จังหวัดตาก (Tak Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดตาก แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองตาก (Mueang Tak District)

ตำบลระแหง (Ra haeng)
– วัดเชียงทอง
– วัดไผ่ล้อม
– วัดโพธาราม
– วัดมณีบรรพต
– วัดมะเขือแจ้
– วัดสีตลาราม
ตำบลหนองหลวง (Nong Luang)
– วัดโคกพลู
– วัดดอนแก้ว
– วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
– วัดปทุมคีรี
– วัดพร้าว
ตำบลเชียงเงิน (Chiang Ngoen)
– วัดชัยชนะสงคราม
ตำบลหัวเดียด (Hua Diat)
– วัดดอนมูลชัย
– วัดดอยคีรี
– วัดสันป่าพง
ตำบลหนองบัวเหนือ (Nong Bua Nuea)
– วัดบ้านเด่น
– วัดปากห้วยไม้งาม
– วัดหนองบัวเหนือ
ตำบลไม้งาม (Mai Ngam)
– วัดเกาะตาเถียร
– วัดเขาถ้ำ
– วัดท่าช้าง
– วัดไม้งามหลวง
– วัดวังม่วง
ตำบลโป่งแดง (Pong Daeng)
– วัดป่าลานร่มเย็น
– วัดโป่งแดง
– วัดลานห้วยเดื่อ
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองนกปีกกา
ตำบลน้ำรึม (Nam Ruem)
– วัดคลองสัก
– วัดเนินมะคึกวนาราม
ตำบลวังหิน (Wang Hin)
– วัดท่าไม้แดง
– วัดทุ่งพระชัย
– วัดวังศิลาราม
ตำบลแม่ท้อ (Mae Tho)
– วัดกลางสวนดอกไม้
– วัดลานสาง
– วัดสิงขรวนาราม
– วัดหนองแขม
ตำบลป่ามะม่วง (Pa Ma muang)
– วัดโคกเจดีย์
– วัดส้มเกลี้ยง
– วัดอัมพวัน
ตำบลหนองบัวใต้ (Nong Bua Tai)
– วัดดงปู
– วัดท่านา
– วัดหนองปรือ
– วัดห้วยทรายสอง
ตำบลวังประจบ (Wang Pra chop)
– วัดแก่งหิน
– วัดน้ำดิบ
– วัดโป่งแค
– วัดลานเต็ง
– วัดลานสอ
– วัดวังประจบ
– วัดสะแกเครือ
ตำบลตลุกกลางทุ่ง (Ta luk Klang Thung)
– วัดตลุกกลางทุ่ง
– วัดไผ่สีซอ
– วัดสระตลุง
– วัดอรัญญาวาส

2. # อำเภอบ้านตาก (Ban Tak District)

ตำบลตากออก (Tak Ok)
– วัดดอยมูล
– วัดน้ำล้อม
– วัดปากวัง
– วัดพระพุทธบาทดอยงู
– วัดวังมะกอก
– วัดสันป่าลาน
– วัดสันหนองจิก
ตำบลตากตก (Tak Tok)
– วัดท่านา
– วัดทุ่งยั้ง
– วัดน้ำปุ
– วัดโบสถ์
– วัดพระธาตุน้อย
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลสมอโคน (Sa mo Khon)
– วัดเกาะลาน
– วัดโพธิ์งาม
– วัดวิเศษวานิช
ตำบลแม่สลิด (Mae Sa lit)
– วัดเด่นไม้ซุง
– วัดยางโองน้ำ
– วัดยางโองบน
– วัดยางโองสันกลาง
– วัดเวฬุวัน
ตำบลเกาะตะเภา (Ko Ta phao)
– วัดบ้านปูน
– วัดพระบรมธาตุ
– วัดแม่พะยวบ
– วัดแม่ยะ
– วัดวังหม้อ
– วัดศรีค้ำ
ตำบลทุ่งกระเชาะ (Thung Kra cho)
– วัดคิชฌกุลาวกาวาส
– วัดดงยาง
– วัดดอยแก้วเทพเนรมิต
– วัดดอยเจดีย์
– วัดทุ่งกระเชาะ
– วัดบ้านล้อง
– วัดแม่ไข
ตำบลท้องฟ้า (Thong Fa)
– วัดฉลอมใต้
– วัดฉลอมเหนือ
– วัดท้องฟ้าเหนือ
– วัดบ้านใหม่
– วัดพระพุทธบาทฉลอมใต้
– วัดสันดินแดง

3. # อำเภอสามเงา (Sam Ngao District)

ตำบลสามเงา (Sam Ngao)
– วัดชลประทานรังสรรค์
– วัดถ้ำดอยลาน
– วัดท่าปุย
– วัดป่าภาวนาราม
– วัดป่ายางใต้
– วัดสามเงาออก
ตำบลวังหมัน (Wang Man)
– วัดปากทางเขื่อนภูมิพล
– วัดพระเจดีย์วังไคร้
– วัดวังไคร้
– วัดวังหมัน
– วัดวังหวาย
ตำบลยกกระบัตร (Yok kra bat)
– วัดคลองไม้แดง
– วัดท่าไผ่
– วัดบ้านแม่ระวาน
– วัดแม่เชียงราย
– วัดสองแคว
– วัดหนองเชียงคา
ตำบลย่านรี (Yan Ri)
– วัดป่าพระสามเงา
– วัดป่ายางตก
– วัดสามเงา
ตำบลบ้านนา (Ban Na)
ตำบลวังจันทร์ (Wang Chan)
– วัดดงลาน
– วัดนาตาโพ
– วัดวังน้ำผึ้ง
– วัดวังพระยาจันทร์
– วัดวังโพ

4. # อำเภอแม่ระมาด (Mae Ramat District)

ตำบลแม่ระมาด (Mae Ra mat)
– วัดดอนแก้ว
– วัดดอนมูล
– วัดป่าไม้ห้า
– วัดภุมราวาส
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลแม่จะเรา (Mae Cha rao)
– วัดบ้านวังผา
– วัดแม่จะเรา
– วัดศรีมณีวัน
– วัดสิทธาวาส
– วัดอภัยคีรี
– วัดอุดมสามัคคี
ตำบลขะเนจื้อ (Kha ne Chue)
– วัดเทพนิมิตร
– วัดป่าขะเนจื้อ
– วัดแม่ระมาดน้อย
– วัดอัชคามาวาส
ตำบลแม่ตื่น (Mae Tuen)
ตำบลสามหมื่น (Sam Muen)
– วัดนาแฮ
ตำบลพระธาตุ (Phra That)
– วัดทุ่งมะขามป้อม
– วัดศรีมงคล

5. # อำเภอท่าสองยาง (Tha Song Yang District)

ตำบลท่าสองยาง (Tha Song Yang)
– วัดมงคลคีรีเขต
ตำบลแม่ต้าน (Mae Tan)
– วัดแม่ต้านเหนือ
– วัดอรัญญาวาส
ตำบลแม่สอง (Mae Song)
ตำบลแม่หละ (Mae La)
– วัดแม่หละ
ตำบลแม่วะหลวง (Mae Wa Luang)
ตำบลแม่อุสุ (Mae U su)

6. # อำเภอแม่สอด (Mae Sot District)

ตำบลแม่สอด (Mae Sot)
– วัดชุมพลคีรี
– วัดดอนแก้ว
– วัดดอนไชย
– วัดตรีรัตนาราม
– วัดบุญญาวาส
– วัดภาวนานิยมาราม
– วัดมณีไพรสณฑ์
– วัดแม่ซอดน่าด่าน
– วัดสักทองวนาราม
– วัดสุนทรีกาวาส
– วัดอรัญญเขต
ตำบลแม่กุ (Mae Ku)
– วัดเกศแก้วบูรพา
– วัดดอยพระธาตุ
– วัดแดนอาณาเขต
– วัดแม่กุเหนือ
– วัดสิลาลาด
– วัดหนองน้ำเขียว
– วัดห้วยผักหละ
– วัดใหม่สุวรรณ
ตำบลพะวอ (Pha wo)
– วัดเชตวันคีรี
– วัดบ้านปูแป้
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลแม่ตาว (Mae Tao)
– วัดเชตพน
– วัดดอนแก้ว
– วัดแดนไทยพัฒนา
– วัดแม่ตาว
– วัดศรีเกิด
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลแม่กาษา (Mae Ka sa)
– วัดดอยโตน
– วัดไทยสามัคคี
– วัดน้ำดิบ
– วัดมงคลนิมิตร
– วัดมาตานุสรณ์
– วัดแม่กาษา
– วัดแม่กื๊ดสามท่า
– วัดศรีรัตนาราม
ตำบลท่าสายลวด (Tha Sai Luat)
– วัดไตรรัตนาราม
– วัดท่าสายโทรเลข
– วัดท่าอาจใหม่
– วัดไทยวัฒนาราม
– วัดวังตะเคียน
– วัดอมราวดี
ตำบลแม่ปะ (Mae Pa)
– วัดโพธิคุณ
– วัดแม่ปะเหนือ
– วัดเวฬุวัน
– วัดสันติธรรม
– วัดหนองบัวคำ
– วัดหนองบัวบูรพา
– วัดห้วยแก้ว
– วัดใหม่คำมา
ตำบลมหาวัน (Ma ha wan)
– วัดเจดีย์โคะ
– วัดสุวรรณบรรพต
– วัดห้วยมหาวงก์
– วัดห้วยไม้แป้น
ตำบลด่านแม่ละเมา (Dan Mae La mao)
– วัดชัยมงคล
– วัดฐิตราม
– วัดห้วยพลู
– วัดห้วยยะอุ
ตำบลพระธาตุผาแดง (Phra That Pha Daeng)
– วัดชลประทาน
– วัดดอนมูล
– วัดถ้ำอินทนิล
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหัวฝาย

7. # อำเภอพบพระ (Phop Phra District)

ตำบลพบพระ (Phop Phra)
– วัดพบพระ
– วัดพบพระเหนือ
– วัดพระทรายงาม
ตำบลช่องแคบ (Chong Khaep)
– วัดเฉลิมเจริญธรรม
– วัดช่องแคบ
– วัดราษฎร์เจริญธรรม
ตำบลคีรีราษฎร์ (Khi ri Rat)
ตำบลวาเล่ย์ (Wa le)
– วัดราษฏร์พัฒนาสามัคคีธรรม
– วัดวาเลย์ใต้
– วัดวาเล่ย์เหนือ
ตำบลรวมไทยพัฒนา (Ruam Thai Phat tha na)
– วัดป่ารวมไทยสามัคคี
– วัดรวมไทยพัฒนา
– วัดรวมไทยพัฒนา 8
– วัดรวมไทยวนาราม
– วัดห้วยน้ำเย็น

8. # อำเภออุ้มผาง (Umphang District)

ตำบลอุ้มผาง (Um phang)
– วัดพานิชย์นิรมล
– วัดอุ้มผาง
ตำบลหนองหลวง (Nong Luang)
– วัดหนองหลวง
ตำบลโมโกร (Mo kro)
– วัดเอนกสิงขร
ตำบลแม่จัน (Mae Chan)
ตำบลแม่ละมุ้ง (Mae La mung)
ตำบลแม่กลอง (Mae Klong)
– วัดไพรสณฑ์สุนทร
– วัดมหาวันวิเวก

9. # อำเภอวังเจ้า (Wang Chao District)

ตำบลเชียงทอง (Chiang Thong)
– วัดแก้ววิเศษ
– วัดชุมนุมกลาง
– วัดเชียงทอง
– วัดดงซ่อม
– วัดเด่นวัว
– วัดสบยม
– วัดสบยมใต้
ตำบลนาโบสถ์ (Na Bot)
– วัดนาโบสถ์
– วัดเพชรชมภู
– วัดลาดยาวใหม่
– วัดใหม่พรสวรรค์
ตำบลประดาง (Pra dang)
– วัดโตงเตง
– วัดท่าตะคร้อ
– วัดทุ่งกง
– วัดประดาง

คำขวัญประจำจังหวัดตาก คือ
“ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม”