จังหวัดลำพูน (Lamphun Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดลำพูน แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองลำพูน (Amphoe Mueang Lamphun)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดไก่แก้ว
– วัดจามเทวี
– วัดชัยมงคล
– วัดช่างฆ้อง
– วัดช้างรอง
– วัดช้างสี
– วัดธงสัจจะ
– วัดบ้านหลวย
– วัดพระคงฤาษี
– วัดพระธาตุหริภุญชัย
– วัดมหาวัน
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสวนดอก
– วัดสังฆาราม
– วัดสันดอนรอม
– วัดสันป่ายางหน่อม
– วัดสันป่ายางหลวง
– วัดสุพรรณรังษี
– วัดหนองเส้ง
ตำบลเหมืองง่า (Mueang Nga)
– วัดต้นผึ้ง
– วัดบ้านหลุก
– วัดป่าไม้แดง
– วัดวังทอง
– วัดศรีบุญยืน
– วัดศรีสองเมือง
– วัดเหมืองง่า
ตำบลอุโมงค์ (U mong)
– วัดกอม่วง
– วัดชัยสถาน
– วัดเชตวัน
– วัดเทพาราม
– วัดป่าเส้า
– วัดป่าเห็ว
– วัดแม่ร่องน้อย
– วัดศรีดอนทอง
– วัดสุวรรณาราม
– วัดอุโมงค์
ตำบลหนองช้างคืน (Nong Chang Khuen)
– วัดน้ำโค้ง
– วัดป่าขาม
– วัดศรีทรายมูล
– วัดหนองช้างคืน
– วัดหัวฝาย
ตำบลประตูป่า (Pra tu Pa)
– วัดชัยชนะ
– วัดไชยมงคล
– วัดต้นแงะ
– วัดประตูป่า
– วัดล้องเดื่อ
– วัดล่ามช้าง
– วัดศรีสุพรรณ
ตำบลริมปิง (Rim Ping)
– วัดเจดีย์ขาว
– วัดเชตวัน
– วัดบุปผาราม
– วัดป่ายางริมปิง
– วัดศรีบังวัน
– วัดศรีปิงชัย
– วัดสันริมปิง
ตำบลต้นธง (Ton Thong)
– วัดกมลธัชชยาราม
– วัดกู่เหล็ก
– วัดจักรคำภิมุข
– วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย
– วัดพันตาเกิน
– วัดรมณียาราม
– วัดล้องกู่ไทย
– วัดสันต้นธง
– วัดหริการาม
ตำบลบ้านแป้น (Ban Paen)
– วัดบ้านแป้น
– วัดบ้านม่วง
– วัดบ้านเส้ง
– วัดบูชา
– วัดป่าซางน้อย
– วัดสันมะกรูด
– วัดสันมะโก
– วัดหนองเต่า
ตำบลเหมืองจี้ (Mueang Chi)
– วัดกู่เรือง (วัดกู่เรื่อง)
– วัดเชตวันธรรมาราม
– วัดดอยกุศล
– วัดต้นโชค
– วัดปงชัย
– วัดป่าตอง
– วัดป่าตันเจริญธรรม
– วัดป่าตึง
– วัดพระธาตุดอยแต
– วัดหนองจาง
– วัดหมูเปิ้ง
– วัดเหมืองจี้หลวง
– วัดเหมืองจี้ใหม่
ตำบลป่าสัก (Pa Sak)
– วัดเจ้าชัย
– วัดดอยติ
– วัดน้ำบ่อเหลือง
– วัดน้ำพุ
– วัดบ้านหลุก
– วัดบ้านใหม่
– วัดป่าตึงงาม
– วัดพระธาตุทรายทอง
– วัดสันคะยอม
– วัดสันป่าสัก
– วัดสันหลวง
– วัดหนองซิว
– วัดหนองไซ
– วัดหนองท่า
– วัดหนองปลาขอ
– วัดห้วยม้าโก้ง
ตำบลเวียงยอง (Wiang Yong)
– วัดต้นแก้ว
– วัดบ้านตอง
– วัดป่าขาม
– วัดป่าแดด
– วัดพระยืน
– วัดศรีบุญชู
– วัดศรีเมืองยู้
– วัดหัวขัว
ตำบลบ้านกลาง (Ban Klang)
– วัดขี้เหล็ก
– วัดประตูโขง
– วัดป่าม่วง
– วัดพญาผาบ
– วัดพระสิงห์เคิ่ง
– วัดแม่ยาก
– วัดร่องส้าว
– วัดศรีคำ
– วัดศรีชุม
ตำบลมะเขือแจ้ (Ma khuea Chae)
– วัดกิ่วมื่น
– วัดดอยขุมเงิน
– วัดดอยน้อย
– วัดบ้านแจ่ม
– วัดบ้านป่าเป้า
– วัดปูเลย
– วัดผามวัว
– วัดมะเขือแจ้
– วัดริมร่อง
– วัดศรีดอนตัน
– วัดสะแล่ง
– วัดสันคะยอม
– วัดสันต้นผึ้ง
– วัดสันป่าเหียง
– วัดหนองป่าเหมือด
– วัดหนองหอย
– วัดเหมืองกวัก
– วัดฮ่องกอม่วง
ตำบลศรีบัวบาน (Si Bua Ban)
– วัดจำกู่
– วัดจำขี้มด
– วัดดอนแก้ว
– วัดดอยกาศ
– วัดทุ่งยาว
– วัดบ้านม้า
– วัดศรีบัวบาน
– วัดเสาหิน
– วัดหนองหล่ม
ตำบลหนองหนาม (Nong Nam)
– วัดกอข่อย
– วัดต้นปัน
– วัดบ่อโจง
– วัดบ้านขว้าง
– วัดบ้านรั้ว
– วัดสุมนารามหนองเหียง
– วัดหนองเรือ
– วัดหนองหนาม

