
– วัดดงพริกแจว
– วัดศรีสัชนาลัย
– วัดศาลาไก่ฟุบ
ตำบลดงคู่ (Dong Khu)
– วัดดงคู่
– วัดห้วยไคร้
– วัดห้วยติ่ง
ตำบลบ้านแก่ง (Ban Kaeng)
– วัดบ้านแก่ง
– วัดปากคะยาง
– วัดป่าบ้านลำโชค
– วัดศรีสวรรค์
ตำบลสารจิตร (Sa ra chit)
– วัดโบราณหลวง
– วัดโพธิยาราม
– วัดสารจิตร
– วัดแสนตอ

6. # อำเภอศรีสำโรง (Si Samrong District)

ตำบลคลองตาล (Khlong Tan)
– วัดฉิมพลี
– วัดโพธาราม
– วัดศรีนิโครธาราม
– วัดหนองรั้งเหนือ
ตำบลวังลึก (Wang Luek)
– วัดเกาะไม้แดง
– วัดวังลึก
– วัดหนองรั้งใต้
ตำบลสามเรือน (Sam Ruean)
– วัดคลองโป่ง
– วัดนิคมศรีสำโรง
– วัดบ้านกรุ
– วัดโสภาราม
ตำบลบ้านนา (Ban Na)
– วัดศรีสำราญ
ตำบลวังทอง (Wang Thong)
– วัดวังทอง
ตำบลนาขุนไกร (Na Khun Krai)
– วัดเขาดินไพรวัน
– วัดเขานกยูง
– วัดโซกเปือย
– วัดถ้ำระฆัง
– วัดนาขุนไกร
– วัดวังไฟไหม้
– วัดวังสมบูรณ์
– วัดสันติสุข
ตำบลเกาะตาเลี้ยง (Ko Ta Liang)
– วัดคลองเขนง
– วัดทุ่ง
– วัดวงฆ้อง
– วัดหนองกระดี่
ตำบลวัดเกาะ (Wat Ko)
– วัดเกาะ
– วัดหนองฝาด
– วัดหนองแหน
ตำบลบ้านไร่ (Ban Rai)
– วัดโคกกระทือ
– วัดดอนจันทร์
– วัดบ้านไร่
– วัดหนองเรียง
ตำบลทับผึ้ง (Thap Phueng)
– วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
– วัดเตว็ดกลาง (วัดเตว็ดนอก)
– วัดทับผึ้ง
– วัดราษฎร์ศรัทธาราม
– วัดศรีสังวร
ตำบลบ้านซ่าน (Ban San)
– วัดบ้านซ่าน
– วัดปากคลองแดน
ตำบลวังใหญ่ (Wang Yai)
– วัดเตว็ดใน
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดวังใหญ่
ตำบลราวต้นจันทร์ (Rao Ton Chan)
– วัดขุนตาลด
– วัดราวต้นจันทน์
– วัดสิริมานนท์

7. # อำเภอสวรรคโลก (Sawankhalok District)

ตำบลเมืองสวรรคโลก (Mueang Sa wan kha lok)
– วัดสวรรคาราม
– วัดสวัสติการาม
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดคลองพระรอด
– วัดเจ็ดธรรมาสน์
– วัดเด่นกระต่าย
– วัดบ่อแปดร้อย
– วัดแม่น้ำเก่า
– วัดหนองเรียง
– วัดใหม่คลองหอม
ตำบลคลองกระจง (Khlong Kra chong)
– วัดกรงทอง
– วัดคลองกระจง
ตำบลวังพิณพาทย์ (Wang Phin phat)
– วัดหนองวังวน
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลวังไม้ขอน (Wang Mai Khon)
– วัดจันทโรภาส
– วัดป่าข่อย
ตำบลย่านยาว (Yan Yao)
– วัดคุ้งวารี
– วัดท่าช้าง
– วัดไทรย้อย
– วัดไผ่ล้อม
– วัดเวฬุวนาราม
ตำบลนาทุ่ง (Na Thung)
– วัดโบสถ์โพธิ์
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดมงคลนิมิตร
ตำบลคลองยาง (Khlong Yang)
– วัดคลองปู
– คลองยาง
– วัดคลองวังทอง
– วัดโป่งมะขาม
– วัดไผ่ตะล่อม
– วัดวังถ้ำคูหาสวรรค์
– วัดหัวเขา
ตำบลเมืองบางยม (Mueang Bang Yom)
– วัดท่าเกษม
– วัดท่าทอง
– วัดบางยมอุดมธรรม
– วัดหนองโว้ง
ตำบลท่าทอง (Tha Thong)
– วัดหนองชุมแสง
– วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม
ตำบลปากน้ำ (Pak Nam)
– วัดปากน้ำ
– วัดมาบป่าเลา
ตำบลป่ากุมเกาะ (Pa Kum Ko)
– วัดคุ้งยาง
– วัดท่าเกย
– วัดโพธิ์งาม
– วัดวังหว้า
ตำบลเมืองบางขลัง (Mueang Bang Khlang)
– วัดเกาะหินตั้ง
– วัดขอนซุง
– วัดคลองแห้ง
– วัดไทรงาม
– วัดโบสถ์
– วัดปากคลองช้าง
– วัดศรีคงคาราม
ตำบลหนองกลับ (Nong Klap)
– วัดป่าถ่อน
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดหนองกลับ
– วัดใหม่ศรีสมบูรณ์

8. # อำเภอศรีนคร (Si Nakhon District)

ตำบลศรีนคร (Si Na khon)
– วัดบ่อทองอุดมธรรม
– วัดบ้านเหมือง
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ตำบลนครเดิฐ (Na khon Doet)
– วัดจันวนาประชากร
– วัดบึงสวย
– วัดปัจจันตคารามวาสี
ตำบลน้ำขุม (Nam Khum)
– วัดน้ำขุม
– วัดบ้านคลอง
– วัดใหม่คลองต่าง
ตำบลคลองมะพลับ (Khlong Ma phlap)
– วัดทุ่งมหาชัย
– วัดศรีสหกรณ์
– วัดศิริบูรณาราม
– วัดหนองบัว
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)

9. # อำเภอทุ่งเสลี่ยม (Thung Saliam District)

ตำบลทุ่งเสลี่ยม (Thung Sa liam)
– วัดเขาแร่
– วัดโซกม่วงวนาราม
– วัดเด่นดีหมี
– วัดท่าชุม
– วัดทุ่งเสลี่ยม
– วัดเทพนม
– วัดป่าเขาน้อย
– วัดพิพัฒน์มงคล
– วัดม่อนหินขาว
– วัดวังธาร
– วัดเหมืองนา
ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล (Ban Mai Chai Mong khon)
– วัดเขาแก้วชัยมงคล
– วัดโค้งเจริญ
– วัดท่าวิเศษ
– วัดวิเศษสมบูรณ์
– วัดสามหลัง
– วัดแสงสว่าง
– วัดหนองตาเพ็ง
– วัดใหญ่ชัยมงคล
ตำบลไทยชนะศึก (Thai Cha na Suek)
– วัดคลองสำราญ
– วัดท่าต้นธงชัย
– วัดธารชะอม
– วัดฝั่งหมิ่น
– วัดแม่ทุเลา
– วัดหนองหมื่นชัย
ตำบลกลางดง (Klang Dong)
– วัดกลางดง
– วัดชัยอุดม
– วัดเชิงผา
– วัดบึงบอน
– วัดโป่งฝาง
– วัดม่อนจำศีล
– วัดแม่บ่อทอง
– วัดหนองผักบุ้ง
– วัดหัวฝาย
ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (Khao Kaeo Si Som bun)
– วัดม่อนศรีสมบุรณาราม

คำขวัญประจำจังหวัดสุโขทัย คือ
“มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข”