จังหวัดชลบุรี (Chonburi Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดชลบุรี แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองชลบุรี (Mueang Chonburi District)

ตำบลบางปลาสร้อย (Bang Pla Soi)
– วัดต้นสน
– วัดนอก
– วัดเนินสุทธาวาส
– วัดใหญ่อินทาราม
– วัดใหม่พระยาทำ
ตำบลมะขามหย่ง (Ma kham Yong)
– วัดกลาง
– วัดกำแพง
– วัดเครือวัลย์
– วัดราษฎร์บำรุง
ตำบลบ้านโขด (Ban Khot)
– วัดน้อย
– วัดโพธิ์
– วัดอุทยานนที
ตำบลแสนสุข (Saen Suk)
– วัดแจ้งเจริญดอน
– วัดไตรมุขชยาราม
– วัดบางเป้ง
– วัดแสนสุขสุทธิวราราม
ตำบลบ้านสวน (Ban Suan)
– วัดชมภูแก้ว
– วัดธรรมนิมิตต์
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลหนองรี (Nong Ri)
– วัดช่องมะเฟือง
– วัดป่าอัมพวัน
– วัดสมานราษฎร์
– วัดหนองรี
ตำบลนาป่า (Na Pa)
– วัดท้องคุ้ง
– วัดนาเขื่อน
– วัดราษฎร์สโมสร
ตำบลหนองข้างคอก (Nong Khang Khok)
– วัดนันทวัน
– วัดป่าวชิรบรรพต
– วัดผาสุการาม
– วัดวังตะโก
– วัดสวนน้ำตก
ตำบลดอนหัวฬ่อ (Don Hua Lo)
– วัดชากสมอ
– วัดดอนดำรงธรรม
– วัดมาบสามเกลียว
– วัดสังกะสี
ตำบลหนองไม้แดง (Nong Mai Daeng)
– วัดศรีพโลทัย
– วัดอู่ตะเภา
ตำบลบางทราย (Bang Sai)
– วัดเขาบางทราย
– วัดช่องลม
ตำบลคลองตำหรุ (Khlong Tam ru)
– วัดบุญญราศรี
ตำบลเหมือง (Mueang)
– วัดเก่าโบราณ
– วัดตาลล้อม
– วัดราษฎร์ศรัทธา
– วัดสันติภักดิ์
– วัดหน้าเขาบ่อยาง
ตำบลบ้านปึก (Ban Puek)
– วัดใหม่เกตุงาม
ตำบลห้วยกะปิ (Huai Ka pi)
– วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
– วัดเขาดิน
– วัดจรูญราษฎร์
ตำบลเสม็ด (Sa met)
– วัดเตาปูน
– วัดเมืองใหม่
– วัดเสม็ด
ตำบลอ่างศิลา (Ang Si la)
– วัดโกมุทรัตนาราม
– วัดอ่างศิลา
ตำบลสำนักบก (Sam nak Bok)
– วัดสำนักบก
– วัดหนองแฟบ
– วัดหนองศรีสงวน

2. # อำเภอบ้านบึง (Ban Bueng District)

ตำบลบ้านบึง (Ban Bueng)
– วัดเจริญธรรม
– วัดบึงบวรสถิตย์
– วัดบุญญฤทธยาราม
ตำบลคลองกิ่ว (Khlong Kio)
– วัดกุณฑีธาร
– วัดเขาดินร่มโพธิ์ทอง
– วัดเขาน้อยคีรีวัน
– วัดเขาหาดทราย (วัดป่าธรรมชาติ)
– วัดเดือนเพ็ญ
– วัดตะเคียนคู่
– วัดมาบคล้า
– วัดราษฎร์เรืองสุข
– วัดหนองน้ำเขียว
– วัดหนองอ้อ
ตำบลมาบไผ่ (Map Phai)
– วัดเขาแรต
– วัดมาบไผ่
ตำบลหนองซ้ำซาก (Nong Sam sak)
– วัดชากนิมิตวิทยา
– วัดมงคลสวัสดิ์
ตำบลหนองบอนแดง (Nong Bon Daeng)
– วัดพยอม
– วัดสำนักขาม
– วัดหนองบอนแดง
– วัดหนองยาง
ตำบลหนองชาก (Nong Chak)
– วัดเนื่องจำนงค์
– วัดสิงห์ทองพรหมาวาส
– วัดหนองเขิน
ตำบลหนองอิรุณ (Nong I run)
– วัดเขาถ้ำ
– วัดเขาไผ่
– วัดคลองใหญ่สถิตยาราม
– วัดตาลดำผดุงราษฎร์
– วัดท่อใหญ่
– วัดหนองชันจันทนาราม
– วัดหนองสรวง
– วัดอ่างเวียน
ตำบลหนองไผ่แก้ว (Nong Phai Kaeo)
– วัดนิมมานราษฎร์บำรุง
– วัดป่ายุบบุญญาราม
– วัดภัททันตะอาสภาราม
– วัดหนองไผ่แก้ว

3. # อำเภอหนองใหญ่ (Nong Yai District)

ตำบลหนองใหญ่ (Nong Yai)
– วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
ตำบลคลองพลู (Khlong Phlu)
– วัดคลองตะเคียน
– วัดคลองพลู
– วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์
– วัดโพธิญาณรังสี
ตำบลหนองเสือช้าง (Nong Suea Chang)
– วัดเขาห้วยมะระ
– วัดจรุงปรีชาราม
– วัดเฉลิมลาภ
– วัดห้วยมะระ
ตำบลห้างสูง (Hang Sung)
– วัดเนินสี่
– วัดบรรพตนิมิตธรรมาราม
– วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง
ตำบลเขาซก (Khao Sok)
– วัดเขาซก
– วัดคลองสิบแปด

4. # อำเภอบางละมุง (Bang Lamung District)

ตำบลบางละมุง (Bang La mung)
– วัดท่ากระดาน
– วัดบางละมุง
– วัดประชุมคงคา
– วัดศรีธรรมาราม
– วัดศรีวนาราม
– วัดสุกรีบุญญาราม
ตำบลหนองปรือ (Nong Prue)
– วัดเขาโพธิ์ทอง
– วัดเขามะกอก
– วัดเขาเสาธงทอง
– วัดชัยมงคล
– วัดธรรมสามัคคี
– วัดบุญสัมพันธ์
– วัดบุณย์กัญจนาราม
– วัดสามัคคีประชาราม
– วัดสุทธาวาส
– วัดหนองปรือ
ตำบลหนองปลาไหล (Nong Pla Lai)
– วัดป่าสุทธิภาวัน
– วัดพุทธิวราราม
– วัดสันติคาม
– วัดหนองเกตุน้อย
– วัดหนองเกตุใหญ่
ตำบลโป่ง (Pong)
– วัดถ้ำประทุน
– วัดทวนทอง
– วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง)
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลเขาไม้แก้ว (Khao Mai Kaeo)
– วัดเขาไม้แก้ว
– วัดสายสุคนธ์
ตำบลห้วยใหญ่ (Huai Yai)
– วัดเขาบุญมีดาราราม
– วัดญาณสังวราราม
– วัดตะเคียนทอง
– วัดเทพบุตร
– วัดมาบฟักทอง
– วัดยางใหญ่
– วัดสันติธาราวาส
– วัดห้วยใหญ่
– วัดอินทนาราม
ตำบลตะเคียนเตี้ย (Ta khian Tia)
– วัดเขาโป่งสะเก็ตพุฒาจารย์
– วัดต้นกระรอก
– วัดนาลิกวนาราม
– วัดป่าสามัคคีธรรมาวาส (วัดเขาพระ)
– วัดวังทองเจริญธรรม
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดสังกะเปรียว
ตำบลนาเกลือ (Na Kluea)
– วัดช่องลมนาเกลือ
– วัดโพธิสัมพันธ์
– วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม
– วัดหนองใหญ่
– วัดใหม่สำราญ

5. # อำเภอพานทอง (Phan Thong District)

ตำบลพานทอง (Phan Thong)
– วัดโคกท่าเจริญ
– วัดพานทอง
ตำบลหนองตำลึง (Nong Tam lueng)
– วัดหนองตำลึง
ตำบลมาบโป่ง (Map Pong)
– วัดท้ายเซิด
– วัดบ้านไร่
– วัดมาบโป่ง
– วัดหนองแช่แว่น
– วัดอ้อมแก้ว
ตำบลหนองกะขะ (Nong Ka kha)
– วัดบ้านงิ้ว
– วัดหนองกระทุ่ม
ตำบลหนองหงษ์ (Nong Hong)
– วัดโป่งตามุข
– วัดหนองกะขะ
– วัดหนองกาน้ำ
– วัดห้วยยาง
ตำบลโคกขี้หนอน (Khok Khi Non)
– วัดโคกขี้หนอน
ตำบลบ้านเก่า (Ban Kao)
– วัดบ้านเก่า
– วัดศรีประชาราม
ตำบลหน้าประดู่ (Na Pra du)
– วัดแหลมแค
ตำบลบางนาง (Bang Nang)
– วัดบางนาง
– วัดวรพรตสังฆาวาส
ตำบลเกาะลอย (Ko Loi)
– วัดเกาะลอย
– วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
– วัดหนองอ้อ
ตำบลบางหัก (Bang Hak)
– วัดชลธีบุญญาวาส

6. # อำเภอพนัสนิคม (Phanat Nikhom District)

ตำบลพนัสนิคม (Pha nat Ni khom)
– วัดกลางทุมมาวาส
– วัดเกาะแก้วนครสวรรค์
– วัดพลับ
– วัดพิมพฤฒาราม
ตำบลหน้าพระธาตุ (Na Phra That)
– วัดบ้านกลาง
– วัดบ้านใหม่
– วัดศาลาแดง
– วัดหน้าพระธาตุ
– วัดใหม่เชิงเนิน
ตำบลวัดหลวง (Wat Luang)
– วัดแก้วน้อย
– วัดหลวงพรหมาวาส
ตำบลบ้านเซิด (Ban Soet)
– วัดเซิดสำราญ
– วัดบ้านศาลา
ตำบลนาเริก (Na Roek)
– วัดโคกพระศิลาราม
– วัดเนินแร่
– วัดเนินสัก
– วัดโป่งปากดง
ตำบลหมอนนาง (Mon Nang)
– วัดชุมแสงศรีวนาราม
– วัดทุ่งเหียง
– วัดหนองไทร
– วัดหมอนนาง
ตำบลสระสี่เหลี่ยม (Sa Si Liam)
– วัดแก้วศิลาราม
– วัดเขาดิน
– วัดบ้านในบน
– วัดแหลมประดู่
ตำบลวัดโบสถ์ (Wat Bot)
– วัดโคกพุทธา
– วัดดอนทอง
– วัดโบสถ์
– วัดอุทกเขปสีมาราม
ตำบลกุฎโง้ง (Kut Ngong)
– วัดกุฎโง้ง
– วัดไตรรัตน์วนาราม
– วัดบ้านช้าง
ตำบลหัวถนน (Hua Tha non)
– วัดเขาคีรีรมย์
– วัดเขาดินญาณนิมิต
– วัดป่าแก้ว
– วัดแปลงกระถิน
– วัดหัวถนน
ตำบลท่าข้าม (Tha Kham)
– วัดโคกพนมดี
– วัดพรหมรัตนาราม
ตำบลหนองปรือ (Nong Prue)
– วัดทรงธรรม
– วัดสระลอย (วัดสระลอยปทุมาวาส)
– วัดหนองไก่เถื่อน
– วัดหนองปรือ
– วัดหนองไผ่
– วัดใหม่ทรายมูล
ตำบลหนองขยาด (Nong Kha yat)
– วัดหนองขยาด
– วัดหนองม่วงเก่า
– วัดหนองม่วงใหม่
ตำบลทุ่งขวาง (Thung Khwang)
– วัดทุ่งขวาง
– วัดนากระรอก
– วัดหนองกระดูกควาย
ตำบลหนองเหียง (Nong Hiang)
– วัดเนินหิน
– วัดแปลงเกตุศรีนิคม
– วัดโพธาราม
– วัดสำเภา
– วัดหนองข่า
– วัดหนองไผ่แก้ว
– วัดหนองเม็ก
– วัดหนองสังข์ประชาบำรุง
ตำบลนาวังหิน (Na Wang Hin)
– วัดตระพังทอง
– วัดใหม่นาวังหิน
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลบ้านช้าง (Ban Chang)
– วัดเนินหลังเต่า
ตำบลโคกเพลาะ (Khok Phlo)
– วัดโคกเพลาะ
– วัดท่ากระดาน
– วัดเนินตามาก
ตำบลไร่หลักทอง (Rai Lak Thong)
– วัดกลางคลองหลวง
– วัดเกาะแก้วคลองหลวง
– วัดใต้ต้นลาน
– วัดเนินสังข์สฤษฎาราม
– วัดไร่หลักทอง
ตำบลนามะตูม (Na Ma tum)
– วัดนามะตูม
– วัดห้วยสูบ
– วัดใหม่ท่าโพธิ์