2. # อำเภอแม่ทา (Amphoe Mae Tha)

ตำบลทาปลาดุก (Tha Pla Duk)
– วัดดอยน้อย
– วัดทากู่แก้ว
– วัดทาชมภู
– วัดทาทุ่งไผ่
– วัดทาปลาดุก
– วัดทาป่าเปา
– วัดทาป่าสัก
– วัดทาสองท่า
– วัดศรีทรายมูล
ตำบลทาสบเส้า (Tha Sop Sao)
– วัดจำตาเหิน
– วัดดอยสารภี
– วัดทาดอนชัย
– วัดทาดอยแก้ว
– วัดทาทุ่งยาว
– วัดทาร้องเรือ
– วัดทาศาลา
– วัดทาสบเส้า
– วัดบ้านดง
– วัดผาตั้ง
– วัดใหม่กอลุง
– วัดอรัญญาราม
ตำบลทากาศ (Tha Kat)
– วัดทากาศ
– วัดทาดอยคำ
– วัดทาดอยแช่
– วัดทาหมื่นข้าว
ตำบลทาขุมเงิน (Tha Khum Ngoen)
– วัดทาขุมเงิน
– วัดทาดอยครั่ง
– วัดทาศรีป้าน
– วัดทาสบเมย
– วัดทาสวนหลวง
– วัดปงแม่ลอบ
ตำบลทาทุ่งหลวง (Tha Thung Luang)
– วัดทาทุ่งหลวง
– วัดทาหนองยางไคล
– วัดศรีมงคล
ตำบลทาแม่ลอบ (Tha Mae Lop)

3. # อำเภอบ้านโฮ่ง (Amphoe Ban Hong)

ตำบลบ้านโฮ่ง (Ban Hong)
– วัดกู่ขาว
– วัดดงฤาษี
– วัดดอยก้อม
– วัดบ้านล้อง
– วัดบ้านโฮ่งหลวง
– วัดป่าขันติธรรม
– วัดป่าดำ
– วัดป่าป๋วย
– วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน
– วัดโพธิมงคล
– วัดสบล้อง
– วัดสันเจดีย์
– วัดสันตับเต่า
– วัดห้วยกาน
– วัดห้วยน้ำดิบ
– วัดห้วยปางค่า
– วัดห้วยแพ่ง
– วัดห้วยห้า
ตำบลป่าพลู (Pa Phlu)
– วัดดอยโตน
– วัดทุ่งม่าน
– วัดป่าพลู
– วัดแม่ลอบ
– วัดแม่หาด
– วัดวังหลวง
– วัดห้วยแทง
– วัดห้วยหละ
ตำบลเหล่ายาว (Lao Yao)
– วัดดงมะเฟือง
– วัดดอนชัย
– วัดดอยแดน
– วัดทุ่งโป่ง
– วัดป่าธรรมาภิรมย์
– วัดป่ายาง
– วัดแพะโป่ง
– วัดม่วงโตน
– วัดมะคับตอง
– วัดเหล่ายาว
ตำบลศรีเตี้ย (Si Tia)
– วัดดงสันติ
– วัดปทุมสราราม
– วัดพระเจ้าตนหลวง
– วัดศรีเตี้ย
– วัดหนองสะลิง
– วัดหล่ายแก้ว
ตำบลหนองปลาสะวาย (Nong Pla Sa wai)
– วัดครุฑเวฬุวัน
– วัดท่ากอม่วง
– วัดสันเจดีย์ริมปิง
– วัดหนองสูน
– วัดห้วยสะแหล

4. # อำเภอลี้ (Amphoe Li)

ตำบลลี้ (Li)
– วัดแท่นคำ
– วัดนากลาง
– วัดบ้านกลาง
– วัดบ้านปู
– วัดบ้านแวน
– วัดบ้านโฮ่ง
– วัดป่าหก
– วัดพระธาตุดวงเดียว
– วัดพระธาตุห้าดวง
– วัดพวงคำ
– วัดม่วงคำ
– วัดลี้หลวง
– วัดสันโป่ง
– วัดหลวง
– วัดหล่ายหิน
– วัดใหม่ศิวิไล
– วัดอัมพวัน
ตำบลแม่ตืน (Mae Tuen)
– วัดบ้านไร่
– วัดป่าธรรมวิเวก
– วัดแม่ตืน
– วัดแม่เทย
– วัดแม่แนต
– วัดวังมน
– วัดสันป่าสัก
– วัดสันวิไล
– วัดหนองบัวคำ
– วัดห้วยศาลา
ตำบลนาทราย (Na Sai)
– วัดนาทราย
– วัดนาเลี่ยง
– วัดบ้านฮั่ว
– วัดผาลาด
– วัดพระบาทผาผึ้ง
– วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
– วัดแม่หว่างต้นผาง
– วัดแม่หว่างบน
– วัดแม่หว่างลุ่ม
ตำบลดงดำ (Dong Dam)
– วัดบ้านบวก
– วัดป่าคา
– วัดปางส้าน
– วัดห้วยหญ้าไซ
ตำบลก้อ (Ko)
– วัดก้อทุ่ง
– วัดก้อยืน
– วัดโพธิธรรมาราม
ตำบลแม่ลาน (Mae Lan)
ตำบลป่าไผ่ (Pa Phai)
– วัดป่าจี้
– วัดป่าไผ่
– วัดพระธาตุศรีชัยวงศา
– วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่
– วัดพระพุทธบาทผาหนาม
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดห้วยน้ำเย็น
– วัดห้วยแหน
ตำบลศรีวิชัย (Si Wi chai)
– วัดบ้านปาง
– วัดแม่จ๋องพัฒนาราม
– วัดแม่ป้อก
– วัดแม่อีไฮ
– วัดห้วยบง

5. # อำเภอทุ่งหัวช้าง (Amphoe Thung Hua Chang)

ตำบลทุ่งหัวช้าง (Thung Hua Chang)
– วัดทุ่งเป็ด
– วัดทุ่งหัวช้าง
– วัดแม่ปันเดง
– วัดหนองป่าตึง
ตำบลบ้านปวง (Ban Puang)
– วัดดอนแก้ว
– วัดบ้านใหม่
– วัดหนองกอก
ตำบลตะเคียนปม (Ta khian Pom)
– วัดตะเคียนปม
– วัดทุ่งข้าวหาง
– วัดป่าตึงงาม
– วัดแม่แสม
– วัดไม้สลี
– วัดห้วยงูสิงห์
– วัดห้วยไร่
– วัดห้วยห้าง

6. # อำเภอป่าซาง (Amphoe Pa Sang)

