จังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดราชบุรี แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองราชบุรี (Mueang Ratchaburi District)

ตำบลหน้าเมือง (Na Mueang)
– วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม
– วัดเขาวัง
– วัดเขาเหลือ
– วัดช่องลม
– วัดเทพอาวาส
– วัดมหาธาตุ
– วัดโรงช้าง
– วัดศรีชมภู
– วัดศรีสุริยวงศาราม (วัดศรีสุริยวงศ์)
– วัดสัตตนารถปริวัตร
ตำบลเจดีย์หัก (Che di Hak)
– วัดเขางู
– วัดเจติยาราม (วัดเจดีย์หัก)
– วัดทุ่งตาล
– วัดห้วยหมู
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลดอนตะโก (Don Ta ko)
– วัดเขาลอย
– วัดดอนแจง
– วัดดอนตะโก
– วัดใหม่นครบาล
ตำบลหนองกลางนา (Nong Klang Na)
– วัดบางกระ
– วัดประเสริฐราษฏร์รังสรรค์
ตำบลห้วยไผ่ (Huai Phai)
– วัดเขาถ้ำกุญชร
– วัดหนองน้ำขุ่น
– วัดหนองหลวง
– วัดห้วยไผ่
– วัดอรุณรัตนคีรี
ตำบลคุ้งน้ำวน (Khung Nam Won)
– วัดคุ้งกระถิน
– วัดโคกพิกุลเรียง
– วัดจันทคาม
– วัดท่าสุวรรณ
– วัดราชคาม
– วัดเหนือวน
ตำบลคุ้งกระถิน (Khung Kra thin)
– วัดเกตุน้อยอัมพวัน
– วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม
– วัดบางศรีเพ็ชร
– วัดศาลเจ้า
ตำบลอ่างทอง (Ang Thong)
– วัดเขาน้อย
– วัดท่ามะเฟือง
– วัดไผ่ล้อม
– วัดโพธิ์ดก
– วัดห้วยชินสีห์
– วัดใหญ่อ่างทอง
ตำบลโคกหม้อ (Khok Mo)
– วัดบางลี่เจริญธรรม
– วัดพญาไม้
– วัดศิริเจริญเนินหม้อ
– วัดอมรินทราราม
ตำบลสามเรือน (Sam Ruean)
– วัดเกาะเจริญธรรม
– วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
ตำบลพิกุลทอง (Phi kun Thong)
– วัดพิกุลทอง
ตำบลน้ำพุ (Nam Phu)
– วัดเขานกกระจิบ
– วัดถ้ำเขาชุมดง
– วัดน้ำพุไชยสิทธิ์
– วัดมณีมงคล
– วัดหนองแช่เสา
– วัดหนองนางแพรว
– วัดห้วยไม้เต็ง
ตำบลดอนแร่ (Don Rae)
– วัดทุ่งหญ้าคมบาง
– วัดนาหนอง
ตำบลหินกอง (Hin Kong)
– วัดทุ่งน้อย
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองตาหลวง
– วัดห้วยปลาดุก
– วัดหินกอง
ตำบลเขาแร้ง (Khao Raeng)
– วัดเขาถ้ำกรวย
– วัดเขาวังสดึงษ์
– วัดโสดาประดิษฐาราม
– วัดหนองหอย
ตำบลเกาะพลับพลา (Ko Phlap phla)
– วัดเกาะลอย
– วัดเขากรวด
– วัดดอนตลุง
– วัดราชสิงขร
– วัดห้วยตะแคง
ตำบลหลุมดิน (Lum Din)
– วัดท่าโขลง
– วัดบางสองร้อย
– วัดสุรชายาราม
ตำบลบางป่า (Bang Pa)
– วัดไผ่ล้อม
– วัดพเนินพลู
– วัดลาดเมธังกร (วัดลาด)
– วัดใหม่ต้นกระทุ่ม
– วัดอัมพวัน
ตำบลพงสวาย (Phong Sa wai)
– วัดตรีญาติ
– วัดท้ายเมือง
– วัดธรรมวิโรจน์
– วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ
ตำบลคูบัว (Khu Bua)
– วัดโขลงสุวรรณคีรี
– วัดคูบัว
– วัดแคทราย
– วัดท่าช้าง
– วัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดตากแดด)
– วัดบ้านโพธิ์
– วัดหนามพุงดอ
ตำบลท่าราบ (Tha Rap)
– วัดคลองโพธิ์เจริญ
– วัดบางกระ
– วัดบ้านกล้วย
– วัดบ้านซ่อง
ตำบลบ้านไร่ (Ban Rai)
– วัดบ้านไร่อู่เรือ
– วัดใหม่ราษฏร์เจริญธรรม

