จังหวัดชุมพร (Chumphon Province) วัดในจังหวัดชุมพร แยกตามอำเภอ และตำบล

# อำเภอเมืองชุมพร (Amphoe Mueang Chumphon)

ตำบลท่าตะเภา (Tha Taphao)
ตำบลปากน้ำ (Pak Nam)
ตำบลท่ายาง (Tha Yang)
ตำบลบางหมาก (Bang Mak)
ตำบลนาทุ่ง (Na Thung)
ตำบลนาชะอัง (Na Cha-ang)
ตำบลตากแดด (Tak Daet)
ตำบลบางลึก (Bang Luek)
ตำบลหาดพันไกร (Hat Phan Krai)
ตำบลวังไผ่ (Wang Phai)
ตำบลวังใหม่ (Wang Mai)
ตำบลบ้านนา (Ban Na)
ตำบลขุนกระทิง (Khun Krathing)
ตำบลทุ่งคา (Thung Kha)
ตำบลวิสัยเหนือ (Wisai Nuea)
ตำบลหาดทรายรี (Hat Sai Ri)
ตำบลถ้ำสิงห์ (Tham Sing)

# อำเภอท่าแซะ (Amphoe Tha Sae)

ตำบลท่าแซะ (Tha Sae)
ตำบลคุริง (Khuring)
ตำบลสลุย (Salui)
ตำบลนากระตาม (Na Kratam)
ตำบลรับร่อ (Rap Ro)
ตำบลท่าข้าม (Tha Kham)
ตำบลหงษ์เจริญ (Hong Charoen)
ตำบลหินแก้ว (Hin Kaeo)
ตำบลทรัพย์อนันต์ (Sap Anan)
ตำบลสองพี่น้อง (Song Phi Nong)

# อำเภอปะทิว (Amphoe Pathio)

ตำบลบางสน (Bang Song)
ตำบลทะเลทรัพย์ (Thale Sap)
ตำบลสะพลี (Saphli)
ตำบลชุมโค (Chum Kho)
ตำบลดอนยาง (Don Yang)
ตำบลปากคลอง (Pak Khlong)
ตำบลเขาไชยราช (Khao Chai Rat)

# อำเภอหลังสวน (Amphoe Lang Suan)

ตำบลหลังสวน (Lang Suan)
ตำบลขันเงิน (Khan Ngoen)
ตำบลท่ามะพลา (Tha Maphla)
ตำบลนาขา (Na Kha)
ตำบลนาพญา (Na Phaya)
ตำบลบ้านควน (Ban Khuan)
ตำบลบางมะพร้าว (Bang Maphrao)
ตำบลบางน้ำจืด (Bang Nam Chuet)
ตำบลปากน้ำ (Pak Nam)
ตำบลพ้อแดง (Pho Daeng)
ตำบลแหลมทราย (Laem Sai)
ตำบลวังตะกอ (Wang Tako)
ตำบลหาดยาย (Hat Yai)

# อำเภอละแม (Amphoe Lamae)

ตำบลละแม (Lamae)
ตำบลทุ่งหลวง (Thung Luang)
ตำบลสวนแตง (Suan Taeng)
ตำบลทุ่งคาวัด (Thung Kha Wat)

# อำเภอพะโต๊ะ (Amphoe Phato)

ตำบลพะโต๊ะ (Phato)
ตำบลปากทรง (Pak Song)
ตำบลปังหวาน (Pang Wan)
ตำบลพระรักษ์ (Phra Rak)

# อำเภอสวี (Amphoe Sawi)

ตำบลนาโพธิ์ (Na Pho)
ตำบลสวี (Sawi)
ตำบลทุ่งระยะ (Thung Raya)
ตำบลท่าหิน (Tha Hin)
ตำบลปากแพรก (Pak Phraek)
ตำบลด่านสวี (Dan Sawi)
ตำบลครน (Khron)
ตำบลวิสัยใต้ (Wisai Tai)
ตำบลนาสัก (Na Sak)
ตำบลเขาทะลุ (Khao Thalu)
ตำบลเขาค่าย (Khao Khai)

# อำเภอทุ่งตะโก (Amphoe Thung Tako)

ตำบลปากตะโก (Pak Tako)
ตำบลทุ่งตะไคร (Thung Takhrai)
ตำบลตะโก (Tako)
ตำบลช่องไม้แก้ว (Chong Mai Kaeo)