ตำบลป่าซาง (Pa Sang)
– วัดฉางข้าวน้อยใต้
– วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
– วัดบ้านล้อง
– วัดป่าซางงาม
– วัดพาณิชสิทธิการาม
– วัดหนองหอย
– วัดอินทขิล
ตำบลปากบ่อง (Pak Bong)
– วัดท่าต้นงิ้ว
– วัดธรรมสังเวช
– วัดบ้านก้อง
– วัดหนองผำ
ตำบลแม่แรง (Mae Raeng)
– วัดกอม่วง
– วัดดอนตอง
– วัดดอนน้อย
– วัดดอนหลวง
– วัดป่าแดด
– วัดป่าบุก
– วัดป่าเหียง
– วัดแม่แรง
– วัดศรีมงคลต้นผึ้ง
– วัดหนองเงือก
ตำบลม่วงน้อย (Muang Noi)
– วัดท่ากอม่วง
– วัดบ้านไร่ (วัดบ้านไร่หลวง)
– วัดป่าตาล
– วัดม่วงน้อย
– วัดสะปุ๋งน้อย
– วัดสะปุ๋งหลวง
ตำบลบ้านเรือน (Ban Ruean)
– วัดเกาะกลาง
– วัดเจดีย์สามยอด
– วัดต้นแก้วอธิวราราม
– วัดบ้านเรือน
– วัดบ้านเหล่า
– วัดศรีชุม
– วัดหนองดู่
– วัดหนองบุญชุม
ตำบลมะกอก (Ma kok)
– วัดช้างค้ำ
– วัดตีนดอย
– วัดบ้านหวาย
– วัดพระเจ้าทอง
– วัดพระนอนม่อนช้าง
– วัดพระพุทธบาทตากผ้า
– วัดมะกอก
– วัดสันกำแพง
– วัดหนองสร้อย
ตำบลท่าตุ้ม (Tha Tum)
– วัดกอค่า
– วัดท่าตุ้ม
– วัดนางเกิ้ง
– วัดป่าป๋อ
– วัดป่าสีเสียด
– วัดร่องช้าง
– วัดหนองเกิด
ตำบลน้ำดิบ (Nam Dip)
– วัดน้ำดิบ
– วัดโบสถ์น้ำดิบ
– วัดปากล้อง
– วัดป่ารกฟ้า
– วัดมะคับทอง (วัดไร่ดง)
– วัดรัตนาราม
– วัดวังกู่
– วัดหนองผาขาว
– วัดห้วยอ้อ
ตำบลนครเจดีย์ (Na khon Che di)
– วัดบ้านใหม่
– วัดป่าไผ่หลวง
– วัดโป่งรู
– วัดม่อนมะหินศิลาราม
– วัดสันห้างเสือ
– วัดสุวรรณวิหาร
– วัดหนองเจดีย์
– วัดหนองโจง
– วัดหนองสมณะธาดา

7. # อำเภอบ้านธิ (Amphoe Ban Thi)

ตำบลบ้านธิ (Ban Thi)
– วัดกู่ป่าลาน
– วัดดอยน้อย
– วัดบัวบก
– วัดบ้านธิหลวง
– วัดปากกอง
– วัดป่าตาล
– วัดป่าสัก
– วัดพระธาตุดอยเวียง
– วัดศรีดอนชัย
– วัดศรีมูล
– วัดสันต้นค่า
– วัดสันทราย
– วัดสูงธรรมาราม
ตำบลห้วยยาบ (Huai Yap)
– วัดป่าค่าง
– วัดป่าตึง
– วัดป่ายาง (วัดสันพระเจ้าแดง)
– วัดป่าลาน
– วัดแม่หาด
– วัดศรีชัยชุม
– วัดศรีดอนชัย
– วัดศรีโตน (วัดแสนตอ)
– วัดสันต้นม่วง
– วัดห้วยไซ
– วัดห้วยยาบ

8. # อำเภอเวียงหนองล่อง (Amphoe Wiang Nong Long)

ตำบลหนองล่อง (Nong Long)
– วัดต้นผึ้ง
– วัดท่าช้าง
– วัดวังสะแกง
– วัดสันติวนาราม
ตำบลหนองยวง (Nong Yuang)
– วัดมงคลวราราม
– วัดหนองยวง
– วัดเหล่าดู่
– วัดอรุณวิทยาวาส
ตำบลวังผาง (Wang Phang)
– วัดบ้านดง
– วัดบ้านดงหลวง
– วัดร้องธาร
– วัดวังผาง
– วัดเวียงหนองล่อง
– วัดเหล่าปงเสือ