2. # อำเภอจอมบึง (Chom Bueng District)

ตำบลจอมบึง (Chom Bueng)
– วัดจอมบึง
– วัดรางม่วง
– วัดวาปีสุทธาวาส
– วัดหนองกระทุ่ม
ตำบลปากช่อง (Pak Chong)
– วัดเขาปิ่นทอง
– วัดเขาผึ้ง
– วัดเขารังเสือ
– วัดถ้ำมงกุฎ
– วัดถ้ำสิงโตทอง
– วัดเทพประทานพร
– วัดนาสมอ
– วัดปากช่อง
– วัดพุแค
– วัดสูงเนิน
– วัดหนองตาเนิด
– วัดหนองไผ่
ตำบลเบิกไพร (Boek Phrai)
– วัดเบิกไพร
– วัดป่าเขาสัมมะงา (วัดหนองตะลุมพุก)
– วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
– วัดหนองศาลเจ้า
ตำบลด่านทับตะโก (Dan Thap Tako)
– วัดโกรกสิงขร
– วัดทุ่งกระถิน
– วัดนิยมธรรมาราม
– วัดพรหมธรรมนิมิต
– วัดหนองสีนวล
ตำบลแก้มอ้น (Kaem On)
– วัดแก้มอ้น
– วัดเขาแดน
– วัดทุ่งแฝก
– วัดรางเฆ่
– วัดหนองปากชัฎ
– วัดอัมพวันอรัญญวิเวก
ตำบลรางบัว (Rang Bua)
– วัดชัฎใหญ่
– วัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ
– วัดรางบัว
– วัดหนองนกกะเรียน
– วัดหนองบัวค่าย

3. # อำเภอสวนผึ้ง (Suan Phueng District)

ตำบลสวนผึ้ง (Suan Phueng)
– วัดบ้านบ่อ
– วัดประชุมพลแสน
– วัดห้วยผากเทพประทานพร
ตำบลป่าหวาย (Pa Wai)
– วัดชัฎป่าหวาย
– วัดทุ่งแหลม
– วัดบ้านกล้วย
– วัดหนองขาม
– วัดห้วยทรายทอง
ตำบลท่าเคย (Tha Khoei)
– วัดเขากลิ้ง
– วัดเขาไก่แจ้
– วัดเขาวงกตเจริญธรรม
– วัดท่าเคย
– วัดป่าหินสูงเจริญธรรม
– วัดมะขามเอน
– วัดวังน้ำเขียว
– วัดหนองหมี
ตำบลตะนาวศรี (Ta nao Si)
– วัดบ่อหวี
– วัดป่าท่ามะขาม
– วัดสวนผึ้ง
– วัดห้วยม่วง

4. # อำเภอดำเนินสะดวก (Damnoen Saduak District)

ตำบลดำเนินสะดวก (Dam noen Sa duak)
– วัดโชติทายการาม
– วัดราษฎร์เจริญธรรม
ตำบลประสาทสิทธิ์ (Pra sat Sit)
– วัดปราสาทสิทธิ์
ตำบลศรีสุราษฎร์ (Si Su rat)
– วัดหลักหกรัตนาราม
– วัดอุบลวรรณาราม
ตำบลตาหลวง (Ta Luang)
– วัดปรกเจริญ
ตำบลดอนกรวย (Don Kruai)
– วัดโคกบำรุงราษฎร์
– วัดสนามไชย
ตำบลดอนคลัง (Don Khlang)
– วัดโคกตับเป็ด
– วัดดอนคลัง
ตำบลบัวงาม (Bua Ngam)
– วัดตาลเรียง
– วัดบัวงาม
ตำบลบ้านไร่ (Ban Rai)
– วัดชาวเหนือ
– วัดบ้านไร่ (วัดใหม่เจริญผล)
ตำบลแพงพวย (Phaeng phuai)
– วัดโคกหลวง
– วัดท่าเรือ
– วัดเนกขัมมาราม
– วัดสีดาราม
– วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ตำบลสี่หมื่น (Si Muen)
– วัดคูหาสวรรค์
– วัดตาลบำรุงกิจ (วัดตาล)
– วัดใหม่สี่หมื่น
ตำบลท่านัด (Tha Nat)
– วัดอมรญาติสมาคม
ตำบลขุนพิทักษ์ (Khun Phi thak)
– วัดพิทักษ์เทพาวาส
– วัดสอนประดิษฐ์ (วัดเม็ง)
ตำบลดอนไผ่ (Don Phai)
– วัดเวฬุวนาราม

5. # อำเภอบ้านโป่ง (Ban Pong District)

ตำบลบ้านโป่ง (Ban Pong)
– วัดดอนตูม
– วัดบ้านโป่ง
ตำบลท่าผา (Tha Pha)
– วัดโกสินารายณ์
– วัดดอนเสลา
– วัดท่าผา
– วัดบ้านฆ้องน้อย
– วัดประชารังสรรค์
– วัดยางหัก
ตำบลกรับใหญ่ (Krap Yai)
– วัดหนองกลางด่าน
– วัดหนองประทุน
– วัดหนองเสือ
– วัดห้วยเจริญผล
– วัดอ้ออีเขียว
ตำบลปากแรต (Pak Raet)
– วัดโคกหม้อ
– วัดโพธิรัตนาราม
– วัดหมื่นปีวนาราม
ตำบลหนองกบ (Nong Kop)
– วัดบึงกระจับ
– วัดหนองกบ
– วัดหนองปลาดุก
ตำบลหนองอ้อ (Nong O)
– วัดจันทาราม
– วัดหนองหูช้าง
– วัดหนองอ้อตะวันตก
– วัดหนองอ้อตะวันออก
– วัดหัวโป่ง
ตำบลดอนกระเบื้อง (Don Kra bueang)
– วัดป่าปลักประดู่
– วัดอริยวงศาราม
ตำบลสวนกล้วย (Suan Kluai)
– วัดหนองหญ้าปล้อง
– วัดอุทุมพรทาราม
ตำบลนครชุมน์ (Na khon Chum)
– วัดตาผา
– วัดนครชุมน์
– วัดหัวหิน
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลบ้านม่วง (Ban Muang)
– วัดบัวงาม
– วัดม่วง
– วัดรับน้ำ
ตำบลคุ้งพยอม (Khung Pha yom)
– วัดตาลปากลัด
– วัดโพธิบัลลังก์
– วัดโพธิโสภาราม
– วัดมะขาม
– วัดลำพยอม
ตำบลหนองปลาหมอ (Nong Pla Mo)
– วัดชมภูพล
– วัดมาบแค
– วัดสระตะโก
– วัดหนองปลาหมอ
– วัดหนองหิน
ตำบลเขาขลุง (Khao Khlung)
– วัดเขาขลุง
– วัดเขาแจง
– วัดเจริญธรรม
– วัดโป่งยอ
– วัดไผ่สามเกาะ
– วัดสระสี่มุม
– วัดสัมมาราม
– วัดหนองไก่ขัน
ตำบลเบิกไพร (Boek Phrai)
– วัดบางพัง
– วัดปลักแรต
– วัดหุบกระทิง
ตำบลลาดบัวขาว (Lat Bua Khao)
– วัดรางวาลย์
– วัดลาดบัวขาว

6. # อำเภอบางแพ (Bang Phae District)

ตำบลบางแพ (Bang Phae)
– วัดดอนเซ่ง
– วัดท่าราบ
– วัดบางแพใต้
– วัดบ้านกุ่ม
– วัดเหนือบางแพ
ตำบลวังเย็น (Wang Yen)
– วัดกลางวังเย็น
– วัดเตาอิฐ
– วัดหนองม่วง
– วัดหลวง
– วัดใหม่อีจาง
ตำบลหัวโพ (Hua Pho)
– วัดดอนมะขามเทศ
– วัดหัวโพ
– วัดแหลมทอง
ตำบลวัดแก้ว (Wat Kaeo)
– วัดแก้ว
– วัดทำนบ
– วัดบ้านหลวง
– วัดบ้านใหม่บุปผาราม
– วัดบ้านใหม่เหนือ
– วัดหนองเอี่ยน
ตำบลดอนใหญ่ (Don Yai)
– วัดดอนสาลี
– วัดดอนใหญ่
– วัดตาลเตี้ย
– วัดลำน้ำ
ตำบลดอนคา (Don Kha)
– วัดดอนคา
– วัดดอนพรหม
– วัดตากแดด
ตำบลโพหัก (Pho Hak)
– วัดทัพโพธิ์ทอง
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดใหญ่โพหัก

7. # อำเภอโพธาราม (Photharam District)

ตำบลโพธาราม (Pho tha ram)
– วัดโชค
– วัดไทรอารีรักษ์
– วัดโพธาราม
– วัดโพธิไพโรจน์
ตำบลดอนกระเบื้อง (Don Kra bueang)
– วัดดอนกระเบื้อง
ตำบลหนองโพ (Nong Pho)
– วัดหนองโพ
ตำบลบ้านเลือก (Ban Lueak)
– วัดบ้านเลือก
– วัดโบสถ์
– วัดพระศรีอารย์
– วัดหนองรี
– วัดหุบมะกล่ำ
ตำบลคลองตาคต (Khlong Ta Khot)
– วัดคงคาราม
– วัดบ้านหม้อ
– วัดป่าไผ่
– วัดสันติธรรมาราม
ตำบลบ้านฆ้อง (Ban Khong)
– วัดดีบอน
– วัดบ่อมะกรูด
– วัดบ้านฆ้อง
ตำบลบ้านสิงห์ (Ban Sing)
– วัดกำแพงใต้
– วัดกำแพงเหนือ
– วัดบางกะโด
– วัดบ้านสิงห์
– วัดหนองอ้อ
ตำบลดอนทราย (Don Sai)
– วัดดอนทราย
– วัดท่ามะขาม
– วัดบางลาน
ตำบลเจ็ดเสมียน (Chet Sa mian)
– วัดเจ็ดเสมียน
– วัดสนามชัย
– วัดหิรัญราษฎร์ (วัดตึกหิรัญราษฎร์)
– วัดใหม่ชำนาญ
ตำบลคลองข่อย (Khlong Khoi)
– วัดกลาง
– วัดจอมปราสาท
– วัดมณีโชติ
– วัดวิหารสูง
ตำบลชำแระ (Cham rae)
– วัดหนองกลางดง
ตำบลสร้อยฟ้า (Soi Fa)
– วัดเกาะ
– วัดขนอน
– วัดม่วง
– วัดสร้อยฟ้า
ตำบลท่าชุมพล (Tha Chum phon)
– วัดเฉลิมอาสน์
– วัดชัยรัตน์
– วัดท่าหลวงพล
ตำบลบางโตนด (Bang Ta not)
– วัดบางโตนด
– วัดศรีประชุมชน
– วัดสมถะ
ตำบลเตาปูน (Tao Pun)
– วัดเขาช่องพราน
– วัดเขาพระ
– วัดเขาราบ
– วัดโคกทอง
– วัดนครทิพย์
ตำบลนางแก้ว (Nang Kaeo)
– วัดเขาค่าง
– วัดเขาดินสุวรรณคีรี
– วัดถ้ำน้ำ
– วัดนางแก้ว
– วัดป่าพุทธาราม
ตำบลธรรมเสน (Tham ma sen)
– วัดแก้วฟ้า
– วัดถ้ำสาริกา
– วัดเนินม่วง
– วัดศรีมฤคทายวัน
ตำบลเขาชะงุ้ม (Khao Cha-ngum)
– วัดเขาเขียว
– วัดเขาชะงุ้ม
– วัดเขาส้ม
– วัดเขาสะแก
– วัดเขาแหลม
– วัดพุลุ้ง
– วัดระฆังทอง
– วัดหนองมะค่า
– วัดหนองใยบัว
ตำบลหนองกวาง (Nong Kwang)
– วัดหนองกวาง
– วัดหนองครึม

8. # อำเภอปากท่อ (Pak Tho District)

ตำบลปากท่อ (Pak Tho)
– วัดโคกพระราชธรรมเสนานี
– วัดดาวลอย
– วัดปากท่อ
– วัดหนองสรวง
ตำบลทุ่งหลวง (Thung Luang)
– วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
– วัดเขาพระเอก
– วัดเขาหมอนทอง
– วัดคุณสารหนองไร่
– วัดถ้ำกิเลนทอง
– วัดถ้ำยอดทอง
– วัดทุ่งหลวง
– วัดสนามสุทธาวาส
– วัดสันติการาม
– วัดหนองน้ำใส
ตำบลวังมะนาว (Wang Ma nao)
– วัดเขาหลาว
– วัดมณีลอย
– วัดวังมะนาว
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลดอนทราย (Don Sai)
– วัดเขาถ่านธรรมเสนานี
– วัดเขาถ้ำทะลุ
– วัดเขาถ้ำพระ
– วัดเขาอีส้าน
– วัดดอนทราย
– วัดบุรีราชวนาราม
– วัดไพรสะเดา
– วัดรางโบสถ์
– วัดหนองบัวหิ่ง
– วัดหนองระกำ
ตำบลหนองกระทุ่ม (Nong Kra thum)
– วัดเขาช้างมงคลวนาราม
– วัดพิบูลวนาราม
– วัดโพธิศรี
– วัดราษฎร์สมานฉันท์
– วัดเลิศดุสิตาราม
– วัดหนองกระทุ่ม
ตำบลป่าไก่ (Pa Kai)
– วัดป่าไก่
ตำบลวัดยางงาม (Wat Yang Ngam)
– วัดยางงาม
– วัดหัวป่าพรหมสราภิรัต
ตำบลอ่างหิน (Ang Hin)
– วัดเขากูบอินทราราม
– วัดเจริญธรรม
– วัดนาคอก
– วัดป่าหนองโกเจริญธรรม
– วัดห้วยต้นห้าง
– วัดอ่างหิน
ตำบลบ่อกระดาน (Bo Kra dan)
– วัดวิมลมรรคาราม
– วัดสุขวราราม
ตำบลยางหัก (Yang Hak)
– วัดท่ายาง
– วัดไทยประจัน
– วัดไทรงาม
– วัดศรีพุยางวนาราม
– วัดห้วยศาลา
ตำบลวันดาว (Wan Dao)
– วัดวันดาว
ตำบลห้วยยางโทน (Huai Yang Thon)
– วัดเขาพุนก
– วัดพุเกตุ
– วัดห้วยยางโหน

9. # อำเภอวัดเพลง (Wat Phleng District)

ตำบลวัดเพลง (Wat Phleng)
– วัดคลองขนอน
– วัดเพลง
– วัดศรัทธาราษฎร์
ตำบลเกาะศาลพระ (Ko San Phra)
– วัดเกาะศาลพระ
– วัดเวียงทุน
– วัดหนองเกษร
ตำบลจอมประทัด (Chom Pra that)
– วัดแจ้งเจริญ (วัดแจ้ง)

10. # อำเภอบ้านคา (Ban Kha District)

ตำบลบ้านคา (Ban Kha)
– วัดเก่าต้นมะค่า
– วัดเขาธารมงคล
– วัดบ้านบึง
– วัดป่าพระธาตุเขาน้อย
– วัดโป่งเหาะ
– วัดลำพระ
ตำบลบ้านบึง (Ban Bueng)
– วัดเจริญธรรมนิมิต
– วัดบ้านดงคา
– วัดป่าโป่งกระทิง
– วัดโป่งกระทิงล่าง
ตำบลหนองพันจันทร์ (Nong Phan Chan)
– วัดช่องลาภ
– วัดทุ่งตาลับ
– วัดสุวรรณคีรี
– วัดหนองโกเจริญธรรม
– วัดหนองจอก
– วัดหนองพันจันทร์

คำขวัญประจำจังหวัดราชบุรี คือ
“คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร
วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน
เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี”