จังหวัดอุทัยธานี (Uthai Thani Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดอุทัยธานี แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองอุทัยธานี (Mueang Uthai Thani District)

ตำบลอุทัยใหม่ (U thai Mai)
– วัดธรรมโฆษก
– วัดธรรมโศภิต
– วัดพิชัยปุรณาราม
– วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
– วัดหลวงราชาวาส
– วัดใหม่จันทราราม
– วัดอมฤตวารี
ตำบลน้ำซึม (Nam Suem)
– วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
– วัดท่าทอง
– วัดสังกัสรัตนคีรี
ตำบลสะแกกรัง (Sa kae Krang)
– วัดขุมทรัพย์
– วัดจักษาภัทราราม
– วัดเนินตูม
– วัดบางกุ้ง
– วัดภูมิธรรม
– วัดอุโปสถาราม
ตำบลดอนขวาง (Don Khwang)
– วัดกลางเขา
– วัดดอนขวาง
– วัดหนองตางู
– วัดหนองสลิด
ตำบลหาดทนง (Hat Tha nong)
– วัดสะพานหิน
– วัดหาดทนง
ตำบลเกาะเทโพ (Ko The pho)
– วัดเกาะเทโพ
– วัดเกาะสวรรค์
– วัดอัมพวัน
ตำบลท่าซุง (Tha Sung)
– วัดคลองเคียน
– วัดทองอร่ามรังษี
– วัดปากคลองท่าซุง
– วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
– วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง)
ตำบลหนองแก (Nong Kae)
– วัดหนองแก
ตำบลโนนเหล็ก (Non Lek)
– วัดเนินเหล็ก
ตำบลหนองเต่า (Nong Tao)
– วัดหนองเต่า
ตำบลหนองไผ่แบน (Nong Phai Baen)
– วัดเนินซาก
– วัดหนองไผ่แบน
– วัดหนองโพธิ์
– วัดหนองหญ้านาง
ตำบลหนองพังค่า (Nong Phang Kha)
– วัดคลองหิน
– วัดศรีประมุข
– วัดหนองพังค่า
ตำบลทุ่งใหญ่ (Thung Yai)
– วัดวังปลากด
ตำบลเนินแจง (Noen Chaeng)
– วัดเขาพะแวง
– วัดตานาด
– วัดบุญลือ

2. # อำเภอทัพทัน (Thap Than District)

ตำบลทัพทัน (Thap Than)
– วัดทัพทันวัฒนาราม
– วัดหนองหญ้าไทร
ตำบลทุ่งนาไทย (Thung Na Thai)
– วัดเขาโคกโค
– วัดมะเดื่อ
ตำบลเขาขี้ฝอย (Khao Khi Foi)
– วัดทุ่งนาไทย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง (Nong Ya Plong)
– วัดดอนหวาย
ตำบลโคกหม้อ (Khok Mo)
– วัดเขาน้อย (บน)
– วัดเขาน้อย (ล่าง)
– วัดเขาลูกช้าง
– วัดโคกหม้อ
ตำบลหนองยายดา (Nong Yai Da)
– วัดท่ามะขามป้อม
– วัดป่าเรไลยก์
– วัดหนองกระดี่
– วัดหนองกระดี่นอก
ตำบลหนองกลางดง (Nong Klang Dong)
– วัดดงพิกุล
– วัดตลุกหมู
– วัดหนองมะเขือ
– วัดหนองเรือโกลน
ตำบลหนองกระทุ่ม (Nong Kra thum)
– วัดคอดยาง
– วัดวังสาริกา
– วัดหนองขนาก
– วัดหนองขุย
– วัดหนองเป็ดก่า
ตำบลหนองสระ (Nong Sa)
– วัดหนองสระ
ตำบลตลุกดู่ (Ta luk Du)
– วัดเขาปฐวี
– วัดชุมยางสามัคคีธรรม
– วัดตลุกดู่
– วัดโป่งเก้ง
– วัดผาลาดธาราราม
– วัดเพชรกาฬสินธุ์
– วัดวังเตย
– วัดสวนขวัญ
– วัดสาลีสามัคคีธรรม
– วัดหนองจิกยาว
– วัดหนองนกยูง
– วัดหนองไผ่

3. # อำเภอสว่างอารมณ์ (Sawang Arom District)

ตำบลสว่างอารมณ์ (Sa wang A rom)
– วัดคลองโพ
– วัดดงแขวน
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองยายดา
ตำบลหนองหลวง (Nong Luang)
– วัดเขาดาวเรือง
– วัดหนองตะคลอง
– วัดหนองแว่น
– วัดหนองหลวง
ตำบลพลวงสองนาง (Phluang Song Nang)
– วัดเขาหินเทิน
– วัดหนองกี่
– วัดหนองแขวนกูบ
– วัดหนองชุมเห็ด
– วัดหนองสมบูรณ์
ตำบลไผ่เขียว (Phai Khiao)
– วัดคลองข่อย
– วัดชุมม่วง
– วัดดอนตาเสา
– วัดทุ่งยาว
– วัดทุ่งสงบ
– วัดบ่อชุมแสง
– วัดบึงยาว
– วัดปิยะมงคล
– วัดวังบุญ
– วัดศรีจันทราราม
– วัดหนองเข้
– วัดหนองบำหรุ
ตำบลบ่อยาง (Bo Yang)
– วัดเขาหิน
– วัดดอนเพชร
– วัดดอนหวาย
– วัดบ่อยาง
– วัดหนองตะเคียน
– วัดหนองสะแก
– วัดหนองสี่เหลี่ยม

4. # อำเภอหนองฉาง (Nong Chang District)

ตำบลหนองฉาง (Nong Chang)
– วัดห้วยพระจันทร์
ตำบลหนองยาง (Nong Yang)
– วัดปทุมธาราม
– วัดโปรดภาวนา
– วัดโรจนาราม
– วัดหนองมะกอก
– วัดหนองยาง
– วัดห้วยขานาง
– วัดใหม่เขาปูน
ตำบลหนองนางนวล (Nong Nang Nuan)
– วัดท่าข้ามสาคร
– วัดปทุมทอง
– วัดหนองกระทุ่ม
ตำบลหนองสรวง (Nong Suang)
– วัดบ่อทับใต้
– วัดหนองขุนชาติ
ตำบลบ้านเก่า (Ban Kao)
– วัดเนินสาธารณ์
– วัดป่าช้า
– วัดใหญ่
ตำบลอุทัยเก่า (U thai Kao)
– วัดแจ้ง
– วัดหนองเต่า
– วัดหัวเมือง
ตำบลทุ่งโพ (Thung Pho)
– วัดเกาะตาซ้ง
– วัดถ้ำรัตนคีรี
– วัดทุ่งโพ
– วัดน้ำพุ
– วัดปรักมะม่วง
– วัดป่าพริก
– วัดวังบรเพชร
– วัดหนองฝางวิทยาราม
ตำบลทุ่งพง (Thung Phong)
– วัดทุ่งทอง
– วัดทุ่งหลวง
– วัดอัมพวัน
ตำบลเขาบางแกรก (Khao Bang Kraek)
– วัดเขาโจโก้
– วัดเขาบางแกรก
– วัดทุ่งนา
– วัดเทพนิมิต
– วัดป่าเลา
– วัดลานหญ้าคา
– วัดสามัคคีรังสรรค์
ตำบลเขากวางทอง (Khao Kwang Thong)
– วัดเขาน้อย
– วัดดงประดาพระ
– วัดถ้ำสนามบิน
– วัดบ้านใหม่
– วัดประดาหัก
– วัดวังสีทา
– วัดหนองกระทุ่ม

5. # อำเภอหนองขาหย่าง (Nong Khayang District)

ตำบลหนองขาหย่าง (Nong Kha yang)
– วัดหนองพลวง
– วัดหนองแฟบ
– วัดหนองระแหงใต้
ตำบลหนองไผ่ (Nong Phai)
– วัดคูเมือง
– วัดมงคลรัตนคีรี
– วัดหนองไผ่
– วัดหนองระแหงเหนือ
ตำบลดอนกลอย (Don Kloi)
– วัดเก้านิ้ว
– วัดดอนกลอย
– วัดสุทธาวาส
ตำบลห้วยรอบ (Huai Rop)
– วัดห้วยรอบ
ตำบลทุ่งพึ่ง (Thung Phueng)
– วัดทัพทราย
– วัดทุ่งพึ่งเก่า
– วัดทุ่งพึ่งใหม่
– วัดสวนพลู
– วัดหนองเขื่อน
ตำบลท่าโพ (Tha Pho)
– วัดท่าโพ
– วัดพันสี
ตำบลหมกแถว (Mok Thaeo)
– วัดดงเศรษฐี
– วัดหมกแถว
ตำบลหลุมเข้า (Lum Khao)
– วัดเนินพยอม
– วัดศิริวัฒนาราม
– วัดหลุมเข้า
ตำบลดงขวาง (Dong Kwang)
– วัดดงขวาง
– วัดมโนราช
– วัดรัตนาราม

6. # อำเภอบ้านไร่ (Ban Rai District)