7. # อำเภอศรีราชา (Si Racha District)

ตำบลศรีราชา (Si Ra cha)
– วัดโพธิทัตตาราม
– วัดราษฎร์นิยมธรรม
– วัดศรีมหาราชา
ตำบลสุรศักดิ์ (Su ra sak)
– วัดเขาแตงอ่อน
– วัดเขาน้อยพัฒนาราม
– วัดเขาพุทธโคดม
– วัดเครือศรัทธาธรรม
– วัดนาพร้าว
– วัดนาพร้าวเก่า
– วัดพรหมาวาส
– วัดพระประทานพร
– วัดพิบูลสัณหธรรม
– วัดรังษีสุทธาวาส
– วัดวังหิน
– วัดศรีรัตนาราม
ตำบลทุ่งสุขลา (Thung Sukhla)
– วัดเนินบุญญาราม
– วัดบ้านนา
– วัดปชานาถ
– วัดมโนรม
– วัดสันติคีรีเขต
– วัดแหลมฉบัง
– วัดแหลมทอง
– วัดใหม่เนินพยอม
ตำบลบึง (Bueng)
– วัดจุกกะเฌอ
– วัดบ้านบึง (วัดบึงราชาวาส)
– วัดหนองคล้า
– วัดหนองปรือ
– วัดอัมพวัน
ตำบลหนองขาม (Nong Kham)
– วัดเขาชีธรรมนิมิต
– วัดเขาดินวนาราม
– วัดเขาตะแบก
– วัดโค้งดารา
– วัดเนินตอง
– วัดเนินแสนสุข
– วัดสวนสันติธรรม
– วัดหนองขาม
– วัดหนองฆ้อ
– วัดหนองยายบู่
– วัดหนองเลง
– วัดหินกอง
ตำบลเขาคันทรง (Khao Khan song)
– วัดเขาคันทรง
– วัดเขาช่องลม
– วัดเขาหินลาด
– วัดพันเสด็จนอก
– วัดระเวิงรังสรรค์
– วัดสุรศักดิ์
– วัดหุบบอนวนาราม
ตำบลบางพระ (Bang Phra)
– วัดเขาบางพระ
– วัดเขาไม้แดง
– วัดเขาไม้หน้าวนาราม
– วัดตโปทาราม
– วัดบางพระ
– วัดบ้านห้วยกรุ
– วัดป่าเขาพุวนาราม
– วัดปาลิไลยวัน
– วัดวิเวการาม
– วัดหนองข่า
ตำบลบ่อวิน (Bo Win)
– วัดเนินกระบก
– วัดบ่อวิน
– วัดพันเสด็จใน
– วัดมาบบอน
– วัดยางเอน
– วัดศรีพุ่มโพธิ์
– วัดสันติคีรี
– วัดห้วยปราบ

8. # อำเภอเกาะสีชัง (Ko Sichang District)

ตำบลท่าเทววงษ์ (Tha The wa wong)
– วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
– วัดถ้ำยายปริก

9. # อำเภอสัตหีบ (Sattahip District)

ตำบลสัตหีบ (Sat ta hip)
– วัดเขาคันธมาทน์
– วัดเขาน้อย
– วัดเทพประสาท
– วัดป่ายุบ
– วัดสัตหีบ
ตำบลนาจอมเทียน (Na Chom Thian)
– วัดเขาบำเพ็ญบุญ
– วัดนาจอมเทียน
– วัดหนองจับเต่า
– วัดอัมพาราม
ตำบลพลูตาหลวง (Phlu Ta Luang)
– วัดทุ่งโปรง
– วัดรังสีสุนทร
– วัดราษฎร์สามัคคี
ตำบลบางเสร่ (Bang Sare)
– วัดเขาชีจรรย์
– วัดทรงเมตตาวนาราม
– วัดบางเสร่คงคาราม
– วัดสามัคคีบรรพต
– วัดใหม่อยู่สงัด
ตำบลแสมสาร (Sa mae san)
– วัดช่องแสมสาร

10. # อำเภอบ่อทอง (Bo Thong District)

ตำบลบ่อทอง (Bo Thong)
– วัดเขาโชคชัยวังทอง
– วัดเขาสามชั้น
– วัดทับเจริญ
– วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
– วัดบุญญาวาส
– วัดวังรีคีรีวันวนาราม
– วัดอมพนม
ตำบลวัดสุวรรณ (Wat Su wan)
– วัดทุ่งศาลา
– วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
ตำบลบ่อกวางทอง (Bo Kwang Thong)
– วัดเขาบ่อกวางทอง
– วัดสำเภาทอง
– วัดหนองเกตุ
– วัดหนองเสม็ดสันติธรรมาราม
ตำบลธาตุทอง (That Thong)
– วัดคลองมือไทร
– วัดธาตุทอง
– วัดเนินดินแดง
– วัดบวรราษฎร์บำรุง
– วัดโปร่งเกตุ
ตำบลเกษตรสุวรรณ (Ka set Su wan)
– วัดเกษตรสุวรรณ
– วัดเขาดิน
– วัดเขามะกรูด
– วัดคลองโค
– วัดคลองมะเดื่อ
– วัดถ้ำจระเข้
– วัดอ่างกระพงศ์
ตำบลพลวงทอง (Phluang Thong)
– วัดเขาชะอาง
– วัดเขาห้ายอด
– วัดเขาใหญ่
– วัดคลองตาเพชร
– วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน
– วัดหลุมมะนาว

11. # อำเภอเกาะจันทร์ (Ko Chan District)

ตำบลเกาะจันทร์ (Ko Chan)
– วัดเกาะจันทน์
– วัดเจ็ดเนิน
– วัดทับบริบูรณ์
– วัดปรกฟ้า
– วัดป่าโชติธรรม
– วัดพุทธศาสตร์
– วัดสายวารี
– วัดหนองชุมเห็ด
– วัดหนองบอนบุญญาราม
ตำบลท่าบุญมี (Tha Bun Mi)
– วัดกะบกคู่
– วัดเกาะโพธาวาส
– วัดท่าบุญมี
– วัดพระพุทธบาทเขานางนม
– วัดเลิศรัตนาราม
– วัดหงษานิตยาราม
– วัดหนองงูเหลือม
– วัดหนองลำดวนพรมศรี