จังหวัดลพบุรี (Lopburi Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดลพบุรี แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองลพบุรี (Mueang Lopburi District)

ตำบลทะเลชุบศร (Tha le Chup Son)
– วัดคลองสายบัว
– วัดชีป่าสิตาราม
– วัดตองปุ
– วัดป่าธรรมโสภณ
– วัดมงคลประสิทธิ์
– วัดสะพานอิฐ
ตำบลท่าหิน (Tha Hin)
– วัดกวิศราราม
– วัดเชิงท่า
– วัดเสาธงทอง
ตำบลกกโก (Kok Ko)
– วัดกกโก
– วัดขุนนวน
– วัดโคกม่วง
– วัดดงน้อย
– วัดบ้านไร่
– วัดบ้านใหม่
– วัดป่าสัก
ตำบลโก่งธนู (Kong Tha nu)
– วัดญาณเสน
– วัดตะโก
– วัดบ้านดาบ
– วัดโบสถ์
ตำบลเขาพระงาม (Khao Phra Ngam)
– วัดทุ่งสิงห์โต
– วัดบ่อแก้ว
– วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล
– วัดสิริจันทรนิมิตร
– วัดหนองเลา
ตำบลเขาสามยอด (Khao Sam Yot)
– วัดดงสวอง
– วัดน้ำจั้น
– วัดโนนหัวช้าง
– วัดพระบาทน้ำพุ
– วัดสระมะเกลือ
– วัดสันติมรรค
– วัดหนองบัวขาว
ตำบลโคกกะเทียม (Khok Ka thiam)
– วัดคอกกระบือ
– วัดโคกกะเทียม
– วัดหนองปลิง
ตำบลโคกลำพาน (Khok Lam Phan)
– วัดโคกกระถิน
– วัดโคกลำพาน
– วัดโป่งน้อย
ตำบลโคกตูม (Khok Tum)
– วัดคีรีธรรมาราม
– วัดคีรีวงค์
– วัดโคกตูม
– วัดถ้ำเต่า
– วัดถ้ำพระธาตุ
– วัดถ้ำม่วง
– วัดน้ำซับสังฆาราม
– วัดปราสาทนิมิต
– วัดป่าถ้ำเสือ
– วัดป่าภัทรปิยาราม
– วัดพีระภูมาราม
– วัดวงษ์เพชร
– วัดศรีจำปา
– วัดศรีรัตนาวาส
– วัดสามัคคีพัฒนาราม
– วัดสายตรี
– วัดสายโท
– วัดเสมาทอง
– วัดหนองผือ
– วัดหนองแฝกเลื่อม
– วัดห้วยขมิ้น
– วัดห้วยจันทร์
– วัดห้วยบง
– วัดห้วยส้ม
ตำบลงิ้วราย (Ngio Rai)
– วัดกระเจียว
– วัดชีแวะ
– วัดธรรมเจดีย์
– วัดโพธิ์ลอย
ตำบลดอนโพธิ์ (Don Pho)
– วัดดอนโพธิ์
– วัดใดยาว
– วัดใดใหญ่
– วัดไทรย้อย
ตำบลตะลุง (Ta lung)
– วัดโคกโพธิ์กุญชร
– วัดตะลุง
– วัดบางพุทโธ
– วัดยาง ณ รังสี
– วัดหลวงสุวรรณาราม
ตำบลท่าแค (Tha Khae)
– วัดดอนประดู่
– วัดท่าแค
– วัดป่ากล้วย
– วัดหนองแขม
ตำบลท่าศาลา (Tha Sa la)
– วัดถ้ำช้าง
– วัดท่าศาลา
– วัดนาจาน
– วัดศรีรัตนคีรี
– วัดหัวช้าง
ตำบลนิคมสร้างตนเอง (Ni khom Sang Ton-eng)
– วัดคูหาสวรรค์
– วัดเจริญธรรม
– วัดไตรคีรีวัน
– วัดท่าเดื่อ
– วัดนิคมสามัคคีชัย
– วัดวังน้ำดำ
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีธรรมโสภณ
– วัดสุวรรณคีรี (วัดสุวรรณคีรีปิฎก)
– วัดหนองถ้ำ
– วัดใหม่จำปาทอง
ตำบลบางขันหมาก (Bang Khan Mak)
– วัดกลาง
– วัดทองแท่งนิสยาราม
– วัดโพธิ์ระหัต
– วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
– วัดสิงห์ทอง
– วัดหนองแก้ว
– วัดอัมพวัน
ตำบลบ้านข่อย (Ban Khoi)
– วัดข่อยกลาง
– วัดข่อยใต้
– วัดข่อยเหนือ
ตำบลท้ายตลาด (Thai Ta lat)
– วัดตะเคียน
– วัดท่าข้าม
– วัดหลวงท้ายตลาด
ตำบลป่าตาล (Pa Tan)
– วัดป่าตาล
– วัดป่าหวายเก่า
– วัดป่าหวายทุ่ง
– วัดเมืองใหม่
– วัดห้วยเปี่ยม
ตำบลพรหมมาสตร์ (Phrom mat)
– วัดเทพกุญชรวราราม
– วัดพรหมมาสตร์
– วัดมณีชลขันธ์
– วัดมะปรางหวาน
– วัดศรีสุทธาวาส
ตำบลโพธิ์เก้าต้น (Pho Kao Ton)
– วัดโคกหม้อ
– วัดธรรมิกาวาส
– วัดนางหนู
– วัดบ่อเงินเจริญสุข
– วัดบัว
– วัดโพธิ์เก้าต้น
– วัดโพธิ์งาม
– วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์
– วัดสำราญ
ตำบลโพธิ์ตรุ (Pho Tru)
– วัดไผ่แตร
– วัดพลอยสุวรรณ
ตำบลสี่คลอง (Si Khlong)
– วัดคุ้งนาบุญ
ตำบลถนนใหญ่ (Tha non Yai)
– วัดซาก
– วัดถนนแค
– วัดถนนใหญ่
– วัดป่าเทพเนรมิต

2. # อำเภอพัฒนานิคม (Phatthana Nikhom District)

ตำบลพัฒนานิคม (Phat tha na Ni khom)
– วัดเขาพญาธง
– วัดปลั่งเจตนาราษฎร์
– วัดพัฒนาธรรมาราม
– วัดพุทธเทพศิริวนาราม
– วัดมณีโสภณ
– วัดราษฎร์นิมิต
– วัดสามแสน
– วัดสิริธรรมโสภณ
– วัดหนองนา
– วัดห้วยบง
ตำบลช่องสาริกา (Chong Sa ri ka)
– วัดโคกสอาด
– วัดช่องสาริกา
– วัดดำรงบุล
– วัดถ้ำบ่อทอง
– วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
– วัดเทพชัยมงคล
– วัดบัวขาวศิริไชโย
– วัดปากช่องสาริกา
– วัดมณีศรีโสภณ
– วัดเมตตาธรรม
– วัดราษฎร์มงคล
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสุวรรณคูหา
– วัดหนองโพธิ์
– วัดอินทราราม
– วัดอุดมพัฒนาราม
ตำบลมะนาวหวาน (Ma nao Wan)
– วัดกัณฑาพฤกษ์
– วัดดำรงธรรม
– วัดทรัพย์สำราญ
– วัดมะนาวหวาน
ตำบลดีลัง (Di Lang)
– วัดจันทรังษี
– วัดดีลัง
– วัดพนมวัน
– วัดพรหมรังษี
– วัดภาวนาสิตาราม
– วัดมรกตวราราม
– วัดสุวรรณวัฒนาราม
ตำบลโคกสลุง (Khok Sa lung)
– วัดคันนาหิน
– วัดโคกสำราญ
– วัดเนินสว่าง
– วัดประชาคุณาธาร
– วัดศรีมิ่งมงคลวราราม
– วัดห้วยยาง
ตำบลชอนน้อย (Chon Noi)
– วัดเขาแหลม
– วัดชอนน้อย
– วัดนิคมเกษม
– วัดศรีประชาราม
– วัดห้วยแก้วสามัคคี
– วัดใหม่โพธิ์ทอง
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดแก่งเสือเต้น
– วัดเขาดิน
– วัดเขาพระ
– วัดเขาสูง
– วัดคีรีโสภณ
– วัดโฆสิตาราม
– วัดเจริญธรรม
– วัดถ้ำพระวิปัสสนา
– วัดถ้ำพระวิปัสสนาราม
– วัดปทุมสราราม
– วัดหนองบัว
– วัดหนองบัวน้อย
ตำบลห้วยขุนราม (Huai Khun Ram)
– วัดเขาเจริญธรรม
– วัดคลองกุ่ม
– วัดซับโศก
– วัดถ้ำตะเพียนทอง
– วัดถ้ำระฆังทอง
– วัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์
– วัดโป่งเกตุ
– วัดโป่งมะนาว
– วัดมะขามคู่
– วัดสี่ซับ
– วัดหนองมะค่า
– วัดอุทุมพรวนาราม
ตำบลน้ำสุด (Nam Sut)
– วัดไทรงาม
– วัดนครสวรรค์
– วัดน้ำสุด
– วัดบ่อน้ำเดือด
– วัดบุญญาราม
– วัดฟ่าวงาม
– วัดหนองมะดัน
– วัดอินทร์อัมพวัน