ตำบลบ้านไร่ (Ban Rai)
– วัดถ้ำเขาวง
– วัดสะนำ
– วัดหนองปรือ
– วัดห้วยป่าปก
ตำบลทัพหลวง (Thap Luang)
– วัดเขาถ้ำประทุน
– วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ
– วัดทัพคล้าย
– วัดทัพหมัน
– วัดทัพหลวง
– วัดภูจวง
– วัดสวนพลู
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดใหม่หนองแก
ตำบลห้วยแห้ง (Huai Haeng)
– วัดนาทุ่งเชือก
– วัดป่าสักทอง
– วัดผาทั่ง
– วัดห้วยพลู
– วัดห้วยแห้ง
ตำบลคอกควาย (Khok Khwai)
– วัดทองธรรมาราม
– วัดทองหลาง
– วัดสมศรีพัฒนาราม
ตำบลวังหิน (Wang Hin)
– วัดเขาถ้ำตะพาบ
– วัดเขาวงษ์พรหมจรรย์
– วัดคลองตะขาบ
– วัดวังพง
– วัดวังหิน
ตำบลเมืองการุ้ง (Mueang Ka Rung)
– วัดคลองโป่ง
– วัดเมืองการุ้ง
– วัดหนองตายาย
ตำบลแก่นมะกรูด (Kaen Ma krut)
ตำบลหนองจอก (Nong Chok)
– วัดทัพเจริญธรรม
– วัดเทพสุวรรณวงศาราม
– วัดบ้านจัน
– วัดบ้านใหม่โพธิ์งาม
– วัดพุกร่าง
– วัดสาลวนาราม
– วัดหนองไม้แก่น
ตำบลหูช้าง (Hu Chang)
– วัดสายรุ้งทอง
– วัดหนองแกสามัคคี
– วัดหนองฝาง
– วัดหนองหูลิง
– วัดหูช้าง
ตำบลบ้านบึง (Ban Bueng)
– วัดบ้านไร่
– วัดไร่พริก
– วัดวังตอ
– วัดห้วยบง
ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน (Ban Mai Khlong Khian)
– วัดเขาว่าน
ตำบลหนองบ่มกล้วย (Nong Bom Kluai)
– วัดหนองบ่มกล้วย
– วัดหนองหิน
ตำบลเจ้าวัด (Chao Wat)
– วัดเจ้าวัด
– วัดบ้านบุ่ง
– วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม

7. # อำเภอลานสัก (Lan Sak District)

ตำบลลานสัก (Lan Sak)
– วัดเขาดินเหนือ
– วัดเขาพระยาพายเรือ
– วัดนาไร่เดียว
– วัดปากเหมือง
– วัดป่าแดนนาบุญ
– วัดเพชรน้ำผึ้ง
– วัดลานสัก
– วัดวิหารธรรม
– วัดใหม่ไทยอีสาน
ตำบลประดู่ยืน (Pra du Yuen)
– วัดตะคล้อ
– วัดทุ่งสามแท่ง
– วัดประดู่ยืน
– วัดป่าคา
– วัดหนองผักกาด
– วัดใหม่หนองแขม
ตำบลป่าอ้อ (Pa O)
– วัดเขาฆ้องชัย
– วัดคลองชะนี
– วัดซับป่าพลู
– วัดป่าอ้อ
– วัดไร่สามัคคีธรรม
ตำบลระบำ (Ra bam)
– วัดคลองไม้ลาย
– วัดคีรีวงศ์
– วัดทรัพย์สมบูรณ์
– วัดบึงเจริญ
– วัดบุ่งอ้ายเจี้ยม
– วัดปางไม้ไผ่
– วัดป่าศรัทธาธรรม
– วัดโป่งสามสิบ
– วัดเพชรเจริญ
– วัดห้วยเปล้า
– วัดห้วยรัง
– วัดหาดทรายงาม
ตำบลน้ำรอบ (Nam Rop)
– วัดโกรกลึก
– วัดเขาธรรมมงคล
– วัดเขาผาแรต
– วัดน้ำรอบ
– วัดเนินมะค่า
– วัดเนินสำราญ
– วัดบึงแวง
– วัดบึงแห้ง
– วัดโปร่งนวล
– วัดหนองเจ๊กกวย
– วัดหนองม่วง
– วัดห้วยทราย
– วัดอุดมพร
ตำบลทุ่งนางาม (Thung Na Ngam)
– วัดเขาดินแดง
– วัดชายเขา
– วัดถ้ำทอง
– วัดทุ่งนางาม
– วัดเทพเมืองทอง
– วัดน้ำวิ่ง
– วัดนิคมสามัคคี
– วัดบุ่งฝางสามัคคีธรรม
– วัดป่านิคมสามัคคี
– วัดพรหมรังสี
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสกุณาวนาราม
– วัดห้วยโศก

8. # อำเภอห้วยคต (Huai Khot District)

ตำบลห้วยคต (Huai Khot)
– วัดไก่ดิ้น
– วัดชุมทหาร
– วัดบ้านกลาง
– วัดป่าผาก
– วัดหนองจอก
– วัดหินโหง่น
ตำบลสุขฤทัย (Suk Rue thai)
– วัดทุ่งสาลี
– วัดบ่อน้ำเย็น
– วัดสุวรรณบรรพต
– วัดหนองยาง
– วัดหนองสี่เหลี่ยม
ตำบลทองหลาง (Thong lang)
– วัดคลองหวาย
– วัดป่าบัว
– วัดโป่งข่อย
– วัดสมอทอง
– วัดหนองผักแพว

คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี คือ
“อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”