3. # อำเภอโคกสำโรง (Khok Samrong District)

ตำบลโคกสำโรง (Khok Sam rong)
– วัดกำแพงประชาราม
– วัดแก้วจันทราราม
– วัดเขากระโหลก
– วัดโคกสำโรง
– วัดตะวันเย็น
– วัดป่าเจริญธรรม
– วัดรัตนาราม
– วัดวังกระทุ่ม
– วัดสิงห์คูยาง
– วัดหนองพิมาน
ตำบลเกาะแก้ว (Ko Kaeo)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดชอนบอน
– วัดบ้านชอนอุดม
– วัดวังโพรงเข้
– วัดวังหัวแหวน
– วัดหนองชนะชัย
– วัดหน้าพระน้อย
– วัดใหม่ชัยมงคล
ตำบลถลุงเหล็ก (Tha lung Lek)
– วัดราชวันทนาราม
– วัดศิริมงคง
– วัดศิริมงคล
– วัดหนองบัวหิ่ง
ตำบลหลุมข้าว (Lum Khao)
– วัดโคกพรม
– วัดธัญญะนิตยาราม
– วัดเนินส้มกบ
– วัดพรมทินใต้
– วัดพรมทินเหนือ
ตำบลห้วยโป่ง (Huai Pong)
– วัดเขาทับควาย
– วัดเขาวงพระจันทร์
– วัดเขาสะพานนาค
– วัดวรรณวราราม
– วัดสระพรานพุฒ
– วัดสะพานจันทร์ (วัดสระพรานจันทร์)
– วัดสัมพันธมิตร
– วัดหนองคู
– วัดหนองหลวง
– วัดหนองหอย
– วัดห้วยโป่ง
ตำบลคลองเกตุ (Khlong Ket)
– วัดเขาดินสามัคคีธรรม
– วัดเขานมนาง
– วัดเขาแร่
– วัดเขาลังพัฒนา
– วัดคลองเกตุ
– วัดโคกกฐิน
– วัดโคกสะอาด
– วัดสระมะเดื่อราษฎร์บำรุง
– วัดหนองบัว
– วัดห้วยเจริญ
– วัดหัวดง
ตำบลสะแกราบ (Sa kae Rap)
– วัดคงคาราม
– วัดพรหมจริยาราม
– วัดลิ้นทอง
– วัดศรีสอาด
– วัดสะพานคง
– วัดหนองขุย
– วัดหนองสำโรง
ตำบลเพนียด (Pha niat)
– วัดนกเขาเปล้า
– วัดราชบรรทม
– วัดหนองปล้อง
ตำบลวังเพลิง (Wang Phloeng)
– วัดเขาจรเข้
– วัดดอนไชโย
– วัดบ้านเขาเตียน
– วัดโป่งยอ
– วัดพุม่วง
– วัดมะม่วงเจ็ดต้น
– วัดราษฎร์อุษาราม
ตำบลดงมะรุม (Dong Ma rum)
– วัดเกาะรี
– วัดโชคอำนวย
– วัดดงตาขาว
– วัดดงมะรุม
– วัดดงหนาม
– วัดตะกุดหว้า
– วัดเนินจันทร์
– วัดวังไผ่
ตำบลวังขอนขว้าง (Wang Khon Khwang)
– วัดนิมิตมงคล
– วัดวังขอนขว้าง
– วัดศรีสุวรรณรัตนาราม
– วัดห้วยวัวตายสามัคคี
ตำบลวังจั่น (Wang Chan)
– วัดคลองสายบัว
– วัดท่าฉนวน
– วัดวังกระเบียน
– วัดวังจั่น
– วัดวังจั่นน้อย
ตำบลหนองแขม (Nong Khaem)
– วัดชอนขุด
– วัดท่าม่วง
– วัดพัฒนาราม
– วัดพุน้ำทิพย์
– วัดโพธิ์ชราราม
– วัดศรีรัตนประชาราม
– วัดหนองข่อย
– วัดหนองแขมสามัคคี
– วัดหนองจับเขียด
– วัดหนองไผ่สามัคคี
– วัดใหม่สันติธรรม

4. # อำเภอชัยบาดาล (Chai Badan District)

ตำบลชัยบาดาล (Chai Ba dan)
– วัดจันทาราม
– วัดไชยดิตถาราม
– วัดถนนโค้ง
– วัดท่ามะกอกชยากร
– วัดเนินศิลาสุวรรณาราม
– วัดลำโกฎิทอง
ตำบลลำนารายณ์ (Lam Na rai)
– วัดเขายายกะตา
– วัดป่าเนินหาญ
– วัดมงคลเทพประสิทธิ์
– วัดลำนารายณ์
– วัดอุดมสันติวรรณ
ตำบลชัยนารายณ์ (Chai Na rai)
– วัดโกรกรกฟ้า
– วัดคลองนารายณ์
– วัดธารีรัฐการาม
– วัดศิริบรรพต
– วัดสิริโสภณวนาราม
ตำบลศิลาทิพย์ (Si la Thip)
– วัดเขาสลัดไดโสภณ
– วัดเขาหางตลาด
– วัดซับไทร
– วัดซับผาสุข
– วัดซับยาง
– วัดซับสมบูรณ์
– วัดดงน้อย
– วัดตะเคียนคู่
– วัดเนกขัมมวิสุทธิ์
– วัดสุนทรเทพคีรี
– วัดหนองหัววัว
– วัดอุโศกทรงธรรม
ตำบลห้วยหิน (Huai Hin)
– วัดศูนย์ศิลปาราม
– วัดหนองมนต์น้อย
– วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ
ตำบลม่วงค่อม (Muang Khom)
– วัดโคกมะขามป้อม
– วัดโคกสะอาด
– วัดนารายณ์ทรงธรรม
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดห้วยนา
– วัดอัมพวันวนาราม
ตำบลบัวชุม (Bua Chum)
– วัดเขาสมโภชน์
– วัดซับกระทิงวราราม
– วัดซับเค้าแมว
– วัดโบสถ์
– วัดรังนกวนาราม
– วัดลำพญาไม้
– วัดวังอ่าง
– วัดสิงหาราม
ตำบลท่าดินดำ (Tha Din Dam)
– วัดโคกสมบูรณ์
– วัดท่าดินดำ
– วัดท่าปลวกสูง
– วัดท่าแสมสาร
– วัดวังตะเคียน
– วัดวารินบุญญาวาส
– วัดหนองปลาไหล
ตำบลมะกอกหวาน (Ma kok Wan)
– วัดโคกสำเริง
ตำบลซับตะเคียน (Sap Ta khian)
– วัดเขาตะแคงสามัคคี
– วัดซับกระโดน
– วัดซับตะเคียน
– วัดหนองโก
ตำบลนาโสม (Na Som)
– วัดเขาตำบล
– วัดซับงูเหลือม
– วัดนาโสม
– วัดศิริมงคล
ตำบลหนองยายโต๊ะ (Nong Yai To)
– วัดถ้ำพรหมโลก
– วัดบ่อน้ำ
– วัดโพธิ์งาม
– วัดราศรีสว่าง
ตำบลเกาะรัง (Ko Rang)
– วัดเกาะรัง
– วัดเขาน้อย
– วัดซับลังกา
– วัดน้อยราษฎร์บำรุง
– วัดม่วงศิลาทอง
– วัดหนองบง
ตำบลท่ามะนาว (Tha Ma nao)
– วัดคลองไทร
– วัดท่าฉางราษฎร์บำรุง
– วัดท่ามะนาว
– วัดธงชัยวราราม
– วัดสันตะลุง
ตำบลนิคมลำนารายณ์ (Ni khom Lam Na rai)
– วัดคีรีเจริญธรรม
– วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม
– วัดถ้ำเขาปรางค์
– วัดนิคมพัฒนาราม
– วัดเนินหาด
– วัดบ้านไร่พัฒนาราม
– วัดพิทักษ์ไทยสุขเจริญ
– วัดศรีอุบลจันทาราม
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี (Ban Mai Sa mak khi)
– วัดเขาชัณกาศ (วัดเขาชัณกาศรัตนาราม)
– วัดเขาศรีสามัคคี
– วัดเทพประสิทธิ์
– วัดน้อยสามัคคีธรรม
– วัดบ้านใหม่สามัคคี
– วัดมงคลนิมิต
ตำบลเขาแหลม (Khao Laem)
– วัดเขากำพร้า
– วัดนภาราษฎร์พัฒนาราม
– วัดรัตนราษฎร์บำรุง
– วัดห้วยหิน

5. # อำเภอท่าวุ้ง (Tha Wung District)

ตำบลท่าวุ้ง (Tha Wung)
– วัดกระดังงา
– วัดเกตุ
– วัดภิญโญสโมสร
– วัดรัมภาราม
ตำบลบางคู้ (Bang Khu)
– วัดท่าราบ
– วัดปากคลอง
– วัดพยัคฆาราม
– วัดวิหารขาว
ตำบลโพตลาดแก้ว (Pho Ta lat Kaeo)
– วัดโพธิ์แก้ว
– วัดสนามไชย
ตำบลบางลี่ (Bang Li)
– วัดดงกระทุ่ม
– วัดบางลี่
– วัดหนองปลาดุก
– วัดหนองหลวง
ตำบลบางงา (Bang Nga)
– วัดบางงาศรัทธาราม
– วัดปากน้ำ
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดหนองมน
ตำบลโคกสลุด (Khok Sa lut)
– วัดคลองเม่า
ตำบลเขาสมอคอน (Khao Sa mo Khon)
– วัดเขาสมอคอน
– วัดถ้ำช้างเผือก
– วัดถ้ำตะโก
– วัดท่าโขลง
– วัดบันไดสามแสน
– วัดบางพาน
– วัดบางสำราญ
– วัดไลย์
ตำบลหัวสำโรง (Hua Sam rong)
– วัดคงคาราม
– วัดโพธิ์เกษตร
– วัดมะค่า
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหัวสำโรง
ตำบลลาดสาลี่ (Lat Sa li)
– วัดลาดสาลี่
ตำบลบ้านเบิก (Ban Boek)
– วัดบ้านเบิก
– วัดบ้านม่วง
– วัดบ้านลาด
– วัดโพธิ์ตรุ
– วัดยวด
ตำบลมุจลินท์ (Mut cha lin)
– วัดมุจลินท์

6. # อำเภอบ้านหมี่ (Ban Mi District)

ตำบลบ้านหมี่ (Ban Mi)
– วัดปฐมพานิช
ตำบลไผ่ใหญ่ (Phai Yai)
– วัดน้ำจั้น
– วัดบ้านโป่ง
– วัดไผ่ใหญ่
– วัดหนองนางาม
ตำบลบ้านทราย (Ban Sai)
– วัดบ้านทราย
– วัดสุนทริการาม
ตำบลบ้านกล้วย (Ban Kluai)
– วัดกัทลีพนาราม
ตำบลดงพลับ (Dong Phlap)
– วัดแคสูง
– วัดดงน้อย
– วัดดงพลับ
ตำบลบ้านชี (Ban Chi)
– วัดกำแพง
– วัดเกริ่นกฐิน
– วัดจอมสุรางค์อุปถัมภ์
– วัดท้องคุ้ง
– วัดท่าช้าง
– วัดบรรพตธรรมาวาส
ตำบลพุคา (Phu Kha)
– วัดบ้านโคก
– วัดผดุงธรรม
– วัดสระตาแวว
– วัดหนองน้ำทิพย์
ตำบลหินปัก (Hin Pak)
– วัดสำโรงน้อย
– วัดสำโรงใหญ่
– วัดหินปักทุ่ง
– วัดหินปักเหนือ
– วัดหินปักใหญ่
ตำบลบางพึ่ง (Bang Phueng)
– วัดคุ้งท่าเลา
ตำบลหนองทรายขาว (Nong Sai Khao)
– วัดเนินยาว
– วัดบ้านคลอง
– วัดมะขามเฒ่า
– วัดสระเตยน้อย
– วัดสระเตยใหญ่
– วัดหนองทรายขาว
ตำบลบางกะพี้ (Bang Ka phi)
– วัดบางกะพี้น้อย
– วัดบางกะพี้ใหญ่
– วัดวังใต้
– วัดวังเหนือ
ตำบลหนองเต่า (Nong Tao)
– วัดโคกสูข
– วัดบ้านลาด
– วัดพานิชธรรมิการาม
– วัดสระกระเบื้อง
– วัดหนองเต่า
ตำบลโพนทอง (Phon Thong)
– วัดทุ่งทะเลหญ้า
– วัดบ้านหมี่ใหญ่
– วัดหัวเขา
ตำบลบางขาม (Bang Kham)
– วัดเทพอำไพ
– วัดธรรมิการาม
– วัดประชาแสวงธรรม
– วัดวาสนวราราม
ตำบลดอนดึง (Don Dueng)
– วัดกุดขาม
– วัดน้ำสร้าง
– วัดโป่งแค
– วัดศรีบรรพตวนาราม
– วัดหนองไผ่ล้อม
– วัดแหลมเพิ่ม
ตำบลชอนม่วง (Chon Muang)
– วัดดงกลาง
– วัดพุน้อย
– วัดพุสะอาด
– วัดศรีอุดม
– วัดสว่างจิต
ตำบลหนองกระเบียน (Nong Kra bian)
– วัดท้ายลาด
– วัดสระใหญ่
– วัดหนองกระเบียน
– วัดหนองคูใหญ่
– วัดหนองโพธิ์
ตำบลสายห้วยแก้ว (Sai Huai Kaeo)
– วัดบ้านน้อย
– วัดสายห้วยแก้ว
– วัดหนองกระเบื้อง
– วัดหนองหินใหญ่
ตำบลมหาสอน (Ma ha Son)
– วัดบางพึ่ง
– วัดมหาสอน
– วัดห้วยแก้ว
ตำบลเชียงงา (Chiang Nga)
– วัดกลางสว่างอารมณ์
– วัดเชียงงาสง่างาม
– วัดโบสถ์โพธิ์งาม
– วัดโพนทอง
– วัดราษฎร์ธานี
– วัดสว่างอารมย์ (วัดหอมแก้วอุทิศ)
ตำบลหนองเมือง (Nong Mueang)
– วัดนาจาน
– วัดน้ำบ่างามวิชา
– วัดสระมะเกลือ
– วัดหนองแก
– วัดหนองเมือง
– วัดห้วยกรวด
ตำบลสนามแจง (Sa nam Chaeng)
– วัดเขาวงกฎ
– วัดเขาสนามแจง
– วัดเขาสว่างวงษ์
– วัดเขาสาริกา
– วัดคลองสุทธาวาส
– วัดท่าตะโก

7. # อำเภอท่าหลวง (Tha Luang District)

ตำบลท่าหลวง (Tha Luang)
– วัดท่าหลวง
– วัดพุพะเนียง
– วัดลพบุรีวราราม
– วัดศรีสง่าเจริญพร
– วัดสะพานน้ำโจน
– วัดใหม่เทพมงคล
ตำบลแก่งผักกูด (Kaeng Phak Kut)
– วัดเนินทองวนาราม
– วัดปึกธรรม
– วัดศิลาราม
– วัดสุทธาวาส
ตำบลซับจำปา (Sap Cham pa)
– วัดซับจำปา
– วัดทรัพย์เจริญ
– วัดโป่งสวองคีรีวรรณ
ตำบลหนองผักแว่น (Nong Phak Waen)
– วัดเนินสวอง
– วัดหนองกระสังข์
– วัดหนองน้ำใส
– วัดหนองประดู่
– วัดหนองผักแว่น
– วัดหนองหัวช้าง
ตำบลทะเลวังวัด (Tha le Wang Wat)
– วัดทะเลวังวัด
ตำบลหัวลำ (Hua Lam)
– วัดเขาใหญ่สามัคคี
– วัดซับน้อยสามัคคี
– วัดซับยางราษฎร์บำรุง
– วัดถ้ำโบสถ์ญาวาส
– วัดศิริธรรมวนาราม
– วัดหนองแกชฎาทอง
– วัดหนองจาน
– วัดหัวลำ

8. # อำเภอสระโบสถ์ (Sa Bot District)

ตำบลสระโบสถ์ (Sa Bot)
– วัดร่องเพกา
– วัดสระใหญ่
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลมหาโพธิ (Ma ha Phot)
– วัดกระดานเลื่อน
– วัดบ้านคลอง (วัดโพธิ์กลางบ้านคลอง)
– วัดมหาโพธิ์
ตำบลทุ่งท่าช้าง (Thung Tha Chang)
– วัดทุ่งท่าช้าง
ตำบลห้วยใหญ่ (Huai Yai)
– วัดสามแยกมาเจริญ
– วัดอัมพุมัญยาราม (วัดห้วยใหญ่)
ตำบลนิยมชัย (Ni yom Chai)
– วัดซับตะกั่ว
– วัดธรรมวงษ์
– วัดนิยมชัย
– วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม

9. # อำเภอโคกเจริญ (Khok Charoen District)

ตำบลโคกเจริญ (Khok Cha roen)
– วัดโคกเจริญ
– วัดดินแดง
– วัดทะเลทอง
– วัดเทพปัญญาราม
– วัดป่าโพธิ์ทอง
ตำบลยางราก (Yang Rak)
– วัดเขาราบกุตราช
– วัดคลองกระชาย
– วัดเนินสวรรค์
– วัดวังตาอินทร์
– วัดวังวัด
– วัดสระเพลง
– วัดสามัคคีประชาราม
– วัดหัวเขาสามัคคี
ตำบลหนองมะค่า (Nong Ma kha)
– วัดเขาขุยสามัคคีธรรม
– วัดลำโป่งเพชร
– วัดหนองมะค่า
– วัดห้วยสาราม
– วัดหินสามบ่อ
– วัดแหลมชนแดน
ตำบลวังทอง (Wang Thong)
– วัดคุ้งตะแบก
– วัดพุกะชัด
– วัดวังทอง
– วัดหนองเป็ด
– วัดหนองระเริง
– วัดห้วยบงเฉลิม
ตำบลโคกแสมสาร (Khok Sa mae San)
– วัดโคกกลุ่ม
– วัดโคกสันคู
– วัดชมภู
– วัดศิริมงคล
– วัดหนองอีเก้ง
– วัดใหม่ไพศาลี

10. # อำเภอลำสนธิ (Lam Sonthi District)

ตำบลลำสนธิ (Lam Son thi)
– วัดท่าเยี่ยม
– วัดบำรุงศรัทธาธรรม
– วัดลำสนธิ
– วัดหนองนาสามัคคี
ตำบลซับสมบูรณ์ (Sap Som bun)
– วัดเขาดินทอง
– วัดซับสมบูรณ์
– วัดท่าใหญ่สามัคคี
– วัดศิลาอาสน์เจริญธรรม
ตำบลหนองรี (Nong Ri)
– วัดโคกคลีสามัคคี
– วัดจงโก
– วัดด่านโคกคลี
– วัดธรรมมิการาม
– วัดพุทธบูชานิมิตร
– วัดหนองรี
ตำบลกุดตาเพชร (Kut Ta Phet)
– วัดโนนสะอาด
– วัดสำราญสามัคคี
– วัดหนองโกวราราม
– วัดหนองปล้อง
– วัดใหม่กุดตาเพชร
ตำบลเขารวก (Khao Ruak)
– วัดเขาแก้วรัตนวนาราม
– วัดเขารวกสามัคคี
– วัดวังทอง
– วัดใหม่คลองมะนาว
ตำบลเขาน้อย (Khao Noi)
– วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง
– วัดคีรีบัววนาราม (วัดถ้ำคูหาสวรรค์)
– วัดบ้านฉางประชานิมิต
– วัดปรางค์น้อย
– วัดป่าชุมชน
– วัดใหม่ศรีตาบัว

11. # อำเภอหนองม่วง (Nong Muang District)

ตำบลหนองม่วง (Nong Muang)
– วัดเขาวงหนองม่วง
– วัดถ้ำเขากระเจียว
– วัดถ้ำสันติสุข
– วัดบ่อยาง
– วัดร่มจำปาวนาราม
– วัดวาปีอัมพาราม
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดสวนสวรรค์
– วัดใหม่เจริญ
ตำบลบ่อทอง (Bo Thong)
– วัดเขากระทิง
– วัดเขาลำแพน
– วัดโคกขาม
– วัดบ่อทอง
– วัดโพธิ์เงิน
– วัดวงษ์สว่างสามัคคี
– วัดหนองเสมา
– วัดใหม่โสพิมพ์
ตำบลดงดินแดง (Dong Din Daeng)
– วัดโคกกลาง
– วัดดงดินแดง
– วัดธรรมรักษ์นิเวศน์
– วัดบ่อดินสอพอง
– วัดหน่วยประคอง
– วัดหนองเกตุ
– วัดหนองขุด
– วัดหนองคันโซ้
– วัดหนองระเริง
– วัดหนองสำราญ
ตำบลชอนสมบูรณ์ (Chon Som bun)
– วัดคุ้งลาน
– วัดชอนตะเคียน
– วัดเทพปัญญาราม
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดหนองกลาง
– วัดหนองกะอ้น
– วัดหนองขามสามัคคี
– วัดหนองไทร
– วัดหนองบุ
– วัดหนองพิกุลทอง
– วัดใหม่ศรีอุดม
ตำบลยางโทน (Yang Thon)
– วัดบ่อเสมา
– วัดยางโทนสามัคคี
– วัดหนองไก่ห้าว
– วัดหนองตะแบก
– วัดหนองตาแดง
– วัดหนองมะกรูด
ตำบลชอนสารเดช (Chon Sa ra det)
– วัดคีรีนาครัตนาราม
– วัดชอนสารเดช
– วัดชอนเหล็กไฟ
– วัดถ้ำสิทธาราม
– วัดสระพม่า

คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี คือ
“วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์”